Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 01. 04. 2016 Национални вестницистраница1/24
Дата19.07.2018
Размер1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Пресклипинг на тема: „Здравеопазване”
01.04.2016
Национални вестници


Д-р Йордан Пелев, управител на УМБАЛ "Софиямед":

Реформата задължително трябва да се случи. Нужен е диалог


НЗОК трябва да намери ефективен механизъм за заплащане дейността на големите болници

Труд  стр. 5  - Д-р Пелев, вие сте управител на една от най-големите университетски болници в България. Какво е вашето мнение за реформите в сектор здравеопазване и подкрепяте ли протестните действия на личните лекари?

- Системата на здравеопазването в България спешно се нуждае от реформа, която да бъде поставена на широко обсъждане и приета от цялото общество. Затова трябва да има воля и характер както от Министерството на здравеопазването, така и от НЗОК, но и с активното участие на лекарското съсловие и пациентските организации. В момента има напрежение между участниците в системата и от това са продиктувани и протестите на личните лекари. Нужен е диалог. Подкрепям символично действията им, но в същото време не можем да оставим пациентите в болниците без медицински грижи.- Според вас откъде идва напрежението в болничния сектор?

- Лекарите не протестират за повече пари в системата, а за правилното им разпределение. Ние като една от най-големите и търсени болници в страната сме принудени след 20-25-O число на месеца да работим в условията на липса на бюджет. Тоест да извършваме медицинска дейност, без тя да ни бъде заплатена. В същото време сме поставени под натиска на пациентите, които имат спешни и неотложни нужди от медицински грижи и са направили избор това да се случи в нашата болница. Апелирам НЗОК да направи справедлива методика за заплащане дейността на лечебните заведения и с това да се намери механизъм за заплащане на извършени медицински услуги в големите болници, които имат всички звена. Считам, че изразявам мнението на всички университетски болници. В тази връзка искам да Ви кажа, че 307 лечебни заведения за миналата година са натрупали надлимитни задължения за обслужване на болните, които не са разплатени от здравната каса. А това е реално извършена спешна дейност и трябва да се намери бързо решение за нейното заплащане. В мотивите на последното решение на Конституционния съд ясно и категорично е записано, че "държавата има грижата да осигури и по друг начин достатъчен финансов ресурс за НЗОК - субсидии, краткосрочни безлихвени заеми от държавния бюджет".- Част от реформата е и въвеждането на пръстов идентификатор. Ще затрудни ли той работата на лекари и персонал в болницата, която ръководите?

- Най-доброто решение е да се изработи електронна здравна карта. Но тъй като все още няма такава, единствено пръстовият идентификатор би довел до контрол в системата. Смятам, че въвеждането му по никакъв начин няма да затрудни работата в болницата ни. Но се надявам системата да може да гарантира свободен избор на пациента и този избор да не бъде затруднен. По този начин парите наистина ще следват пациента. Логично, за да има смисъл от системата, тя трябва да важи и за всички изпълнители на медицински услуги.- Цялото съсловие е съгласно, че реформа трябва да има. Каква трябва да е според вас тя?

- Реформата задължително трябва да се случи. Но тя трябва да е в правилната посока, която ще гарантира на пациентите свободен достъп до съвременна диагностика и лечение, а те се случват в големите университетски болници. Няма как те да отговорят на това очакване, след като лекуват за своя сметка. Затова смятам, че нещата трябва да бъдат така направени, че да се гарантира контролът на изразходените средства, но и парите да следват пациентите. Така че те да бъдат спокойни, че ще получат най-качествената здравна услуга, а болниците, че ще получат парите за извършената дейност.
Националният консултант по кардиохирургия проф. Генчо Начев пред "Труд":

НЗОК купува и здравни услуги с ниско качество


Павлина Живкова

Труд  стр. 12-13  Нашият гост

Проф. д-р Генчо Начев е роден на 9.XI.1951 г. в Казанлък. През 1975 г. завършва Медицинската академия в София. Кариерата си започва в хирургията на Окръжната болница в Стара Загора, след това е във Военна болница-Пловдив и в Клиниката по сърдечносъдова хирургия в МА-София. Бил е зам.-директор и директор на НЗОК. От 2006 г. ръководи СБАЛССЗ "Св. Екатерина".

Проф. Начев, реформата на министър Москов раздели лекарското съсловие и изправи едни срещу други медиците от университетските болници срещу общопрактикуващите доктори и тези от частните и общинските болници. Защо се получи така?

- В България има демокрация и всеки има право да изразява мнение. Не е прецедент една част от колегите да изразяват едно мнение, а друга да са на противоположното. Въпросът е доколко аргументирани са тези мнения. Общопрактикуващите лекари казват, че протестират, защото са против т.нар. пръстов отпечатък и срещу националната здравна карта. Личният идентификационен код е заложен чрез обозначаването на шест пункта от пръста. От тях излиза цифров код.- Имат ли основание аргументите им?

- За мен и двата аргумента са абсолютно неоснователни, защото индивидуален идентификационен код трябва да има по закон от 2012 г. Промяната в Закона за здравното осигуряване оттогава задължава всяко осигурено лице да има такъв код - дали той ще бъде електронна карта, или чрез пръста, или чрез зеницата на окото няма значение. Националната здравна карта също е задължителна и много закъсняла. Трябваше да я има още преди 12-13 г. Не виждам защо спорят и протестират срещу нея, като това е единственият възможен регулаторен механизъм в областта на здравеопазването, създаден след много точен и подробен анализ на потребностите на населението от здрави услуги. Анализирано е и какво имаме като услуги, като кадри и като обезпеченост. Протестът срещу тези две неща означава, че се иска пълна слободия. А такава няма никъде по света в областта на здравеопазването. Навсякъде има някаква форма на регулация. Не можеш да отидеш и да откриеш лаборатория в гараж или да отвориш детска болница там, където вече има създадени достатъчно такива. Не може в София да има шест кардиохирургии, а във Виена и в Берлин да има по две. В същото време Централна и Северозападна България са лишени от всичко! Не може да има 44 инвазивни лаборатории, които са абсолютно неравномерно разпределени. Пловдив, който е един 300-хиляден град, има шест инвазивни лаборатории. А се казва, че на 150 000 души се отваря една.- Не разбрах защо лекарският съюз отказа да подпише Националния рамков договор (НРД). По какъв начин това рефлектира върху пациентите?

- Пациентите загубиха. Аз се чудя защо общопрактикуващите лекари протестират сега. Знаете, че Съборът се превалира от тях и от специалисти в извънболничната помощ. Отказът на Събора да делегира права на УС на лекарския съюз да подпише рамковия договор е в резултат на гласуване. Резултатът от неподписването е следният: Вместо 50 млн. лв. повече за доболнична помощ останаха 35 млн. лв., т.е. с 15 млн. лв. по-малко. От април нататък ще се разполага с 3/4 от тези пари. Залегнаха и много повече прегледи в доболничната помощ - 480 000 повече в областта на сърдечно-съдовите заболявания, върнаха се и четирите диспансерни прегледа за всеки хипертоник. Увеличиха се и профилактичните прегледи за деца със 158 000... Всичко това можеше да бъде в по-големи цифри. Мисля, че общопрактикуващите лекари трябва да седнат и да разговарят. Не може да не стане реформата. Вярно, че няма да им отърва в нещо. Аз не зная точно в какво, питайте тях. Но основните им аргументи - идентификационният код и здравната карта, лесно могат да бъдат оборени и не са сериозни. Бих се радвал, ако се съберат и дискутират как да се намали изтичането на средства в доболничната помощ. Време е да се спре търговията с направления и по-ефективно да се изразходват парите.- Ако протестите на личните лекари продължат, има ли кой да поеме пациентите им?

- И спешните кабинети, и болниците са отворени за пациенти, които имат нужда от доболнична помощ. Ако не се налага, няма да ги приемаме в болницата, но ние имаме диагностично-консултативни центрове, където могат да бъдат прегледани. Можем да поемем всичко. Разбира се, че ще има известни неудобства за пациентите - друго е да се обадиш на личния си лекар по телефона, който добре те познава, познава и заболяванията ти.- Вие сигурен ли сте, че личните лекари познават пациентите си?

- Някои ги познават, други не. Но вината не е само тяхна. Въпросът е защо касата толкова години продължава да поддържа капитацията (заплащане според броя на пациентите на джипито) като основна форма за заплащане на медицинските услуги на лекарите. Това е грешка на финансирането. При този метод разчитаме единствено на съвестта на общопрактикуващия лекар, на това да е отдаден на професията, да си обича пациентите и да си върши работата. Нормално е процентът на капитация да е 30, т.е. 30% да се дават за това колко души са записани. Оттам нататък процентите да се дават в зависимост от това какво е свършил този лекар. Може на някои възнагражденията да се окажат много по-големи, отколкото са в момента, но много от тях ще бъдат по-зле. Тогава ще се разбере кои са добрите. И това е мотивация - този, който не е бил достатъчно ангажиран, да стане, за да разчита на по-добро финансиране. Вярно, ще трябва малко повече средства за общопрактикуващи лекари, но за сметка на това ще има много по-строга регулация на дейността им и те ще бъдат мотивирани да обслужват качествено и навреме пациентите, които са записани при тях. Имам много познати съвестни общопрактикуващи лекари, които

преди още да се създадат груповите практики, се договаряха помежду си и винаги имаше една лампа, която светеше денонощно за пациентите им.

- Основателни ли са опасенията, че ще бъдат закрити много болници, че други ще останат без финансиране от касата и пациентите ще трябва да си плащат за всичко, или да търсят здравни заведения на километри?

- Това е абсурдно. Могат да останат без болници такива населени места, които и бездруго нямат нужда от въпросната болница. Защото ако тя не лекува с достатъчно съвременни методи, със съвременно оборудване за извършване на диагностика, и сега хората ходят в болница в съседен град. Защото знаят, че там има качествени специалисти и апаратура. Нека не се заблуждаваме. Никъде няма да остане без лечебно заведение, от което има нужда. Първата стъпка, която прави здравната е-карта, е да каже какви потребности има и какви са наличностите. И тя е доста лежерно извършена. Защото в повечето случаи се казва, че наличностите са недостатъчни, т.е., не че ще се закриват дейности, ами трябва да се откриват, докато всички знаем, че болниците са много. Но има места, където има концентрирано определено предлагане на болнични услуги. Всички знаем каква е причината.- Кажете каква е.

- Става въпрос за дейности, които са добре платени от касата и където са открити начини да се спекулира и да се източва ресурс. Ако има място с подобна концентрация, касата ще сключи договор по критерии, които министерството вече даде - както за болници, така и за дейност. Договори ще имат тези, които в най-голяма степен отговарят на критериите и успеят да съберат най-много точки.- Имате ли обяснение защо през последните години в България се закупи огромно количество съвременна медицинска апаратура, голяма част от която стои, без да бъде използвана?

- Това е стар недъг и той не е само в здравеопазването. Има една много хубава приказка: "На гол тумбак чифте компютри", оригиналът, разбира се, е "чифте пищови". Много искаме да сме така оборудвани като най-високоразвитите страни. Лошото е, че когато купуваме тази техника, не се сещаме да включим обучението на кадрите. И обучението на кадрите да предхожда вноса на апаратура с поне шест месеца. За да може в момента, в който тя се инсталира, наистина да започне да работи и да си изплаща инвестицията. Когато вземем един робот, много хубаво и много модерно нещо, което винаги съм подкрепял, трябва първо да кажем как ще си изплати парите. По-малко от 12 часа работа с него не изплаща парите. Ако вземем такъв робот, трябва да помислим как ще уплътним времето, така че да се работи 12 часа на него. Ние вземаме нещо, което стои в кашони две-три години, защото първо се оказва, че не е направено помещението, в което трябва да стои, след това трябва да го оборудваме и накрая се оказва, че няма обучени кадри да работят с него. Пращаме ги да се учат, те започват да се учат на апарата, той се разваля, защото не позволява дивашко въздействие, и т.н. Това е недостатък на българската логистика и той не е само в здравеопазването.- Вече имаме пет или шест киберножа, те използват ли се достатъчно?

- Трябва да питате специалистите. Те могат да ви кажат колко се използват по света, в какви случаи се прилагат и какви други технологии има, които са много по-съвременни и позволяват много по-точно и в по-малък размер да се атакуват точно тези клетки, които трябва да се атакуват (става въпрос за онкологични заболявания).- Какво ново ще се случи в "Света Екатерина"?

- За съжаление заради неподписания рамков договор няма да имаме една от най-ресурсоемките пътеки в кардиохирургията - сърдечно-съдова хирургия с полиорганна недостатъчност. Това са операции, при които много органи са засегнати и не функционират както трябва. Бяхме договорили с лекарския съюз и с касата, мина и през министерството. Един такъв болен лежи повече от 20 дни. От касата щяха да дойдат да проверят случая, да установят, че всичко, което се пише по документите, се извършва и да се плати с 10 000 лв. отгоре. Подобен пациент струва на болниците средно около 30 000 лв. Касата плаща 14 500 лв. Всеки такъв болен носи загуба за болницата, която го лекува. Не е хубаво в медицината да се говори за печалба или за загуба, но е факт, че се формира отрицателен резултат за болницата. Може да си представите колко болници отказват подобни случаи или, след като са ги приели, ги прехвърлят в други лечебни заведения, които ги третират по различна пътека.- Вие разбрахте ли защо не се подписа рамковият договор?

- Знам, че решението не е било единодушно. Познавам колега, който е бил "за" подписването, но в крайна сметка са надделели онези, които са били "против". За да разберете защо няма договор, трябва да разговаряте с лекарския съюз. Учудвам се и защо са против здравната карта, след като на висш медицински съвет този въпрос се постави, тя беше разгледана и представителят на БЛС се изказа много ласкаво за нея и каза, че ще бъде подкрепена. Това означава, че някой промени първоначалното мнение на управителния съвет.- Възможно ли е да е имало политически или лобистки натиск?

- Всичко е възможно. Здравната карта и идентификационният код объркват много финансови интереси.- В какъв смисъл?

- В смисъл че някой е инвестирал много пари в дейност, която е смятал, че ще бъде печеливша. С тази карта изведнъж се оказва, че ще бъде извън борда, защото не отговаря на изискванията за високо качество на дейност. Нали се сещате, че този човек или тази група хора няма да бъдат щастливи! Персоналният код ще попречи да се отчита дейност, която не е извършвана.- Последно искам да ви попитам защо не лекари, а бизнесмени масово откриват частни болници?

- Отговорът на този въпрос е много прост - по света няма такъв бизнес като здравеопазването, в който, преди още да си започнал да правиш бизнес, знаеш, че на 100% ти е осигурено изкупуването на каквато и услуга да предложиш. Независимо от нейното качество. Чорапи да произвеждаш, ако нещо е брак, не можеш да го продадеш. Тук и най-лошите услуги, с най-долно качество 100% е сигурно, че ще бъдат купени от касата. Освен това не даваш и една стотинка да инвестираш в кадри. Вземаш ги наготово, като ги лъжеш, че ще им плащаш повече. И кой няма да инвестира в подобен бизнес?! Аз уважавам подобни хора, които виждат къде е нишата, откъде могат да изкарат пари. Те не са виновни. Виновна е държавата, че не е направила така, че да има регулация в този сектор. И сега, когато се опитва да го стори, всички скачат, защото не са щастливи!  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница