Пренасочване на повикванията (с помощта на функцията за отдалечено управление на повикванията)Дата27.04.2017
Размер98.16 Kb.
Пренасочване на повикванията (с помощта на функцията
за отдалечено управление на повикванията)

Ако средата е конфигурирана за отдалечено управление на повикванията, когато щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, ще се покаже меню като показаното отдясно.Пренасочване на повиквания към друг телефонен номер

Щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, посочете Включване на пренасочване на повиквания,


след което щракнете върху даден номер или върху
Нов номер и въведете нов телефонен номер.
Публикуване на телефонни номера
и управление на това кой ги вижда

Можете да назначите нива на достъп до контактите, за управлявате техният достъп до информацията за присъствие. Изложени са различни атрибути за всяко ниво на присъствие, като например „Блокиран”, „Публичен”, „Фирма”, „Екип” и „Лични”. Например, опцията „Мобилен телефон” е налична в нивото „Екип”, а не в нивото „Фирма”.Редактиране и публикуване на телефонни номера

В заглавната лента на Communicator щракнете върху бутона Меню, посочете Инструменти, щракнете върху Опции, след което щракнете върху Телефони. Щракнете върху бутона за телефонния номер, който искате да добавите или да редактирате. След като сте въвели номера, изберете полето Публикувай този телефонен номер, което искате да направите видимо за другите потребители на Communicator.Контролиране на достъпа до телефонните номера

След като публикувате телефонните номера, трябва да назначите нива на достъп за тези контакти, които искате да виждат вашите телефонни номера. Ако искате даден контакта да може да вижда вашите „Домашен телефон” и „Мобилен телефон” телефонни номера, назначете ниво Лични на контакта. Ако искате да могат да виждат само номерата на „Служебен телефон” и „Мобилен телефон”, назначете ниво Екип на контактите. За да назначите ниво на достъп на даден контакт, щракнете с десния бутон на мишката върху съответния контакт, посочете Промяна на ниво на достъп, след което изберете желаното ниво на достъп.Информация за формати на телефонни номера

При указване на телефонни номера, въведете кода на страната, регионалния код и местния код, като използвате само цифрите 0123456789 и по избор символа +. Не използвайте азбучни цифри. Даден номер в САЩ може да изглежда по следния начин:


4255550101, 14255550101 или +14255550101.
Международен номер,избран от САЩ, може да изглежда
така: +441223479818 или 011441223479818. За допълнителна
информация вж. темата „Телефонни повиквания” под статията
„Често задавани въпроси” в онлайн помощта на Office Communicator.
НАСТРОЙКИ ЗА ПЕЧАТ За най-добри резултати настройте опциите на принтера на:

Размер на хартията: A4 (210 x 297 mm) / ориентация: Пейзаж


Опции за двустранен печат: Двустранно, обърни по-късата страна

 

© 2008 - 2009 Microsoft Corporation. Всички права запазени.

Тази информация е предоставена „както е” без какъвто и да е вид гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но без ограничение, подразбиращите се гаранции за търговия и/или годност за определена цел.Карта за бърза справка за телефони и видеоЗапознаване с възможностите за телефон и видео
на Office Communicator 2007 R2

Тази карта за бърза справка обхваща задачите, най-често използвани за провеждане, получаване, управление и пренасочване на телефонни и видеоповиквания с Microsoft® Office Communicator 2007 R2.Какво е необходимо за започване?

For audio (phone) conferencing, you need a headset, or speaker and microphone, or USB audio device, or Microsoft® Communicator 2007 R2 Phone Edition desk phone connected to your computer. За аудио/видео конферентни разговори ви трябва свързана към компютъра уеб камера.Регулиране на телефон и видео

Office Communicator 2007 R2 автоматично засича и избира предпочитаните телефонни и видеоустройства вместо вас. Преди да започнете да провеждате и получавате повиквания обаче, може да искате да регулирате телефонните и видеоустройства. Click the Menu button in the Office Communicator title bar, click Tools, and then click Set Up Audio and Video.Къде да се намери повече информация

За повече информация посетете следните раздели в онлайн помощта на Office Communicator. (Щракнете върху бутона Меню, след това върху Помощ, след което щракнете върху Помощ за Microsoft Office Communicator.)Осъществяване на телефонни повиквания

Можете да използвате Office Communicator за осъществяване на телефонни обаждания с едно щракване на мишката с контакти от списъка с контакти. Можете също да се обаждате на номера по избор, като щракнете върху стрелката за опции отдясно на бутона Повикване.Осъществяване на телефонно повикване с едно щракване

В списъка с контакти щракнете върху бутона Повикване на съответния контакт .Повикване на допълнителен телефонен номер

В списъка с контакти щракнете върху стрелката отдясно на бутона Повикване за контакта, след което щракнете върху желания номер за набиране.Въвеждане на телефонен номер за повикване

Въведете номера в полето Търсене, след което щракнете върху бутона Повикване до съответния номер, когато той се покаже в полето Резултати от търсенето. Можете да въвеждате вътрешни номера, външни телефони или азбучни цифри (като например 425-555-TAXI), както и имена на контакти.Поканете още един участник в разговора

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Покани,


а след това изберете контакт, въведете име или въведете
номер за повикване в полето за търсене.

Получаване на телефонни повиквания

Отговаряне на телефонно повикване

Щракнете върху левия екран в уведомлението за покана в телефонен разговор. Известието се показва най-долу вдясно на екрана на компютъра. Ако имате прикрепени настолен телефон на Communicator Phone Edition или USB аудиоустройство, вдигнете слушалката и натиснете Отговори.Пренасочване на телефонно повикване

Щракнете върху бутона Пренасочване, а след това изберете опция от менюто. Ако изберете да пренасочите дадено повикване към незабавно съобщение, на обаждащия се ще се покаже съобщение за отказ на повикването и ще се отвори прозорецът Разговор, за да можете да изпратите незабавно съобщение на съответния потребител.Осъществяване на видеоповиквания

Можете лесно да осъществявате видеоповиквания с контакти в списъка си с контакти, но трябва да разполагате с уеб камера. Можете обаче, да получавате и участвате във видеоразговори, без да имате уеб камера. В такъв случай ще виждате видеопотока на обаждащия се, но няма да се предава видеосигнал от вашия клиент на Office Communicator.Провеждане на видеоразговор

В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху контакта, на който искате да се обадите, след което щракнете върху Започване на видеоразговор.Поканване на някого в разговор

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Покани, а след това изберете контакт или въведете номер за повикване в полето Въвеждане на име или номер.Получаване на видеоповиквания

Отговаряне на видеоповикване

Щракнете върху левия екран в уведомлението за покана във видеоразговор. Известието се показва най-долу вдясно на екрана на компютъра.Пренасочване на телефонно повикване

Щракнете върху бутона Пренасочване, а след това изберете опция от менюто. Ако изберете да пренасочите дадено повикване към незабавно съобщение, на обаждащия се ще се покаже съобщение за отказ на повикването и ще се отвори прозорецът Разговор, за да можете да изпратите незабавно съобщение на съответния потребител.Контроли за повикване

Контролите за повикване позволяват лесно управление на телефонните повиквания. Например, можете да задържите дадено повикване, да прехвърлите повикване към друг потребител или телефон, както и да спрете звука на високоговорителите или микрофона.Приключване на обаждане

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Край на повикването.Задържане на повикване

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Задържане.Прехвърляне на входящо повикване към друг човек

Щракнете върху известието с покана за повикване, за да приемете повикването. В прозореца Разговор щракнете върху бутона Прехвърляне, щракнете върху Друг потребител, след което изберете контакта, към който искате да прехвърлите разговора.Прехвърляне на входящо повикване към телефон

Щракнете върху известието с покана за повикване, за да приемете повикването. В прозореца Разговор щракнете върху бутона Прехвърляне, щракнете върху Едно от устройствата ми, след което изберете телефона, към който искате да прехвърлите повикването.Показване на цифровата клавиатура

Натиснете бутон Цифрова клавиатура. Тази контрола често се използва при подкана за въвеждане на ПИН код за гласова поща или кодове за достъп.Спиране на звука или промяна на силата на звука на високоговорителите

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Спри звука на високоговорителите, за да изключите говорителя на USB телефонното устройство. Щракнете върху стрелката за надолу и използвайте плъзгача за промяна на силата на звука на високоговорителите.Спиране на звука на микрофона

В прозореца Разговор щракнете върху бутона Спри звука на микрофона за спиране на звука на микрофона.Пренасочване на повикванията (с помощта на корпоративните гласови възможности)

Ако средата е конфигурирана за корпоративните гласови възможности (глас чрез IP адрес), ще видите менюто Пренасочване на повикване, както е показано по-долу.Пренасочване на повиквания към гласова поща, друг телефон или контакт

Щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, посочете Пренасочване на повиквания на, след което изберете Гласова поща, Нов номер или Контакт. При пренасочване на повикванията, телефонът няма да звъни. Вместо това, повикванията ще се пренасочват автоматично към указаното местоназначение.

При указване на телефонни номера, въведете кода на страната, регионалния код и местния код, като използвате само цифрите 0123456789. Не използвайте азбучни цифри. Например, даден номер в САЩ може да изглежда по следния начин: 14255550101. Свържете се със системния си администратор за информация относно изискванията за набиране (като например добавяне на 9 за изходящи повиквания), указани за вашата фирма. За допълнителна информация вж. темата „Телефонни повиквания” под статията „Често задавани въпроси” в онлайн помощта на Office Communicator.

Позвъняване на друг номер едновременно с основния номер

Щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, посочете Едновременно позвъняване на следния номер, след което изберете номер, щракнете върху Нов номер и въведете номера. Наличните номера в менюто Едновременно позвъняване са базирани на номерата, които сте публикували в раздела Опции за телефон (вж. „Публикуване на телефонни номера и управление на това кой ги вижда” на тази карта). Всеки въведен нов номер ще замести съществуващ вече номер в менюто Едновременно позвъняване.Пренасочване на неотговорените повиквания към гласова поща, друг номер или контакт

Щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, след което щракнете върху Настройки за пренасочване на повиквания. В списъка Изпращане на неотговорените повиквания на следния: щракнете върху даден номер или щракнете върху Гласова поща, Нов номер или Контакт, след което въведете съответния номер или изберете даден


контакт. За да укажете периода преди пренасочване на повикването,
в полето Звъни толкова секунди преди пренасочване използвайте
стрелките за нагоре и надолу за увеличаване или намаляване на времевия интервал.

Задаване на функцията повикване на екип

Може да настроите функцията за повикване на екип, така че входящите повиквания ще звънят на вас и на контактите, които сте указали. Можете да настроите забавяне, така че входящите повиквания да звънят първо на вас, след което на вашите контакти след определен брой секунди.

Щракнете върху бутона Пренасочване на повикване, след което щракнете върху Настройки за пренасочване на повиквания. Под Прави следното, когато получавам повиквания изберете Позвъняване на мен и на моята група за повикване на екип. Натиснете бутона Добави, след което щракнете върху Контакт. Изберете контакт, след което щракнете върху бутона OK. Използвайте бутона Добави, за да добавите допълнително контакти към групата за повикване. За да зададете забавяне, щракнете върху бутона Забавяне на позвъняването, поставете отметка в квадратчето Включване на забавяне на позвъняването, след което напишете броя на секундите, които трябва да изтекат, преди да се позвъни на контактите.

Повикване на гласова поща

Съобщенията на гласовата поща се показват във входящата пощенска кутия на Microsoft® Office Outlook®. Ако искате да проверите броя на съобщенията в гласовата поща, щракнете върху бутона Пренасочване на повикванията, а след това върху Повикване на гласова поща. Инструкции за достъп до гласовата поща, включително номера за достъп, разширението и ПИН кода, трябва да се предоставят с имейл съобщение от администратора.Промяна на поздрава на гласовата поща

Ако искате да промените поздрава на гласовата поща, щракнете върху бутона Пренасочване на повикванията, а след това върху Промяна на поздрави.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница