Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639. 41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368страница8/18
Дата13.10.2018
Размер5.35 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


8).Реконструкция на тласкателен водопровод 400/10атм, преминаващ през ПЪТ І – 5 Кърджали – Маказа на км 356+361,00, собственост на "ВиК" ООД – град Кърджали

Водопроводът преминава през ПЪТ І – 5 Кърджали – Маказа под ъгъл  = 100gr поставен в обсадна тръба 900мм с дължина L=31.00м.

Трасето му е изместено на 61,00м по оста на пътя, успоредно на съществуващия тръбопровод, при км 356+300,00.

В участъка под пътната връзка тръбопровода ще се изпълни от PEHD тръби, РЕ100, SDR17, 450мм/10атм. Полиетиленовата тръба се вкарва в обсадната с помощта на стоманени (пластмасови) ролки.

Връзката със съществуващия стоманен тръбопровод става фланшова връзка.

Обсадната тръба ще се изпълни от спирално навити uPVC тръби "Spira pipe" с диаметър 900мм с три реда армиращи метални пръстени.

Тръбите "Spira Pipe" могат да бъдат произведени, както в заводски условия така и на място, като за целта на строителната площадка се доставят uPVC ленти и армиращите пръстени. Лентите, от които се произвеждат тръбите представляват оребрени "Т", uPVC профили.

Обсадната тръба се полага в траншея с ширина на дъното В=140см, върху подложка от трошен камък (фракция 5-15мм) с дебелина 10 см и уплътняване с проктор 95%.

Обратния насип около обсадната тръба и на 30 см над теме тръба се изпълнява също от трошен камък (фракция 5-15мм) и уплътняване с проктор 95%. Над него се полага уплътнен обратен насип (γ=18,5kN/м3) до профила за пътното платно, даден в проекта за пътя.

От двете страни на пътя обсадната тръба влиза в стоманобетонни шахти – входна и изходна, разположени на 2,00м и 5,50м извън сервитута. Във входната шахта е монтиран спирателен кран 450мм с изпускателна тръба 90мм, а в изходната коляно 90о.

Шахтите се изпълняват от бетон С16/20 и подложен бетон С12/15 и се армират със стоманена мрежа A-III N12 - 20/20см.

Отворите в стените на шахтите около обсадната тръба се запълват с монтажен бетон С22/25.

За слизане в шахтите са предвидени стълби от стомана АІ 18мм.

Шахтите се покриват със стоманобетонни капаци.За демонтаж на тръбите в шахтите са предвидени демонтажни парчета с фланшови връзки.
Вид работа

Мярка

К-во

 

Под пътя

 

 

1

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3

187,00

2

Изкоп с багер в земни почви на отвал

м3

67,00

3

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал

м3

28,00

4

Транспорт на 5км до депо

т.

336,60

5

Разриване на изкопния материал

м3

187,00

6

Доставка на тр.камък/фракция 5-15 мм/ за направа на насип и подложка

м3

70,00

7

Транспорт на тр.камък/фракция 5-15 мм/ от 10км

т.

133,00

8

Разриване с булдозер за направа на насипи от тр.камък/фракция 5-15 мм/

м3

70,00

9

Уплътняване на насипите и подложката от тр. камък/фракция 5-15 мм/

м3

70,00

10

Доставка на тръби "SPIRAPIPE" Ф 900 мм

м'

31,00

11

Транспорт на тръби "SPIRAPIPE" Ф 900 мм

м'

31,00

12

Полагане на тръби "SPIRAPIPE" Ф 900 мм с автокран

мсм

1

13

Монтаж на тръби "SPIRAPIPE" Ф 900 мм

м'

31,00

14

Доставка на HDPE тръби Ф 450 мм/10atm, PE 100

м'

31,00

15

Транспорт на HDPE тръби Ф 450

м'

31,00

16

Монтаж на HDPE тръби Ф 450

м'

31,00

17

Доставка на баластра за направа на насипи

м3

98,00

18

Транспорт на баластрата от 8км

т.

186,20

19

Разриване с булдозер за направа на насипи от баластра

м3

98,00

20

Уплътняване на насипите от баластра

м3

98,00

21

Обратен насип уплътнен

м3

95,00

22

Колесар със стоманени ролки

бр

7,00

 

Шахта - вход

 

 

23

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3

61,00

24

Изкоп с багер в земни почви на отвал

м3

205,00

25

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал

м3

30,00

26

Транспорт на 5км до депо

т.

109,80

27

Разриване на изкопния материал

м3

61,00

28

Подложен бетон C12/16 за шахта

м3

1,50

29

Направа и разваляне на кофраж за шахта

м2

161,00

30

Изработка и монтаж на армировка от стомана А-І и А-ІІІ

кг

1 837,00

31

Армиран бетон C16/20 за шахта

м3

25,00

 

Монтажен бетон C22/25 филцов

м3

0,25

32

Транспорт на бетона от 8км

м3

26,75

33

Грижи за бетона

м2

22,50

34

Обратен насип около шахта

м3

235,00

35

Изкоп с багер в земни почви на отвал на отклонението

м3

528,00

36

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал на отклонението

м3

59,00

37

Пясъчна подложка за отклонението

м3

7,00

38

Транспорт на пясъка от 8км

т.

12,60

39

Уплътняване на пясъчната подложка на отклонението

м3

7,00

40

Обратен насип на отклонението

м3

570,00

41

Разриване на изкопана земна маса около съоражението

м3

17,00

42

Доставка и монтаж на стом.фланец Ф400/10atm

бр

1,00

43

Доставка и монтаж на Дъга HDPE Ф450/10atm, PE 100, двуфланшова

бр

2,00

44

Доставка и монтаж на Тръба HDPE Ф450/10atm, PE 100

м

63,25

45

Доставка и монтаж на Тръбно парче HDPE Ф450/10atm, PE 100, L=0.85m, двуфланшово

бр

1,00

46

Доставка и монтаж на СК Ф450/10atm

бр

1,00

47

Доставка и монтаж на Тръбно парче HDPE Ф450/10atm, PE 100, L=0.40m, двуфланшово

бр

1,00

48

Доставка и монтаж на фланшов тройник HDPE Ф450/90/10atm, PE 100

бр

1,00

49

Доставка и монтаж на Тръбно парче HDPE Ф90/10atm, PE 100, L=0.30m, двуфланшово

бр

1,00

50

Доставка и монтаж на СК Ф90/10atm

бр

1,00

51

Доставка и монтаж на Тръбно парче HDPE Ф90/10atm, PE 100, L=0.90m, еднофланшово

бр

1,00

52

Доставка и монтаж на фл. вр. Ф450/10atm

бр

5,00

53

Доставка и монтаж на фл. вр. Ф90/10atm

бр

1,00

 

Шахта - изход

 

 

54

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3

27,00

55

Изкоп с багер в земни почви на отвал

м3

199,00

56

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал

м3

25,00

57

Транспорт на 5км до депо

т.

48,60

58

Разриване на изкопния материал

м3

27,00

59

Подложен бетон C12/16 за шахта

м3

1,00

60

Направа и разваляне на кофраж за шахта

м2

75,00

61

Изработка и монтаж на армировка от стомана А-І и А-ІІІ

кг

814,00

62

Армиран бетон C16/20 за шахта

м3

11,00

63

Монтажен бетон C22/25 филцов

м3

0,25

64

Транспорт на бетона от 8км

м3

12,25

65

Грижи за бетона

м2

7,25

66

Обратен насип около шахта

м3

224,00

67

Изкоп с багер в земни почви на отвал на отклонението

м3

563,00

68

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал на отклонението

м3

63,00

69

Пясъчна подложка за отклонението

м3

6,20

70

Транспорт на пясъка от 8км

т.

11,16

71

Уплътняване на пясъчната подложка на отклонението

м3

6,20

72

Обратен насип на отклонението

м3

611,00

73

Разриване на изкопана земна маса около съоражението

м3

15,00

74

Доставка и монтаж на фланшов накрайник HDPE ф450/10atm, PE 100

бр

4,00

75

Доставка и монтаж на Дъга HDPE Ф450/10atm, PE 100, двуфланшова

бр

2,00

76

Доставка и монтаж на Тръба HDPE Ф450/10atm, PE 100

м

62,00

77

Доставка и монтаж на фл. вр. Ф450/10atm

бр

4,00

78

Доставка и монтаж на стом.фланец Ф400/10atm

бр

1,00


9). Реконструкция на тласкателен водопровод 150/10атм, преминаващ през Гл. път І – 5 Кърджали – Маказа при км 365+820,00, собственост на "ВиК" ООД – град Кърджали

Водопроводът преминава през Гл. път І – 5 Кърджали – Маказа под ъгъл  = 99,4gr поставен в обсадна тръба 600мм с дължина L=27.90м на км 365+820,00.

Трасето му е изместено на 60˚ от това на съществуващия тръбопровод.

В участъка под Гл. път І – 5 Кърджали – Маказа тръбопровода ще се изпълни от PEHD тръби, РЕ100, SDR17, 180мм/10атм. Полиетиленовата тръба се вкарва в обсадната с помощта на стоманени (пластмасови) ролки.

Връзката със съществуващия етернитов тръбопровод става със стоманени фитинги положени върху 10см пясъчна подложка.

Обсадната тръба ще се изпълни от спирално навити uPVC тръби "Spira pipe" с диаметър 600мм с три реда армиращи метални пръстени.

Тръбите "Spira Pipe" могат да бъдат произведени, както в заводски условия така и на място, като за целта на строителната площадка се доставят uPVC ленти и армиращите пръстени. Лентите, от които се произвеждат тръбите представляват оребрени "Т", uPVC профили.

Обсадната тръба се полага в траншея с ширина на дъното В=110см, върху подложка от трошен камък (фракция 5-15мм) с дебелина 10 см и уплътняване с проктор 95%.

Обратния насип около обсадната тръба и на 30 см над теме тръба се изпълнява също от трошен камък (фракция 5-15мм) и уплътняване с проктор 95%. Над него се полага уплътнен обратен насип (γ=18,5kN/м3) до кота съществуващ терен, а след това се изпълнява насипа за пътното платно, даден в проекта за пътя.

От двете страни на пътя обсадната тръба влиза в стоманобетонни шахти – входна и изходна, разположени съответно на 1,88м и 1,91м извън сервитута. Във входната шахта е монтиран стоманен спирателен кран 150мм, фланшов намалител 150/180, а в изходната PEHD коляно 90˚. След това тръбопровода продължава с PEHD тръби,две чупки:15,1˚ и 14,9˚(поемат се от гъвкавостта на PEHD тръбите), коляно 30˚ и фланшов намалител 180/150.

Шахтите се изпълняват от бетон С16/20 и подложен бетон С12/15 и се армират със стоманена мрежа 12 - 20/20см.

Отворите в стените на шахтите около обсадната тръба се запълват с монтажен бетон.

За слизане в шахтите са предвидени стълби от стомана АІ 18мм.

Шахтите се покриват със стоманобетонни капаци.За демонтаж на тръбите в шахтите са предвидени демонтажни парчета с фланшови връзки.
Вид работа

Мярка

К-во
 

Преминаване под път

 

 
1

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3

135,90
2

Изкоп с багер в земни почви на отвал

м3

133,00
3

Изкоп, ръчен в земни почви на отвал

м3

15,10
4

Натоварване на изкопаната земна маса на транспорт

м3

15,10
5

Транспорт на 5км до депо

т.

244,62
6

Разриване на изкопния материал

м3

151,00
7

Доставка на тр.камък/фракция 5-15 мм/ за направа на насип и подложка

м3

40,40
8

Транспорт на тр.камък/фракция 5-15 мм/ от 12км

т.

76,76
9

Разриване с булдозер за направа на насипи от тр.камък/фракция 5-15 мм/

м3

40,40
10

Уплътняване на насипите и подложката от тр. камък/фракция 5-15 мм/

м3

40,40
11

Доставка на баластра за направа на насипи

м3

102,33
12

Транспорт на баластрата от 12км

т.

194,43
13

Разриване с булдозер за направа на насипи от баластра

м3

102,33
14

Уплътняване на насипите от баластра

м3

102,33
15

Доставка на uPVC тръби Ф 600 мм

м'

29,00
16

Транспорт на uPVC тръби Ф 600 мм

м'

29,00
17

Полагане на uPVC тръби Ф 600 мм с автокран

мсм

1
18

Монтаж на uPVC тръби Ф 600 мм

м'

29,00
19

Доставка на PEHD тръби Ф 180 мм/10atm

м'

90,00
20

Транспорт на PEHD тръби Ф 180

м'

90,00
21

Монтаж на PEHD тръби Ф 180

м'

90,00
22

Колесар със стом. ролки за полагане на PEHD тръби Ф 180

бр.

6,00
 

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница