Представители на общинската администрация на град Шенжън Китай се срещнаха с ръководството на бтппстраница1/5
Дата18.12.2018
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5


БТПП в медийното пространство 19.03.2013


http://www.bcci.bg/news/5247

Среща с китайски представители на администрацията на град Шенжън - Китай

Представители на общинската администрация на град Шенжън - Китай се срещнаха с ръководството на БТПП.

Гостите бяха запознати с цялостната дейност на БТПП.От тази година БТПП има свой официален представител в гр. Шанхай, Китай г-н Милен Грицков /тел. 008657581185302; e-mail: gritzkov@gmail.com/.

В хода на срещата бе представена кратка икономическа презентация на гр. Шенжън и потенциалните сектори за двустранно сътрудничество. Територията на града е 1,9053 кв.км с около 40 милиона жители със средна възраст около 30 години. Намира се северно от Хонконг и разполага с второто по натовареност пристанище за контейнеровози в Китай след Шанхай.

БВП на гр. Шенжън за 2012г. е 200 млрд. щатски долара и заема четвърто място в Китай. Силно развити сектори в Шенжън са био-технологиите, възобновяемите енергии, часовникарската индустрия, стъкларство, иновациите и защита на интелектуалната собственост. Търговски парнъори са повече от 220 страни по света, 127 държави инвестират в района на гр. Шенжън, а Хонгконг е най-големият инвеститор.

Гостите предоставиха брошура с детайлна икономическа информация за гр. Шенжън, която е на разположение в Библиотеката на Палатата.

За допълнителна информация:

БТПП - дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“,

тел.: 02/ 8117421; e-mail: irelation@bcci.bg;

Отдел „Външноикономически връзки“ на гр. Шенжън, тел.: 0035(86) 755-82-002-502; e-mail: linxh@szfao.gov.cn.==============================
http://www.bcci.bg/news/5238

Среща в БТПП с фирма “VARTEHAVET SOBO OOD KD”

Проведе се среща между Христо Караколев, управител на фирма "Svartehavet sobo ood kd" и  председателя на БТПП Цветан Симеонов.

 Г-н Караколев представи проект за ваканционни селища "Равда Сън Сии 1" и "Равда Сън Сии 2". Селищата са изградени с норвежко финансиране на българското Черноморие в района на град Несебър.

 Обсъдено бе моментното състояние на икономическите взаимоотношения между България и Норвегия. Изхождайки от възможностите за развитие на взаимните връзки, бе постигната договореност за бъдещо съвместно сътрудничество.

 =========================


http://bulgaria21.net/chicago/outside-view/1379-why-invest-in-bulgaria

http://www.mypr.bg/news/business/Predsedatelyat-na-BTPP-predstavi-predimstvata-za-investitsii-v-Balgariya-na-forum-v-Tsyurih-Shveytsariya-5411/

Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на форум в Цюрих-Швейцария

Икономически форум за България се проведе на 13 март в централата на OSEC (Федералната агенция за насърчаване на търговията и инвестициите) в Цюрих. От българска страна, с презентации участваха Н.Пр. Меглена Плугчиева, посланик на България в Швейцария,

Цветан Симеонов, председател на БТПП, адв. Нели Ташева, лектор по правни и данъчни аспекти на чуждестранните инвестиции в България, и Васил Радойновски, изпълнителен директор на Българо-швейцарската търговска камара.


Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи пред швейцарските фирми атрактивната бизнес среда и условията за инвестиции в страната ни, с акценти върху макроикономическите индикатори, кредитен рейтинг, добра изходна точка за достъп до пазари в Европа и Близкия изток, квалифицирана работна ръка. Той  очерта конкретните предимства за инвестиции в страната ни: членство в ЕС и НАТО, стабилна валута, нисък бюджетен дефицит и държавен дълг - вторият най-нисък държавен дълг в Европейския съюз (17% от БВП) и един от най-ниските бюджетни дефицити (2,1%) за 2011 г.  Разходите за бизнес също са ниски: 10% корпоративен данък, 10% данък върху доходите на физическите лица и конкурентно заплащане на труда в рамките на ЕС. Енергийните разходи за наемането на офисни сгради и помещения, също са едни от най-ниските в сравнение с другите страни-членки на ЕС. В края на експозето Симеонов представи очакванията на българските фирми за бизнес климата през 2013 г.– част от проучване на европейско ниво, извършено сред членовете на БТПП.
 Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума. Присъстваха компании от сферата на електрониката и електротехниката, машиностроенето, консултантски услуги, туристически бизнес и други. Изключителният интерес е породен от факта, че събитие от такъв мащаб за България не е организирано в последните 10 години в Швейцария.

Като посланик на добрите бизнес практики в България, в събитието участва Едуард Хени, изпълнителен директор на „Оскар Рюег България“ ЕООД - Стара Загора. Фирмата произвежда метални формировани детайли с висока сложност за автомобилната индустрия и има годишен оборот над 3 млн. лв. 

Швейцария е перспективен търговски и икономически партньор за България поради благоприятния търговско-политически режим, изгодните условия за реализиране на реекспортни, транзитни, финансови и други специфични търговско-икономически операции, високото технологично равнище на индустрията, значителната стабилност на нейната икономика и национална валута. Страната има силна протекционистична политика за насърчаване на малките и средни предприятия, както и много добре функционираща система на обвързаност между образованието, науката и реалния бизнес. Благодарение на прилагането и на дуалната система за професионално обучение безработицата в Швейцария е само 2,9%. Наскоро БТПП участва в дискусия за предимствата на тази система и приложението й в България чрез приемане на съответни законодателни решения.

Партньори на БТПП в Швейцария са OSEC - Федералната агенция за насърчаване на търговията и инвестициите; SOFI – Швейцарска организация за насърчаване на инвестициите; SIPPO- Швейцарска програма за насърчаване на вноса.

 =================================================


http://www.komentator.bg/EUROCHAMBRES-инициира-кампанията-30max-n-3388

http://www.bcci.bg/news/5237

Плащания в срок се извършват само от две държави-членки

Администрацията се разплаща в срок с бизнеса само в две държави-членки на ЕС

EUROCHAMBRES инициира кампанията 30max

 Естония и Финландия - това са единствените две европейски страни, в които публичните администрации уредиха сметките си с частния сектор в рамките на 30-дневния срок, предвиден от LATE PAYMENT DIRECTIVE, която трябва да влезе в сила в целия ЕС на 16 март. Във всички други страни, публично-частните плащания превишават 30 дни, Италия, Гърция и Испания са най-слабо представящите се (180, 174 и 160 дни средното плащане).

 Всяко закъсняло плащане има преки последици за предприятията, особено за малките и средни предприятия (МСП): намаляване на инвестициите, загуба на работни места и дори затваряне на предприятия.

  "Платежоспособността на хиляди реномирани фирми е заложено на карта, а с него и съдбата на хиляди работни места ", каза Арналдо Абруцини, Генерален секретар на EUROCHAMBRES.

 EUROCHAMBRES напълно подкрепя позицията за "нулева толерантност" на Европейската комисия към държавите-членки, които не успяват да транспонират преразгледаните условията на директивата, и затова днес стартира кампанията  30max, призовавайки държавните органи да плащат фактурите си навреме.

 "Навременно плащане на фактурите е директен, ефективен и бърз начин, чрез който политиците могат да подобрят паричните потоци в реалната икономика и да допринесат за растежа й и увеличението на  броя на работните места. Очакваме заседанието на Европейския съвет утре, да ограничи практиката на забавеното плащане, която преобладава в много държави-членки ", каза г-н Абруцини.

 За ДИРЕКТИВА 2000/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки

 Чрез обществени поръчки се осъществяват една шеста от разплащанията в европейската икономика, но публичният сектор е най-бавния платец в ЕС. Преразгледаната Директивата относно борбата със забавяне на плащане дава право на предприятията да им бъдат платени дължимите суми от публичните органи в рамките на 30 дни. Държавите-членки разполагаха с 760 дни (до 16 март 2013г.) за транспониране на настоящата директива в националното им законодателство, но повече от половината от държавите-членки ще пропуснат крайния срок.

 Подробен списък на закъснелите платци е достъпен на www.30max.eu/map-of-debtors

 *В България с Държавен вестник брой 20 от 28 февруари 2013 г. бяха обнародвани измененията в Търговския закон с оглед въвеждане на изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, но има още много да се прави за съобразяване на практиката на държавните институции с новите правила, посочи БТПП.

 15.03.2013 г. 

=================================================================


http://radar.bg/bg/2013-03-14/article/5102017_.F.html

http://komentator.bg... ..8F-n-3323

БТПП кани инвеститори от Швейцария 
Над 70 местни фирми присъстваха в Цюрих на форума „Инвестиции и търговия в България 
17:12 | 14.03.2013 | 

Повече от 70 швейцарски фирми участваха в проведения в сряда в Цюрих форум „Инвестиции и търговия в България”, организиран от българското посолство в Берн и Търговската Камара на Швейцария. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, представи България като едно добро и привлекателнo място за инвестиции и бизнес, а посланикът ни в Швейцария Меглена Плугчиеваочерта възможностите и перспективите за инвестиции и търговия в нашата страна.

В икономическо отношение между България и Швейцария се наблюдава тенденция на стабилен ръст на двустранния стокообмен. При износа (от 125.8 до 157 млн. евро) ръстът е 24, 8%. Вносът отбелязва ръст от 15% (от 181.4 на 208.5 млн. евро). Салдото остава отрицателно в размер на -51.5 млн. евро, въпреки устойчивата възходяща тенденция.

 За периода 1996-2012 г. преките чуждестранни инвестиции на Конфедерация Швейцария в България възлизат на 1.29 млрд. евро. За периода януари-декември 2012г. Швейцария се нарежда на трето място по преки инвестиции в България със 168.7 млн. евро след Нидерландия и Люксембург (прогнозни данни на БНБ).

БТПП поддържа добро сътрудничество с редица организации в страната. На 23.02.1984г. в Базел, Швейцария е учредена Смесена търговска камара Швейцария-България, а през 2004 г. в София, България е създадена Българо-швейцарска търговска камара.

В БТПП  общо регистрирани фирми с швейцарско участие са 103, от които с 100% швейцарско участие – 53, смесени – 50.

=========================================
http://money.bg/news/id_1693947033http://www.bcci.bg/news/5228

http://www.svobodnoslovo.eu/?p=117734

http://www.google.com... =479

БТПП подкрепя обявените задачи на служебния кабинет

БТПП изпрати приоритетите на предприемачите до служебния кабинет


Палатата изпрати на президента и служебния премиер приоритети в защита на предприемачеството, приети от УС на БТПП

Във връзка с обявения състав на служебното правителство и декларираните неотложни задачи, БТПП изразява подкрепата си за неговата успешна бъдеща работа. В тази връзка Палатата изпрати писмо до президента Росен Плевнелиев и до служебния премиер Марин Райков, с което се изказва готовност за съдействие в полза на стабилизирането на България и българската икономика, в поддържането на конструктивен диалог между държавната власт и фирмите. 

Към писмото са приложени и ПРИОРИТЕТИТЕ на БТПП в ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ на ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, приети на последното заседание на Управителният съвет на БТПП на 7 март 2013 година. Същите са формулирани на базата на анкета, проведена сред членовете на Палатата, и целят гарантиране на финансова стабилност, осигуряване на условия за икономически растеж и спазване върховенството на закона. 

 Приоритетите са дългосрочни и включват предложения, както към служебното правителство, така и към следващия парламент и редовно правителство. Адресати на предложенията са и всички участници в политическия дебат.

 Приоритетите на БТПП в защита интересите на предприемачеството на: http://www.bcci.bg/news/5228

====================================


http://b2bnews.bg/index.php/btpp-izprati-prioritetite-na-predpriemachite-do-slujebniq-kabinet-775113.html

http://www.chambersz.com/news/10425-btpp-izprati-na-prezidenta-i-sluzhebniya-premier-prioriteti-v-zashtita-na-predpriemachestvoto Четвъртък, 14 март 2013 г., 08:57

БТПП изпрати на президента и служебния премиер приоритети в защита на предприемачеството

Във връзка с обявения състав на служебното правителство и декларираните неотложни задачи, Българска търговско-промишлена палата (БТПП) изразява подкрепата си за неговата успешна бъдеща работа. Палатата изпрати писмо до президента Росен Плевнелиев и до служебния премиер Марин Райков, с което се изказва готовност за съдействие в полза на стабилизирането на България и българската икономика, в поддържането на конструктивен диалог между държавната власт и фирмите.

Към писмото са приложени и приоритетите на БТПП в защита на интересите на предприемачеството, приети на последното заседание на Управителният съвет на 7 март 2013 година. Същите са формулирани на базата на анкета, проведена сред членовете на Палатата, и целят гарантиране на финансова стабилност, осигуряване на условия за икономически растеж и спазване върховенството на закона.

Приоритетите са дългосрочни и включват предложения, както към служебното правителство, така и към следващия парламент и редовно правителство. Адресати на предложенията са и всички участници в политическия дебат.

Приоритетите на БТПП в защита интересите на предприемачеството

===========================================


http://www.bcci.bg/news/5246

Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП

Основната цел на проект "Linked2Media" е разработването на електронна платформа за управление на онлайн репутацията на МСП, чрез автоматизирано изследване и анализ на наличната информация в популярните социални медии и други уеб-сайтове. Малките и средните предприятия ще могат да се ориентират за трендовете на своите търговски марки и продукти, да управляват репутацията си, да идентифицират нуждите на пазара, да подобряват маркетинговата си стратегия и да осъществяват бърза възвръщаемост на инвестициите си в областта на рекламата.

Българската търговско-промишлена палата участва в информационен семинар по проект Linked2Media по време туристическото изложение TTR в Букурещ, Румъния на 14.03.2013г. Целта на семинара бе да представи пред участниците в изложението функциите, които ще са достъпни за крайните потребители на платформата и да получи обратна връзка за нуждите на малки и средни предприятия при управлението на онлайн репутацията им.

 Семинарът е част от поредица събития по проекта, целящи да се включат МСП по-активно при оформяне на функциите на платформата, повишаване на разпознаваемостта ѝ и налагането на Linked2Media като гъвкава платформа за управление на онлайн репутацията с многоезична поддръжка.

 Предстои подобна акция за запознаване на  българските фирми с начина на функциониране на платформата и нейните предимства  да бъде проведена  и в България до края на 2013 г. БТПП ще обяви  инициативата в  своя уеб сайт: www.bcci.bg  и чрез излъчване на директен мейлинг до своите членове.

 Поради иновативният характер на платформата, проектът е избран за участие в European Data Forum 2013 (Европейски форум за данни 2013), организиран от ДЕРИ (Ирландия) с помощта на ирландското председателство на  Съвета на ЕС на 9-10 Април 2013 в Дъблин, Ирландия.

 Проектът се реализира по 7-ма рамкова програма в партньорство между 13 организации - иновационни технологични центрове, университети  и бизнес асоциации от 7 страни (България, Гърция, Италия,Испания, Ирландия, Румъния и Турция).

 Допълнителна информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел.: 02/ 8117508 или на следните адреси: www.linked2media.eu

https://twitter.com/Linked2Media

https://www.facebook.com/Linked2Media

 ==================================


http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-s-visoki-iziskvaniia-kym-slujebniia-kabinet,148134/?page=2

Бизнесът с високи изисквания към служебния кабинет

Вижте какво очакват работодателите от служебното правителство през следващите два месецаПри данъчното облагане да се ускори възстановяването на ДДС и да се отмени режима на солидарната отговорност при ДДС, иска Българска търговско-промишлена палата БТПП. Настояват и да се отмени задължението на работодателите за плащане на обезщетения за първите дни на временна неработоспособност. Да се регламентира методика за определяне на държавните такси  и на таксите смет на разходо-покривен принцип. Да бъде приет механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Служебният кабинет има възможност да прави това, което трябва да се направи като спазва Закона за държавния бюджет, смятат от асоциацията. Според организацията пред служебното правителство трябва да се поставят конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени в интерес на обществото без да са нужни специфични законодателни промени, сред които гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна регулация.

АИКБ настоява дружествата с монополно положение да бъдат задължени да разкриват информация по реда на закона, защото постигането на такава отчетност ще доведе до публичност, проследимост на ценообразуването, прозрачност в разходите на тези дружества, а гражданското общество ще има лесен достъп до информация. Успоредно с това служебният кабинет трябва да подготви и текстове на антимонополно законодателство, адекватни на установените с години най-добри световни практики.

Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя инициативата на президента да създаде граждански борд, който да подпомогне подготовката и гарантирането на честни парламентарни избори. Индустриалците настояват водещи да бъдат следните принципи: почтеност, справедливост, реалистичност и публичност.

Българска стопанска камара

В срок от два месеца служебният кабинет трябва да изпълни няколко съществени задачи - да изведе икономиката от това тревожно състояние и да осигури провеждането на прозрачни и честни избори, смята изпълнителният председател Божидар Данев.

Стопанската камара настоява за постигане на прозрачност, като предлага цялата кореспонденция на централната и местна администрация, с изключение на класифицираната информация, да бъде публикувана в интернет.

========================
http://www.bcci.bg/news/5218

БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 гoдина в услуга на бизнеса

На редовно годишно заседание Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие отчета за 2012 г. и утвърди програмата за 2013 г.

Беше констатирано, че въпреки тежките условия на икономическата среда Палатата е постигнала заложените програмни цели и е изпълнила финансовите си планове. Това създава условия за изпълнението на плановете за 2013.

Като едно от най-важните постижения през изминалата година е, че БТПП беше отново призната от МС за национално представителна организация на работодатели за нов 4-годишен период.

 За да отговори на нуждите на бизнеса, БТПП постави акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите, относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност; както и разработването, кандидатстването и участието в проекти. В тази насока са проведени 33 семинара с 1300 участници. Привлечени са нови ключови проекти.

 В областта на външно-икономическото сътрудничество през 2012 г. са организирани общо 178 срещи с 978 участника, както и 13 международни семинара и конференции с 513 участника.

 За голяма част от фирмите Палатата се явява единствената в България организация, която предоставя бизнес услуги при спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени само някои данни: заверени са 25 394 документа и 1590 покани-декларации, 3458 сертификата за произход.

 Арбитражият съд е приключил 40 международни и 707 вътрешни дела.

 Заседанието на Управителния съвет премина при много активно участие на членовете, като програмата за 2013 година бе допълнена с нови идеи и инициативи, важни за изпълнение целите на Палатата. Основна водеща линия на предложенията беше разширяване възможностите на БТПП за удовлетворяване интересите на фирмите-членове и обогатяване на досегашните услуги с нови.

 Програмата за дейността на БТПП през 2013 г. ще бъде публикувана на Интернет страницата на БТПП и остава отворена за предложения и инициативи на нейните членове, тъй като при приемането ѝ Управителният съвет възложи на Изпълнителния съвет да я допълва и актуализира периодично през годината.

 Фото-галерия към Отчет 2012 ТУК http://www.bcci.bg/news/5218

===========================================

http://www.bcci.bg/news/5226

Ръководителят по проект "DIHK – CEFTA" посети БТПП

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с ръководителя на проект "DIHK – CEFTA" Едуард Шварц. БТПП участва като партньор небенефициент в съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати и палатите от страните на ЦЕФТА /DIHK-CEFTA/ - (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Гърция, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и Турция).

 В хода на срещата бяха обсъдени бъдещите съвместни дейности по партньорския проект "CEFTA-DIHK" между палатите от ЦЕФТА. Предстои проектът да бъде удължен за нов програмен период.12.03.2013 г. 

===========================================
http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=263

Бизнес форум на Централната европейска инициатива,

10 април 2013 г., Будапеща, Унгария 

 ДО 


ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

ОТНОСНО: Бизнес форум на Централната европейска инициатива, 10 април 2013 г., Будапеща, Унгария

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Имам удоволствието да Ви информирам, че в рамките на унгарското председателство на Централната европейска инициатива (ЦЕИ) ще се проведе бизнес форум в Будапеща, Унгария, на 10 април 2013 г. CEI Chamber Network Economic Forum and Brokerage Event се организира от Унгарската търговско-промишлена палата и Министерство на външните работи на Унгария. 

Централно-европейската инициатива  е основана през 1989 г. в Будапеща и включва 18 страни-членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чешката република. Сред приоритетните цели на ЦЕИ е развитието на сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа.

По време на форума ще бъдат представени възможности за съживяване на бизнес дейностите сред страните-членки на ЦЕИ, както и ще бъдат организирани двустранни бизнес срещи за участниците. Успоредно с CEI Chamber Network Economic Forum and Brokerage Event, ще се проведе и Международното изложение за строителство CONSTRUMA. ТПП-Унгария предоставя безплатен достъп до изложението за всички участници. В приложен файл изпращам проекто-програма на форума.

Във връзка с гореизложеното, моля, желаещите за участие да потвърдят до 11 март /понеделник/ 2013 г. в Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП: тел.: 02/ 8117 497, e-mail: intorg@bcci.bg. При наличието на силен интерес за участие от страна на българските компании,  БТПП ще организира бизнес делегация до Унгария, като впоследствие ще Ви информираме относно условията за пътуване. 

 Благодаря за доброто сътрудничество и оставам на Ваше разположение.

 Приложение:проекто-програма: http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=263

  С УВАЖЕНИЕ,

 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 ====================================================


http://www.bcci.bg/news/5209

Кръгла маса за перспективите на българо–руското икономическо сътрудничество

В рамките на посещението на Сергей Катирин – председател на Търговско–промишлената палата на Руската федерация, придружаван от делегация, се проведоха срещи в БТПП.

В предварителна среща председателят на БТПП и председателят на ТПП на Руската Федерация обсъдиха нивото на сътрудничество между двете палати и перспективите за неговото развитие.


 След срещата се състоя кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо–руското икономическо сътрудничество”. Дискусията бе официално открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който представи търговските отношения с Русия и сътрудничеството с ТПП на Руската федерация. 

 Г-н Катирин информира участниците за дейността на системата на регионалните палати към ТПП на Руската федерация – 174 на брой. Председателят на ТПП на Руската федерация официално обяви и новия представител на палатата в България –  Александър Александров.

 В дискусията участие взеха и Георги Минчев - заместник-председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, Николай Гусев - първи заместник-генерален директор на Експоцентър ЗАО,  Людмил Михайлов - главен секретар на Българска агенция за инвестиции, Станимир Цоцов - председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, Силви Чернев – председател на Арбитражния съд при БТПП. 

 От руска страна информация за дейността на регионалните палати и бизнес възможностите на отделните региони представиха Юрий Агафанов - председател на Тулската ТПП, Николай Тяпочкин - председател на Курската ТПП и Юрий Гончаров - председател на Воронежката ТПП. 

 В края на кръглата маса БТПП подписа споразумение за сътрудничество при набиране на изложители за изложения в Москва и България с Експоцентър ЗАО.

 За повече информация от кръглата маса ТУК http://www.bcci.bg/news/5209

 ===========================
http://www.bcci.bg/news/5187

Откриване на процедура за определяне на изпълнител Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност на целевите групи за нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения


Каталог: resources -> pdfboard
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Лекция на тема: "Отношенията между ес и Япония: дипломация, политика и икономика"
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство 03-05. 03. 2012
pdfboard -> Бтпп за представяне на услугите и опита си по европейски проекти. Г-н Хоакин Гомес, търговски директор на aimen technology Centre направи кратка презентация на технологичния център и обсъди областите на потенциално сътрудничество с г-н Цветан


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница