Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспортастраница19/39
Дата19.07.2018
Размер7.63 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

Стратегия за изпълнението

AECOM Резюме на целия проект 6210 Стратегия за изпълнението


 1. Увод
 1. Предложенията в Генералния план са разработени като е следван логическият процес на установяване и анализ на проблемите, задаване на цели и след това определяне и оценка на интервенциите. След това беше извършен мултикритериен анализ за класиране на големите интервенции. Този процес е обобщен в глави 1-6 от настоящия доклад.
 1. Плановете за изпълнение за всеки транспортен отрасъл отчитат допълнителни въпроси, по-специално ограниченията, наложени от допустимостта на проектите за финансиране от ЕС и тяхната зрялост. В плановете за изпълнение се отчитат следните въпроси като част от координирания подход за реализацията на пълния потенциал на генералния план.
  • Препоръки за институционални реформи, включително препоръки за промени в практиките на управление и експлоатация;
  • Необходими са разходи за поддръжка и обновление, за да се гарантира, че транспортните мрежи с устойчив размер се поддържат в съответствие с подходящите международни стандарти;
  • Целеви инвестиции за безопасност, по-специално за сектора на автомобилния транспорт, където Румъния има най-лош резултат по отношение на произшествията с фатален край от всички държави – членки на ЕС;
  • Допустимостта на проектите от генералния план за финансиране от алтернативни източници, включително Кохезионен фонд, ЕФРР, така че планът за изпълнение да е насочен към постигането на най-добрите резултати с ограничените налични средства;
  • Готовност за изпълнение на проектите от Генералния план. Това включва анализ на вероятния срок, който ще бъде необходим за завършването на етапите на проектиране / проучване за приложимост от процеса на изпълнение на проекта, като се има предвид, че за редица проекти от Генерален план тази фаза от работите вече е в процес на изпълнение или са обявени търгове за тези услуги.
 1. В Таблица 10.1 е представен общ преглед на сегашното състояние на всеки вид транспорт с оглед на най-сериозните въпроси, които трябва да бъдат решение, както и обобщени на подхода от генералния план за решаването на тези проблеми. Той е разгледан подробно във всяка една от главите от Доклада за генералния план, посветени на отделните видове транспорт (глави 4-8), а подробен анализ на проблемите на всеки един вид транспорт е представен в Доклада за определяне на проблемите (достъпен на уебсайта AM POS-T3 на Министерството на транспорта). Връзката между проблемите, целите и инвестициите е описана в поредица от технически бележки.
 1. В следващите раздели са представени стратегиите за изпълнение за всеки вид транспорт.

line 143

3 http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/Raport_privind_definirea_problemelor.pdf


AECOM Резюме на целия проект 63


Таблица 10.1 Основни проблеми и предложени решения за всеки вид транспорт

Обща темаВидИдентифицирани основни проблемиПредложено решение в генералния план
транспорт
Неподходяща поддръжка на съществуващите и
Внедряване на основан на добри практики подход на система за управление на проектите за приоритизация
Автомобиленна поддръжката на пътищата и осъществяване подробен преглед на съществуващите активи и изискванията забъдещите активи от националната мрежафинансиране на експлоатацията и поддръжката


Мрежата в сегашния си мащаб се характеризира със
Концентриране на оскъдните ресурси за поддръжкаНеподходяща
Железопътен
значително и нарастващо несъответствие спрямо търсенето и наличните финансови ресурси заи развитие върху по-малка по мащаб устойчива мрежаподдръжка

нейната поддръжка и експлоатация


Пристанища и водни
Несъответстващи разходи за поддръжка по Дунав
Увеличаване на бюджетите за поддръжка за
пътища
довели до несъответстваща плавателност
привеждането им в трансгранично съответствие
Интермодален
Лошо местоположение/ качество на интермодалните терминали
Подмяна или подновяване на съществуващите


съоръжения и подобряване на операциите


Проблеми с институционалния капацитет
Подобряване на институционалната и организационна стабилност и капацитет с цел осигуряване на
ефективно и ефикасно управление


Значителни щети на пътните активи (предимно настил
Преглед на целесъобразността на законодателството за

ка и конструкции) от прекомерното осово натоварване
осовото натоварване и осигуряване на достатъчно процедури за мониторинг и проверка
Автомобилен
Високи административни разходи но местните и националните транспортни компании в резултат на
Въвеждане на единна координирана тарифна система

сложните и некоординирани тарифи
обхващаща цялата пътна мрежа


Използване на ИТУ за предоставяне на информация за

Големи закъснения на някои гранични пунктове
алтернативни маршрути в съчетание с подобрено


управление на схемите за преминаване на границата

Румънският жп сектор като цяло е в криза
Изпълнение на пакет за всеобхватни реформи при първа
възможностОпределяне на ясни изисквания за нивото на услугата,

Пътническите жп превози са неконкурентоспособни и
ограничени до първичната мрежа) увеличаване честотаУправление и

като цяло не са превърнати в източник на доход
та по конкурентоспособните коридори, въвеждане на разписание с услуги на редовни интервали и закупуване
на нов подвижен съставОперации
Железопътен

Сегашните регулаторни, организационни и управленски системи не осигуряват ефективност, конкурентоспособ
Да се преструктурират взаимоотношенията между обществения транспортен орган, CFR Infrastructure и
ност и отчетностоператорите
Управлението на държавните жп фирми е
Въвеждане на частни управленски техники с правилен
процес на подбор и профил на ефективно управление на

неефективно.дейността
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница