Предвижда се водовземане за аквакултури от река Въча чрез изградени съоръженияДата24.10.2018
Размер32.54 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БAСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“


.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването:
Предвижда се водовземане за аквакултури от река Въча чрез изградени съоръжения както следва:


  • Съществуващ ГНК В IV „Честименски” с начало – река Въча и вътрешна канална мрежа до басейни – рибарници.

  • Бетонова преграда с вградена бетонова тръба ф300 и затворно съоръжение – савак.

  • Басейни – 4 големи и 3 малки басейна с обща площ – 14 дка, в които се предвижда естествено отглеждане на риба, без използване на органични торове или синтетични храни, както следва:

Шаран – 1.5 т/годишно

Амур – 1.2 т/годишно

Сом – 1.0 т/годишно

Малките риби ще се разсаждат в отрасни басейни, като през есента тези , които са под 0.5кг ще се зазимяват в зимен басейн за доотглеждане през следващата година.През зимните месеци (от 30 септември до 1 май) басейните ще се редуцират до 1-2 и водовземане няма да се извъшва.

За първоначално запълване на басейните през май се предвижда водно количество в размер на 18 000м3. За месеците от май до септември се предвижда водовземане в размер на 10000м3 за попълване на загуби от филтрация и изпарение.

Заустване на използвани води в повърхностен воден обект не се предвижда – извън периода, в който ще се извършва дейността басейните ще се изпразват чрез филтрация и изпарение.
  • Географски координати на съоръженията:

  • Географски координати на водохващането – река Въча:

N 42°02'39.196" Е 24°28'11.185" Н = 230мм

  • Географски координати на рибарника – обект на водоснабдяване:

N 42°05' 08.09" Е 24°30'01.43" Н = 202м
Заявени водни количества:

Годишен обем
Цел на заявеното ползване


Водовземане за аквакултури

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3MA600R130 – „река Въча от гр.Кричим до устие и притоци”.

Воден обект - река Въча
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с. Куртово Конаре ЕКАТТЕ 40 717

Община Стамболийски

Област Пловдив


Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив

ИНЖ. СНЕЖАНКА ОБРЕТЕНОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-747/11.11.2015 г. на Министъра на околната среда и водите)
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница