Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения


ЦЕЛЕВИ ОТПУСКИ – видове, правен режимстраница6/20
Дата14.08.2018
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ЦЕЛЕВИ ОТПУСКИ – видове, правен режим


1. СЛУЖЕБНИ И ТВОРЧЕСКИ О. :

  1. Общите служебни и творчески О са предвидени в чл.161 КТ. Наименованието “служебни О” определя тяхното на й-общо предназначение: те се предоставят на Р/С, за да може през това време, като е свободен от изпълнението на задълженията си по ТПО, да изпълнява други “служби” и задължения, които той преценява за необходимо и полезно. А наименованието “творчески” за другия вид О, подсказва, че се разрешават на Р/С, за да участва в изпълнението на задачи, които дават нови разрешения или са свързани със създаването или получаването на нови знания. Законът не определя конкретното им основание, нито тяхната продължителност. Тези О могат да бъдат както платени, така и неплатени. Те се уреждат в колективния или по споразумение между страните по ИТПО.

  2. Специфични служебни О. :

  • О за участие в работата на държавни органи:

* На общински съветници и съдебни заседатели са предоставя О за участие в сесиите на общинския съвет и за времето, през което са заети като съветници, съответно – като съдебни заседатели.

* Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, след регистрирането им за кандидати прекъсват изпълнението й и получават по избор неплатен служебен О или платен годишен О за периода от регистрацията до обявяването на резултатите от изборите. Служебен О се разрешава и на членовете на избирателни комисии за произвеждане на местни избори и на избори за народни представители. Тези служебни О продължават за времето, необходимо за работата им в съответната комисия.

* Научни работници и преподаватели във висши учебни заведения за изпълнение на важни държавни задачи или които са назначени за заместник-министри, началници на управления и други държавни длъжности – за времето, докато изпълняват съответните длъжности, се намират в неплатен служебен О от заеманата от тях до този момент длъжност по ТПО.


  • О за изпълнение на войнските задължения:

* За изпълнение на наборна военна служба. Този О се разрешава за цялото време, през което Р/С изпълнява наборна военна служба, когато той пожелае ТПО да се запази.

* При повикване на Р/С на учебно-мобилизационни мероприятия – сборове, командно-щабни учения. Този О трае, докато продължава военно-учебния сбор.


2. ОТПУСК за СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ :

Действащото право установява два вида О. за синдикална дейност:  1. Първият е по чл.161(2) – НЕПЛАТЕН О. на щатни изборни синдикални дейци. За времето, докато те заемат съответната изборна щатна платена синдикална длъжност – платен председател на синдикален комитет и др. под., на тях се разрешава “неплатен служебен О” от работата, която са изпълнявали, за да могат да изпълняват трудовите си задължения по новата работа. В този случай има две ТПО. Изпълнението на едното от тях е спряно, но то продължава да съществува и Р/С по него е в служебен О. Този О. има продължителност докато Р/С заема съответната синдикална длъжност.

  2. Вторият О. е ПЛАТЕН О. за изпълнение на синдикална дейност от нещатни синдикални дейцичленове на централни, отраслови и териториални ръководства и нещатни председатели на синдикални ръководства в предприятията и организациите (чл.159 КТ). Той се състои във временно освобождаване на Р/С от изпълнението на постоянните му трудови задължения, за да изпълнява задълженията си на синдикален деец. Минималният размер на този О е най-малко 25 часа за една календарна година, но може и повече съобразно клаузите на КТД.


3. О. за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

Тези О са кратки – по чл.157. Тяхното предназначение е да освободят Р/С от изпълнение на трудовите му задължения, за да изпълни други свои лични задължения – правни или морални. Затова, РД е длъжен да освободи Р/С при:

* За встъпване в брак2 работни дни. Предназначението на този О е да позволи на Р/С да участва в и да отпразнува това важно събитие в лични си живот. Субективното право на този О възниква независимо от това дали сключването на брака е в работен, почивен или в празничен ден.

* За кръводаряване2 р.д. - за деня на прегледа и кръводаряването, както и един ден след него. Предназначението на О е да позволи на Р/С при подходящи условия да изпълни това гражданско и хуманно дело;

* За смърт2 р.д. - на изчерпателно изброени в закона близки на Р/С: родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител на другия съпруг, както и на други роднини по права линия на Р/С;

* За участие в правораздаването - когато Р/С е призован от съд, прокуратура или орган ан досъдебно производство да се яви като страна, свидетел или вещо лице. Продължителността на този О се определя от времето, необходимо за изпълнение на съответното процесуално задължение;

*За участие в заседание – като член на представител.ДО или съдебен заседател;

* При предизвестие за прекратяване на ТПО - по чл.328 от работодателя, Р/С им право на О по 1 час дневно за дните на предизвестието. Право на този О имат Р/С, чиято дневна продължителност на работното време е над 7 часа. Предназначението на този О е да предостави повече свободно време на предизвестения Р/С, за да си търси работа на друго място;

*За времето на обучение и участие в доброволни формирования – за реагиране при кризи.

За всички по-горе отпуски става въпрос за “освобождаване от работа”, а не е ясно дали О.е платен или не! Заплащането на тези О е диференцирано. О. за предизвестие при уволнение се заплаща от работодателя, О при встъпване в брак, кръводаряване и смърт на близки – само ако е предвидено в КТД или по споразумение между страните.29

Каталог: userfiles -> media
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
media -> На Република България жалба от с адрес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница