При окръжен съд варна и административен съд- варна за 2009г. І. Криминалистични експертизистраница1/5
Дата02.01.2018
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4   5
СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА

ЗА 2009г.
І. Криминалистични експертизи
А/Криминалистични експертизи на писмени доказателства.


 1. Атанас Марков Михайлов, гр. Варна, ул. „Подвис” бл.31, вх.В, ет. 5, ап. 70, тел.052/871-630;

 2. Борис Димитров Борисов, гр.Варна, ул. ”Котел” № 15, ап.4, тел. 052/606-071;

 3. Генчо Иванов Димитров, гр. Варна, ул. „Иван Аксаков” 34, ап. 2, тел.052/221-275.

 4. Димитър Станков Кузманов, гр. Варна, ул. „Топола” 15, вх.1, ап. 3, тел.052/745-825,0898/725-455;

 5. Емил Ангелов Атанасов, гр.Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 67, вх.6, ет. 8, ап.157, тел. 052/438-887;

 6. Иван Пенчев Медарев, гр.Варна, ул.”Люляк” вх.В, ет.6, ап.21, тел. 052/318-736;

 7. Никола Борисов Бъчваров, гр.Варна, ул.”Капитан Райчо” № 6, тел.052/657-908; 0886/584-495;

 8. Николай Стефчев Ризов, гр.Варна, ул. ”Радко Димитриев” 64 а, ап.7, ет.3, тел.0884/190187;

 9. Ценко Маринов Цачев, гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” 29, вх.Г , ап. 61, тел.052/437-786;


Б/Трасалогични експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.


 1. Ангел Николаев Ангелов, експерт, висше образование, адрес ж.к. "Владиславово" бл.7, вх.1а, ет.5, ап.17; сл. тел. 2182-398; моб.тел. 0898/725-361, стаж- 10 г.;

 2. Андрей Стоянов Христов, инспектор, висше образование, адрес ж.к. "Чайка" бл.4, вх.Г, ет.4, ап.47,сл.тел. 2183-190; моб.т. 0898/762-747, стаж- 16 г.;

 3. Атанас Марков Михайлов - старши инспектор, висше образование, адрес ул."Подвис" бл.31, вх.В, ет.5, ап.70, сл.тел. 2182-513, моб.т. 0897/685-925, стаж-27 г.

 4. Генчо Иванов Димитров - н-к група в БНТЛ, висше образование, адрес ул. "Иван Аксаков" № 34, ап.2, сл.тел. 652-515, моб.тел. 0898/734-041, стаж- 14 г.;

 5. Димитьр Михайлов Михайлов, експерт, висше образование, адрес с.Аксаково, ул. "Акация" № 2 а, сл. тел. 2183-190, моб.тел. 0899/927-925, стаж - 3 г.;

 6. Емил Ангелов Атанасов-н-к сектор БНТЛ, висше образование, кв. "Възраждане" бл.67, вх.6, ет.8, ап.157, сл.тел. 652-537, моб.тел. 0898/725-375, стаж- 22 г.;

 7. Красимир Михайлов Михайлов - старши инспектор, висше образование, ул. "Ф.Дзержински" 23, ап.5, сл.тел.2182-514 , моб. тел. 0887/974-700, стаж- 20 г.;

 8. Красимир Харланов Минчев - експерт, висше образование, адрес ж.к. "Владиславово" бл.216, вх.З, ап.67, сл.тел. 652-130, моб.тел. 0898/725-493, стаж- 15 г.;

 9. Митко Желев Великов - инспектор, висше образование, с.Аксаково, ул. "Орлово гнездо" 19, сл.тел. 2182-516, моб. тел. 0888/286-249, стаж- 18 г.;

 10. Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование, ж.к. "Чайка" бл.34, вх.А, ап.20, сл.тел. 2182-398, моб.тел. 0898/762-730, стаж-12 г.;

 11. Филип Николаев Филев - експерт, висше образование, кв."Възраждане" бл.42, вх.1, ап.20, сл.тел. 2182-516, моб.тел. 0898/725-461, стаж- 6 г.;

 12. Ценко Маринов Цачев - н-к група в БНТЛ, висше образование, бул. "Вл.Варненчик" бл.29, вх.Г, ап.61, сл.тел. 652-130, моб. тел. 0898/727-499; стаж- 23 г.;ІІ. Съдебномедицински експертизи


 1. Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.


А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването


 1. Дико Драганов Бошнаков, гр. Варна, ул. „Гладстон” бл. 6, вх. Г, ап. 91, тел. 052/320-777, 2-13-41; З А Л И Ч Е Н

 2. Радослав Борисов Минчев, гр. Варна, ул. „Брегалница” 40, ет. 6, ап. 13, тел.052/460-123, 2-13-41;

 3. Руслан Асенов Попстефанов, гр. Варна, ул. „Силистра” 1, ет. 4, ап. 20, тел. 052/830-073, 2-13-41;З А Л И Ч Е Н


Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза


 1. Георги Леонидов Кобаков, гр. Варна, кв. „Победа„ бл. 1, вх. Б, ап. 29, тел. 052/447-060, 2-13-41;

 2. Добрин Радев, гр. Варна, ул. „Студентска” 5, вх. А, ет. 6, ап. 52, тел. 052/301-076, 2-13-41;

 3. Константин Георгиев Трошев, гр. Варна, ул. “Кн. Батемберг” № 44, тел. 052/ 632-554 Венелин; специалист - термични травми, пластична хирургия, завеждащ сектор пластична хирургия;

 4. Радослав Радев, гр. Варна, ул. „Петър Райчев” бл. 36, вх. 7, ет. 2, ап. 142, 052/861-495, 2-13-41;

 5. Щерю Николов Щерев, гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик” бл. 218, вх. Б, ап. 150, 052/466-775, 2-13-41;

 6. Яко Кузманов, гр. Варна, ул. „Гладстон” 53, вх. Г, ет. 8, ап. 96, тел.052/821-056, 2-13-41, ръководител катедра по хирургични болести;


В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза


 1. Георги Кичуков, тел.052/2-13-41;

 2. Николай Георгиев Обрешков, гр. Варна, ул. „Ген. Колев” 83, вх. Д, ап. 125, тел. 052/829-294, 2-13-41;

 3. Светослав Калчев Калевски, гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк” бл. 122, вх. Б, ап. 157 , тел. 052/829-323, 2-13-41;

 4. Стойно Денев Дянков, гр. Варна, ул. „Владислав” 12, тел.052/228-232, 2-13-41;


Г/ Лекари специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечно съдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната системи, диагностика, лечение и прогноза


 1. Вяра Николова Сиракова, гр.Варна, тел. 052/823-118, специалист кардиолог;

 2. Димитър Карастатев, гр. Варна, ул. „Македония” 35, тел.052/224-332, 822-121, специалист кардиолог;

 3. Искрен Коцев, гр. Варна, ул. „М.Дринов” № 68, тел.052/233-295, 822-121; гастроенторолог;

 4. Миглена Славчева Стамболийска, гр. Варна, ул. „Одесос” №12, тел. 052/253-510;

 5. Миглена Стефанова Кожухарова, гр. Варна, бул.”Сливница” 38, тел.052/256 665; вътрешни болести и онкология;

 6. Трайчо Костадинов Траев, Варна, местност „Траката”, ул. „7-ма”, №4 Б, тел. 0886/755-071;


Д/ Лекари специалисти по инфекцшозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологчни болести, системи, диагностика, лечение , прогноза и епидемиология 1. Марина Апостолова Ненова, гр. Варна, бул. „Приморски” 19, тел.052/230-016;

 2. Петър Иванов Николов, гр. Варна, ул. „Р.Димитриев” №35, тел.052/822-121;

 3. Тонка Рангелова Ганчева, гр. Варна, ул. „Ген Столетов” №37, ет.6, ап.26, тел. 052/2-13-41;


Е/ Лекари специалисти по кожно венерически болести, компетентни по диагностика, лечение, прогноза и епидемиология


 1. Даниела Маркова Йорданова, гр. Варна, ул. „Дебър” №50, тел.052/22-265, 2-13-41;

 2. Пенка Демирева Друмева, гр. Варна, ул. „Ц.Гинчев” бл.8, ет.1, тел.052/872-343, 2-13-41;

 3. Стоян Иванов Павлов, гр. Варна, ж.к. ”Младост” бл.110, вх.5, ап.142, ет.5, тел. 052/455-915;


Ж/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси 1. Димитър Димов Марев, гр. Варна, кв.”Владиславово” бл.211, вх В ет.5, тел.052/ 469-777, 2-13-91;

 2. Страхил Христов Христов, гр. Варна, кв. „Възраждане” бл.15, вх.3, ап.69, тел.052/435-437, 230-256;


З/ Лекари специалисти по очни болести, притежаващи компетентност по очните болести; диагностика, лечение, прогноза


 1. Евгения Димитрова Контрова, гр. Варна, ул. „Ц. Гинчев” 6, ет. 3, тел. 052/822-044, 2-13-91;

 2. Руслан Здравков Тошев, гр.Варна, бул.”Мария Луиза” ;

 3. Янислав Райков Коцев, гр. Варна, кв. „Чайка” бл. 32, вх.Б, тел.052/870-909, 2-13-41


И/ Лекари педиатри - компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и прогноза


 1. Валентина Иванова Цанева, гр. Варна, ул. „Басанович” 19, вх. А, ет. 5, тел.052/822-121, специалист по детска ендокринология;

 2. Димитричка Дучева Близнакова, гр. Варна, кв. „Младост” 104, тел.052/822-121;

 3. Емил Донев Дянков, гр. Варна, ул. „Мир” 26, бл. 2, вх. В, ет. 7, тел. 052/882-897, 822-121;

 4. Райка Докова Маджарова, гр. Варна, бул. „Сливница” 8, тел.052/229-142;

 5. Станка Панайотова Кертикова, гр. Варна, ул. „Иглика” 8, вх. 1, ап. 1, тел. 052/822-121;

Й/ Лекар токсиколог - компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение и прогноза


 1. Мария Аспарухова, гр.Варна, тел.052/775-166, 871-888;


К/ Лекари специалисти по обща и клинична патология, компетентни да се изказват по спецефични патологоанатомични въпроси 1. Проф.Ангел Атанасов Ангелов, гр.Варна, тел.052/882-997, 822-121;

 2. Проф.Богомила Гатева Маневска, гр.Варна, тел.052/822-121;

 3. Д-р Румяна Господинова Цветкова – Ненова – гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” 8-Б тел. * стоматолог.  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница