Представени ид части в %Дата17.10.2018
Размер291.8 Kb.

по ред


Рег.№

Наименование

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Представени

ид.части в %

от етажната

собственостЧленове на управителния съвет

Начин на

представителство1.

1.

„Христо Ботев”

Ботевград, бул.”Трети март” №81

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

68,37%

1.Митю Георгиев Петров-председател на УС

2.Катя Минчева Коцева

3.Веселин Николов Николов


Председател на УС

2.

2.

„Нов дом”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.3, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

97,474%

1.Ненко Радков Видинлиев-председател на УС

2.Мария Маринова Накова

3.Полина Бориславова Милова-Видинлиева


Председател на УС

3.

3.

„Рила”

Ботевград, ул.”Рила” №5, вх.А,Б,В,Г

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

93,457%

1.Поля Нинкова Иванова-председател на УС

2.Христо Ангелов Ценков

3.Светла Василева Петрова


Председател на УС

4.

4.

„Детелина”

Ботевград, бул.”България” №13

Вх.А,Б,В,ГУсвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

81,397%

1.Пенко Михайлов Михайлов-председател на УС

2.Иван Лазаров Иванов

3.Витомир Маринов Димитров


Председател на УС

5.

5.

„Кокиче”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.9,вх.А,Б,В,Г

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

96,52%

1.Иван Борисов Минев-председател на УС

2.Маргарита Симеонова Кесарова

3.Виктор Янтов Канети


Председател на УС

6.

6.

„Васил Левски”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.44, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

92,7635%

1.Нели Маринова Маринова-председател на УС

2.Тихомир Цветанов Маринов

3.Ценко Петров Съйков


Председател на УС

7.

7.

„Образцов дом”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

87,24%

1.Цветослав Николов Кръстев-председател на УС

2.Венцислав Иванов Велчев

3.Пламен Вутов Иванов


Председател на УС

8.

8.

„Детелина”

Ботевград, бул.”Цар Освободител” №19, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

97,45%

1.Йорданка Алексиева Станчева-председател на УС

2.Венко Петров Анастасов

3.Мария Николова Станева


Председател на УС

9.

9.

„Блок Кольо Фичето”

Ботевград, бул.”Цар Освободител” №22, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

97,766%

1.Маринела Николаева Цветкова-председател на УС

2.Ваня Стаменова Иванова

3.Емил Симеонов Ненчев


Председател на УС

10.

10.

„Саранск 6”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.6, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

83,53%

1.Светослав Пенчев Денев-председател на УС

2.Виолета Китанова Китова

3.Юлиана Петрова Петкова


Председател на УС

11.

11.

„Бегония”

Ботевград, ул.”Стефан Стамболов” №2,№4

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

94,308%

1.Ралица Асенова Кунчева-председател на УС

2.Валя Георгиева Василева

3.Христо Николов Гевреков


Председател на УС

12.

12.

„Военен блок Ботевград”

Ботевград, бул.”Трети март” №1, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

78,46%

1.Николай Кристалов Цветков – председател на УС

2.Мартин Манолов Беляков

3.Цветелин Тодоров Велков


Председател на УС

13.

13.

„Съюз”

Ботевград, ул.”Витоша” №2, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

81,876%

1.Кристалина Панчева Танева-председател на УС

2.Кирил Веселинов Кирилов

3.Николай Пеев Връбчев


Председател на УС

14.

14.

„Латинка”

Ботевград, ул.”17 ноември” №8, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост


безсрочно

100%

1.Рилка Ангелова Лазарова-председател на УС

2.Цветанка Ценева Арбова

3.Виктор Митков Нецов


Председател на УС

15.

15.

„Надежда 11”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.11, вх.А,Б,В,Г

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

76,772%

1.Цветелина Георгиева Илиева-председател на УС

2.Христо Стефанов Шунтов

3.Данаил Василев Донов


Председател на УС

16.

16.

„Китайска стена”

Ботевград, ул.”Стефан Стамболов” №1

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

90,55%

1.Марин Боянов Цеков-председател на УС

2.Тодор Лишков Минев

3.Мирослав Цветанов Маринов


Председател на УС

17.

17.

„Орхание”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.1

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Светослав Илиев Иванов

2.Веселин Иванов Борисов

3.Георги Василев Георгиев


Председател на УС

18.

18.

„Преслав 12”

Ботевград, ул.”Преслав” №12, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100 %

1.Кристина Руменова Василева

2.Тодорка Петкова Драганова

3.Пламен Кирилов Баранов


Председател на УС

19.

19.

„Любен Каравелов 50”

Ботевград, ул.”Любен Каравелов” №50

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100 %

1.Виктория Савова Маринова

Управител

20.

20.

„Лопянска гора”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.7, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100 %

1.Калина Николаева Манчева

2.Валентин Николов Котов

3.Анета Георгиева Димитрова


Председател на УС

21.

21.

„Здравец”

Ботевград, ул.”Стефан Караджа” №4

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100 %

1.Марияна Бойчева Воденичарска

Управител

22.

22.

„Дружба”

Ботевград, бул.”България” №16

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

82,28 %

1.Виолета Симеонова Димитрова

2.Димо Донков Стаменов

3.Деян Георгиев Гергинов


Председател на УС


23.

23.

„Блок 23”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.23, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Диляна Цветанова Петкова

2.Александър Маринов Александров

3.Николета Борисова Николова


Председател на УС


24.

24.

„Ленин”

Ботевград, бул.”Трети март” №55, вх.В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Стефчо Георгиев Христов

Управител

25.

25.

„Славейков 21-23”

Ботевград, ул.”Славейков” №21, №23

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

88.88%

1.Иванка Николаева Гечовска

2.Събина Димитрова Велева

3.Надка Станчева Иванова


Председател на УС


26.

26.

„Елица”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.22, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

92,32%

1.Милен Петров Стоев

Управител

27.

27.

„Извор”

Ботевград, бул.”Трети март” №55, вх.Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Иванка Иванова Василева

2.Геновева Иванова Велчева

3.Петрушка Кирилова Петкова


Председател на УС


28.

28.

„Бреза”

Ботевград, ул.”Божко Божилов” №7

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Мариета Ванчева Дилова

Управител

29.

29.

„Хармония”

Ботевград, ул.”Васил Левски” №3

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

83,35%

1.Боряна Начева Маркова

Управител

30.

30.

„Боженишки урвич 2”

Ботевград, ул.”Боженишки урвич” №2, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

88,90%

1.Петър Горанов Миков

2.Мария Богданова Микова

3.Първан Стоянов Първанов


Председател на УС


31.

31.

„Хоризонт”

Ботевград, ул.”Патриарх Евтимий” №70, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

74,75%

1.Тихомир Тодоров Иванов

2.Драгомир Георгиев Драганов

3.Надя Григорова Стаменова


Председател на УС


32.

32.

„Рила 2”

Ботевград, ул.”Цар Иван Шишман” №28

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Николинка Станчева Коларска

2.Иванка Маринова Ценева

3.Димитър Христов Иванов


Председател на УС


33.

33.

„Гурко”

Ботевград, ул.”Гурко” №11

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

87,47%

1.Веселина Тодорова Кръстева

2.Валерия Владимирова Тодорова

3.Евгения Мишева Микова - Курташка


Председател на УС


34.

34.

„Домът”

Ботевград, ул.”17-ти ноември” №57

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Илийчо Цеков Димитров

Управител

35.

35.

„Венец”

Ботевград, бул.”България” №8

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

88.98%

1.Димка Тодорова Тодорова

2.Весела Веселинова Петрова

3.Венцислав Петров Гарвански


Председател на УС


36.

36.

„Слънце”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.21

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Данаил Петков Димитров

Управител

37.

37.

„Бенковска”

Ботевград, ул.”Бенковска” №17

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Ромелия Крумова Колева – Димитрова

Управител

38.

38.

„Явор”

Ботевград, бул.”Трети март” №83

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

67, 068%

1.Павлинка Димитрова Иванова

2.Евгений Христов Димитров

3.Ивайло Вълков Христов


Председател на УС


39.

39.

„Инвестстрой”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.51, вх.А

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Пенка Иванова Гешева

Управител

40.

40.

„Детелина”

Ботевград, ул.”Александър Стамболийски” №39, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Диана Василева Клюнкова – Панева

2.Мария Василева Иванова

3.Радка Велева Петкова – Генчева


Председател на УС


41.

41.

„Синчец”

Ботевград, ул.”17-ти ноември” №7

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

94,936%

1.Пламен Илчев Павлов

2.Геновева Тодорова Велчева

3.Валерия Владимирова Тодорова


Председател на УС


42.

42.

„Александрови”

Ботевград, ул.”Стара планина” №16

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100 %

1.Галина Лазарова Александрова

Управител

43.

43.

„Янтра”

Ботевград, ул.”Янтра” №4

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Мая Николаева Здравкова

Управител

44.

44.

„Урвич”

Ботевград, бул.”България” №4

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Румяна Василева Георгиева

Управител

45.

45.

„Звезда”

Ботевград, бул.”Цар Освободител” №20

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Ана Борисова Николова

2.Невена Иванова Койчева

3.Пламен Тодоров Петров


Председател на УС


46.

46.

„Славейков 20, кв.39”

Ботевград, ул.”Славейков” №20, вх.А,Б

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

75,22%

1.Янка Трифонова Георгиева

2.Стефка Иванова Стоянова

3.Драгомила Генчева Григорова - Кръстева


Председател на УС


47.

47.

„Зелин”

Ботевград, ул.”Стефан Караджа” №2

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Николай Косев Драганчев

Управител

48.

48.

„Златна Панега”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.24

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Надя Петрова Райкова - Вълкова

Управител

49.

49.

„ЖСК Стара планина”

Ботевград, ул.”Стара планина” №18, вх.А,Б”

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Васил Христов Гергов

2.Даниела Димитрова Георгиева

3.Пенка Василева БероваПредседател на УС


50.

50.

„Космос”

Ботевград, бул.”Цар Освободител” №18

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Петко Николов Петков

2.Мая Върбанова Иванова

3.Златка Димитрова Георгиева


Председател на УС


51.

51.

„Инвестстрой 2”

Ботевград, ж.к.”Васил Левски” бл.51, вх.Б,В,Г

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

94,66%

1.Иванка Тодорова Теофилова

Управител

52.

52.

„Зора”

Ботевград, ул.”Бенковска” №26

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Драган Станчев Цочев

Управител

53.

53.

„Ракета”

Ботевград, ул.”Рила” №16

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

84.542%

1.Борис Тодоров Петков

2.Камелия Йотова Николова3.Виктория Милкова Влайкова


Председател на УС

54.

54.

„Кокиче 14”

Ботевград, бул.”България” №14, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

74.26%

1.Георги Димитров Гаврилов

Управител

55.

55.

”Пролет”

Ботевград, бул.”Трети март” №77

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Павлин Иванов Марков

Управител

56.

56.

„Електрон”

Ботевград, ул.”Георги С.Раковски” №3,

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Митка Иванова Цолова

Управител

57.

57.

„Съгласие”

с.Трудовец, ул.”Черковна” №10

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1. Лилия Георгиева Механджийска

Управител

58.

58.

„Север 15”

Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.15, вх.А,Б,В

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

78.76%

1.Лазар Милчев Ангелов

2.Димитринка Петрова Ангелова

3.Лиляна Василева Костова


Председател на УС

59.

59.

„Изгрев”

Ботевград, бул.”Цар Освободител” №23

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

1.Иванчо Георгиев Медарски

2.Генка Лазарова Петкова

3.Мариела Христова Жигулина


Председател на УС

60.

60.

„Комуна”

Ботевград, бул.”България” №6, вх.А,Б,В”

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

91,302%

1.Ивелина Василева Татарова

2.Иван Георгиев Коцев

3.Гошо Вельов Гетов


Председател на УС

61.

61.

„Младост”

Ботевград,

бул.”България” №3, вх.А,Б”Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидия и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсрочно

87,44

1. Маруса Петрова Котева

2. Павел Димитров Топалов3.Георги Василев Георгиев

Председател на УС


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница