Прессъобщение №56/09Дата24.07.2016
Размер33.32 Kb.
Служба „Преса и информация“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 56/09

30 юни 2009 година

Заключение на генералния адвокат по дело C-501/06 P и др.

GlaxoSmithKline Services Unlimited/Комисия и др.

СПОРЕД ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ VERICA TRSTENJAK ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДОГОВАРЯ ПО-ВИСОКИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ, ЗА ДА ОГРАНИЧИ ПАРАЛЕЛНАТА ТЪРГОВИЯ, ЦЕЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Генералният адвокат предлага да се потвърди обжалваното решение на Първоинстанционния съд, доколкото с него се изисква от Комисията да извърши нова проверка дали следва да се допусне освобождаване на ограничаващите конкуренцията условия за продажба поради евентуален принос за насърчаването на техническия прогрес

Съдът трябва да прецени дали на 27 септември 2006 г.1 Първоинстанционният съд правилно е отменил частично решението на Комисията, с което тя забранява на производителя на лекарствени продукти GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) да прилага общите си условия за продажба, тъй като с тях се нарушава забраната на картелите.

Съгласно тези общи условия за продажба GSK договаря с установени в Испания посредници различни цени за някои лекарствени продукти в зависимост от това дали те ги продават в Испания или в други държави-членки. По този начин GSK цели да ограничи паралелната търговия с неговите лекарствени продукти, която испанските посредници осъществявали поради ценовите различия между Испания и други държави-членки.

На 8 май 2001 г. Комисията забранява2 прилаганите от GSK общи условия за продажба. Тя приема, че с тях се нарушава забраната на ограничаващите конкуренцията споразумения. Освен това GSK не доказало, че са налице предпоставките за освобождаване от забраната на картелите.1 Решение на Първоинстанционния съд от 27 септември 2006 г. по дело GlaxoSmithKline Services/Комисия, вж. Прессъобщение 79/06 .

2 Решение 2001/791/EО на Комисията от 8 май 2001 година.

В производството по подадената от GSK жалба Първоинстанционният съд потвърждава установеното от Комисията нарушение на забраната на картелите. Той обаче отменя решението в частта, в която Комисията — поради липса на принос за насърчаването на техническия прогрес — отхвърля искането на GSK за освобождаване на споразумението от забраната.

GSK, от една страна, и Комисията и две сдружения на търговци на лекарствени продукти, от друга, оспорват това съдебно решение — всеки от тях на различни основания.

Според генералния адвокат жалбата на GSK трябва да се отхвърли, тъй като разглежданата част от спорното решение на Комисията трябва да бъде потвърдена, макар и по различни от избраните от Първоинстанционния съд съображения. Първоинстанционният съд тълкувал неправилно понятието за цел за ограничаване на конкуренцията. Наличието на цел за ограничаване на конкуренцията не можело да бъде поставяно в зависимост от доказването на ограничение на конкуренцията в ущърб на крайния потребител. Комисията с право установила, че със споразуменията, насочени към ограничаване на паралелната търговия, се цели ограничаване на конкуренцията.Генералният адвокат предлага на Съда да потвърди и отмяната на отказа за освобождаване на общите условия за продажба от забраната на картелите.

Според генералния адвокат Комисията не излага достатъчно мотиви в подкрепа на констатацията си, че не е налице значително обективно предимство. Когато предприятието изтъква икономически доводи и във връзка с тях представя релевантни икономически и икономическо-статистически данни, Комисията не можело да пренебрегне твърденията му само защото не е доказана пряка връзка между ограничаващото конкуренцията споразумение и насърчаването на техническия прогрес.Всъщност когато предприятието излага общи твърдения, Комисията също можела да ги обори по общ начин. Когато обаче предприятието подкрепя доводите си с относими доказателства, Комисията трябвало да подходи към тези доводи по същия начин. Не било достатъчно да се изтъкне фактът, че в печалбата на предприятието е възможно просто да се включат допълнителни средства, тъй като предприятията можели да решават по своя преценка колко да инвестират в изследователска и развойна дейност. С такова общо позоваване не се вземало предвид обстоятелството, че конкуренцията с другите предприятия оказва значително влияние върху пазарното поведение на предприятията и поради това свободата им на преценка може да бъде ограничена. В това отношение трябвало да се отчете значението на конкуренцията за иновациите в сектора на лекарствените продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Становището на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, по което са назначени. Съдиите от Съда на Европейските общности пристъпват към разисквания по делото. Решението ще бъде постановено на по-късна дата.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Езици, на които е преведен документът: BG ES DE EN EL FR IT RO

Пълният текст на заключението е достъпен на интернет страницата на Съда:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=BG&Submit=rechercher&numaff=C-501/06

По принцип справка може да се направи в деня на произнасянето, след 12 часа централноевропейско време.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова Тел.: (00352) 4303 3708 Факс: (00352) 4303 4719.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница