Pricing and Reimbursement Bulgarian firms win pricing concessionДата21.01.2017
Размер14.09 Kb.
Pricing and Reimbursement

Bulgarian firms win pricing concession
Generic drugs in Bulgaria will be eligible for reimbursement provided they are priced at no more than 80% of the reference brand's cost, according to a positive list ordinance just published in the country's official gazette. A previous draft ordinance had proposed price linkage at 50% (Generics bulletin, 23 November 2007, page 15).
Rossen Kazakov, executive director of the Association of Bulgarian Pharmaceutical Manufacturers (ABPhM), described the change as a “significant victory” for the industry. While the ABPhM remained opposed in principle to linking the price of generics to the price of reference products, he said the 80% limit at least provided a framework in which generics could compete.    
However, the ABPhM still has several problems to tackle. Even if the price of a generic is at 20% below that of the reference product, the supplier will still have to apply to the ministry of health's pricing commission, which could take up to 90 days to approve the price. Kazakov noted that this requirement represented a de facto delay in reaching the market, as firms could only apply for price approval once they had received a marketing authorisation. And as the ministry had not committed to updating the positive list more than once a year, companies could face lengthy delays before their drugs were reimbursed, he maintained.

Ценообразуване и реимбурсиране

Българските фирми спечелиха отстъпка при ценообразуването

Генеричните лекарства в България ще имат право да бъдат реимбурсирани, ако цената им е не по-висока от 80% от тази на референтния оригинален лекарствен продукт, според Наредбата за Позитивния списък, наскоро публикувана в Държавен вестник. В предварителния вариант на наредбата, имаше предложено ценово обвързване при 50% (Generics bulletin, 23 ноември 2007, стр. 15).

Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на Българските Фармацевтични Производители (СБФП), описа промяната като „значима победа” за индустрията. Въпреки че СБФП се противопоставя на принципа на обвързване на цената на генеричните медикаменти с цената на референтните продукти, той заяви, че ограничението от 80% поне осигурява рамка, в която генеричните лекарства да могат да се конкурират.

И все пак СБФП все още има проблеми за разрешаване. Дори ако, цената на генеричния медикамент е 20% по-ниска от цената на референтния продукт, производителите ще трябва да кандидатстват пред Комисията по цените на лекарствените продукти към Министерство на здравеопазването, което може да отнеме до 90 дни да бъде одобрена цената. Казаков отбелязва, че това изискване представлява de facto забавяне на излизането на пазара, тъй като фирмите могат да кандидатстват за одобрение на цена едва след получаване на разрешението за продажба. И тъй като Министерството не се ангажира да актуализира Позитивния списък повече от веднъж годишно, на компаниите може да им се наложи да чакат прекалено дълго преди техните лекарства да бъдат реимбурсирани, добави той.Превод: СБФП


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница