Правила за провеждане на играта „ Феста 20 годиниДата30.07.2018
Размер92.47 Kb.
ТипПравила
Правила за провеждане на играта
Феста 20 години”

Член. 1. Организатори и официален правилник на рекламната кампания
(1) Промоционалната игра „Феста 20 години“, нататък в текста наричана „Играта”, се организира и провежда от „Феста Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” № 83А, ЕИК 103123984, наричана по–долу Организатор.
(2) Участниците в промоционалната игра са длъжни да спазват условията на този официален правилник на играта (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на играта на следния уебсайт: (www.festa.bg/20years).
(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени със средствата, упоменати в чл. 1, т. 3.
Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на играта
(1) Мястото на организиране и провеждане на играта е интернет сайтът www.festa.bg/20years
(2) Промоционалната игра ще се проведе от 20 юли 2011 г. до 11 септември 2011 г. на сайта www.festa.bg/20years нататък в текста наричан „уебсайтът”. Промоционалната игра ще се организира и проведе на цялата територия на България. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на играта, това ще бъде оповестено публично със средствата, упоменати в чл. 1. т. 3.

(3) След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/ или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства след края на играта.


Настоящата алинея има за цел да предотврати евентуално заблуждение в потребителя, че за Организатора може да възникне каквото и да било задължение или отговорност по отношение на Официалния правилник след края на играта.
Член 3. Право на участие
1. В играта може да участва всеки гражданин на възраст над 18 години.
2. В играта нямат право да участвате служители на Организатора, както и членове на техните семейства.
3. В играта могат да вземат участие всички мъже и жени на възраст над 18 години. Участието в играта е описано подробно в чл. 4 по-долу.
4. Правото на участие в играта и наградите, свързани с нея, не е обвързано със закупуването на продукт или услуга.
5. За да участват в играта и разпределянето на наградите, участниците трябва да се регистрират в уебсайта, като попълнят своите лични данни във Формуляра за регистрация. Всеки участник може да спечели само веднъж.
Член 4. Процедура на промоционалната кампания
Играта ще се проведе на уебсайта www.festa.bg/20years
Онлайн играта е тип „викторина“ с 20 въпроса като всеки правилен отговор носи 5 точки. Максималният брой точки, при отговор на всички въпроси е 100.

Въпросите са групирани по 5 броя в 4 нива, подредени по сложност: 1 ниво е най-лесно, 4-то ниво е най-трудно.

Към всеки въпрос има 4 възможни отговора от затворен тип, от които играчът може да избере само един, когото да посочи като правилен.

След като види въпросът и неговите възможни отговори, играчът има право да избере един от тях и да отговори (натискайки бутона „Играя“) или да се откаже (бутона „Отказвам се“). Ако „играе“, но отговорът му не е верен, то губи всички междинни точки и запазва само тези от предишното изцяло приключено ниво. Но ако се откаже преди да даде отговор, запазва междинните точки и може да участва в съответната томбола.

За да спечели в тази игра, мъжът или жената на възраст над 18 години трябва да попълни Формуляра за регистрация в секцията Регистрация.
4.1 Регистрацията за играта

участие в играта за наградите изисква попълване на следните полета:

име, фамилия, имейл, телефон, град, година на раждане, отбелязване на декларация, че участникът е запознат и приема условията на играта, отбелязване на декларация, че участникът е съгласен да получава допълнителна информация от Феста Холдинг.

Всички полета, без последното са задължителни, за да бъде регистрацията приета.

След регистрацията участникът получава имейл потвърждение за нея на посочения от него имейл адрес.
Играта е достъпна и без регистрация. Единствено регистрацията дава право за участие в разпределение на наградите.
4.2 График на томболите и разпределение на наградите

Различни томболи: 4 бр томболи – по една за всяко от нивата в играта

Брой тегления: 2 пъти по 4 томболи – 8 тегления.
4.3 Награди и победители - на 2 пъти се теглят по 4-ри томболи, съответно на 15.08.2011 г. и 12.09.2011 г. Имената на победителите се публикуват в сайта до 1 раб. ден след изтеглянето.
4.4. Цел на играта
Целта на играта е спечелването на една от наградите, които ще се разпределят в две тегления по 4 томболи за всяко едно от нивата.

Първо ниво, 2 сесии – награди:

- 5 бр. карти за игра от ЗОК България Здраве;

- 50 бр. възглавници „Феста Хотели”

- 20 бутилки вино
Второ ниво, 2 сесии – награди:

- 50 бр. билети от „Феста Делфинариум”

- 20 бутилки вино

- 20 бр. карти за лоялни клиенти от „Феста Хотели”
Трето ниво, 2 сесии – награди:

- 5 бр. Медицинско асистиране

- 10 комплекта Бургас 63 + вино
Четвърто ниво, 2 сесии – награди:

- 2 бр. кредитни карти от „Инветбанк”

- 1 уикенд от Феста Хотели
Голяма награда, 1 сесия:

- 1 седмична почивка за двама на Боровец от „Феста Хотели”

- 1 бр. кредитна карта от „Инвестбанк„
Голямата награда се тегли заедно с втората томбола на 12.09.2011 г.
4.3. Механизъм на играта
Регистрацията и участието в играта може да се осъществи по всяко време в периода между 00:01 часа на 20.07.2011 г. и 23:59 часа на 11.09.2011 г.
Всеки участник може да се играе и да се регистрира неограничен брой пъти, но да спечели само веднъж от един тип томбола за целия период на играта.
Разпределянето на наградите ще бъде базирано на данните от регистрационната форма за участие в играта. Всеки участник, спечелил награда, ще бъде уведомен за това от Организатора с имейл на посочения от него електронен адрес, който е предоставил при регистрацията.
Чл. 5. Награди и победители
Описание на наградите – и брой.
Всеки участник ще участва в томоболите за наградите, ако:
1. Отговаря на изискванията от чл.3 и 4

2. Регистрира се за участие в уебсайта www.festa.bg/20years и приеме условията на този правилник.


Всеки участник, който се опита да измами системата или да увеличи по изкуствен начин своите шансове за победа, ще бъде санкциониран с елиминиране (забрана) от играта. Също така, Организаторът си запазва правото да елиминира от играта лице с повече от една регистрация, както и лице, което нарушава правилата, дефинирани в този Официален правилник.
5.1. Връчване на наградите
Победителите ще бъдат уведомени по електронната поща, съгласно e-mail адреса който са посочили в страницата за регистрация на уебсайта www.festa.bg/20years в срок от 10 календарни дни от датата на обявяването на печелившия в сайта с цел уточняване на пощенски адрес и телефон за връзка, на който да бъде изпратена наградата.
Наградите ще бъдат доставени чрез куриер в срок до 20 /двадесет/ работни дни от съответното уведомяване.
Също така, победителите ще бъдат информирани за наградата и процедурата, която трябва да следват във връзка с получаването й.
Наградите няма да бъдат връчени на победителите в следните случаи:
- Спечелилият не предостави точен пощенски адрес в срок от 10 календарни дни от уведомяването, че е спечелил съответната награда, въпреки че в този срок му е било изпратено съобщение от Организатора по електронната поща, съгласно еmail адресът, който този Участник е посочил в страницата за регистрация на уебсайта www.festa.bg/20years

- Спечелилият не спази процедурата, посочена в този правилник, която трябва да бъде изпълнена за целите на получаването на наградата.

- Спечелилият не отговарят на условията на този Официален правилник.
Член 6. Условия за допускане до участие
За да бъде допуснат до участие в играта, кандидатът за участие трябва едновременно да отговаря на следните условия:
- Да отговаря на изискванията на този Официален правилник

- Да влезе в страницата на промоционалната кампания на уебсайта www.festa.bg/20years

- Да попълни Формуляра за регистрация на уебсайта с верни и точни данни включително да приеме условията на играта

- Да не се опитва да мами системата или да увеличава по изкуствен начин своите шансове за победа (например, чрез създаване на повече от един профил)


Член 7. Грешки, несъответстващи материали
Организаторът на тази кампания, „Феста Холдинг” АД, не носи каквато и да било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторско право и т.н.)
Член 8. Авторско право
Регистрираните потребители на сайта и участниците трябва да спазват закона за авторското право и сродните му права.
Евентуални забележки, свързани с евентуално нарушаване на авторското право, ще бъдат изпращани до Организатора: град София, адрес бул. „България” № 83А
Член 9. Отговорност
Организаторът на кампанията ще присъди наградите на спечелилите участници при следване на условията на този Официален правилник.
Уебсайтът www.festa.bg/20years трябва да обезпечи присъствието на уебсайта на всички получени и одобрени материали, в обичайния формат, съгласно изискванията на Официалния правилник.
Член 10. Обработването на личните данни
(1) С регистрацията си в тази игра, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С регистрацията си в тази игра, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази кампания.
(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на игра, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани във връзка с тази игра и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната кампания освен при изричното съгласие, представено от Участниците до Организатора за ползването от Организатора на данните на Участниците за целите на директния маркетинг.
(4) Организаторът се задължава да не използва личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица освен при изричното съгласие, представено от Участниците до Организатора за ползването от Организатора на данните на Участниците за целите на директния маркетинг.
(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.


Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до „Феста Холдинг” АД, на адрес: град София, бул. „България” № 83А.

(6) Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук Организатор писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на просителя.
Член 11. Данъци върху наградата
Всички евентуални данъци, основанието за дължимостта на които е възникнало преди връчването на наградите ще бъдат задължение на Организатора.
Организаторът на кампанията няма да плаща каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на кампанията.
Член 12. Съдебни спорове и приложимо законодателство
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
Член 13. Прекратяване на промоционалната игра
Организаторът си запазва правото да прекрати промоционалната игра преди датата 11.09.2011 г. по реални и независещи от волята и контрола на Организатора причини, които правят невъзможно продължаването на промоционалната игра, но не преди публичното оповестяване на това преждевременно прекратяване.
В този случай, Организаторът трябва да публикува на страницата на промоционалната кампания съобщение за нейното прекратяване и да свали от нея електронния формуляр за регистриране на данните на участниците и изпращането им до Организатора.
Член 14. Официален правилник и правила на промоционалната игра
Официалният правилник на кампанията е достъпен безплатно на уебсайта www.festa.bg/20years

С участието си в тази промоционална игра, участниците се съгласяват да спазват разпоредбите на Официалния правилник. Всички промени на настоящия Официален правилник ще бъдат съобщавани на уебсайта.
Каталог: admin -> ckfinder -> userfiles -> files
ckfinder -> Рабочая программа по родной литературе для 9 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
ckfinder -> Кьурбанова Дарган мезла кружок бирнила методика Мях1ячкъала 2010 д
ckfinder -> Литература бик1уси жузличи хасбарибси методикала пособие. Мях1ячкъала Сагаси Къаякент 2010 д
ckfinder -> «Авар мац!алъе хасиятал рагьукъал гьаркьал в ах!арпал»
ckfinder -> Гъалбац1ги Г1анк1ги
ckfinder -> Рабочая программа По учебному курсу «Родного языка» 6 класс «Дагъистан Республикаялъул лъайкьеялъул ва г1елмияб министерствоялъ тасдикъ гьабураб»
ckfinder -> Рабочая программа по родной литературе для 8 класса 2014-2015 учебный год 8 класс (68 саг1ат) 8 калам цебет1езаби
ckfinder -> Театрализованная игра: «Шамилил хъала»
files -> Христо Смирненски


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница