Препоръчителни изисквания към разработване на проекта по програмиране в интернет средаДата06.01.2017
Размер24.14 Kb.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА ПО

ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА


Минималният обем е от 40 страници (без приложенията - снимки от сайта и кодове). Текстовата част се предава разпечатана и захваната в папка или подвързана със спирала. Всичката информация по проекта се записва на диск, който се прилага към текстовата част. Не е необходимо да се разпечатва целия код на проекта. Разпечатва се само отделни фрагменти, които се коментират в текстовата част на проекта.

Поставя се номерация на всички страници без първата.

След заглавната страница (като втора страница) да се приложи схема на сайта и разположението на отделните елементи на него.

Описателната част на проекта завършва със съдържание, което представлява основните моменти/точки от създаването на проекта и на коя страница се намират.


Оформяне

Проекта се оформя по следния начин:  1. Заглавна страница;

  2. Задание подписано от ръководителя и студента;

  3. Описателна част. Описва се как са изпълнени задачите по проекта. Какво е било необходимо да се използва. Как е направен сайта (стъпка по стъпка).

  4. Заключение на направеното - Трудности. Ползи;

  5. Списък на използуваната литература и сайтове;

  6. Приложения (снимки от сайта, кодове от сайта и други)

При оформяне на текстовата и графична части да се спазват действащите стандарти. Шрифтът на буквите да бъде с размер 13, междуредово разстояние 1.5 lines, first line: 7 mm. Размер на страницата: A4, top: 20 mm, bottom: 20 mm, left: 30 mm, right: 20 mm). Ако има програмен код в дипломната за него да се използва единично междуредие, ляво подравняване и шрифт Courier (New). За приложенията да се използва единично междуредие.

Фигурите и таблиците да са наименувани и номерирани. Всички те да бъдат цитирани в текстовата част.

При цитиране на известни от литературата факти на място в текста се посочва използвания източник, чрез изписване в квадратни скоби на номера му от приложения списък с използвана литература, например – литературен източник с номер 1 се посочва [1] .

Използваните литературни/електронни източници се описват както е показано по-долу, подредени по азбучен ред (първо кирилица, след това латинеца):
Използвана литература
Печатни издания

1. Елизабет Нарамор, Гернев Джейсън, PHP5, APACHE, MySQL, Том 1, Алекс – Софт, 2005;

2. Катранджиев Н., Н. Шопов, Програмиране на С/С++ в примери, ISBN 978-954-24-0179-7, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2011;

3. Каръл Мак Кълог, Oracle 8 – Библия, Алекс – Софт, 1999;

4. David Rivers., CorelDRAW X4 Essential Training, USA 2008;

5. Foster D. Coburn., CorelDRAW X4 Unleashed Premium, USA 2008;


Електронни издания (интернет адреси)

6. Adobe, http://www.adobe.com, 09.2015;

7. PHP: Hypertext Preprocessor, http://www.php.net, 09.2015.
Забележка:

За печатните издания се пишат първо автори (като за първият автор се започва с фамилията), следвано от Заглавие, брой/том, издателство и година.За електронните издания се пише заглавие на статията/сайта (title), следвано от адреса.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница