Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспортастраница16/39
Дата19.07.2018
Размер7.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39

2014-2030
65,815
27,910 42.4%

line 107

4,578 7.0%line 108

33,327 50.6%

line 109

15,379


line 110

4,669


line 111


13,279

line 112

5,111


line 113


28,216 42.9%

line 114


36,680

line 115line 116line 117line 118line 119line 120line 121line 122line 123line 124
18,707 51%
16,139 44%
1,056 58%
545 30%
233 13%
  1. Едни от ключовите числа в горния финансов план са тези от ред D – показателят за устойчивост. Той показва наличните нетни национални средства след приспадането от останалите средства (след предварителните отчисления за поддръжка, обновление и рехабилитация) на ресурсите от ЕС и съответния национален принос за подпомагане на финансираните от ЕС проекти. Това са нетните национални средства, налични за подкрепата на проекти с краткосрочен приоритет (2020), които обаче:
    1. не са допустими за финансиране от ЕС или

    2. са допустими за финансиране от ЕС , но поради финансови ограничения или надхвърлени бюджети не могат да бъдат подпомагани в краткосрочен план само от европейските бюджети.
  1. Общият наличен бюджет за подпомагане на проектите от генералния план за 2020 и 2030г. включва да основни източника на финансиране:

 Фондове на ЕС (КФ, ЕФРР и CEF); и


 Национален бюджет за подпомагане на съфинансирането и проектите, финансирани само с национални средства.


  1. Общите бюджети по източници на финансиране са обобщени в Таблица 7.2.


Таблица 7.2 Наличен бюджет за проектите от Генералния план по източници на финансиране (млн. евро, по цени от 2014г.)

Източници на финансиране2014-2021-
2014-
20202030
2030

1.

Общо наличен бюджет, от който

11,505
25,176

36,6802.

Нетни средства от ЕС

6,332
9,046

15,379

Кохезионен фонд - КФ

3,404
4,863

8,267

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР

1,200
1,714

2,914

Средства по програмата Механизма за свързване на Европа - CEF

1,728
2,469

4,1973.

Национално съфинансиране

2,111
3,015

5,126

Кохезионен фонд - CF

1,135
1,621

2,756

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР

400
571

971

Средства по програмата Механизма за свързване на Европа - CEF

576
823

1,399
4.

Общ бюджет за финансираните от ЕС проекти (=1+2, EU +

8,443
12,062

20,505

национален принос)

Кохезионен фонд - CF

4,539
6,484

11,023

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР

1,600
2,286

3,886

Средства по програмата Механизма за свързване на Европа - CEF

2,304
3,292

5,5965.

Национален бюджет (=1-4)

3,061
13,114

16,1756.

Общо национални средства (=3+5)

5,172
16,129

21,302


Източник: ГТП анализ на финансирането


  1. За първия период от изпълнението на проектите 2014 – 2020 г. за проекти са налични средно 1.3 млрд. евро, съответно 1.9 млрд. евро за следващия период 2021-2030г. Източниците за финансиране на общия бюджет от 36.7 милиарда за целия период на Генералния план 2014-2030г. са средства от Европейския съюз (42%) и националния бюджет на Румъния (58%, включително необходимото съфинансиране на проектите, финансирани от ЕС).
  1. За оценка на ефекта върху списъка с проекти, които могат да бъдат изпълнени във времевия хоризонт от генералния план (2014-2030г.), бяха изготвени няколко сценария за наличните средства, разпределени от Националния бюджет (Таблица 7.3).


Таблица 7.3 Наличен бюджет за проектите от Генералния план като функция на процента от БВП (млн. евро)

Процент2014-20202021-20302014-2030


от БВП

2.00%
11,505
25,176
36,681


2.25%
15,177
32,198
47,375


2.50%
18,849
39,221
58,070

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница