Правилник за устройството и дейността настраница1/7
Дата08.06.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Правилник за устройството и дейността на
Техническия университет – София

Проектът на Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София (ТУ – София) е разработен през 1996 г. от избрана от Академичния съвет комисия в състав:

председател: проф. д-р инж. В. Живков, заместник-ректор;

членове: 1. проф. дтн В. Динов;


 1. проф. дтн Св. Йорданов;

 2. проф. д-р инж. Ив. Масларов;

 3. доц. д-р инж. Е. Алтимирски;

 4. доц. д-р Н. Андреев;

 5. представител на Правно-договорния отдел.

Проектът за актуализиране и привеждане на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София в съответствие с измененията на Закона за висше образование (ЗВО) е разработен през 1999 г. от избрана от Академичния съвет комисия в състав:

председател: проф. д-р инж. В. Живков, заметник-ректор;

членове: 1. проф. дтн Св. Йорданов;


 1. доц. д-р инж. М. Христов;

 2. доц. д-р инж. Б. Трайков;

 3. маг. инж. В. Димитров;

 4. бак. матем. Сп. Цветков;

 5. представител на Правно-договорния отдел.

Проектът за актуализиране и привеждане на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София в съответствие с измененията на ЗВО е разработен през 2004 г. от назначена от ректора комисия в състав:

председател: проф. д-р инж. М. Лепаров, заместник-ректор;

членове: 1. доц. д-р инж. Д. Алексиев;


 1. доц. д-р инж. В. Панов;

 2. маг. инж. В. Димитров;

 3. маг. юрист Кр. Ташев.

Проектът за актуализиране и привеждане на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София в съответствие с измененията на ЗВО е разработен през 2005 г. от назначена от ректора комисия в състав:

председател: доц. д-р инж. С. Стоядинов, заместник-ректор;

членове: 1. доц. д-р инж. Д. Алексиев;


 1. доц. д-р инж. В. Панов;

 2. маг. инж. В. Димитров;

 3. маг. юрист Кр. Ташев.

Проектът за актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София е разработен през 2006 г. от назначена от ректора комисия в състав:

председател: доц. д-р инж. С. Стоядинов, заместник-ректор;

членове: 1. доц. д-р инж. Д. Алексиев;


 1. доц. д-р инж. В. Панов;

 2. маг. инж. В. Димитров;

 3. маг. юрист Кр. Ташев.

Проектът за актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София е разработен през 2008 г. от назначена от ректора комисия в състав:

председател: доц. д-р инж. С. Стоядинов, заместник-ректор;

членове: 1. доц. д-р инж. Д. Алексиев;


 1. маг. инж. В. Димитров;

 2. доц. д-р Л. Мечкаров;

 3. доц. дтн инж. В. Панов;

 4. маг. юрист Кр. Ташев.

Проектът за актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София е разработен през 2011 г.  от назначена от ректора комисия в състав:

председател: проф. дтн инж. В. Панов, заместник-ректор;

членове: 1. доц. д-р инж. Д. Алексиев, председател на ОС;

2. маг. инж. В. Димитров, главен секретар;

3. маг. юрист Кр. Ташев, главен юрисконсулт;

4. бак. инж. Е. Красенов, представител на СС.

и през 2012 г. от назначена от ректора комисия в състав:

председател: проф. дтн инж. В. Панов, заместник-ректор;

членове: 1. проф. д-р инж. Г. Михов, заместник-ректор;

2. доц. д-р инж. И. Кралов, заместник-ректор;

3. доц. д-р инж. И. Момчев, председател на ОС;

4. маг. инж. В. Димитров, главен секретар;

5. маг. юрист Кр. Ташев, главен юрисконсулт;

6. доц. д-р инж. Н. Николов, МТФ;

7. бак. инж. Е. Красенов, представител на СС.

Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на Техническия университет (ТУ) – София, взаимоотношенията между звената му, пра­вата и задълженията на студентите, преподавателите и служителите в ТУ – София, на основата на: 1. Закона за висшето образование;

 2. Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ);

 3. Кодекса на труда;

 4. Закона за защита от дискриминация;

 5. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 6. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 7. Други действащи нормативни актове.

Решения на органите за управление на ТУ – София, които са в противоречие със законите, действащите нормативни актове и с разпоредбите на този правилник, са нищожни.

Вътрешните нормативни актове на ТУ – София не могат да проти­воречат на законите, действащите нормативни актове и този правилник.


Измененията в правилника са обсъждани и приети на общите събрания на Техническия университет – София, състояли се на 05.04.2012 г. и на 10.05.2012 г. 

Съдържание

Предмет на дейност 5

Устройство 6

Дейност и управление 6

Общи правила 6

Университет 9

Факултет 15

Департамент 22

Филиал 24

Колеж 26

Катедра 29

Секция 31

Средни училища 33

Научноизследователски сектор 34

Център за развитие и квалификация 35

Студенти 36

Докторанти и специализанти 45

Академичен състав 49

Изборни процедури 53

Избор на председател и зам.-председател на ОС на ТУ – София 54

Избор на ректор 55

Избор на Академичен съвет 56

Избор на Контролен съвет 57

Избор на ръководител и съвет на основно звено 58

Избор на ръководител на катедра и секция 59

Общи правила 60

Преходни и заключителни разпоредби 61

Приложение 1 62

Приложение 2 63

Приложение 3 65
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница