Преводач Елена Атанасова Коректор Ива Данева Формат 84/108/32 Печатни коли 15 дф „абагар" Велико Търново ик „сова" Варна как да се използва тази книгастраница14/15
Дата22.07.2016
Размер2.26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Сега, ако имаш МАГЬОСНИЧЕСТВО, обърни на 399. Ако ня¬маш МАГЬОСНИЧЕСТВО, но имаш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО, обърни на 416. Ако нямаш нито едно от двете умения, обърни на 289.

382


Те се събират около тебе, нетърпеливи да видят какво имаш. Трябва да им дадеш едно от следните неща: сабя, пистолет, амулет, магическа пръчка, кръст, комплект с инструменти или всичките си пари. Реши с кое от тези неща си готов да се разделиш (ако искаш, разбира се) и го зачеркни в Дневника на Приключението, след това обърни на 417.

Ако не си готов да загубиш нито едно от тези неща, тузем¬ците се разгневяват и ти трябва да се биеш с тях; обърни на 363.

383

Лунната светлина ви огрява като лъч на фенер. Морякът на вахта зейва от изненада само за секунда, след това започва да крещи с пълен глас. Вие гребете отчаяно, за да се отдалечите, но сте все още твърде слаби и изтощени от изпитанията. Пог¬леждайки назад, ти забелязваш, че пиратите не са губили вре¬ме. Спуснали са две лодки и сега гребат усилено, за да ви пресрещнат.Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ, обърни на 345. Ако нямаш, обър¬ни на 401.

384


Ежада отмята назад бляскавата си зеленикава коса и се засмива.

- Магьоснически двубой! Добре. От векове никой смъртен маг не се е осмелявал да насочва магиите си срещу мен!

Казвайки това, тя повдига ръцете си и започва да изрича своето заклинание.

Ако призовеш вихър, за да изтръгне нозете й от земята, обърни на 62. Ако използваш огнени пламъци, за да я изгориш, обърни на 81.

385

Базилиск, гигантска птица с драконови крила и люспи вмес¬то пера и дълга змиевидна опашка. Само погледът му е доста¬тъчен да убие всяко живо същество. От всички животни един¬ствено невестулката може да издържи на смъртоносния взор на базилиска и е способна да го убие.Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ, обърни на 109. Ако нямаш, реши дали ще се отправиш направо към корабостроителницата, обър¬ни на 374; или първо ще спасиш учения от тримата негодяи, обърни на 52.

386


Малката ви лодка се блъска сред пенещите се вълни и се олюлява от неспирните буреносни ветрове. Най-после тя не из¬държа. Гредите се разцепват и вашата нещастна малка група е потопена в тъмните морски води. Последното нещо, което виж¬даш, е Блац. Той се задъхва, опитва се да се задържи с ръка, протегната да се хване за нещо, но уви, тя напипва само въз¬дух. Той вика за помощ, но ти не можеш да му помогнеш. Не можеш да спасиш дори себе си.

387


Гърлото ти сякаш е задавено със сажди.

- Ох, само да завали отново - леко да преръси - стене Граймз. - Бих дал дясната си ръка, за да вкуся капка дъжд.

Блац се взира в небето над вас. Увисналият му, подут език го кара да изглежда като изгарящо за вода куче.

- Може би глътка солена вода няма да ни навреди? - осме¬лява се да предложи той.

- Не опитвай! - намесва се Оукли. - Езикът ти ще изсъхне. Губиш 2 Точки за Оцеляване; ако все още си жив, обърни на

405.


Всеки опит да напуснете кораба е осуетен от мощна сила, която ви повлича обратно на палубата. Като че ли невидими духове се навъртат около вас и предотвратяват опитите ви за бягство. Всеки нов опит става все по-отчаян, докато най-после решавате да скочите направо в ревящото море. Но дори това е без резултат - вие сте върнати обратно на палубата, като желязо, привличано от магнит.

- Това е - простенва Блац, подскачайки изтощен и победен обратно към перилата. - Обречени сме никога да не напуснем този кораб.

Ако имаш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО (и магическа пръчка), тогава е време да опиташ възможностите си, обърни на 312. В противен случай не ви остава нищо друго, освен да се молите на всемо¬гъщия Бог да ви освободи, обърни на 350.

389


Като увива кокосовия орех в ризата си и го удря в лодката, Оукли успява да го отвори, без да загуби нито капка от ценното му съдържание. Той се смее с удоволствие, когато кокосовото мляко се стича по езика му.

- Сладко е като нектара на боговете! - заявява той.

Ако си решил да не ядеш от кокосовия орех, ти губиш 1 Точка за Оцеляване. Това се оказва постен банкет и всички скоро започвате да се оплаквате, че жаждата ви е още по- силна от преди.

Изпепеляващата горещина ви притиска като в менгеме през целия следобед. Най-после слънцето потъва зад хоризонта. Ко¬гато хладината на приближаващата нощ малко съживява нещас¬тната ви група, Граймз сяда и те сграбчва за ръката.

- Приятелю - казва той с внезапна настойчивост. - Ето как го виждам аз. Няма да останем дълго на този свят, ако нещо не се направи. Аз казвам, че трябва да продължим още на юг. По това време на годината често могат да се намерят айсберги, които са пробили леда и се разтопяват.

- И какво от това? - ръмжи Оукли раздразнено.

Граймз се обръща към него.

- Там, където има айсберг, има вода за пиене. Също пингви¬ни, ако имаме късмет.

Оукли се засмива мрачно, като чува това.

- Късмет? Късметът отдавна е напуснал лодката ни, прияте¬лю! /

Ако се съгласиш с плана на Граймз да се отправите на юг, обърни на 407. Ако настояваш да се придържате към настоящия си курс, обърни на 424.

390


След като е чул достатъчно за нещастните ви преживявания на борда на „Красивата Дама“, той кима сериозно.

- Да, този Скарвендж е долен, подъл демон с душа по-черна от катран - съгласява се той. - Един от най-свирелите пирати из моретата, тъй като не го е грижа какви кораби плячкосва - тези на омразните сидонийци или на преданите на Нейно вели¬чество, Кралицата на Глориана. И все пак има и други пирати, също толкова алчни, кръвожадни и зли. Такъв е сидонийският корсар Ел Дрейк, капитан на галеона „Вледеняващия Ужас“. Кръвожаден е наистина точната дума за него. Така са ми каз¬вали. Говори се, че окачвал жертвите си като заклани прасета на нока на рейката и събирал кръвта им в сребърен бокал, за да я изпие под лунната светлина!

Капитанът спира, оглежда замислено чашата си и след това я напълва.

- Пиратството не е лоша работа - продължава той. - Поне докато ясно разбирате на кого трябва да сте предани. Съветът ми е първо да получите разрешително за каперство. Те се из¬дават от губернаторите на Глорианските колонии. Притежаване¬то на такова ви упълномощава да нападате сидонийските кора¬би и ви дава право да действате като лични войници на Нейно Величество. Добре измислено и от полза за всички.

- С изключение на сидонийците, разбира се - казваш ти с усмивка.

Капитанът се тресе от смях.

- О, проклетите пиячи на трюмна вода!

Ако все още не си го направил, сега можеш да го попиташ за войната, обърни на 380; за посещението на Кралица Титания в колониите, обърни на 403; или Порт Лешанд, обърни на 420. Ако си приключил тези теми, обърни на 108.

Пиратите са забравили, че можеш да имаш някакви умения. Докато гребат към „Красивата Дама“, ти отвързваш ръцете си, но задържаш въжетата зад гърба си, като че ли си завързан. Докато Кършоу завързва лодката за борда, ти се преструваш, че залиташ към него.

- Да те вземе Сатаната! - изсъсква той. - Внимавай къде стъпваш.

Ти пускаш разхлабените въжета и му посочваш пистолета, който току-що си измъкнал от колана му.

- Внимавай къде вървиш ти, Кършоу - казваш заплашително. - Може да е на пет клафтера под водата, ако не внимаваш.

Той вдига ръцете си. Същото прави и Порбук, човекът с бав¬ните реакции. Размахвайки пистолета, ти ги изхвърляш от лод¬ката. Те се хващат за въжената стълба и ви гледат заплашител¬но, докато се отдалечавате с гребане.

- Няма да мине много време и Скарвендж ще се върне на борда. Тогава ще нареди да ни преследват - казва Граймз. - Най-добрата възможност да му се изплъзнем е да се отправйм на юг.

Ти се съгласяваш. Отбележи си, че си се сдобил с пистолет и след това обърни на 367.

392


- Не трябва да се бавим твърде дълго в Лешанд - изказва Оукли мнението си, докато четиримата се разхождате по кея. - Докато ние се мотаем тук, Скарвендж напредва коварно към целта си.

Граймз поддържа същата теза. *

- Нека да получим първо разрешително за каперство. Така ще можем да си съберем пари из моретата. За да се справим със Скарвендж, ще ни са необходими доста средства, тъй като бойните кораби струват пари!

Ако си съгласен да получите разрешително за каперство и имаш МОШЕНИЧЕСТВО, обърни на 50. Ако нямаш, на 409. Ако си се запознал с Мастер Кепстик и желаеш да го посетиш, обърни на 69. Ако си готов да отплавате от Лешанд, обърни на 107.

Ти познаваш човека като Туитчи Пинк, известен крадец на дребно, който не би се поколебал да продаде и собствената си баба - не че ще вземе много за нея, тъй като тя е прочута вещица, с душа по-черна от дявола. Сграбчвайки го за мръсния врат, ти прошепваш, в ухото му:

- Всичко това не е откраднато, нали, Туитчи?Нали не прода¬ваш стоки, които си отмъкнал тук, в Селение? Няма нищо по- глупаво от това, бих казал. Ще трябва само да подсвирна и някои от най-свирепите пирати на Карабско море ще се стовар¬ят върху теб като половин тон баласт. Чудя се, какво ли биха направили с теб, а, Туитчи?

Този неортодоксален начин на пазарене бързо убеждава Пинк да свали цените:

Джобен часовник - 7 дублона Пистолет - 8 дублона Сабя - 7 дублона Кларинет - 3 дублона Невестулка - 2 дублона Амулет - 12 дублона

Ти се усъмняваш в амулета, но Пинк се заклева, че е абсо- лютно истински.

- Беше на скъпата ми стара баба. Предполагам, че все още й принадлежи, тъй като никога не съм я питал дали мога да го взема.

Купи каквото можеш да си позволиш, след това реши дали да се отбиете в хана, обърни на 355 или да се отправите нап¬раво към корабостроителницата, обърни на 374.

394


Ти си спомняш за „Пеликан“ - голям галеон, преименуван на „Свети Кристофър“. Скоро след това той се наклонил при остър завой по време на силен вятър, водата навлязла през отворите за оръдията и корабът потънал заедно с двеста души екипаж на борда. Тъй като Кристофър е добър светия, нещастието би мог¬ло да бъде причинено само от промяната в името на кораба. Когато разказваш историята на своите приятели, те се съглася¬ват с тебе.

- Нека да си остане „Метеор“ - кимайки, казва Оукли. Обърни на 184.

395

Запиши си кодовата дума Икар в Дневника на Приключени¬ето и след това обърни на 376. Поел си съдбоносен път - моли се да те отведе към богатство, а не към въжето.396

Вие се връщате обратно в пристанището на Селение с „Да¬мата на Шалот“ не по-богати, откакто сте го напуснали - лош късмет, който едва ли предвещава добри възможности в бор¬бата ви срещу Скарвендж.

- Станали сме за смях - оплаква се Оукли. - Всички говорят за пиратите, които не са могли да намерят и дублон, за да спасят живота си. Единствените моряци, които биха се присъ¬единили към нас сега, са старците, сакатите и пияниците.

Ти изслушваш тези новини със свито сърце, но правиш всич¬ко възможно да изглеждаш убедителен заради своите верни помощници.

- Кураж, момчета! извикваш ти, размахвайки юмрука си към небето. - Скарвендж не може да се скрие от нас, а сега ние имаме предимството на изненадата, защото какви неприят¬ности може да очаква той от такъв малък боен кораб като този? Обърни на 184.

397


Тежък, проливен дъжд, придружен със свистящ вятър, се излива на палубата, а небето става по-черно от нощ. Неземната светлина на огньовете на Свети Елмо се процежда по брамее- ла, отразявайки проблясъците на светкавиците зад черните ка¬то въглища облаци. Платната се опъват и скъсват, като че ли стотици невидими демони се опитват да изтръгнат мачтите. Ко¬лосални вълни се разбиват в носа на кораба.

Моряците са се прилепили към перилата, за да спасят скъ¬пия си живот, докато корабът се клати в прегръдките на бурята и се отклонява от курса си. Дори по лицата на смелите ти тейтенанти се е изписал вцепеняващ ужас. Ти скачаш на палу¬бата, притегляйки въжетата, за да оправиш марсела, след това сграбчваш руля и насочваш умело носа точно срещу насрещния зятър.

Вдъхновен от примера ти, екипажът подновява задълженията си. Обичайните им дейности им позволяват да прогонят най- големите си страхове. Те не се чувстват вече безпомощни в лице с неизвестното, те се доверяват на несравнимия капитан, който ще ги изведе безопасно през бурята. Обърни на 94.

398


Гърмежите на оръдията сигнализират за нова атака на „Лун¬ното Куче“. Носовата част на горната палуба е уцелена и смач¬кана като кибритена кутийка. Дочуваш писъците на хората, уда¬рени от снарядите, но трябва да се подготвиш за решителни действия и не обръщаш внимание на страданията им. Настъпил е съдбоносният момент и ти започваш битка на живот и смърт със своя враг.

Задраскай една от звездичките, написани до името на кора¬ба ти в Дневника на Приключението. Ако нямаш останали пове¬че звездички, обърни на 227. В противен случай обърни на 415.

399

Малката ви лодка е в плачевно състояние. Повредена е от времето, тъй като дълго не е била използвана. Дървоядите са изгризали малки дупчици в дървесината й и гредите са се раз- съхнали от слънцето и изкривили.Граймз забелязва как оглеждаш дъските и се засмива кри¬во.

- Не е нещо особено, нали? Нещастна малка лодка, на която сме поверили надеждите си.

- Надеждите си?. - подмята Оукли. - Живота си, човече!

Ти докосваш амулета си и произнасяш заклинанието.

- Това ще ни предпази от нещастие по време на плаването - обясняваш ти на приятелите си. - Стара магия, която ще за¬

пази лодката ни годна за плаване. Никога не се проваля.

- А имаш ли някоя магия, която да ни предпази да не умрем от жажда? - мърмори Блац.

Не, такава магия няма.

Ако имаш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО, обърни на 416. Ако нямаш, обърни на 289.

400


Безкрайно тихи, туземците ви наблюдават, докато умело сли¬зате по стълбата, изплетена от лози. Очевидно, те не са готови още да ви атакуват и не ви обстрелват с копия и камъни. След това забелязвате друга група туземци, приближаваща се по брега с широки крачки. Те също са боядисани с червена боя, символ на война, и носят копия и тояги, обсипани с парчета вулканични скали. Те са твърде много, за да се надявате, че с бой ще си проправите път до лодката. Когато приближават, започват да издават ниски, гърлени, заплашителни звуци.

- Костите ми да се превърнат в изсъхнало дърво, ако това не са канибали! - измърморва Граймз. - Сигурно искат да ни напъхат в казаните си.

Ако имаш кодовата дума Кумир, задраскай я и обърни на 22. Ако нямаш тази кодова дума, реши дали ще им предложиш подарък, обърни на 117; дали ще използваш ХИТРОСТ, обърни на 79; дали ще използваш ЗАКЛИНАТЕЛСТВО, обърни на 60 или просто ще се втурнете към лодката, обърни на 41.

401


Подигравки и бойни крясъци изпълват ушите ви. Приличат ви на глутница побеснели кучета. Ти поглеждаш назад и виждаш двете лодки, които ви преследват, претъпкани с озъбени пира¬ти, чиито саби проблясват заплашително на лунната светлина. Изтощени от изпитанията дотук, вие не можете да се надявате, че ще им се изплъзнете.

Имате един шанс: ако имаш ЛОВКОСТ, обърни на 418. В противен случай обърни на 298.

В мига, в който вижда странната ти сабя, презрителната са¬монадеяност на Ежада се превръща в несигурност.

- Порорчеството! - задъхва се тя. - Сабя, която не е взета от скала, нито изкована на наковалня!

Ти се спускаш към нея, нанасяйки й кървава рана по лицето.

- Вещице, защитавай се или умри! - казваш ти.

Вдигайки ножа си, тя се отправя към теб и ти нанася удар.

Губиш 7 Точки за Оцеляване - освен ако нямаш щит от пера, за да се предпазиш, като в този случай губиш само 3 Точки за Оцеляване. Ако все още си жив, обърни на 328.

403

Той спира в момента, в който е вдигнал чашата към устните си, и те изглежда заплашително под надвисналите си вежди.- А? - пита той. - Какво знаеш за това? Предполага се, че е тайна и ще направиш по-добре да не бърбориш много за такива деликатни неща. Говорещият език заслужава да бъде отрязан. - Той хваща дръжката на сабятт си и те изглежда заплашително.

Ако му обясниш, че си дочул за плана на Скарвендж да отвлече Кралицата, обърни на 11. Ако решиш да не му казваш нищо, обърни на 108.

404

Бурята подема малката ви лодка и гредите започват да прос¬кърцват заплашително. Под небето с цвят на сяра вие се при¬тискате към бордовете, сгушени ниско, с отворени от ужас уста и наблюдавате пенещите се огромни вълни да се надпреварват покрай вас. Бурята продължава през цялата нощ, като от време на време върху главите ви се излива леденостуден дъжд, а ставите ви вкочанясват като на мъртъвци. Когато слънцето най- после изгрява, вие го посрещате без радост, защото знаете, че само след броени часове ще страдате от непоносима горещина.Губиш 2 Точки за Оцеляване. Ако имаш две провизии, зад¬раскай ги и двете и мини на 106. Ако ти е останала само една провизия, задраскай я и обърни на 120. Ако нямаш никакви провизии, обърни на 277.

405


За най-голяма ваша изненада утрото очертава точно пред вас контурите на високи скали. Докато чайките кръжат лениво из небето, Блац не може да се сдържи. Плачейки от радост, той пада на колене и кърши ръце.

- Вижда се земя! Ние сме вкъщи, приятели. Да благодарим на Бога и на всичките му благословени светии! Ние оцеляхме и сега сме вкъщи! О, никога вече няма да върша нищо лошо. Ще си казвам молитвите и ще правя само добри дела до края на живота си...

Оукли се навежда към теб и като се засмива, прошепва зад ръката си:

- Залагам двайсет дублона, че ще забрави това решение в мига, в който види първата кръчма!

Напредвайки покрай брега на юг, вие скоро достигате до познатото и гостоприемно пристанище. Най-после сте се добра¬ли до Порт Лешанд!-Обърни на 9.

406


Вие отново сте в цивилизацията. Сега имате време да пре¬мислите мъчителните изпитания. Спомените за това как си се държал понякога, не ти дават основание да се чувстваш горд и мрачните погледи на твоите спътници засягат чувството ти за срам. Ти нямаш качествата да бъдеш водач, сега го знаеш със сигурност. Когато се ръкувате, Граймз не може.да те погледне право в очите.

- Най-дРбре е да се разделим за известно време и всеки да тръгне по пътя си - предлага той. - Може би’ще се съберем отново.

Блац е по-откровен.

- Никой от нас не е удържал пълна победа, приятели. Но ако ние не можем да владеем най-лошото в характерите си, тогава как да се надяваме, че ще победим Скарвендж?

Ти с неохота се съгласяваш. Душата на Скарвендж може да

е по-черна от ада, но и твоята едва ли е безукорно чиста. Може би пагубното му влияние е направило от тебе това, което пред¬ставляваш днес - не храбър герой, а прегрешил авантюрист с тъжно и разнообразно минало.

407

Отправяйки се на юг, за да търсите айсберги, вие навлизате в по-хладки води. Климатът е все още субтропичен, но океанс¬ките течения носят разтопена вода от полярните райони и въз¬можността да попаднете на айсберг е много голяма. За по- голям кораб, това би било доста рисковано. Но сега то може да се окаже единственият изход за вашето оцеляване.След часове неспирно вглеждане в хоризонта ти си полуос- лепял от блясъка на морето, но най-после съзираш голям син¬кав зъбер, който се носи величествено в далечината. От слън¬цето повърхността му блести с хиляди малки звездички.

- Ето го твоят айсберг - казва Граймз. - Но въпросът е дали ще можем да пием от него?

Приближавайки се, вие различавате по-тъмни очертания в синьосивкавий лед. Оукли го разпознава пръв.

- Това е кораб! Проклет кораб - замръзнал в айсберга!

Ако имаш МОРЕПЛАВАНЕ или си ПОЗНАВАЧ НА ПРИРОДА¬ТА, обърни на 333. В противен случай трябва да решиш дали да стигнете до айсберга, обърни на 352; или да продължите на запад към Порт Лешанд, обърни на 371.

408


Кършоу се навъсва, когато забелязва, че го гледаш.

- С удоволствие ще те подложа на бой с камшик - казва той, имайки предвид камшика, използван за налагане на бунтовни¬ците.

- Разбира се, плъх такъв - казваш ти презрително. - Ти скърцаш смело само когато жертвата ти е с вързани ръце.

Кършоу скача със свити юмруци.

- Ще отрежа езика ти и ще го глътна целия! Ще си опържа карантиите ти за закуска!

Ти поглеждаш настрани равнодушно.

- Голям камък хвърли, голяма дума не казвай!

Чашата прелива. Сграбчвайки греблото, той го залюлява към главата ти. Твой ред е да действаш. Все още приведен, се снишаваш под греблото и когато Кършоу загубва равновесие, ти скачаш на крака и му нанасяш зашеметяващ удар по главата, който го просва безжизнен.

Порбук пуска греблата и се нахвърля върху тебе, за да се отдръпне назад, тъй като си го посрещнал с два бързи, после¬дователни ритника. Той разклаща главата си и отново се приб¬лижава, за да те помете с огромните си юмруци.

Битката е ожесточена, изисква да се биеш до краен предел на силите си. Порбук е жесток и силен. Трудно може да се победи, дори да си с развързани ръце. Губиш 5 Точки за Оце¬ляване. Ако оживееш, целият облян в кръв и наранен, ти пова¬ляш Порбук с ритник в слънчевия му сплит. Другите ти помагат да го изхвърлите заедно с Кършоу през борда. След това чети¬римата бързо си развързвате един на друг ръцете и започвате усилено да гребете. Обърни на 177.

409

Разрешително за каперство ще ви позволи да се впуснете в законно пиратство. То ви дава право да действате като лични войни във флотилията на Нейно величество и да плячкосвате сидонийските кораби.- Но ние никога няма да успеем да получим такова - възди¬ша Блац, след като сте обсъждали тази идея известно време.

- Точно така - изръмжава Оукли. - Чувал съм, че за да го получиш, трябва да дадеш за подкупи толкова, колкото ще ти е чистата печалба.

- Поне можем да опитаме - казваш ти, раздразнен от песи¬мизма им.

Вие се отправяте по тесните улици към форта, където не губите нито миг, за Да поискате такова разрешително от канце¬ларията за нанасяне щети на търговията. Мъж с угодническа усмивка и жакет от синьо кадифе изслушва молбата ви, след това ви възнаграждава с официална усмивка.

- Разбира се, правителството на Нейно величество желае да процъфтява частното предприемачество - обяснява ви той маз- но. - Но изваждането на такова позволително не е просто пи¬сане с перо на хартия. Има формуляри, които трябва да се попълнят, да се получат препоръки, да се мине през всички инстанции, бюрокрация... - Той се преструва, че подтиска про- зявка. - Всичко това отнема време. И пари.

Граймз те бутва отзад и прошепва:

- Намеква за подкуп, Капитане.

Ако имаш диамант, за да подкупиш чиновника, задраскай го от нещата, които притежаваш, и обърни на 244. Ако предпоче¬теш да използваш ХИТРОСТ, обърни на 260. В противен случай можеш или да си тръгнеш и да посетиш Мастер Кепстик, ако го познаваш, обърни на 69; или да прецениш останалите ви въз¬можности, обърни на 107.

410

След кратко спорене и пазарене вие се споразумявате за следните цени:Джобен часовник - 8 дублона Пистолет - 12 дублона Сабя - 11 дублона Кларинет - 4 дублона Невестулка - 2 дублона Амулет - 15 дублона

Ти се усъмняваш в амулета, но амбулантният търговец се заклева, че е абсолютно истински.

- Принадлежеше на скъпата ми стара баба и все още -

принадлежи, предполагам, тъй като никога не съм я питал дали мога да го взема.

Не забравяй да отбележиш покупките си в Дневника на Прик¬лючението и да извадиш парите, които си похарчил. След това реши дали ще влезеш в кръчмата, обърни на 355; или ще посе¬тите корабостроителя, обърни на 374.

411


Изведнъж си обзет от внезапно вдъхновение.

- Спомняте ли си какво казах, когато намерихме съкровище¬то, момчета? Изобилие, нали така. Ето как ще кръстим кораба.

Оукли привлича вниманието на корабостроителя към носа.

- Ще го вземем, Мастер Кемп - само ни изпишете ново име, моля. Той ще се нарича „Изобилие“. Обърни на 184.

412

Блац с неохота информира екипажа за решението на капи¬тана техния собствен дял от плячката да бъде намален. Едва ли е изненадващо, че те посрещат тази новина с подвиквания и заплахи. Но желанието ти да отмъстиш на Скарвендж е толкова силно, че ти си сляп за близките опасности, докато не става твърде късно. През нощта внезапно се събуждаш със запушена уста и нож, опрян до гърлото ти. Един глас казва дрезгаво:

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница