Презентация за обучение по избраната за деня тема. За изработването им ще използвате приложениетоДата27.04.2017
Размер73.8 Kb.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2003:

Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели


Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft PowerPoint 2003: “Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели” предоставя инструкции за създаване на нова презентация за обучение по избраната за деня тема. За изработването им ще използвате приложението PowerPoint. В създадените презентации за отделните дни трябва да бъдат попълнени следните елементи:

 • з
  аглавие на темата за деня в първия слайд на презентацията; • б
  ългарския вариант на думата
  (в полето Click to add title), графичния образ за илюстрация на думата (в полето Click icon to add content) и съответстващата дума на чужд език (в полето Click to add text) за всички останали слайдове на вашата презентация.

В ръководството са включени инструкции за създаване, размножаване и попълване на презентациите за предвиденото петдневно обучение.


Създаване на нова папка

За да създадете нова папка с име Materiali_Den_Prepodavatel, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Стартирайте програмата My Computer;

 2. Изберете същото място, където създадохте и папката Materiali_den;

 3. От меню File изпълнете командата New/Folder;

 4. За име на вашата папка въведете Materiali_Den_Prepodavatel;

 5. Натиснете клавиша Enter или щракнете с левия бутон на мишката извън папката.

Създаване на нова презентация

 1. От бутон Start изберете Programs, след това изберете Microsoft Office и от появилия се в дясно списък изберете Microsoft Office PowerPoint 2003;

 2. В панела за задачи New изберете Blank Presentation. В резултат ще се създаде нова презентация, съдържаща първоначално само един слайд от заглавен тип (Title Slide); 3. Съхранете създадената презентация с име Den_1.ppt в папка Materiali_Den_Prepodavatel, като за целта изпълните една от командите Save или Save As от меню File. В полето File Name на появилия се диалогов прозорец Save As въведете от клавиатурата името на файла - Den_1. В полето Save in намерете и изберете папката Materiali_Den_Prepodavatel. Натиснете бутона Save.

 4. Добавете втори слайд във презентацията, като изпълните командата Insert/New Slide;

 5. Трябва да изберете шаблон на слайда Title, Content and Text от панела Slide Layouts; 6. Тъй като останалите слайдове са същите, както току що създадения, то можете да добавите нов слайд от същия вид, като за целта от меню Insert изпълните командата Dublicate Slide. В резултат от изпълнението на командата във презентацията ще се добави трети слайд, който е индентичен на втория;

 7. Изпълнете същата технология още осем пъти. В резултат ще получим презентация, която включва 11 слайда – един заглавен слайд и 10 слайда, в които ще се въвежда необходимата графична и текстова информация за дадена дума;

 8. Съхранете създадената презентация, като за целта изпълните командата Save от меню File.

 9. Затворете приложението PowerPoint.Използване на PowerPoint за създаване на материалите

 1. Отворете документа на PowerPoint от материалите за преподавателя (файл Den_1.ppt от папката Materiali_Den_Prepodavatel).

 2. Съхранете създадената презентация под ново име Den_2.ppt в папка Materiali_Den_Prepodavatel, като за целта изпълните командата Save As от меню File.

 3. В полето File name на появилия се диалогов прозорец въведете името Den_2. В полето Look in се уверете, че е избрана папката Materiali_Den_Prepodavatel. Натиснете бутона Save.

 4. За да създадете и останалите файлове с презентации Den_3.ppt, Den_4.ppt и Den_5.ppt в папка Materiali_Den_Prepodavatel, изпълнете отново командата Save As от меню File и приложете аналогично действията, които извършихте за съхраняването на Den_2.ppt.


Попълване на темата в заглавния слайд на презентацията за конкретен ден

 1. Изберете първия слайд на презентацията за обучение за конкретен ден;

 2. Позиционирайте текстовия маркер в полето Click to add title за въвеждане на заглавие.

 3. При необходимост превключете в режим на писане на кирилица.

 4. Въведете темата на български език.

Попълване на думите на български и чужд език

   1. Позиционирайте текстовия маркер на документа в заглавната част на втория слайд (аналогично и за другите слайдове).

   2. При необходимост превключете в режим на писане на кирилица.

   3. Въведете думата на български език.

   4. Позиционирайте текстовия маркер на документа в дясната част на същия слайд в полето Click to add text.

   5. Превключете в режим на писане със съответната азбука.

   6. Въведете думата на чужд език.

Вмъкване на графично изображение за дадена дума в презентацията

За вмъкване на графично изображение за илюстрация на всяка от въведените думи в презентацията за обучение за съответния ден, трябва да изпълните следната последователност от действия:  1. Отворете файла с материала за курсисти за съответния ден;

  2. Маркирайте изображението, което искате да вмъкнете;

  3. От меню Edit изберете Copy;

  4. Активирайте файла с презентацията за съответния ден;

  5. Изберете полето Click icon to add content от слайда, като щракнете с мишката върху него;

  6. От меню Edit изберете Paste.


Промяна на размерите на графично изображение

Ако желаете да промените размера на вмъкнатото в даден слайд от презентацията графично изображение, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Маркирайте изображението, което искате да оразмерите като щракнете с левия бутон на мишката върху него;

 2. Издърпайте манипулатора за размера или, докато получите желания размер на графичното изображение.Забележка: При оразмеряване на графични изображения е препоръчително да се използват само манипулаторите или, тъй като те извършват корекция в размера едновременно за височина и широчина. В противен случай, ако използвате и другите манипулатори, то в резултат ще се получи свиване или разгегляне на картинката.
Преместване и позициониране на графично изображение

Ако вмъкнатото в даден слайд от презентацията графично изображение трябва да бъде преместено и позиционирано на по-точно място в слайда, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Маркирайте изображението, което искате да оразмерите, като щракнете и задържите натиснат левия бутон на мишката върху него. Когато показалецът на мишката е върху графичното изображение той е изобразен в следния вид .

 2. При визуализиран такъв екранен показалец на мишката преместете изображението в желаната посока.


Забележка: Ако се налага допълнително да преместите изображението и сте отпуснали левия бутон на мишката, но изображението е все още маркирано, то щракнете върху него и го преместете отново.

Задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдовете

За да бъде вашата презентация по-ефектна и интересна при нейното представяне, може да зададете анимационни ефекти за преминаване между слайдовете в режим на представяне (Slide Show). За да приложите анимационни ефекти към целите слайдове, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. От меню Slide Show изберете Slide Transition;

 2. От панела за задачи Slide Transition от списъка изберете една от предложените възможности за анимационни ефекти при преминаване на слайдовете. Ако в полето AutoPreview, намиращо се в долната част на панела за задачи Slide Transition е поставена отметка (), вие ще имате възможност да прегледате избраната възможност за анимация;

 3. В полето Advance slide може да зададете начина за преминаването между слайдовете – при щракване с мишката или автоматично след определен интервал от време (например 5 секунди). Възможни са едновременно да бъдат зададени и двата варианта. Това означава, че ако сме задали по дълго време за автоматично преминаване към следващ слайд от презентацията, а искаме да видим следващия слайд преди да е изтекло зададеното време, то можем да щракнем с мишката и да преминем към следващия слайд.

 4. В полето Modify transition може да избирате каква да бъде скоростта за визуализиране на анимационния ефект (Speed) и да зададете звуков ефект на анимацията (Sound);

 5. При щракване върху бутона избраният анимационен ефект ще се приложи и за всички останали слайдове от вашата презентация. В противен случай анимационният ефект се прилага само за текущия слайд.

 6. Ако искате отново да видите избрания анимационен ефект за даден слайд, може да натиснете бутона от панела за задачи Slide Transition.

Задаване на дизайн на слайдовете

 1. От меню Format изберете Slide Design.

 2. В панела за задачи Slide Design щракнете върху Design Templates, от списъка Apply a design template изберете шаблон за дизайн на вашата презентация.

 3. Изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирания). Избраният шаблон ще се приложи за дизайн на вашата презентация.


От панела за задачи Slide Design изберете Color Schemes, за да смените цветовата схема на шаблона за дизайн. Изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирания). Избраната цветова схема ще се приложи към дизайна на вашата презентация.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2003: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели Стр. от

Проект 1:Кратък чуждоезиков курс за начинаещиБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница