Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с гсм глава първастраница2/11
Дата06.05.2017
Размер2.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ГСМРаздел I

Приемане на ГСМ
Чл. 17. (1) Приемането на ГСМ от ЖП цистерни на разтоварища става по следната процедура:

 1. проверява се вместимостта /автоцистерната/, предназначена за приемането на пристигналото гориво или масло.

 2. сверяват се номерата на ЖП цистерните с номерата, вписани в съпроводителния документ, проверява се техническата изправност на крановете на цистерните, наличието и изправността на пломбите, поставени от изпращача, вземат се сертификатите, поставени под люковете на цистерните.

 3. взема се проба от ГСМ за приемателен анализ. Където няма условия за извършване на анализ, ГСМ се разтоварват в чиста и празна вместимост. Преди разтоварването се прави проверка за вида на продукта, като от крана на вагон-цистерната се източват 20-30 литра. По външни белези /цвят, мирис, бистрота/ се установява дали продукта в цистерната отговаря на този, който е посочен в съпроводителните документи, че същият не съдържа вода и механични примеси.

 4. сверяват се резултатите от приемателния анализ с изискванията на съответния стандарт.

 5. правят се съответни записи в лабораторния и техническия дневници.

Таблица 3. Обем на анализите при приемане и съхранение на ГСМ

Продукт

Анализ при приемане

Контролен анализ

Пълен анализ

Авиационен бензин

1.Цвят и прозрачност

2. Плътност

3. Съдържание на механични примеси и вода (качествено определяне)


1. Цвят и прозрачност

2. Плътност

3. Фракционен състав

4. Съдържание на механични примеси и водаВ обема на съответния стандарт с изкл. на налягане на наситените пари, температура на кристализация, йодно число, съдържание на ароматни въглеводороди и съдържание на сяра

Керосин

1. Плътност

2. Съдържание на примеси и вода

3. Химически детектор (Welcon Hydrokit, Shell water detector и др.)


1. Плътност

2. Фракционен състав

3. Съдържание на механични примеси и вода

4.Съдържание на водно разтворими киселини и основи

5. Вискозитет при +20ºС

6. Пламна точкаВ обема на съответния стандарт с изключение на калоричност, съдържание на сяра (обща и елементарна), йодно число, съдържание на сероводород, крайна скорост на филтрация

Авиационни масла

1. Плътност

2. Съдържание на механични примеси и вода (качествено определяне)1.Вискозитет

2. Съдържание на механични примеси

3. Съдържание на вода

4. съдържание на водоразтворими киселини и основиВ обема на съответния стандарт с изключение на цвят, съдържание на селективни разтворители, моторни свойства по метода на Папок, корозионност по метода на Пенкеевич, температурно вискозитетен коефицент-миещи свойства, съдържание на сяра, вискозитет при ниски температури

Масло АМГ

-

-

В обема на стандарта с изключение на стабилност и вискозитет при ниски температури, изпаряемост

Антилед тип I

(етиленгликол)1. Плътност

2. pH


3. механични примеси

1. Плътност

2. pH


3. механични примеси

4. Температура на кристализация

5. корозионно въздействие краткотрайно


1. Плътност

2. pH


3. механични примеси

4. Температура на кристализация

5. корозионно въздействие върху еталонна тел

6.Повърхностно напрежениеАнтилед тип II

(пропилен гликол)1. Плътност

2. рефракция

3. pH

4. механични примеси1. Плътност

2. рефракция

3. pH

4. механични примеси1. Плътност

2. рефракция

3. pH

4. вискозитет по Брукфилд5. механични примеси

Течност „ИМ”

1. Плътност

2. Външен вид
1. Плътност

2.Външен вид

3.Показател на пречупване


1. Плътност

2.Външен вид

3.Показател на пречупване

4. Съдържание на вода

 1. при установяване липса на пломби, следи от счупени пломби се уведомява превозвача и се съставя протокол в присъствие на негов представител. При констатиране на отсъствие на сертификат е необходимо да се извършва пълен лабораторен анализ на пристигналия продукт преди приемането му.

 2. при установяване на стандартно качество вагон-цистерната се разтоварва. В противен случай отговорното длъжностно лице на служба ГСМ уведомява изпращача и организация за независим контрол, с която има договор за взимане на контролна проба. Контролната проба се съхранява до уреждането на въпроса с евентуалните денгуби и разноски по прекортирането, които са за сметка на виновната страна.

 3. количеството на ГСМ във вагон-цистерните се установява по гаров картон, чрез теглене на ЖП кантар, по калибровъчни таблици или чрез изчисляване по обем. При констатиране на количествено несъответствие се извършва повторно замерване, Тези операции се извършват в присъствието на представител на организация за независим контрол. Когато се наложи при констатирана липса на ГСМ се прави бонификация.

(2) При приемане на ГСМ се спазват следните ограничения:

 1. не се разрешава разтоварването на не пломбирани вагон, цистерни и на такива, които не са придружени със сертификат за качеството до установяване годността й по съответния стандарт чрез пълен анализ;

 2. пълненето и разтоварването на ГСМ при бури и гръмотевици се забранява.

 3. разтоварищата за ГСМ трябва да бъдат оборудвани в противопожарно отношение, съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми.

 4. допълването на резервоари, от които е черпен ГСМ от същия вид се разрешава след установяване съответствието на качествените показатели с изискванията на стандарта. От тези резервоари се взема проба и се прави пълен анализ.

(3) Обработването на вагон-цистерните се извършва при спазване на следните технологични процедури:

1. изравняване на потенциалите (заземяване, свързване) на ж.п. и автомобилни транспортни средства. При това:

а) свързването се извършва преди да започнат каквито и да са манипулации (отваряне на люкове, свързване на маркучи, източване и т.н);

б) всички ел.свързващи кабели, заземителни щипки и макари се проверяват ежедневно за добро общо състояние и дали са захванати здраво за осигуряване на контакт. Ежеседмично се извършва проверка за непрекъснатост на веригата;

2. вместимостите за източване на горивото трябва да бъдат свързани към превозното средство или тръбопровода на резервоара преди и по време на дренажа и към прикрепения съд при прехвърляне на горивото. Употреба на пластмасови и поцинковъни съдове не се допуска.

Чл. 18. Приемането на ГСМ в склада за ГСМ става по следния ред 1. прави се сверка по документите на доставчика с действително получения продукт (вид на ппродукта, сертификат);

 2. извършва се физическа количествена проверка на доставения продукт;

 3. изпълнява се качествена проверка на доставения продукт-визуална проверка по отношение на цвета, отн.тегло, наличието на вода (с индикатор на Schell) и лабораторна проверка на пламната температура;

 4. при положителен резултат от проверката започва физическото разтоварване;

 5. правят се записи в лабораторния дневник и в оперативния дневник.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница