Предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване за учебната 2017/2018 годинаДата24.10.2018
Размер377.36 Kb.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕННО ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ВИД НА ПОМЕЩЕНИЕТО

ВРЕМЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1

ОУ „Хр. Ботев“ – кв. Сарафово

Вх. № 67-00-1862/13.09.2017 г.

Физкултурен салон

Учебна стая – 1 бр.
По график, утвърден от директора

Следобед-по график, утвърден от директора
1.Спазване на Правилник за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението и извън него


2

ОУ „Любен Каравелов“

Вх. № 67-00-1545/13.09.2017 г.

Голям физкултурен салон

Физкултурен салон – ІІ ет.

Кабинет по хореография – ІІІ ет.

Учебни стаи №34 и №36-IIІ етаж


От 15.09.2017 г.-30.06.2018 г.

Понеделник,сряда и петък

19,30-21,00

Вторник и четвъртък

18.30-21.00
От 15.09.2017 г. до 30.06.2018 г
Понеделник – петък

18,30-21,00


Понеделник – петък

18,30-21,00


Понеделник-петък 13.30-15.30 ч.


1.Спазване на Правилник за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението и извън него


3

ОУ „П. Р. Славейков“

Вх. № 67-00-1490/07.09.2017 г.

Класна стая № 101, ет.1

Физкултурен салон

Понеделник – петък

17,30-20,00 ч.

Понеделник – петък

19,00-20,30 ч.

Събота – неделя

09,00-18,00 ч.


1.Спазване на Правилника за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението и извън него


4

ДГ „Звездица – Зорница“

Вх. № 67-00-1517/08.09.2017г.

Актова зала

Физкултурен салон в Административен павилион

Физкултурен салон – І-ви павилион

Учителска стаяПонеделник – петък

11.00-21.00

Събота и неделя-8,00-21,00
Понеделник – петък

11,00-16,30

Понеделник – петък

10,30-18,00


Понеделник – петък

11,00-12.00
1.Спазване на Правилник за дейността на детската градина

2.Спазване правилник за Пропускателния режим

3.Опазване на материалната база


5

ДГ„Моряче“

Вх. № 67-00-1403/31.08.2017 г.

Кабинет по рисуване

Методичен кабинет

Музикален кабинет

Физкултурен салон
Понеделник – петък

Сутрин – след 10,00 ч.

Следобяд – след 15,30 ч.


1.Спазване на Правилник за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението и извън него

4. Спазване на установения ред в детското заведение
6

ДГ „Раковина“

Вх. № 67-00-1529/12.09.2017 г.

Физкултурен салон

Методичен кабинет


01.10.2017 г.-31.05.2018 г.

01.10.2017 г.-31.05.2018 г.


1.Спазване на Правилник за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението и извън него


7

ДГ „Детелина“

Вх. № 67-00-1581/18.09.2017 г.

Занималня – 1-ви павилион и прилежащите и помещения


Занималня – фил. „Светулка“ –

гр. Българово


Понеделник – петък

10,30-12,00 ч.

16,00-18,30 ч.

Понеделник-петък

10,00 ч.-12,00 ч.

15,30 ч.-18,00 ч.1.Спазване на установения ред в детското заведение

2. Спазване на установения ред в детското заведение 3.Опазване на материалната база

4. Спазване на хигиена в помещенията


8

ДГ „Славейче“

Вх. № 67-00-1800/06.10.2017 г.

Стая – пав. Д – ІІ ет.-творческа дейност

Стая – пав. Г – ІІ ет.-разполага с пиано

Външна спортна площадка размер 17.00 м./12.00 м.Понеделник – петък

10,30-12,00

16,30-18,00

За периода от 16.10.2017 г.-31.05.2018 г.


1.Спазване на Правилник за вътрешен ред в детското заведение

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях

4. Спазване на установения ред в детското заведение.
9

ОУ „Братя Миладинови“

Вх. № 67-00-1094/10.09.2016г.

Вх. № 67-00-834 / 11.05.2017 г.

Плувен басейн

2 бр. занимални на І и ІV ет.

Хореографска зала

Малък физкултурен салон

Голям физкултурен салон

Актова зала


Класна стаяПонеделник, сряда, петък

17,00-20,00

Понеделник –петък

08,00-18,00

/ в зависимост от смените/

Всеки ден

19,15-21,15

Всеки ден

19,15-21,15
Всеки ден

19,15-21,15


Събота и неделя, през ваканциите

08,00-18,00

За периода 01.06.2017 г.-31.08.2017 г. за лятна занималня

От понеделник до петък

От 9,00 ч. до 12,00 ч.


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него


10

ДГ „Морска звезда“

Вх. № 67-00-1631/21.09.2017г.

Междуетажен кабинет „ А“

Междуетажен кабинет „ Б“

Физкултурен

салон


Кабинет по религия

Oт 01.10.2017 г.-31.05.2018 г.

По график-от понеделник до петък1. Спазване на Правилника за вътрешния ред на ДГ

2.Опазване и поддържане на сградния фонд и материалната база на ДГ

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


11

ДГ„Златна рибка“

Вх. № 67-00-1630/21.09.2017 г.

Стаи-Занимални – 4 бр.

І и ІІ ет.Понеделник – петък

10.45 ч.- 11.45 ч.

15.30 ч.- 18.00 ч.


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията


12

ОУ „Пейо Яворов“

Вх. № 67-00-1548/13.09.2017 г.


Физкултурен салон


Класна стая № 402

Танцова зала


По график-танцов състав „ Чайка“


Понеделник – петък – по график- Училища Европа

Понеделник-петък 15.00-18.30 ч.

1.Спазване на Правилник за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материално-техническата база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него


13

ОУ „Антон Страшимиров“

Вх. № 67-00-1253/03.08.2017г.

Малък физкултурен салон

От 15.09.2017 г. за спортна дейност

Голям физкултурен салон от 15.09.2017 г.
Понеделник от 19-20.00 часа

Сряда-15.30-16.30 ,от 16.30 - 17.30 ч. и от 19.00-20.00 часа

Петък –10.30-11.30 и от 16.30- 17.30 ч.

Петък 19,00-20,00 часа

Събота и неделя -10,30-11,30 часа

Понеделник-петък от 19,00 до 20,00 ч.
1. Спазване на Правилника за устройството и дейността на училището

2.Опазване на материалната база и хигиената в помещението14

ОУ „Васил Априлов“

Вх. № 67-00-1848/12.10.2017 г.

Физкултурен салон

Понеделник – петък

18.00-20.00

Събота – неделя

08,00-20,00

1. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред на училището.

2.Опазване на материалната база с грижа на добри стопани

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него


15

ЦПРЛ- Бургас

Вх. №70-00-1866/13.10.2017 г.

База „Изгрев“ – балетно студио

База „Славейков“, бл.1 А, вх.В-кабинет оборудван за обучение

База „ Славейков“ бл.1 вх. Б-кабинет оборудван за обучение

База „Райна Княгиня“-кабинет по Лечебна физкултура

Вторник от 19,00-20,00 ч.

Петък от 16,00-19,00 ч.

16 часа месечно 1 ден по 1 час и 1 ден по 3 часа


Вторник и четвъртък 17,00-19,00

16 часа месечно 2 дни по2 часа 4 часа седмично


Събота и неделя от 11,00-12,00 ч.

8 часа месечно 2 дни по 1 час

Събота от 14,00-16,00 ч.

8 часа месечно 1 ден по 2 часа 2 часа седмично
1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Опазване на материалната база
16

ДГ „Пламъче“

Вх. № 67-00-1739/03.10.2017


Стая –І ет.

/битов кът/Понеделник - петък

08,30-18,00
1. Спазване на ПВТР установен в детската градина

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението


17

ДГ„ Х. Кр. Андерсен “

Вх. № 67-00-1640/25.09.2017 г.

І павилион - ІІ ет. – ателие
ІІ павилион-фоайе, физкултурен салон

ІІІ павилион Физкултурен салон, ателие – ІІ ет.
Понеделник – петък

11,00-12,00/16.30-18.30


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред на ДГ

2.Опазване на материалната база

3. Поддържане на хигиената в помещенията и извън тях

4. Спазване на установения ред в детското заведение
18

ДГ „Слънце“

Вх. № 67-00-1635/25.09.2017 г.

Методичен кабинет- II ет.

Понеделник – петък
1. Стриктно спазване на ПВТР установен в детската градина

2.Да се опазва сградния фонд и материалната база на ДГ, така както е бил приет.

3.При нанесени повреди, същите ще бъдат възстановени от ползвателите.


19

ГПАЕ „Гео Милев“

Вх. № 67-00-1167/17.09.2016


Класни стаи №3, №4, №5, №6,

Физкултурен салон

Спортни площадки


Месец: ноември, януари, март, май 13,00-21,00

Месеци: октомври, декември, февруари, април, юни

8,00 -13,00

17.30-21.00

Събота и неделя от 8,00-15.30

Събота и неделя – 08,00-15,30 ч.


Събота и неделя

08,00-21,00 ч.1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Опазване на материалната база
20

ГПНЕ „Гьоте“

Вх. № 67-00-1750/03.10.2017


Класни стаи №3, №4, №5, №6, №8, №9
Физкултурен салон

Компютърен кабинет, стая №323Месеци: септември, октомври, ноември, декември 2017 г. и януари, февруари, март, април, май, юни 2018 г.

Време за ползване: 3 часа дневно съгласно график

Месеци: септември, октомври, ноември, декември 2017 г. и януари, февруари, март, април, май, юни 2018 г.
Време за ползване: 3 часа дневно съгласно график


1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Опазване на материалната база

3. Помещенията да се използват след направен инструктаж. Време за ползване по график.


21

ДГ „Синчец“

Вх. № 67-00-1467/05.09.2017 г.

Кабинет за дейности – основен павилион

Понеделник - петък

10,30-11,30 ч.

15,30-16,30 ч.


1. Спазване на Правилника за Вътрешния трудов ред

2.Опазване на материалната база

3. Поддържане на хигиена в ДГ


22

СУ „Епископ К. Преславски“

Вх. № 67-00-1362/29.08.2017 г.

Плувен басейн

/за периода от 01.11.2017-30.04.2018 г./

Актова зала


2 бр. помещения на приземен етаж за извършване на педагогическа или спортна дейност


Помещения, намиращи се на първи етаж – 2 бр. за извършване на педагогическа дейност /за периода от 01.06.2017 г. до 31.08.2018 г./

Малък физкултурен салон

Голям физкултурен салон
Понеделник – петък

17,00-21,00 ч.

Понеделник – петък

17,00-21,00 ч.

Понеделник – петък

08,00 – 21,00 ч.

Понеделник – петък

08,00 – 21,00 ч.

Понеделник – петък

17, 00-21,00 ч.

Понеделник – петък

17, 00-21,00 ч.
1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него


23

ДГ „Калина Малина“ кв.Ветрен

Вх. № 67-00-1688/28.09.2017 г.

Помещение – І пав. – І ет.


Вторник и четвъртък

10,00-11,00 ч.

1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база
24

ДГ „Райна Княгиня“

Вх. № 67-00-1645/25.09.2017 г.

Физкултурен салон
Методичен кабинет
Обособено помещение- фоайе

От понеделник до петък

След 11.00
1. Спазване на Правилника за вътрешен ред на детското заведение

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях

4.Удостоверение за правоспособност за извършване на дейността.25

ДГ „Делфин“

Вх. № 67-00-1685/21.09.2017 г.


пав. В – приземен етаж

физкултурен салон


пав. В – трети етаж

учебна стая

пав. В – приземен етаж

физкултурен салон и спортно игрище

пав. В-приземен етаж-физкултурен салон


От 01.10.2017 г. до 31.05.2018 г.

Понеделник –петък

по график 11,00-18.00


Вторник/четвъртък

по график – 15.30-18.00 ч.

01.10.2017 г.-31.05.2018 г.

Понеделник/сряда

по график -15.30-18.00 ч.


01.10.2017 г.-31.05.2018 г.

Понеделник/петък

По график -10,30-18,00 ч.

1. Спазване на Правилника за дейността на детската градина

2.Опазване и поддържане на материалната база в ДГ „ Делфин“

3. Спазване на установения ред за провеждане на допълнителни дейности в ДГ „ Делфин“.

26ОУ „Св. Кл. Охридски“

Вх. № 67-00-1615/20.09.17 г.

Физкултурен салон


ІІ етаж


Учебни стаи №17, 18 и 19

І етаж учебна стая №7


І етаж учебна стая № 9
І етаж учебна стая № 1

Понеделник и сряда

след 20,00 ч.

Вторник-четвъртък

След 19.30 ч.

Петък


След 19,00 ч.

Събота


12,30-20,00 ч.

Неделя


11,30-15,00 ч..

Събота – неделя

8,00-20,00 ч.

Вторник-четвъртък

По график

Събота-неделя

8.00-20.00

Събота-неделя

08:00-20:00 ч.

1. Спазване на Правилника за дейността на училището.

2.Опазване на материално-техническата база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях

4.Удостоверение за правоспособност за извършваната дейност.


27

ДГ „Ран Босилек“

Вх. № 67-00-1873/13.10.2017 г.

Физкултурен кабинет

Стая – административен павилион

Спортна площадка


За всички помещения
От октомври 2017 г. до май 2018 г.


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


28

ДГ„Ален мак“ – кв. Сарафово

Вх. № 67-00-1526/12.09.2017 г.

Методичен кабинет
Физкултурен салон
Актова зала

Понеделник-петък
11-00-12,00 ч.

15,30-18,30 ч.
1. Спазване на Правилника за дейността.

2.Опазване на материално-техническата база

3.Поддържане на хигиена в ползваните помещения и извън тях

4. Спазване на установения ред в детското заведение29ДГ„Здравец“

Вх. № 67-00-1633/25.09.17 г.

Музикален кабинет


Физкултурен салонПонеделник и петък-10,00-11,30


1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Опазване на материалната база

3.Спазване на установения ред в детското заведение.30

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Вх. № 67-00-1108/13.09.2016

Вх. №67-00-621/18.04.2017 г.

Физкултурен салон

Кабинет №25- ет. 2

8 бр. класни стаи, намиращи се на първи етаж със следните номера №1,№2, №3, №6, №7, №8, №9 и №11


Извън учебно време/19.30 ч./

В почивни дни и по време на ваканции

В неучебно време, в почивните дни и по време на ваканции

За периода от 01.06.2017 г.-15.08.2017 г.

От понеделник до петък

8,00 ч.-19,00 ч.1. Спазване на Правилника за дейността.

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него


31

ДГ „Чайка“

Вх. №67-00-1722/02.10.17 г.

Физкултурен салон нов корпус


Физкултурен салон

Физкултурен салон

стая – пав. А - ет.2 кабинет


стая павилион А, етаж 2, кабинетПонеделник - петък

15,00-18,00-спорт/футбол/

Понеделник - петък

15.00-18,00-танц
Понеделник - петък

15,00-18,00-художествена гимнастика


Понеделник - петък

15,00-18,00-изобразително изкуство


Понеделник – петък

15,00-18,00-педагогическа
1. Спазване на Правилника за вътрешния ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на добра хигиена в помещенията


32

ДГ„ Веселушко “

Вх. № 67-00-1678/28.09.2017 г.

Физкултурен салон – І ет.

Музикален салон


Понеделник, сряда и петък – 18,30-19,30 ч.

Вторник-19,00-20,00 ч.

Сряда -18,30-19.30 ч.

Четвърък-19,00-20,00 ч.


1. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред на детската градина

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


33

ДГ „Брезичка“

Вх. № 67-00-1819/09.10.2017 г.

Физкултурен салон


Методичен кабинет

Кабинет, ет.2

Стая на доброто


Преди обяд, следобед, вечер

1. Спазване на Правилника за дейността на детската градина

2.Опазване на материалната база и възстановяване на нанесени щети

3.Поддържане на хигиена в помещенията, общите части и санитарни възли.

4.Спазване на вътрешния трудов ред в детското заведение

5. Предоставяне на копия от документи, свързани с правото на осъществяване на съответната дейност.


34

ДГ „Звънче“

Вх. № 67-00-1713/29.09.2017 г.

Помещение – І –ви павилион

Помещение – ІІ-ри павилион

Помещение – ІІІ-ти павилион


Зала - ІІІ-ти павилионПонеделник –петък

Сутрин след 10.30

Следобед след 15.30 ч.

Школа по изобразително изкуство


Понеделник –петък

Сутрин след 10.30

Следобед след 15.30 ч.

Зумба, народни танци

Понеделник –петък

Сутрин след 10.30

Следобед след 15.30 ч.

Школа по футбол

Понеделник –петък

Сутрин след 10.30

Следобед след 15.30 ч.

Школа по модерни танци1. Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред в детското заведение

2.Опазване и поддържане на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях

4.Спазване на установения ред в детското заведение.35

СУ „Петко Росен“

Вх. № 67-00-1699/27.09.2017 г.

Физкултурен салон

Актова зала


От 19.30 до 20.30 ч. по график- Карате клуб „ Ронин“

ФК „ Звездичка“-сряда,четвъртък-18.00-19.00 ч.

в периода от 01.10.2017 г. до 30.10.2018г.
СНИ фолклорен клуб „ Кайлии“

Вторник и четвъртък

18,30-19,30 ч.

За периода от 01.10.2017 г.-30.10.2018 г.1. Спазване на Правилника за вътрешен ред.

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


36

ДГ „Радост“
Вх. № 67-00-1860/13.10.2017 г.

В ЦГЧ – Методичен кабинет за допълнителни педагогически дейности извън ДОИ

В детската градина- филиал Крайморие за допълнителни педагогически дейности извън ДОИ се използва залата за спорт и празнуване,както и музикалния кабинет

Методичен кабинет – ІІ ет.-филиал Крайморие/нова сграда/-20 кв.м.-обзаведен с маси и столове, секции, ракли, етажерки, дидактична дъска и др.
Зала за спорт и празнуване-филиал Крайморие на първи етаж-75 кв.м.

Музикален кабинет – фил. Крайморие- 20 кв.м.Следобед


  • Художествена гимнастика ЦГЧ

  • Футбол –филиал/ в зала/ и в ЦГЧ / на открито/

  • Модерни и народни танци-ЦГЧ и филиал

  • Арт дизайн работилница-ЦГЧ и филиал

  • Вокална група-ЦГЧ и филиал

  • Сладка работилничка- ЦГЧ и филиал1.Спазване на Вътрешните правила за работа на школите

2.Опазване на материално-техническата база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях

4.Спазване на утвърдения график

5.Представяне за одобрение на годишно програмно съдържание

6. Наличие на педагогически опит за работа с деца.

7. Познаване на Конвенцията за правата на детето и психологическите особености на 3-7 годишните деца

37
НБУ „Михаил Лъкатник“

Вх. № 67-00-1492/07.09.2017 г.

1 бр.класна стая
Понеделник – петък

13,30-15,30

За периода от 15.09.17 г. до 31.05.18г.

1.Спазване на Правилник за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материално-техническата база

3.Поддържане на хигиена в помещенията


38

ДГ „Иглика“

Вх. № 67-00-1743/03.10.2017

Музикална зала

Физкултурен салон
Понеделник – петък

10,30-18,00-школа по народни танци

Школа по спортни танци


Понеделник – петък

10,30-18,00-школа по бойни изкуства

Школа по рисуване

Школа по футбол
За периода от 01.10.17 г. до 30.05.18 г.


1. Спазване на Правилника за вътрешния ред в детското заведение

2.Опазване и поддържане на материалната база в ДГ „ Иглика“

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


39

ДГ „Златното ключе“

Вх. № 67-00-1871/13.10.2017 г.

II павилион-стая на 2-ри етаж
Физкултурен салон

Павилион- 2 етажПонеделник – петък

10,00-12.00

15,30-18.00

-изобразително изкуство

Понеделник 15.30-18.00

10,00-11,30

Вторник 15.30-18.00

Четвъртък-15.30-18.00

Петък 15.30-18.00

Сряда 15.30-18.00

10,00-11,30 ч.

-народни


- спортни

-футбол


-лечебна гимнастика
Понеделник-петък

10.00-12.00

15.30-18.00

-религия


-чужди езици

1.Опазване на МБ;

2.Поддържане на хигиена в помещенията

3.Спазване правилниците и реда в ДГ


40
ДГ „Коледарче“ кв. Долно Езерово

Вх. № 67-00-1678/27.09.17 г.

Физкултурен салон – кв. Д. Езерово


Физкултурен салон – кв. Лозово

От понеделник-до петък

Сутрин 10,00-12,30 ч.

Следобед 15,30-18,00 ч.

Сутрин 10,00-12,30 ч.

Следобед 15,30-18,00 ч.1.Спазване на Правилника за вътрешен трудов ред

2.Спазване на установения ред в детското заведение

3.Опазване и поддържане на материалната база

4.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


41

ДГ „Вълшебство“

Вх. № 67-00-1609/19.09.2017

Централна сграда

Стая – приземен етаж
Филиал к-с „Лазур“

Стая по изкуства – І етаж

Музикална зала – ІІ етаж


Понеделник – петък

8,30-18,30

За периода от 01.10.17 – 31.05.18 г.

8,30 ч.-18,30 ч.1.Спазване ПВТР установен в детската градина

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещението


42

ПМГ „Акад. Н. Обрешков“

Вх.№ 67-00-1203/21.09.2016


Учебни стаи
Компютърни кабинети
1. Спазване на ПВТР установен в детската градина.

2.Опазване на материалната база.

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях.


43

СУ „Димчо Дебелянов“

Вх. № 67-00-1090/09.09.16 г.

Физкултурен салон

Физкултурен салон – пригодена класна стая, ет.І-ви

3 бр. класни стаи – І, ІІ и ІІІ етаж
Актова зала- І-ви етаж


Понеделник – петък

16.30 – 19,00 ч.

Понеделник – петък

16,30 -19,00 ч.

Събота и неделя

8,00- 16,00 ч.

Понеделник - петък

16,30-19,00

Събота – неделя

08,00 – 16,001. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


44

ОУ „Георги Бенковски“

Вх. № 67-00-1808/06.10.2017 г.

Вх. №67-00-1843/12.10.2017 г.

Вх. №67-00-1941/31.10.2017 г.

Вх. №67-00-62/08.01.2018 g.

Класна стая №1


Класна стая №2

Физкултурен салонПонеделник ,вторник, сряда

10,00-12,00 – I месец

14,00-16,00 –II месец

Всеки месец се сменят


Вторник, сряда, петък

10,30-12,30- I месец

14,00-16,00- II месец

Всеки месец се сменят
Понеделник-13:15-14:15

17:00-18:00

Вторник 13:15-14:15; 17:00-18:00

18:00-19:00; 19:00-20:00

Сряда 17:00-18:00; 19:00-20:00

Четвъртък 17:00-18:00 ; 18:00-19:00

Петък 13:05-14:05

17:00-18:001. Спазване на Правилника за вътрешен ред в училището

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


45

ДГ „Изгрев“

Вх. № 67-00-1852/13.10.2017 г.


Арт ателие Вход Б етаж 2

физкултурен салон

Вход Б етаж 3

Музикален салон

Вход Б етаж 3


Понеделник – петък

10.30-18.30


Понеделник-петък

10.30-18.30

Понеделник-петък

10.30-18.301. Спазване на Правилника за дейността на ДГ

2.Спазване на Правилника за вътрешния ред

3.Поддържане на базата и възстановяване на нанесените щети

4. Поддържане на хигиена на помещенията46

СУ „Добри Чинтулов“

Вх. № 67-00-1456/04.09.2017 г.

Физкултурен салон


Актова зала

Понеделник – петък
След учебни занятия на смяната


1. Спазване на Правилника за дейността на училището.

2.Опазване на материалната база

3.Спазване на съгласуваните графици за ползване на помещенията.


47


ОУ „Елин Пелин“

Вх. № 67-00-1475/05.09.2017 г.


Голям физкултурен салон

Малък физкултурен салон

Четири учебни стаи- ІI етаж


Понеделник – петък

19,00-20,00 ч.


Понеделник – петък

19,00-20,00 ч.

Понеделник-петък

16.30-19.001. Спазване на Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния трудов ред.

2.Предоставяне в училището на копия на документите, свързани с правото на осъществяване на съответните дейности.

3.Поддържане на базата, която се използва и възстановяване на нанесените щети.

4.Поддържане на хигиена е помещението, общите части и санитарните възли.48

ГЧЕ „Васил Левски“
Вх.№67-00-1218/26.09.2016 г.

Стая №3

Стая №11През учебно време по график,съобразен с учебните занятия на учениците от VIII клас и предложен от наемателите

Събота и неделя съгласно график,предложен от наемателите и съобразен с училищния процес1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


49

СУ „Иван Вазов“

Вх. № 67-00-994/30.08.2016 г.

Вх. № 67-00-41 /09.01.2017 г.

Физкултурен салон

Стая № 313-класна стая


Стая № 312-класна стая


Стая № 301-класна стая


От 5.09.2016 г.- 05.09.2017 г.

Вторник


От 19,00-20.00

Четвъртък

19,00-20,00

Петък


19.00-20.00

От 16.01.2017 г.-31.03.2017 г.

Понеделник 20.00-21:00 ч.

Срок постоянен/Целогодишно

Срок постоянен/Целогодишно


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него

4. Удостоверение за правоспособност за извършване на дейността50

ДГ „ Надежда“

гр. Бургас

Вх. №67-00-1480/05.09.2017 г.


Физкултурен салон-голям,стая по интереси

От понеделник до петък от 15.30 ч.-17.30 ч.

1. Стриктно спазване правилника за вътрешния ред на ДГ

2.Опазване на материалната база и сградния фонд, така както е бил приет.

3.Поддържане на добра хигиена в помещенията и извън тях

4. При нанесени повреди, същите ще бъдат възстановени от ползвателите51

ОУ „ Св.Княз Борис I”

Вх.№67-00-1136/15.09.2016 г.

Вх. №67-00-112/26.01.2017 г.

Вх. №67-00-457/15.03.2018 г.


1.Физкултурен салон;

2. Подготвителна група- художествено-творчески и спортно-развлекателни дейности и танци


Актова зала ІІ етаж, стая 14-конференции, презентации и информационно рекламни кампании с образователен характер
Компютърна зала ІІІ етаж, стая 2- конференции, презентации и информационно-рекламни кампании с образователен характер
Класни стаи №1,№2 и №3, №4 на първи етаж-педагогически услуги
Спортна площадка-спорт

Делнични дни след учебни занятия от 18.30-20.30 ч.

Делнични дни след учебни занятия- от 12.30 ч. до 13.40 ч.Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


52

СУ „ Йордан Йовков“

Вх. №67-00-1850/13.10.2017 г.

Голям физкултурен салон – І ет.


Малък физкултурен салон – І ет.


Понеделник

17.00-20.00


Сряда

17.00-20.00


Петък

18.00-20.00


Събота-Неделя

08.00-20.00

Вторник

19.00-20.00


Петък

19.00-20.00


Събота-Неделя

08.00-20.00

1.Физкултурните салони се предоставят само за спортни клубове , развиващи спортове за ученици до 16 години.
2.Спазване на Правилник за дейността на училището.
3.Опазване на материалната база.
4.Поддържане на хигиена в помещението и извън него.
5.Удостоверение за правоспособност за извършване на дейността.

53

ПГСАГ“ Кольо Фичето“

Гр. Бургас

Вх. №67-00-72/18.01.2017 г.

Вх. №67-00-121/23.01.2018 г.

Физкултурен салон І-ви етаж в нисък корпус

4 часа от м.ноември до м.март в дните от понеделник до петък

2,5 ч. от м. април до октомври в дните: април до м.октомври в дните: от понеделник до петък
1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2. Опазване на материалната база

3. Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


54

ОУ „ Христо Ботев“ кв. Долно Езерово

Вх.№67-00-1313/18.08.2017 г.

Класни стаи- 4 бр.

Физкултурен салонПонеделник-петък

17.00-18.00


Понеделник-петък 14.00-18.00

1.Спазване на Правилник за вътрешния ред в училище.

2. Опазване на материално-техническата база.

3. Поддържане на хигиена в помещението и извън него.


55

ОУ „ Христо Ботев“ с. Маринка

Вх.№67-00-1675/27.09.2017 г.

Обособена част от имот с полезна площ 89,53 кв.м., находящо се в сутерена в сградата на ОУ „ Христо Ботев“- с. Маринка

По време на провеждане на учебните занятия

1. Спазване на Правилника за вътрешния ред в училище

2. Опазване на материално-техническата база

3. Поддържане на хигиена в помещението и извън него


56

ОУ „ Свети Климент Охридски“ кв. Рудник, гр. Бургас

Вх. №67-00-1312/18.08.2017 г.

Физкултурен салон на първи етаж

Стая на първи етаж / 25 кв.м./

За периода 07.09.2017 г. – 15.06.2018 г.

Понеделник-петък

18,00-20,00 ч.

Понеделник-петък

08,00-13,00 ч.1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


57

ГРЕ „ Г. С. Раковски“

Вх. №67-00-1720/02.10.2017 г.

3 кабинета по френски език за занималня с ученици

І-ри срок за учебната 2017/2018 г.

1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


58

ДГ „ Пролетна дъга“ с. Маринка

Зала за тържества

От понеделник до петък

1. Стриктно спазване правилника на вътрешния ред на ДГ.

2. Да се опазва сградния фонд и материалната база на ДГ, така както е бил приет

3. При нанесени повреди, същите ще бъдат възстановени от ползвателите


59

СУ „ Константин Петканов“

Вх.№67-00-903/26.05.2017 г.

Учебна стая №9, намираща се на първи етаж в училището

Понеделник-петък

8,30-17,30 ч.

От 05.06.2017 г.-15.08.2017 г.


1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


60

ОУ „ Александър Георгиев- Коджакафалията“

Вх.№67-00-1662/27.09.2017 г.

  • Зала за културни мероприятия

  • Компютърен кабинет

  • Кабинет по изобразително изкуство

  • игротека
1. Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


61

ОУ „ Найден Геров“

гр. Бургас

Вх. №67-00-1869/13.10.2017 г.


Помещение- учебна стая

Площ – 47,3 кв.м.

Помещение – учебна стая

Площ- 50 кв. м.

Физкултурен салон

Понеделник и сряда от 17.30 до 18.30 ч.

Сряда-17,30-18,30 ч.

Вторник от 16,30-17,30

Четвъртък-16.30-17.30

Понеделник от 16,30-17,30

Вторник от 16,30-17,30 ч.1.Спазване на Правилника за вътрешен ред

2.Опазване на материалната база3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън тях


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница