Правила: При писане не само "Вие", а и другите подобни местоимения се пишат с главна буква



Дата10.04.2018
Размер42.78 Kb.
ТипПравила

УЧТИВА ФОРМА


Учтивата форма в българския език е израз на уважение. Тя означава, казано най-просто, да говорим и пишем “на Вие”.



ПРАВИЛА:

  • 1.При писане не само “Вие”, а и другите подобни местоимения се пишат с главна буква ( напр. Ваш, Ви или членуваните Вашия, Вашата, Вашето и т. н. ). Примери: Господине, Вие ли работите на този щанд? // Госпожо, извършихме проверка по Ваша молба. // Моля Ви да се обадите утре. // Статията Ви е много дълга. // Уважаеми господине, Вашето писмо засяга значим обществен проблем.

  • 2.Съгласуване

  • А) Личните глаголни форми са в мн.ч. – това обикновено не се греши.

Господине, Вие тръгвате ли вече? // Госпожо, отговорихте ли на писмото?

  • Б) Ако се използва глаголна форма на –л (т.е. минало свършено или несвършено деятелно причастие), тя трябва да бъде в мн.ч., защото е част от глаголното сказуемо! Примери: Госпожо, ходили ли сте в Гърция? // Госпожо, много сте почернели. // Господине, бихте ли ми казали къде е улица “Кокиче”? // Господине, научихме, че вчера Вие също сте били на концерта.

  • В) Ако се използват други причастия (с наставки –щ, -н, -т,) или прилагателни, числителни, съществителни имена, те трябва да са в ед.ч. (защото НЕ са част от глаголното сказуемо) – съгласуват се само по род (мъжки или женски) според случая. Примери: Господине, Вие също сте поканен. // Госпожо, Вие също сте поканена. // Петров, Вие ще бъдете водещ. // Маринова, Вие ще бъдете водеща.// Господине, Вие сте много уважаван в града. // Госпожо, Вие сте много щедра.

  • Г) Понякога горните два варианта се комбинират и тогава се съчетават правилата, посочени в Б) и В). Примери: Господине, Вие сте били поканен на срещата.// Госпожо, Вие сте били уведомена за случая.

  • Внимание: Може една форма на –л да не е причастие, а да е обикновено прилагателно, т.е. да не е образувана от глагол.В такъв случай думата остава в ед.ч. в м. или ж. род. Сравнете: Колев, Вие сте се смели над чуждото нещастие. (причастие – в мн.ч.) и Господине, бъдете смел! ( прилагателно – в ед.ч.)// Стоянов, Вие сте нагъл и подълотрекли сте, че именно Вие сте поискали сведения от мене. (първите две са прилагателни в ед.ч., другите са причастия на –л и са в мн.ч.) По-особен е случаят с думата “ мил” – тя може да е и причастие от глагола “мия”, и прилагателно име. // Думите “бил”, ”щял” са причастия съответно от глаголите “съм” и “ща”

  • Допълнителна информация ( по-високо ниво): Ако мин. св. деят. причастие не е част от сложно глаголно време, а е сказуемно определение към подлога, то се съгласува логически, т.е. остава в ед. ч. – м. или ж. род. Сравни: Иванова, Вие бяхте заспали.; Иванова , заварих Ви заспала. (каква Ви заварих? – сказуемно определение, а не част от глаголно сказуемо)

Упражнения върху учтива форма

1.На празните места напишете правилната форма на думите, поставени в скоби ( възможно е формата да остане същата):

1.1.Господине, Вие сте ………………..(определен) да говорите пръв.

1.2.Госпожо, Вие отдавна сте …………………….(познат) на публиката.

1.3.Господине, бяхте ми ………………………….(поръчал) да дойда в девет.

1.4.Господине, Вие сте ……… (знаел) за случая, а не сте ме ……………..(уведомил).

1.5.Госпожо, Вие напразно сте се ……………….. (съмнявал) в момчето.

1.6. Господине, добре ………………. (дошъл) в студиото. Бихте ли ……………(бил) така ………………………. (любезен) да отговорите на някои важни за обществото въпроси?

1.7.Госпожо, Вие бяхте много ………………….. (добър) към мене.

1.8.Госпожице, Вие сте толкова ………………… (мил)! // 1.8-Б. Госпожице, Вие сте …………… (мил) пода?!

1.9.Госпожо, според Вашата жалба Вие сте …………..(бил) ……………… (измамен) от неизвестно лице.

1.10.Господин Краев, Вие сте ……………………………………… (бил помолен) от режисьора да изглеждате ………………… (спокоен) в този кадър.

2.В кой от примерите учтивата форма е употребена неправилно:

А) Господине, утре елате в седем.

Б) Господине, попълнил сте неправилно талона.

В) Господине, избран сте за участие в томболата.

Г) Господине, допуснали сте една грешка.

3.В кое от следните изречения НЕ е допусната грешка при учтивата форма:

А)Господин директор, Вие сте поискал да видите новия кабинет по физика.

Б)Госпожо, Вие също сте поканени на откриването на музея довечера.

В)Госпожице, Вие сте много състрадателни и затова Ви благодарим.

Г)Господине, Вие сте помолили да седнете на по-предно място.

4.В кое изречение има грешка, свързана с учтивата форма:
А) Господине, Вие сте много елегантен днес.

Б) Госпожо, много сте почернели, сигурно сте били на море.

В) Господине, Вие сте били уведомени за този случай!

Г) Господине, вярно ли е, че сте ходили снощи на дискотека?



5. В кои от примерите правилата за учтивата форма са правилно приложени (повече верни отговори):

5.1. Господине, Вие сте прав в оценката си.

5.2. Госпожо, защо сте така неспокойна?

5.3. Госпожице, вие сте обичана от децата.

5.4. Как сте успели, след като и Вие сте били разкрит, да останете ненаказан?

5.5. Как сте успели, след като и Вие сте бил разкрит, да останете ненаказан?

5.6. Как сте успели, след като и Вие сте били разкрити, да останете ненаказани?

5.7. Госпожо, Вие сте се направила на обидена и сте излязла разсърдена.

5.8. Госпожо, Вие сте се направили на обидена и сте излезли разсърдена.

5.9. Госпожо, Вие сте се направили на обидени и сте излезли разсърдени.

5.10.Господине, вие сте се справили чудесно!

6.В коя от подчертаните думи е допусната граматическа грешка:

Госпожо, зная, че сте уведомена(А) за началния час на срещата, затова не можете да бъдете оправдана(Б) за закъснението си – ако бяхте побързала(В), вече щяхте да сте минали(Г).



7.В кой от примерите е спазено правилото за съгласуване при формите за учтивост:

А)Господин Петров, Вие сте били призовани да дадете показания.



Б)Господин Петров, Вие сте били призован да дадете показания.

В)Господин Петров, Вие сте бил призован да дадете показания.
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница