Препис извлечениестраница4/4
Дата14.01.2018
Размер481.21 Kb.
1   2   3   4

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Вероника Нончева Нончева с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “, бл. , вх. , ет. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1461 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Еленков Станков

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Румен Еленков Станков с постоянен адрес гр. Бургас, кв. , ул. „ “ № еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1462 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Янка Младенова Янкова

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Янка Младенова Янкова с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “, бл. , вх , ет. , ап. , еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни социални нужди.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1463 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дочка Илиева Михайлова и Андрей Христов Михайлов

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Дочка Илиева Михайлова с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “, бл. , вх. ет. , ап. ляв, еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни социални нужди за сина й Андрей Христов Михайлов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1464 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Славка Дончева Стойчева за сина й Веселин Росенов Стойчев

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Славка Дончева Стойчева с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “, бл. , вх. , ет. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди за сина й Веселин Росенов Стойчев.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1465 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светослав Пеев Стойчев

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Светослав Пеев Стойчев с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “ бл. , ет. , ап. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1466 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дарина Димитрова Василева

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Дарина Димитрова Василева с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „Изгрев“, бл. , вх. , ет. , ап. ляв еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1467 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитрина Стоянова Динкова за сина й Стоян Георгиев Динков

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Димитрина Стоянова Динкова с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „ “ № еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1468 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Роса Миткова Демирева за дъщеря си Цветелина Александрова Антонова

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Роса Миткова Демирева с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “, бл. , вх. , ет. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди за дъщеря й Цветелина Александрова Антонова.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1469 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николинка Иванова Георгиева за сина й Георги Кралев Георгиев

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Николинка Иванова Георгиева с постоянен адрес гр. Бургас, к/с „ “ бл. , вх , ет. , ап. еднократно сума от 680 (шестстотин и осемдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди за сина й Георги Кралев Георгиев.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1510 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла и Добрин Русенови за дъщеря им Вероника Добринова Русенова

РЕШEНИЕ:

Да се предостави на Светла и Добрин Русенови с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „ „ № , ет. , еднократно сума от 2 000 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди за дъщеря им Вероника Добринова Русенова.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1473 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

РЕШEНИЕ:

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”


1. Йорданка Христова Люцканова 2000 лв.

2. Теодор Йорданов Кебеджиев 2000 лв.

3. Валентина Василева Тодорова 2000 лв.

4. Данаил Антонов Спасов 2000 лв.

5. Марияна Иванова Гецова 2000 лв.

6. Мария Томова Ракова 2000 лв.

7. Славчо Новаков Лазаров 2000 лв.

8. Татяна Михайлова Михайлова 2000 лв.

9. Десислава Георгиева Георгиева 2000 лв.

10. Донка Атанасова Певтичева 2000 лв.

11. Веселина Щилянова Михайлова 2000 лв.

12. Антоанета Георгиева Божанова - Кичукова 2000 лв.

13. Христина Иванова Пехливанова 2000 лв.

14. Надежда Асенова Шарапова 2000 лв.

15. Мариела Димитрова Илиева 2000 лв.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1497 Питане от Евгений Николов Мосинов - общински съветник  от групата на БСП, относно: Отдаване под наем на свободно нежилищни имоти - частна общинска собственост на нуждите на ПП ГЕРБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1539 Питане от Валентин Кирилов Касабов - Председател на групата общински съветници на ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ",относно: Прилагане на чл. 195, ал. 6 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията и премахване на незаконните цигански гета на територията на община Бургас

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1538 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване на Тарифен план и Референтна рамка за 2014г., във връзка със задължението за обществен превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Бургас 

РЕШEНИЕ:
1. Утвърждава Тарифен план за 2014 г., Приложение 5 към договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Бургас;

2. Утвърждава Референтна рамка за 2014 г., Приложение 1 към договора за


извършване на обществена услуга за превоз на пътници по общинската транспортна
схема на Община Бургас;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1551 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване на съгласие за придобиване право на строеж от Община Бургас в ПИ №044004, собственост на физически лица, находящ се в местност „Овчарска лъка“ по КВС на землище с. Рудник, за изграждане на 5 (пет) броя шахти, попадащи в трасето на авариен канал, във връзка с „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас“

РЕШEНИЕ:

 1. Дава съгласие Община Бургас да сключи договор за възмездно придобиване право на строеж, за изграждане на 5(пет) броя шахти, всяка с размер от 3 (три) кв.м., с обща застроена площ 15 (петнадесет) кв.м., попадащи в трасето на авариен канал в ПИ №044004, местност „Овчарска лъка“ по КВС на землище с. Рудник, от собствениците на цитирания имот: Иринка Василева Михова, Таньо Иванов Танев, Веселин Иванов Танев, Йорданка Георгиева Станчева и Недялка Георгиева Димитрова, за сумата 117 (сто и седемнадесет) лева, без ДДС.

 2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)

(КОСТАНТИН ЛУКОВ)
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница