Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на збр) на защитена зона bg0000269 Пещера Лястовицата Цели на опазванеДата28.04.2017
Размер14.68 Kb.
BG0000269 Тип: B

Пещера Лястовицата

Предмет и цели на опазване

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона BG0000269 Пещера Лястовицата1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.

2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

8310 Неблагоустроени пещери

Caves not open to the public

БОЗАЙНИЦИ:

Дългокрил прилепMiniopterus schreibersi

Остроух нощникMyotis blythii

Дългопръст нощникMyotis capaccinii

Голям нощникMyotis myotis

Южен подковоносRhinolophus euryale

Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum

Maлък подковоносRhinolophus hipposideros

Пъстър порVormela peregusna

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0000269 Тип: B

Пещера Лястовицата

РИБИ:

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

РАСТЕНИЯ:

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница