Предстоящата борбаДата28.10.2018
Размер130.16 Kb.
Слава на Исус Христос!

ПРЕДСТОЯЩАТА БОРБА”


Добър вечер и добре дошли на църква. Днес ще проповядвам от Божието слово за предстоящата борба м/у силите на доброто и злото, в края на земната история.

Откр.13:11-18 - Пророческата верига, в която се намират тези символи започва от Откр.12гл. “Змеят” - от една страна е Сатана, от друга - символ на езическият Рим; “звярът”- представлява папството, наследило силата, седалището и властта, принадлежала някога на древната Римска империя; “другият (двурогият) звяр” - САЩ; “морето” - стария свят - Европа; “земята” - новия свят - американския континент.

Забелязваме, че промените в края са свързани със събития, които са свързани преди всичко с живеещите на земята т.е. в Америка. (11,12,13,14ст. ”на земята”). В края на земната история, Библията ни разкрива, че Сатана работи в/у американската нация за да направят “образ на звяра”.

В кн. В.Б. 269:2 четем:

...казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра...” Тук ясно е посочена форма на управление, при която законодателната власт се намира в ръцете на народа - извънредно сполучливо доказателство, че Съединените щати са нацията, означена от пророчеството”.

Когато Римо- католическата църква в древността се поквари, защото се отдели от ученията на Библията, тя потърси подкрепата на светската власт. За да се изгради същият модел или образ на управление, трябва в САЩ, протестантите да поискат подкрепата на държавната власт, за да контролират, престъпността, съвестта и свободите на хората.

В.Б. 270:3

Когато ръководните църкви на Съединените щати, обединени на доктринална основа, обща за всички, повлияят на държавата да наложи изискванията им и да подкрепи нарежданията им, тогава протестантска Америка ще е изградила един образ на римската йерархия и налагането на граждански наказания над друговерци ще бъде неизбежната последица”.

Откр.13:16 - процесите от САЩ, ще бъдат пренесени в/у всички останали народи в света. Възкресеният модел на религиозна власт, налагана с държавни институции, несъмнено облича своите изисквания чрез нови закони и промени. Подобно и в древността Римо- католическата църква изявяваше своята власт, чрез новите закони и промени, които тя въведе. Въведените закони и промени, м/у които заменянето на съботната почивка с неделна, бяха белег за авторитета на Рим.

Така достигаме до самата същност на промените - властта и управлението над земята.

В.Б. 358:1, 361:3

Още от самото начало на големия спор, започнал в небето, целта на Сатана е да унищожи Божия закон. За да постигне това, той се разбунтува срещу Твореца и, въпреки че бе изхвърлен от небето, продължи борбата на земята. Да измами хората, за да престъпят Божия закон - това е целта му и я преследва неотлъчно. Дали ще бъде постигната чрез пълно премахване на закона или чрез отхвърляне на едно от неговите предписания, резултатът ще бъде еднакъв. Онзи, който наруши “едно нещо”, презира целия закон; влиянието и примерът му показват, че подкрепя престъплението и следователно е престъпник; “бива виновен във всичко.Последният голям конфликт между истината и заблудата е само финалната битка от толкова дълго продължаващия спор върху Божия закон. Точно в тази борба навлизаме сега - битка между човешките закони и предписанията на Йехова, между религията на Библията и религията на басните и традицията. В момента силите, които ще се обединят в борбата срещу истината и правдата, действат много активно.”

Този цитат е много ясен. Борбата на Сатана е да се въведат над цялата земя закони, които да отделят нашия свят от верноподанството към Бога.

Това може да се осъществи само ако тези закони са добри сами по себе си, издадени са от най- влиятелните, всепризнати институции на земята, целящи промени, които всички хора одобряват. Измамата трябва да е така тънка, че да обърка дори и някои от избраните, а тези които не се съгласят със законите, “белег за властта на звяра”, да застанат в най- неблагоприятната позиция в очите на целия свят, като религиозни фанатици.

В.Б. 363:3

Политиката на Сатана спрямо Божия народ в последния конфликт ще бъде същата като в началото, когато започна големия спор в небето. Заявяваше, че се стреми да помогне за укрепването на Божието управление, а всъщност тайно правеше всичко възможно срещу него. И тъкмо делото и целта си приписваше на верните ангели и ги обвиняваше в онова, което вършеше. Същата измамна политика характеризира и историята на римската църква. Тя винаги е изповядвала, че действа като заместничка на Небето, а в същото време се е стремяла да се възвиши над Бога и да промени закона Му. Убиваните при управлението на Рим заради верността си към евангелието биваха обявявани за злодеи, за съюзници на Сатана. Използваха се всички възможни средства, за да бъдат позорени като най-долни престъпници не само в очите на хората, но и в собствените си очи. Така ще бъде и сега. Стремейки се да премахне почитателите на Божия закон, Сатана ще ги обвини за закононарушители, за хора, които безчестят Бога и предизвикват Неговите наказания над света”.

Моделът е винаги един и същ:

Древният Израил е покварен и с помощта на държавната Римска власт и закони убива Христос, като му създава в съзнанието на народните маси имиджа на най- големия престъпник и размирник, богохулник и лъжец.

Древната Римо- католическа църква е покварена и с помощта на държавната власт убива, преследва и наказва ратуващите за реформация, като им създава в съзнанието на народните маси образа на най- големи размирници и престъпници, еретици, богохулници и лъжци.

Съвременните протестантски църкви в САЩ ще бъдат покварени, защото не следват предписанията на Библията, съюзяват се с останалите религии и с помощта на държавната власт, въвеждат закони, създавайки негативен образ на пазителите на Божия закон.

Общото е:

- винаги процесите започват сред божия народ

- винаги в името на Бога и за добро

- винаги с позоваването като авторитет на общопризнати закони, различни от Божиите

- винаги с представянето на верните на Бога хора в най- негативна светлина, предизвикваща справедливата народна омраза, ескалираща до желание да се отнеме живота им.

ИЗВОД:

На базата на миналото, на пророчествата на Библията, като разгледаме и знаменията на времето, които Исус нарисува пред погледа на своите последователи, можем да бъдем сигурни, че в настоящия 21-и век, подобно на лъчи, които се събират на фокус, най- различни процеси ще протичат, движейки световните събития към последния сценарий - превръщането на божия народ във всенародна омразна секта, нежелаеща да се покори на световно установените закони и ред.


Библията посочва много знамения за края на времето, но аз си избирам да погледна към края, от позицията на едно от знаменията, описано в Дан.12:4 - “умноженото знание”.

Библията ни разкрива, че Бог е източникът на всяко истинско познание - Яков 1:17. От друга страна, човешкото познание е винаги несъвършено и Бог се открива и говори на човеците, чрез вече познатите за тях неща, доизграждайки постепенно представите ни.

Научната мисъл на вековете преди нас натрупа постепенно такова количество познание за света, в който живеем и за законите които властват там, че в 20-ти век, подобно на разказа на сътворението в Битие 1гл., стана възможно създаването на транзистора, на интегралната схема - базата за възникването на компютъра; сътворихме и самият компютър с неговия софт и хардуер, и с това се доближихме максимално до модела на живот, който ние познаваме. Хардуера се превърна в олицетворение на тялото, ел.захранването в олицетворение на духа, а “запалването” на софтуера - на душата. Комбинацията - действаща система, подобна на човека. Така човека изживя себе си като своеобразен бог, сътворил нещо ново по- свой образ и подобие. От тогава, до ден днешен, човечеството започна да се чувства все повече ангажирано от сътвореното си себе подобие наречено компютър. Между другото все още ни се раждаха деца ...

Създадохме и обществото - “Интернет”, и подобно на Бог в Битие 1:28 го благословихме. Новите компютърни технологии, мрежите, връзките, обмена на информация, йерархията в системата, се завъртяха така шеметно в непрекъснато обновление, развитие и обогатяване, че лавинообразно започна тяхното възпроизводство и развитие, обладаващо все нови и нови пространства.

И “грехопадението” (подобно на Битие 3гл.) не закъсня, когато в мрежата се явиха проблеми с вирусите, с остарялата информация, с неистината, с пиратството и т.н., битката с които, бегло онагледи, борбата ни с греха, болестите, старостта и смъртта.

Следователно, каквото и да сътворим то не може да надхвърли или да надскочи моделите и принципите, проблемите на Великата борба, м/у Христос и Сатана!

Като, че ли със сътворението на себеподобния нам компютър човечеството демонстрира достигането на своеобразен апогей на творческите си способности. Този факт така значим сам по- себе си е като, че ли и малко тъжен, защото принципно от тук нататък е сътворяването на живо създание, което е невъзможно за нас.

Така, като синтез на всичко открито от човека до сега, в края на 20-ти век станахме свидетели, а защо да не кажа и участници, в едно ново явление от живота на планетата земя - раждането и разрастването на информационното чудо - “Интернет”.

Кое е чудото “Интернет”?

- Всеобща информационна мрежа.

- Достъп от всяка точка на света.

- Възможност от участие на неограничен брой потребители без изискването те да са специалисти.

Всичко това ни изправи пред едно ново явление - свят без граници! И едва ли някой си е представял, че започва да се развива нещо, което технологично е по- съвършено от всичко създадено досега, което означава, че то, като по- напредничаво, ще се разраства все повече и повече, печелейки и претендирайки за територия и власт. Подобно, когато е бил изобретен двигателят с вътрешно горене, едва ли някой тогава е осъзнавал, че времето на конската сила, властвала хилядолетия в придвижването, е тотално отживяло.

Интернет не е просто един по- нов технологичен продукт, който ще се наложи на пазара, той е световно явление от ново поколение, защото е един реален, нов свят без граници. Свят, който идвайки изявява абсолютните си претенции да владее и се разширява, да диктува живота на 21-и век! “Империята на Информацията” е едно реално предизвикателство към всяка останала форма на власт (дори и родителска!), разчупващо граници, пространство, време, националност, възраст, пол, традиции, култура, език и дори религия. То е цивилизационна форма, създадена за да живее и да се развива! Интернет привлича магнетично всички. За пръв път в човешката история е създаден продукт, който всеки има желание да ползва, общество, в което всеки желае и може да участва, свят, на който всеки възлага доверие и извлича полза. Това е равносилно на възникването на една нова религия!

Вероятно зад цялото развитие на информационните програми, компютри и мрежи стои Божият Дух, защото те са естествения синтез на полезното човешко познание, олицетворение на прогреса, на желанието за общуване, на благополучие. (Не можем да отречем, че ако трябва да говорим за благополучие то то е при създателите на информационния свят, технологии, продукти и мрежа - там се изсипват милиарди долари.) Бог търси прогресивното човечество, движейки прогреса в компютърния свят, сблъсквайки го с реални проблеми, някой от които са част от неосъзнатите конфликти във Великата борба. Сякаш Бог желае да насочи умовете на най- прогресивно мислещите и като такива управляващите земята хора, към проблеми сходни или принципно същите, като тези на великата борба м/у силите на доброто и злото относно управлението на Вселената.

Можем ли да пророкуваме, че в 21-и век, проблемът който ще застане най- остро е този за управлението на Мрежата от информация? Големият въпрос ще бъде - Какъв модел на управление да се въведе в този информационен свят? Който предложи и изгради най- успешният хармоничен модел на единство, ще изпревари Бил Гейтс по богатство, защото де факто ще управлява и дирижира информационната вселена!

И тук нещата опират до глобализацията. Въвеждането на общи закони за всички, ще бъде факт номер едно. В един свят изграден само от информация и машини това не е проблем - машините лесно се управляват от закони. Проблемът е в онези, които стоят зад персоналния си компютър свързан с мрежата, по- точно в техния морал и техните намерения.

Така естествено Бог довежда най- мислещото човечество до проблемите на библейската велика борба -

Кой е успешният модел на управление на системата?

Кои са нейните неотменими закони?

Какъв е моралът на управляващите?

Какъв е моралът на всеки един от участниците в обществото?

Какви мерки ще бъдат наложени за нарушителите?

Закони за вътрешното управление на Информационната вселена - Интернет или там, която е, лесно ще бъдат оформени. Проблема ще се яви на ниво контрол над участниците.

Как да се контролира съвестта на участниците в глобалната световна информационна мрежа? Това е наистина много важно, защото най- богатите хора и фирми влагащи милиарди долари в този отрасъл, не могат да си позволят да претърпят огромни финансови загуби, пазари и клиенти, от пиратство, кражби, вируси идващи от гражданите на държави, които не се съобразяват със законите с/у подобни нарушения.

В такъв случай, онези които дирижират световните компютърни технологии и държащи една значима част от богатствата на света, за да защитят вложенията си, биха били заинтересувани да влияят на най- високо ниво (политическо, държавно, религиозно) в/у процеси в света улесняващи глобализацията и налагането на определени закони, задължителни за всички.

Те ще достигнат до извода, че е по- желано за тях да финансират процесите на обединение на “непослушните държави” към изградените демократични структури по света, ако се наложи дори да финансират и икономиките на същите, с цел тези държави да подпишат и спазват необходимите закони в защита на информационния компютърен продукт.

Така погледнато, просто е въпрос на време, да дойде онзи миг в човешката история, когато ще се сбъдне написаното в Откр.13:11-17. В този смисъл, не можем ли да видим още в 20-ти век събития, които са началото на края?

Нищо прогресивно в човешкото познание досега не е било възпряно. Прогресивното е било път към още по- прогресивното и е изчезвало единствено разтваряйки се в по- великото, по пътя на непрестанния стремеж за хармония. Но в случая този прогрес се оказва капан, създаден от самия човек, в който за да се спаси най- доброто от създаденото от човека, човешките закони, новия световен ред, ще се изиска да се загърбят божиите закони. В началото човека пожертва на идола знание. В края - знанието ще пожертва самия човек! Ще се стигне дотам, че за да се спаси самото познание и сътвореното от човека, да бъде унищожен самия човек!

Така Сатана действа и в религията. Събира в едно всички авторитетни религии, действащи от хилядолетия за доброто на своите поклонници, молещи се за мир и благоденствие, дава техните обичани от хората ръководители за пример на света и обявява, че Бог стои зад това грандиозно дело в полза на света. Ще се стигне дотам, че за да се спаси самата религия и доброто в света, да бъде унищожен самия човек!

На всички нива Сатана ще се стреми да извади най- доброто създадено от хората, за да заслепи умовете, че делото е Божие. Като кулминация имитира и Второто пришествие, преправяйки се на Христос, благославящ делото си!

Ще се влезе в наглед логическо противоречие - Бог Е, Който ни дава доброто и ни е движил до тези познания, как тогава се намират някои, които твърдят, че Бог не е с това дело? Нима законите, които въвеждаме, не целят именно ограничаването на злото? Какви са тези, които оспорват законите, които са създадени за да защитят най- доброто дадено ни от Бога? Ако има противници това са несъмнено те, самопровъзгласяващи се за истинските пазители на божия закон! Тяхното упорство е причина за неуспеха!

С подобно логическо противоречие змията измами Ева в Едем!

Въздържателното дело, една от най-известните и важни нравствени реформи, често се свързва с неделното движение. Защитниците му се представят като хора, осъществили най-висшите интереси на обществото, а отказалите да се присъединят към тях биват заклеймявани като врагове на въздържанието и на реформата. Но фактът, че движение, стремящо се да установи една заблуда, е свързано с добро само по себе си дело, не е аргумент в полза на заблудата. Ние можем да замаскираме отровата, като я смесим с много здравословна храна, но така не променяме естеството й. Напротив, тя става още по-опасна, тъй като в този си вид има по-голяма вероятност да бъде погълната незабелязано. Един от хитрите похвати на Сатана е да смесва лъжата с достатъчно истина, за да изглежда правдоподобна и приемлива. Водачите на неделното движение поддържат и се борят за реформи, от които народът наистина се нуждае, и за принципи в хармония с Библията. Но заедно с тях има и едно изискване, което противоречи на Божия закон и Неговите служители не могат да се присъединят. Нищо не може да ги оправдае за това, че премахват Божиите заповеди заради човешки предписания”.

Къде можем да видим ролята на Божия народ от последните дни в контекста на тези събития?

- постоянното напомняне, че Бог Е Творецът на този свят и преди всичко сме призовани да признаем и се преклоним пред Неговото управление.

- разкриване на библейските пророчества относно действията на сатанинската сила и методи в края на времето.

- поднасяне на света на разбирането на начинът по- който Бог управлява и спасява от греха и покана за присъединяването на желаещите към църквата.

- изтъкване ролята на Божиите закони.

- демонстриране на успешен модел на единство в живота на църковната общност.

Бог никога не насилва волята или съвестта на човека. Сатана, напротив, постоянно прибягва до насилие чрез жестокост, за да спечели онези, които не могат да бъдат съблазнени по друг начин. Чрез страх или насилие се стреми да завладее съвестта и да си осигури уважение и поклонение. За да ги постигне, работи както чрез светските, така и чрез религиозните власти, като ги подбужда да налагат закони в разрез с Божествените.

Почитащите библейската събота ще бъдат оклеветявани като врагове на закона и реда, като хора, които разкъсват моралните ограничения на обществото, причиняват анархия и поквара и предизвикват Божиите наказания върху земята. Принципите, определящи собствената им съвест, ще бъдат обявявани за съпротива, упорство и незачитане на властта. Ще бъдат обвинявани в дейност срещу властите. Отричащите задължителността на Божия закон проповедници, ще проповядват от амвона задължителното подчиняване на гражданските власти като поставени от Бога. Сред законодателите и в съдилищата пазителите на Божиите заповеди ще бъдат представяни лъжливо и осъждани. Думите им ще бъдат изопачавани, подбудите им - тълкувани възможно най-зле.

Когато протестантските църкви отхвърлят ясните аргументи от Писанието, защищаващи Божия закон, ще смълчат принудително християните, чиято вяра не могат да победят чрез доводи от Библията. Макар че затварят очите си за това, сега възприемат поведение, което ще доведе до преследване на отказващите по съвест да вършат деянията на останалия християнски свят и да признават изискванията на папската събота, т.е. неделята.

Сановниците на църквата и държавата ще се съюзят в подкупването, убеждаването или принуждаването на хората да почитат неделята. Божественият авторитет ще бъде заменен с налагане на законови разпоредби. Политическата поквара унищожава любовта към справедливостта и истината. Даже в свободна Америка, за да си осигурят общественото одобрение, управниците и законодателите ще отстъпят пред всеобщото искане за спазване на неделята чрез закон. Свободата на съвестта, коствала такива големи жертви, няма да бъде зачитана повече. В настъпващия съвсем скоро конфликт ще имаме възможност да видим изпълнението на думите на пророка: “Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса” (Откр. 12:17)”.

Нашата надежда, описана в кн. Дан.12:1, е Великият Княз Михаил - Христос да се застъпи за всеки един от неговия народ! Бог ни е поканил и ти и аз да бъдем там! Амин!


гр. София, 05.01.2001г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница