През последната година съдебната власт премина през поредица скандали и кризи. Те показаха наяве тревожни и опасни тенденции и процеси, които години наред са били прикриваниДата11.02.2018
Размер56.63 Kb.


Съюз на съдиите в България E-mail: buljass@hotmail.com

София 1000, бул. ‘’Витоша” No2 Internet site: www.judgesbg.org

ДО


ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

През последната година съдебната власт премина през поредица скандали и кризи. Те показаха наяве тревожни и опасни тенденции и процеси, които години наред са били прикривани. Доколкото обаче служат за изобличаване и за осветляване, тези кризисни ситуации могат да способстват за демократизиране на съдебната система, ако бъдат взети отговорни решения за правилното и ефективното й управление, включително чрез отстраняване на магистрати, уронващи престижа на съдебната власт. Тъкмо така, чрез този болезнен, но оздравителен процес може да бъде постигната ефективна защита на независимостта на съда.

Тази седмица широк обществен отзвук придоби журналистическото разследване на вестник „Капитал”, според което близки роднини на трима съдии от Върховния административен съд, председателите на отделения – Андрей Икономов, Николай Урумов и Панайот Генков, и на председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов са получили право на строеж като крайно нуждаещи се в гр. Приморско. 

Изнесените данни в медиите за имуществено облагодетелстване на децата на съдиите Урумов, Генков и Пенгезов и на майката на съдия Икономов породиха остро недоволство и възмущение сред гражданите. Фактът на ясно изразената обществена нетърпимост не оставя съмнение - достатъчно е да се проследи медийното отразяване на събитията в последните дни. Общественото съзнание се фокусира върху няколко съществени обективни видимости:

1. Правото на строеж е било учредено от Община Приморско на възрастната майка на съдия А. Икономов (80-годишна) и на наскоро навършилите пълнолетие дъщери на съдиите Н. Урумов, П. Генков и В. Пенгезов, които към този момент са били студентки, тъй като всички те са декларирали, че са крайно нуждаещи се.

2. Четиримата съдии – председатели на отделения във Върховния административен съд и председател на Софийския апелативен съд, са достигнали върховете на служебната йерархия. Високото им обществено положение и приеманите за нормални, според установената традиция, отношения между родители и деца правят неразбираемо за обществото изпадането на толкова близки техни роднини в действителна крайна нужда.

3. Както според закона, така и според морала съдия Икономов е бил длъжен да се грижи за възрастната си майка, а останалите трима съдии – за продължаващите обучението си пълнолетни дъщери.

4. Близките роднини и на четиримата съдии, по данните в пресата, не са имали действително местожителство в община Приморско – всички те са били регистрирани отскоро, заедно с други лица, на адреси, с които на практика не са имали действителна фактическа връзка.

5. На 19.05.2010 г. в сутрешния блок на телевизия „Нова” граждани и общински съветници в гр. Приморско заявиха, че преди осветляването на проблема са се възпирали да водят дела за отстъпените права на строеж на занижени цени, изхождайки от убеждението си, че делата са срещу съдии и не могат да бъдат спечелени.

6. Беше изнесена информация, че прокуратурата е била сезирана със сигнали за извършени престъпления при учредяването на право на строеж от община Приморско на граждани в крайна жилищна нужда още през 2007 г. Съдийската общност научи за първи път за твърденията за имуществено облагодетелстване на близки роднини на съдии в противоречие с целта на закона през 2010 г. от медиите, а не от прокуратурата.

Припомняме изнесените в медиите обстоятелства, защото именно те подлежат на проверка от Вас. Припомняме и съществуващите обществени нагласи, които красноречиво показват, че сме изправени пред безпрецедентно злепоставяне с конкретни факти на четирима съдии. Те, доколкото са поставени високо в йерархията на съдебната система, са приемани от обществеността като лице на системата. Ето защо това бележи поредната криза на доверие в съдебната власт, при която възмущението към неколцина има реална опасност да бъде насочено към всички останали почтени съдии, ако ВСС не реагира своевременно и категорично.

Считаме за особено важно ВСС на основата на дисциплинарната си практика по делата за магистратите, общували с Красимир Георгиев, придобил публичност като „Красьо Черния”, преди и по време на участието им в процедура за повишаване, да защити фундаменталните принципи, върху които се гради авторитетът на съда.

Припомняме отправната точка на моралната легитимност на всеки съдия: съгласно т. 4.2. на международните етични правила на съдиите (т. нар. Бангалорски правила) като обект на постоянен публичен контрол съдията трябва да си наложи лични ограничения, които могат да се сторят тежки на обикновения гражданин, и следва да направи това свободно и по своя воля. По-конкретно – съдията е длъжен да се държи по начин, който съответства на достойнството, присъщо на съдийската длъжност.

Настояваме да не позволите да бъде подменен основният проблем за моралния облик на съдията с този за формалното спазване на изискванията за закона. Засегнати са основни етични въпроси, които се отнасят до базисни понятия като почтеност, достойнство, дълг към професията и уважение към гражданите и тяхното доверие към нас.

Убедени сме, че никой не ще забрави, че правосъдието трябва не само да се осъществява, но и да се вижда убедително, че се осъществява (т. 3.2. от Бангалорските етични правила).

Ето защо считаме, че решаващо значение има непредубедената и честна оценка на установените факти от гледна точка на здравия разум. Тъкмо защото сме юристи, знаем, че не винаги спазването на буквата на закона е изпълнение и на неговия дух. Не се налага да се провежда ненужен дебат за съдържанието на отношенията между родители и деца. Не се налага да проверявате дали 80-годишната майка на съдия Икономов е могла сама да си изясни процедурата, по която се регистрира в друго населено място и кандидатства да бъде призната за крайно нуждаеща се. Не се налага и да изяснявате каква е била конкретната грижа на тримата бащи към дъщерите им студентки, дали са били в едно домакинство и на тяхна издръжка. Всичко това не е нужно, защото магистратските етични правила не могат и не бива да се тълкуват в противовес на общоприетите представи за здравия смисъл на човешкото поведение и за пределите на почтеността, за разликата между редно и нередно.

Независимо дали бащите ще се отрекат от децата си или синът ще заяви, че не отговаря за поведението на майка си, независимо дали има „търговия с влияние”, което би следвало вече да представлява интерес за прокуратурата, за нас и за Вас е важно убеждението на обществото, че имотите в курортния морски град са предоставени за строеж на семействата на магистратите заради служебното им положение и при изключително неизгодни за общината условия. Няма по-тревожен сигнал за нивото на доверие в съда от изявлението, че гражданите на Приморско са се въздържали да упражнят правата си пред съда, защото са намирали, че предварително са обречени на неуспех да съдят близки роднини на съдии. Това е доказателство за опасното уронване на престижа на съдебната власт.

Съдийската професия изисква висока отговорност и налага поемане на тежки ограничения и самодисциплина. Познанието на закона от съдията не бива да бъде превръщано в хитрост за неговото заобикаляне чрез търсене на привидно законни средства.

Затова считаме, че се налага спешно да дадете отговор на въпроса – нарушили ли са съдиите Андрей Икономов, Веселин Пенгезов, Николай Урумов и Панайот Генков правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и уронили ли са престижа на съдебната власт.

Позоваваме се отново на Бангалорските етични правила (3.1), като припомняме, че независимостта на магистрата се постига и защитава пред обществото чрез съблюдаване на ясни и конкретни правила в личния и в служебния живот; че съдията е длъжен да гарантира безупречното си поведение в очите на разумния наблюдател.

От името на Управителния съвет

на Съюза на съдиите в България

Мирослава Тодорова- председател

20.05.2010 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница