Предмета на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общински пътища с обособени позиции: Обособена позиция 1Дата19.07.2018
Размер84.29 Kb.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
НА
предмета на обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:
Основен ремонт на общински пътища с обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/;
Обособена позиция 2: Основен ремонт на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар;
Обособена позиция 3: Основен ремонт на общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/;
Обособена позиция 4: Основен ремонт на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/;
Обособена позиция 5: Основен ремонт на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец

 1. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Средец. 1. Предмет на поръчкатаОсновен ремонт на общински пътища с обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/;
Обособена позиция 2: Основен ремонт на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар;
Обособена позиция 3: Основен ремонт на общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/;
Обособена позиция 4: Основен ремонт на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/;
Обособена позиция 5: Основен ремонт на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец

 1. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 346 900 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:


Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/- 200 000 лева без ДДС;

Обособена позиция 2: Основен ремонт на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар – 35 000 лева без ДДС;
Обособена позиция 3: Основен ремонт на общински път JAM 2005 Момина Църкв

а-Факия / BGS2235/-41 900 лева без ДДС;Обособена позиция 4: Основен ремонт на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/-35 000 лева без ДДС;
Обособена позиция 5: Основен ремонт на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец-35 000 лева без ДДС;


 1. Място на изпълнение

Република България, Област Бургас, Община Средец,


Обособена позиция 1: общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/;
Обособена позиция 2: общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар;
Обособена позиция 3 общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/;
Обособена позиция 4: общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/;
Обособена позиция 5: общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец

 1. Начална дата и срок на изпълнение

Начална дата за изпълнение на договора е дата на подписване на договора за настоящата поръчка.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е по предложение на участника, но не по-късно от 31.12.2013 г.

 1. Общо описание на обекта.Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/
Предвижда се ремонт на пътната настилка на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/, включващ следните видове работа:

 • Изкоп земни почви ръчно с натоварване

 • Изкоп земни почви машинно, вкл.натоварване

 • Превоз земни почви до 5 км

 • Изсичане на храсти

 • Направа канавка машинно

 • Основа от несортиран трошен камък

 • Опесъчаване трошенокаменна настилка

 • Профилиране банкет машинно

 • Фрезоване асфалтова настилка средна деб.5 см.,вкл.натоварване и транспорт на 3 км

 • Напръскване с емулсия

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.превоз на материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.превоз на материала

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Превоз асфалтова смес

 • Доставка и полагане бет.бордюри 18/35/50


Обособена позиция 2: Основен ремонт на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар
Предвижда се ремонт на пътната настилка на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар, включващ следните видове работа:

 • Изкоп земни почви ръчно с натоварване

 • Изкоп земни почви машинно, вкл.натоварване

 • Превоз земни почви до 5 км

 • Изсичане на храсти

 • Направа канавка машинно

 • Основа от несортиран трошен камък

 • Опесъчаване трошенокаменна настилка

 • Профилиране банкет машинно

 • Фрезоване асфалтова настилка средна деб.5 см.,вкл.натоварване и транспорт на 3 км

 • Напръскване с емулсия

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.превоз на материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.превоз на материала

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Превоз асфалтова смес

 • Доставка и полагане бет.бордюри 18/35/50Обособена позиция 3: Основен ремонт на общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/
Предвижда се ремонт на пътната настилка на общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/, включващ следните видове работа:

 • Изкоп земни почви ръчно с натоварване

 • Изкоп земни почви машинно, вкл.натоварване

 • Превоз земни почви до 5 км

 • Изсичане на храсти

 • Направа канавка машинно

 • Основа от несортиран трошен камък

 • Опесъчаване трошенокаменна настилка

 • Профилиране банкет машинно

 • Фрезоване асфалтова настилка средна деб.5 см.,вкл.натоварване и транспорт на 3 км

 • Напръскване с емулсия

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.превоз на материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.превоз на материала

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Превоз асфалтова смес

 • Доставка и полагане бет.бордюри 18/35/50Обособена позиция 4: Основен ремонт на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/
Предвижда се ремонт на пътната настилка на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/, включващ следните видове работа:

 • Изкоп земни почви ръчно с натоварване

 • Изкоп земни почви машинно, вкл.натоварване

 • Превоз земни почви до 5 км

 • Изсичане на храсти

 • Направа канавка машинно

 • Основа от несортиран трошен камък

 • Опесъчаване трошенокаменна настилка

 • Профилиране банкет машинно

 • Фрезоване асфалтова настилка средна деб.5 см.,вкл.натоварване и транспорт на 3 км

 • Напръскване с емулсия

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.превоз на материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.превоз на материала

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Превоз асфалтова смес

 • Доставка и полагане бет.бордюри 18/35/50Обособена позиция 5: Основен ремонт на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец
Предвижда се ремонт на пътната настилка на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец, включващ следните видове работа:

 • Изкоп земни почви ръчно с натоварване

 • Изкоп земни почви машинно, вкл.натоварване

 • Превоз земни почви до 5 км

 • Изсичане на храсти

 • Направа канавка машинно

 • Основа от несортиран трошен камък

 • Опесъчаване трошенокаменна настилка

 • Профилиране банкет машинно

 • Фрезоване асфалтова настилка средна деб.5 см.,вкл.натоварване и транспорт на 3 км

 • Напръскване с емулсия

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с неплътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.транспорт материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.до 4 см.,вкл.превоз на материала

 • Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес с деб.от 4 до 6 см.,вкл.превоз на материала

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт 24 кг/м2/1см /мазут/

 • Превоз асфалтова смес

 • Доставка и полагане бет.бордюри 18/35/50 1. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 346 900 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:


Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS2050/ III-539 Дюлево-Русокастро/-Граница общ./Камено-Средец/-Суходол-Орлинци-/ III-795/ - 200 000 лева без ДДС;
Обособена позиция 2: Основен ремонт на общински път BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар - 35 000 лева без ДДС;
Обособена позиция 3: Основен ремонт на общински път JAM 2005 Момина Църква-Факия / BGS2235/- 41 900 лева без ДДС;
Обособена позиция 4: Основен ремонт на общински път BGS2230 / II – 53, Зорница-Средец / Загорци BGS2050/ - 35 000 лева без ДДС;
Обособена позиция 5: Основен ремонт на общински път BGS2234 II – 79 Вълчаново-Сливово-С.Камене-Гранитец - 35 000 лева без ДДС;
/6База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница