Приключения извън тялото как да пътуваме извън тялото систраница5/10
Дата26.11.2017
Размер2.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ГЛАВА 4

Преобразуващи качества
Знанието е противоотровата за страха.

Ралф Уалдо Емерсън


Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят границите на нашите физически сетива и на интелекта ни. След едно преживяване извън тялото, много хора говорят за вътрешно пробуждане на тяхната духовна идентичност, за преобразуване на тяхната самопредстава. Те виждат себе си като нещо повече от материя – по-будни и живи. Усещат дълбока вътрешна мъдрост, основана на лично духовно преживяване. Мнозина говорят, че се чувстват свързани с нещо по-голямо от себе си - със самия източник на живота. Описват едно красиво чувство, резултат от преодоляването на плътна преграда от невежество, страх и ограничение.

По време на моите семинари чувам често разкази за задълбочаване на личното познание и за вътрешна връзка с духа. Много хора описват драматично разширяване на способността си да възприемат – нова способност да надскачат физическите си ограничения; завладяващо чувство за познание, основано на пряк личен опит.

Може би най-важната полза от преживяванията извън тялото е, че признаваме личната си способност да откриваме отговорите сами.

Когато ме питат: „За какво са ти преживяванията извън тялото?”, отговорът ми е много прост: „За да откривам сам отговорите (на въпросите, които ме вълнуват).” Намирам слаба утеха във вярвания, особено при положение, че те са най-често срещаната стока днес. Всяко общество, всяка култура прелива от своите варианти на истината – колекция от измислени от човека твърди убеждения. Тези вярвания се променят с времето, развиват се и западат, докато истината за съществуването ни остава една и съща, скрита под непрекъснато нарастващата планина от доктрини, догми, допускания и заключения.

Вярвам, че целта на живота е натрупване на опитност. Ние трябва да набираме опит и да изследваме сами за себе си. Ние трябва да откриваме и да знаем, или да бъдем роби на чужди мнения. С наближаването на двадесет и първи век е дошло времето да признаем истинския си потенциал и да изследваме отвъд преобладаващите вярвания и убеждения. Дошло е времето да открием и видим истината сами.

Ние имаме тази възможност днес. Контролираните преживявания извън тялото разтварят вратата към един невероятен нов хоризонт за човешкия потенциал и откривателство. Те ни позволяват да изследваме отвъд тесните ограничения на физическите си сетива и да намерим отговори на най-древните загадки на съществуването си.Преобразуващи качества на преживяванията извън тялото

Според изследванията, проведени от много високоуважавани лекари, като Реймонд Мууди, Мелвин Морз, Кен Ринг, Брус Грейсън и Стюарт Туемлоу, преобразуващите качества на преживяванията извън тялото са неограничени.

Всяка година нови изследвания разкриват допълнителни психологически и физически ползи, извлечени от преживяванията извън тялото. Когато проучвам този въпрос, откривам, че броят на докладваните ползи е абсолютно зашеметяващ.

С увеличение на описваните преживявания извън тялото, се увеличават и доказателствата за редовно съпровождащи ги положителни житейски промени. Следва преглед на ползите, докладвани в различни краища на света, през последните двадесет години. 1. По-задълбочено осъзнаване на реалността. Според сериозно изследване, проведено от Стюарт Туемлоу, Глен Кабард и Фоулър Джоунс и докладвано през 1980 г. на годишното заседание на Американската психиатрична асоциация, 86% от участващите в изследването 339 души съобщават нараснало осъзнаване на реалността. В същото изследване 78% съобщават за извличане на трайна полза.

 1. Лично уверение за нашето безсмъртие. Без съмнение, преживяванията извън тялото дават подлежащи на проверка доказателства от първа ръка за способността ни да съществуваме независимо от физическите си тела. Всяка година това е едно силно, променящо живота събитие за милиони хора.

 1. Ускорено личностно развитие. Признаването на факта, че сме повече от физически същества, разкрива напълно нови равнища на личностно развитие. Силно съм убеден, че самостоятелно проведените и контролирани преживявания извън тялото са една от най-важните предпоставки за ускорено личностно развитие. Ако постигнем съзнателен достъп и контрол върху нефизическото си аз, ние можем да отключим неограниченото знание на своя подсъзнателен ум и да овладеем способността си за изследване на вселената. Всички аспекти на човешкия потенциал ще бъдат развити далеч отвъд съществуващите понятия и разбирания.

 1. Намален страх от смъртта. Когато преживеем състоянието на съзнателно отделяне и независимост от физическите си тела, страхът ни от смъртта чувствително намалява. Страхът от смъртта е страх от неизвестното. Щом се отделите от тялото си, узнавате с абсолютна сигурност, че продължавате (съществуването си).  Установил съм, че с увеличаване броя на преживяванията извън тялото, безпокойството и страхът от смъртта прогресивно намаляват.

 1. Увеличени психични способности. Интуиция, телепатия, предвиждания и предсказания, способност за виждане на аура и още много други психически способности се засилват - често в резултат от тези преживявания. Причината за това е неизвестна в момента, но мнозина вярват, че това е просто естествен резултат от постигане на по-голям синхрон с вътрешните ни енергийни системи.

 1. Нараснало желание за търсене на отговори. След като веднъж разберат, че много отговори са на тяхно разположение, много хора се впускат в лично духовно търсене на разрешение на загадки, които са ги преследвали от детството.

 1. Установяване на истини относно смъртта. Преживяванията извън тялото дават доказателства, че процесът на умиране може да не бъде болезнен и страшен, а по-скоро прекрасно, духовно приключение.

 1. Ускорена човешка еволюция. Истинската еволюция на нашия вид не се свежда до биологичните промени около нас, а до еволюция на съзнанието. С усложняването на нашия свят, се появява вътрешна необходимост да открием невидимата причина зад бързите настъпващи физически проблеми, на които сме свидетели. Тази потребност от узнаване на отговорите на много заобикалящи ни загадки ще ни отведе до следващото равнище на човешката еволюция.

 1. Спонтанно лечение. Има множество съобщения за хора, които са излекували себе си и други, когато са били извън тялото си. Често това лечение става чрез фокусирана мисъл, насочена към определена част на тялото.

 1.  Разширена самопредстава. Вместо да гледат на себе си като на физически същества, притежаващи душа, много хора разпознават себе си като душа (съзнание), която притежава временно биологично тяло.

 1.  Нараснала духовност. Според споменатото по-горе изследване на д-р Стюарт Туемлоу, 55% от участниците разглеждат преживяването си извън тялото като духовно преживяване. Мнозина говорят за по-дълбока връзка със своята духовна същност, значителни проникновения в духовната си природа или определено чувство на свързаност с нещо по-голямо от себе си. Независимо дали наричаме това дух, или универсален божествен ум, има повтарящи се описания на силна вътрешна връзка.

 1.  Разпознаване и преживяване на влияния от минали животи. Работите на Брайън Вайс и други уважавани лекари и хипнотерапевти дават убедителни доказателства, че влиянията от минали животи са важен елемент от настоящото ни психологично устройство. Тези подсъзнателни спомени могат да бъдат ефективно разкрити и изследвани чрез лични преживявания извън тялото.

 1.  Ускорена психологична промяна. Преживяванията извън тялото могат да ни помогнат да се избавим от стари умствени привички и навици. Много хора са ми казвали, че шокът от усещането, че са независими от физическото си тяло, им е дал една по-просветена перспектива за съществуването им в момента. Този разширен възглед за себе си им е помогнал да достигнат нови равнища на личностно развитие и самопознание.

 1.  Получаване на лични отговори. Всеки от нас си задава въпроси, свързани със собственото му съществуване. Какво съм аз? За какво живея? Ще продължа ли след смъртта си? Какъв е смисълът на живота? Тези въпроси и още много като тях могат да получат отговори само чрез лично преживяване. Изследванията извън тялото ни дават мощно средство да получим търсените от нас отговори. Защо да се задоволяваме с убеждения, когато съществуват точни отговори?

 1. Среща със същество от светлина, ангел или друг нефизически обитател. Много хора описват лични срещи с някаква форма на нефизическо същество. 37% от участниците в изследването на Туемлоу са почувствали присъствието на нефизическо същество, докато 30% описват присъствие на водачи или помощници.

 1. Нараснало уважение към живота. Появява се засилено отвращение към насилие и убийство. Например идеята за ловуване и убийство на животно става непоносима. Вярвам, че тази промяна се дължи на персоналното познание, което получаваме, относно духовната ни взаимообвързаност.

 1. Нараснало самоуважение, чувство за отговорност и вътрешна увереност. Мнозина установяват, че за първи път се оказват съзидателен център на собственото си физическо съществуване. Те често усещат огромния потенциал и сила на вътрешното си, нефизическо аз и установяват контакт с творческата си същност. Много хора са ми казвали, че разбират повече от всякога, че са напълно отговорни за всички свои действия - мисли и деяния.

 1. Намалена враждебност, насилие и престъпност. Преживелите себе си като повече от своите физически тела, често осъзнават саморазрушителното влияние на кражбата или нараняването на някой друг. След като са се убедили, че наистина продължават съществуването си след смъртта, те си дават сметка, че отнасят със себе си и личната си отговорност.

 1. Нараснало познание и мъдрост. Житейският ни опит създава мъдрост и преживяванията извън тялото притежават уникалната способност да предоставят познание и мъдрост далеч отвъд границите на физическите ни възприятия.

 1. Дълбоко чувство на познание, вместо вярване. Персоналното познание е мощна сила, която променя живота, особено когато е сравнено с вярванията. Тези преживявания ни дават доказуемо, от първа ръка знание за нашето безсмъртие и духовна идентичност. Това знание не може достатъчно добре да бъде обяснено; то трябва да бъде изпитано чрез преживяване.

 1. Вътрешно спокойствие. Завладява ни едно чувство за мир и спокойствие, когато знаем, вместо да се надяваме, че сме безсмъртни.

 1. Увеличено желание за живот. Изследванията извън тялото водят до един особен вид възбуда, която е трудна за описание – радостно чувство, което достига дълбоко до сърцевината на нашето същество. Когато се отделим от физическите си тела и активно изследваме заобикалящия ни свят, ние разбираме дълбоко в себе си, че сме се превърнали в истински изследователи. Самият живот се превръща в приключение, в едно вълнуващо пътешествие. Вътрешната възбуда се усеща безпогрешно; тя произлиза от вътрешното познание, че прокарваме път доста напред от своето съвремие.

 1. Увеличена интелигентност и памет; усилено въображение. Някои вярват, че тези преживявания стимулират области на мозъка, които остават неизползвани в нормалния физически живот. От биологична гледна точка това може да бъде стимулиране на десния темпорален лоб или на епифизната жлеза. Медицинската причина за тези описвани резултати е неизвестна, но според продължителните изследвания на канадския неврохирург Уайлдър Пенфийлд, при стимулиране на десния темпорален лоб със слаб електрически заряд, пациентите му задължително съобщавали за преживявания извън тялото. В допълнение на това - има много доказателства, че десният темпорален лоб се активира мистериозно по време на преживявания извън тялото и на тези близки до смъртта. Съществуват и изследвания, които показват връзка между биологичния мозък и нефизическата енергийна система. Ако това е така, вероятно има електрически и химични взаимодействия, за които все още не знаем. Цялата тази област изисква допълнителни проучвания.

 1. Усещане за приключение. Всеки ден и всяка нощ предоставят възможност за преживяване на приключение. Авторът Том Робинс може би го изразява най-добре: „Нашето велико човешко приключение е еволюцията на съзнанието. Ние сме на този свят, за да разширим духа си и осветим мозъка си”.

Преобразуващите качества на нашите преживявания извън тялото са една реалност, която всеки от нас може да изпита. Всичко, което ни трябва, е открит ум и подходящо насочване, за да достигнем до неограничения си личен потенциал. Вече съществуват възможности за изследване на невижданите области на вселената, но от нас зависи да направим стъпката от любопитни наблюдатели до активни изследователи. Вярвам, че тази стъпка е важна повратна точка в живота ни и в личната ни еволюция. Изследванията отвъд границите на физическите ни тела може да бъде ефективен начин за получаване на отговори и проникновения, които всички търсим. Това пътешествие на съзнанието от физическото към нефизическото е една реалност, която не можем да избегнем; единственото ни реално решение е кога ще започнем.

Физически обременености

Изследванията извън тялото предлагат невероятни ползи за милиони физически обременени хора по целия свят. За страдащите от неизличими физически недъзи изследването извън тялото осигурява невероятно пораждане на надежда, радост и възможност да се почувстват временно освободени от своята физическа болка, заболяване или недъг.

Само си представете сакатото момиче, което няма да може никога да проходи, да е в състояние да се придвижва без усилия отвъд ограниченията на увреденото си физическо тяло; или слепеца, който няма никога да види собственото си лице, изведнъж да може да възприема отвъд ограниченията на физическото зрение. Потенциалът тук е изумителен.

Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят настоящите ни медицински и научни разбирания. Медицинската професия има дълга история на фокусиране изключително върху физическите аспекти на болестите и недъзите. Поради това физическо акцентиране и втълпяване, изследванията на възможностите за развитие на човешкия потенциал и възприятия в полза на физически обременените хора за съжаление отсъстват в обществото ни. 

Естествената ни способност да превъзмогваме физическите си тела, ни позволява временно да отстъпим от всякакво физическо ограничение, което може да изпитваме в момента. С подходящо упътване, подготовка и техники, почти всеки може да се усъвършенства в изследвания извън тялото и да преживее невероятното удоволствие от неограничената свобода.

Потресаващата реалност на тази уникална форма на изследване трябва да бъде изпитана, за да разберете и оцените напълно нейния неограничен потенциал. Интелектуалните разсъждения и анализ не могат да ни дадат това възприятие – просто трябва да преживеем истината за себе си. Любимата ми надежда е, че ще разтворим сърцата и умовете си за тази нова възможност за човешко израстване и развитие. Няма какво да изгубим освен най-широко разпространения от всички недъзи – невежеството.

Когато се опитват да правят изследвания извън тялото си, физически обременените индивиди често притежават едно значително предимство пред останалите хора. Изгарящото им желание да се отърват от физическите си ограничения, често създава мощен стимул за промяна. Това желание и мотивация е единственият най-важен аспект на изследванията извън тялото.

Следващото преживяване извън тялото е описано от мъж, парализиран от кръста надолу през последните двадесет години.

„Докато седя в инвалидната си количка, чета книга за преживяванията извън тялото. Бидейки на шестдесет и три години с традиционно възпитание, сериозно се съмнявам, че това е нещо реално. Изглежда ми прекалено странно, за да е истина.

В книгата има едно упражнение за визуализация, което изглежда доста елементарно. Казвам си: „Какво, по дяволите, няма да боли, ако го опитам.” Започвам наум да си представям апартамента на дъщеря ми. Представям си, че съм в дома й, и отварям входната врата. В ума си влизам в дневната и започвам да си представям мебелите, килима, прозорците, картините и даже растенията. Малко съм учуден колко лесно и забавно е това. Представям си как отивам до масичката за поднасяне на кафе и се опитвам да я докосна. Сядам в един от столовете и се опитвам да почувствам тапицерията.

Следващото нещо, което си спомням, е един сън, в който се опитвам да прелетя през една красива поляна. Тогава изпитвам странно вибриране по цялото тяло. Шумът става все по-силен, докато разбера, че плувам точно над инвалидната си количка. В началото съм стреснат, но съм напълно събуден и с ясно съзнание. Усещането, че плувам, е прекрасно. Помислям си за преместване до вратата и моментално отплувам до нея. Завладява ме радостно чувство, докато плувам през вратата и из апартамента. Изглежда, че мога да отида, където си поискам. Събирайки смелост, решавам да се опитам да летя. Докато си мисля за това, тялото ми се озовава високо във въздуха. Разпервам ръце и си представям, че летя като птица. Моментално се рея като орел в небето. Летя над квартала и мога да видя домовете под себе си. За първи път през живота си зная какво означава истинска свобода. Мисля си за физическото си тяло и моментално се озовавам обратно в инвалидната количка.

Сърцето ми бие от вълнение, докато пиша това. Възбудата, породена от това преживяване, не може да се опише с думи. Само ми се иска да бях се научил на това преди двадесет години”.Предимства от изследванията извън тялото

 • Откриване и узнаване от личен опит на отговорите на най-древните загадки на човечеството: Продължаваме ли съществуването си след смъртта? Какъв е смисълът на живота?

 • Получаване отговори на основните въпроси на съществуването: Какво съм аз? Защо съм тук? Какво е предназначението ми?

 • Разрешаване загадката на крайното ни местоназначение: Къде отивам след смъртта? Съществува ли „рай”? Как изглежда той? Защо той е загадка?

 • Наблюдаване и разрешаване на текущи физически проблеми от „по-висока гледна точка”.

 • По-задълбочено разбиране на предизвикателствата и уроците, които получаваме ежедневно.

 • Наблюдаване и разбиране на невероятната, невиждана сила на мисълта-енергия в действие.

 • Пристъпване отвъд лабиринта от вярвания и самостоятелно откриване на истината.

 • Ускоряване на собствената еволюция отвъд плътните ограничения на материята.

 • Посрещане и преодоляване на личните страхове.

 • Получаване на далеч по-ясно разбиране на своя живот, взаимоотношения и заобикалящ свят.

 • Виждане и преживяване на величествената красота на нашата многоизмерна вселена.

 • Осъзнаване на неограничения личен потенциал и мощ.

 • Разпознаване и разбиране на невидимите причини зад миналите и настоящи събития в личния живот.

 • Изпитване удоволствие от абсолютната свобода на движение без граници.

 • Придобиване на далеч по-добро разбиране на съвременните религии.

 • Откритие и усещане на абсолютното доказателство от първа ръка за собственото безсмъртие.

 • Наблюдаване и разбиране на фините енергийни потоци, които оформят нашия живот и свят.

 • Получаване на знания и мъдрост, които се придобиват само чрез личен опит.

 • Разпознаване и освобождаване от неправилни мнения, заключения и убеждения.

 • Придобиване на по-ясен поглед за вселенския план.

 • Наблюдаване и разбиране на естествения процес на раждане и смърт.

 • Самостоятелно виждане, преживяване и изследване на библейския „рай”.

Удоволствия от изследванията извън тялото

 • Тръпка от едно вълнуващо ново приключение.

 • Абсолютно удоволствие от усещането за лично безсмъртие.

 • Възбуда от преживяванията и изследванията отвъд тривиалното.

 • Завладяващо усещане за лично постижение.

 • Чисто удоволствие от изследването на немаркирана, неоткрита територия.

 • Възбуда от това, че си пионер в една нова област на изследвания.

 • Удоволствие от откриване на истината за своето съществуване отвъд всякакви вярвания и допускания.

 • Силно вътрешно удовлетворение от интимното разбиране на предназначението и смисъла на личното съществуване.

 • Невероятно усещане, че знаеш, вместо да се надяваш.

 • Радост от откриването на нови равнища на лично израстване и развитие.

 • Завладяващо чувство за ускорена персонална еволюция.

 • Силно, вътрешно удовлетворение от разрешаването на древни загадки и самостоятелното откриване на отговорите им.

Вас ви очакват тези и още много предимства, обаче само от вас зависи да изследвате и преживеете тяхната реалност. Изследванията извън тялото ви предлагат рядката възможност да узнаете и видите, вместо да се надявате и вярвате. Вие разполагате с тази възможност днес.

 

ГЛАВА 5Развиване на естествената ви способност
Седнете пред един факт като малко дете и се пригответе да се откажете от всички предварителни идеи, следвайте смирено, където и към каквото ви отведе природният безкрай; в противен случай няма да научите нищо.

- Томас Хъксли


Поддържайте ума си отворен за промяна по всяко време. Поканете тази промяна, ухажвайте я. Вие може да прогресирате само чрез изследване и преразглеждане на своите мнения и идеи.

- Дейл Карнеги

 

Преоценка на понятията ни за реалност

Много психологически проблеми влияят върху способността ни да имаме преживявания извън тялото. Нашата самопредстава и отношението ни към този въпрос оказват огромно влияние върху получаваните резултати. Често лични ограничения, страхове и убеждения потискат способността ни да преживяваме и да се радваме на пълния си потенциал. Това важи особено когато се впускаме в нова форма на изследване.

Въпросникът за самооценка, приложен по-долу, съдържа кратък преглед на факторите, които е възможно да влияят на способността ви да имате преживявания извън тялото. Отговорите ви могат да предложат полезни прозрения, свързани с вашите убеждения, допускания и изводи относно тази уникална форма на изследване.

Прегледайте своите емоционални и интелектуални реакции спрямо всеки въпрос, колкото е възможно по-обективно. Ако откриете област, която съдържа потенциално ограничение или конфликт, отделете време, за да се задълбочите в нея; вгледайте се в основната причина за своите убеждения в момента.

Преоценката на убежденията и вярванията е един от най-важните аспекти на подготовката за преживявания извън тялото. Установил съм, че най-често срещаните препятствия включват съзнателни и несъзнателни страхове, ограничения и погрешни разбирания, а тяхното разпознаване е първата главна стъпка към преодоляването им. Препоръчвам ви да запишете отговорите си възможно най-подробно.

Самооценка


 1. Самопредстава. Какво е мнението ви за себе си? Как бихте описали себе си?

 2. Лични възгледи. Какви са представите ви за преживяванията извън тялото и отношението ви към това явление?

 3. Мотивация. Мотивирани ли сте за получаване на определени отговори? Да разрешите някаква загадка или проблем? От любопитство ли сте водени? Искате ли да проверите нещо за себе си? Бъдете конкретни.

 4. Безопасност. Чувствате ли, че е напълно безопасно да имате преживявания извън тялото? Имате ли някакви притеснения – например, че ще се изгубите или ще умрете? Бъдете конкретни.

 5. Специална способност или дарба. Вярвате ли, че за да постигнете преживяване извън тялото, са ви необходими специални способности?

 6. Значение. Считате ли такова изследване за важно по отношение личното ви развитие? В скáла от 1 до 10 - колко важно?

 7. Желание. Имате ли вътрешното желание и ентусиазъм да го направите? Какви ползи бихте искали да извлечете? Колко силно е желанието ви?

 8. Решителност. Готови ли сте да отделите необходимото време и усилия, за да постигнете целта си? Готови ли сте да отделяте по 30 минути на ден в продължение на един месец?

 9. Страхове. Чувствате ли безпокойство и страх от такова изследване? Страхувате ли се от неизвестното, от тъмното или от нови предизвикателства? Страховете ви логични ли са, или са плод на липса на информация?

 10. Религия. Как преживяването извън тялото се вписва в религиозните ви убеждения? Считате ли това за духовно преживяване?

 11. Увереност. Уверен/-а ли сте, че може да постигнете желаните си цели?

 12. Очаквания. Очаквате ли положителни резултати? Какви са личните ви очаквания?

 13. Лични проблеми и ограничения. Наясно ли сте с някакви вътрешни проблеми, които могат да ви попречат да постигнете такова преживяване?

 14. Цели. Превърнали ли сте категорично такова изследване в своя цел? Тази цел изразена ли е в писмен вид? Това важна цел ли е? Тя е ли ваш приоритет?

Много от въпросите, включени в тази самооценка, не се нуждаят от обосновка. Обаче за някои от тях може би е необходимо малко пояснение.

Решителност и цели

Положителната ви нагласа и решителност по отношение на преживяванията извън тялото са от решаващо значение за успеха ви. Ако преследвате това изследване с половинчат интерес, резултатите ще отразят това. От друга страна, ако сте пристрастен/-а, решителен/-а и отдаден/-а на целта си, успехът ви е практически гарантиран.

Важно е да направите от това изследване личен свой приоритет за определено време. В моите семинари аз препоръчвам минимум от тридесет дни твърд ангажимент. Инструктирам всеки курсист да отдели необходимото време за поне една техника за излизане от тялото на ден. В продължение на тридесет дни фокусирайте колкото е възможно повече от умствената и емоционалната си енергия върху целта си за съзнателно преживяване извън тялото. За много хора ежедневното изписване на целта помага при изкристализирането й в ума и в подчертаването на нейната важност. Например преди лягане всяка вечер напишете двадесет пъти: „Сега имам преживяване извън тялото”, „Сега имам напълно съзнателно преживяване извън тялото” или „Сега съм извън тялото си”.

Когато направите от това изследване свой личен приоритет и включите написани цели, силата на ангажимента ви се увеличава. Всъщност вие поставяте началото на една почти мистична серия от събития – вътрешната ви решителност и желание започват да моделират подсъзнанието Ви. Често започвате да помните повече сънищата си и все повече по време на сън да си давате сметка, че сънувате. Често хората разказват за сънища, свързани с летене. Такива сънища са показател, че подсъзнателният ви ум реагира на решимостта ви да имате преживяване извън тялото. Такива сънища и вътрешните сигнали, свързани с тях, са често ефективно начало на напълно съзнателно преживяване. Изпишете своите цели днес и вземете категорично решение да доведете нещата докрай.Писмени цели

По време на един неотдавнашен семинар една жена ме попита кое събитие или преживяване е оказало най-голямо влияние върху способността ми да имам преживявания извън тялото. След като помислих малко, си дадох сметка, че решението ми да направя писмен списък от личните си духовни цели, е оказало най-голям ефект повече от всичко друго. Например: „Да мога да се отделям лесно от физическото си тяло.” и: „Да почувствам своето по-висше аз”.

Колкото и странно да звучи, изписването на целите ми на хартия имаше много силен ефект върху резултатите, които почувствах. По време на всяко преживяване извън тялото моите лични цели като че ли проблясваха в ума ми точно в подходящия момент, за да действам за постигането им. С увеличаване на успехите ми и целите ми еволюираха. Често, след завръщане от дадено приключение извън тялото, аз записвах преживяването си и разбирах, че вече имах няколко нови цели и въпроси. Силното въздействие от поставянето на твърди, писмени цели е очевидна; Те фокусират мислите ни – съзнателни и несъзнателни. Всички физически и нефизически неща започват с една мисъл и колкото по-конкретни са мислите ни, толкова по-голяма е вероятността за тяхната реализация.

По време на първите секунди от дадено преживяване мислите ни са от решаващо значение за непосредствените резултати, които преживяваме. Много често нашата първа фокусирана мисъл ни изстрелва в нефизическа среда или ситуация, която е пряко свързана с тази мисъл.

Конкретните писмени цели създават силен отпечатък върху несъзнателния ум и е по-вероятно да бъдат реализирани от нефизическото състояние на съзнанието ни. Ако те бъдат използвани правилно, е възможно да програмираме своите приключения извън тялото към постигане на конкретен резултат или цел. Значението на това не бива да бъде пренебрегвано: то е първата стъпка към ефективен, съзнателен контрол върху състоянието ни извън тялото. Това е основната причина за високата ефективност на утвърдителните изрази и визуализациите.

Страхове и ограничения

Страховете и ограниченията упражняват удивителен контрол върху живота ни. Индивидуалните вярвания, ограничения и страхове създават невидима стена на тревога около нас. Тези чувства на безпокойство се проявяват като ограниченията, които изпитваме в ежедневието си. Страхът, безпокойството и произтичащите от тях ограничения са препятствие номер едно към успеха, което трябва да погледнем лице в лице. Всеки ден срещаме решения и избори, които трябва да вземем. Тези решения определят насоката на живота ни и резултатите, които понасяме.

Ако погледнете живота на успелите хора, ще видите, че всички те притежават една преобладаваща характеристика. Всички те е трябвало да се изправят срещу своите страхове и ограничения, за да постигнат желаните си цели. Примери за това са интровертите актьори, музиканти и коментатори, които са победили силната си сценична треска, пилоти, които някога са се страхували от височини и даже детето, което се страхува от тъмното.

Всеки страх и безпокойство в живота ни е едно лично препятствие, което трябва да преодолеем, една лична бариера, която ни отделя от желаните цели. На живота може да се гледа като низ от предизвикателства и препятствия, които трябва евентуално да контролираме и преодолеем. Личните ни постижения се определят от това как подхождаме към всяко предизвикателство.

Страховете и ограниченията във физическия ни живот ще се отразят също така много пъти и на изследванията ни извън тялото. Всъщност страховете ни ще се появят като физически стени и бариери, които ограничават свободата и движението ни.

Например през третата година от моите изследвания извън тялото усещах един голям, тежък предмет, който ме притискаше веднага след отделянето ми. Възприемах предмета като огледало, украсено със златни листа, което беше толкова масивно, че бях приклещен под съкрушителната му тежест. Започнах да го отблъсквам с всичката си сила, опитвайки се да го отстраня отново и отново. Докато то продължаваше да ме притиска, ме завладяваше силно чувство на отчаяние. В безсилието си фокусирах цялото си внимание, цялата си енергия и сила, за да го отблъсна и изкрещях: „Аз притежавам тази сила!” Моментално почувствах прилив на сила, лесно повдигнах огледалото и го отхвърлих встрани.

В този момент изпитах силно ново усещане за свобода и подвижност. Бях лек като перо и способен да отида, където пожелаех. За първи път в живота си се почувствах напълно свободен и в състояние да контролирам обстоятелствата. Можех да се движа, да възприемам и разбирам много по-бързо от преди. По някакъв начин знаех, че бях отворил вратата към нови равнища на възможности и развитие. Всеки страх и ограничение, които изпитваме, са една възможност за научаване и растеж. Признанието ни на това може да ни помогне да се справим с всяко ново предизвикателство.

Вяра

Колкото и изненадващо да звучи, не е необходимо да вярвате в преживяванията извън тялото, за да ви се случат. Безброй хора по света са разказали за спонтанни преживявания извън тялото. Болшинството от тях не са притежавали предварителни познания или не са вярвали в пътуванията извън тялото. В момента са на разположение няколко книги на Реймънд Мууди и други автори, които описват в подробности преживявания близки до смъртта и извън тялото и техните драматични резултати.

Преди повече от двадесет години, когато за първи път чух за това странно явление, аз не вярвах, че такива преживявания наистина съществуват. Бях стигнал до извода, че така наречените пътувания извън тялото са вероятно странна измама, резултат от дрогиране или някакъв вид будно сънуване. С половинчато любопитство реших сам да проверя тези странни разкази. Когато погледна назад във времето, си давам сметка, че не ми беше необходимо да вярвам, че нещо ще се получи. Вместо това, любопитството бе най-важният фактор при изследване на уникалното явление.

Физическа обработка и индоктринация

От раждането си всеки от нас е бил подложен на най-щателната обработка, на която нашето общество и култура са способни. Било ни е внушено да приемем допускането, че сме физически същества – млекопитаещи с ум.

Тази физическа индоктринация е основно резултат от едно безспорно заключение, предавано от поколение на поколение: Тъй като преживяваме и наблюдаваме себе си като физически същества, естествено е да стигнем до извода, че сме това, което са телата ни. Основано на физически възприятия, това изглежда едно нормално заключение. Какво друго би могло да бъде?

В процеса на израстването ни непрекъснато ни повтарят, че сме физически същества. Tози извод ни бива натрапван всеки ден от живота ни от семейство, приятели, средствата за масово осведомяване и обществото като цяло. Обикновено под формата на религиозни вярвания ни обучават евентуално в нови нефизически понятия. Тези нефизически понятия често ни биват предавани по много двусмислен начин. Болшинството религии учат, че притежаваме някаква душа или дух – невидима и неописуема форма на енергия. Казано ни е да вярваме в това мистериозно понятие, без да поставяме въпроси, но не ни дават нищо за доказателство – няма факти, нито логика. Казват ни да имаме вяра, защото отговорите са в ръцете на Бог. Много религиозни водачи искат да вярваме, че сме практически безпомощни да получим отговори на загадките на своето съществуване и на живота.

Крайният резултат е масова, двойна индоктринация. Първо ни казват, че сме бозайници с ум, след което ни учат, че сме безпомощни божи творения, неспособни да получат сами отговори на въпросите си.

Има само един проблем по отношение на тези изводи – те са построени напълно върху ограниченията на физическите ни сетива. Както всеки физик може да ни каже, ние виждаме само малка част от енергията около себе си. Като основаваме цялата си представа за реалността само на физическите си възприятия, ние следваме формула, обречена да доведе до непълни заключения не само за самите нас, но и за всичко останало около нас. Класически пример е ранното възприятие на земята като център на вселената. Хиляди години бе очевидно за всички, че слънцето се върти около земята. В по-нови времена ни учеха, че атомът се състои от малки частици, които се въртят около твърдо, стабилно ядро. Днес, според квантовата механика, тази ясна, подредена картина на субатомната реалност, е неточна и непълна.

Едно от текущите универсални заключения, преподавано в училищата по целия свят, е научното допускане, че биологичният мозък е първоизточникът на съзнанието. Медицинската наука отдавна стигна до извода, че мозъкът е очевидният източник на съзнанието. Какво друго би могъл да бъде? В същото време днес десетки милиони преживявания на прага на смъртта и извън тялото дават ясни доказателства, че състоянието на съзнанието ни продължава даже когато сме отделени от физическото си тяло. Първата стъпка на освобождаването ни от физическата обработка е да признаем, че това съществува. Отсега нататък започнете да внимавате за многобройните допускания и заключения, които се съдържат в живота ви. Забележете всички фино вплетени неща в обществото и в ежедневието ни. Например вслушайте се във всички изявления, които се отнасят за вас и тези около вас като физически същества: моята коса, моята кожа, моите ръце, моите крака. Това може да звучи тривиално, но ние чуваме такива изявления безброй пъти всеки ден. Всяко изявление, отнасящо се за нас като физическо тяло, ни обработва по отношение на нашата самопредстава. В хипнозата това се нарича внушение. Доказано е, че когато внушенията биват повтаряни ежедневно за определен период, те създават изключително ефективна промяна в умовете ни.

Всяка година милиони хора биват успешно обработвани с хипнотични внушения да променят своите навици и форми на поведение – често в рамките на един или два сеанса. Десетилетия наред внушенията са били използвани успешно за прекратяване на пушенето или промяна на навиците за хранене. Ако човешкият мозък може да бъде повлиян за един час да промени един утвърден навик като пушене или преяждане, просто си представете колко мощно влияние може да окаже една обработка на обществото в продължение на един цял човешки живот.

В крайна сметка, непрекъснатото споменаване за нас като физически същества моделира самопредставата ни и ние приемаме това допускане като реалност. Това въздействие е особено силно, когато съвременните научни и медицински експерти непрекъснато подчертават тези допускания. Резултатът е ясен: Ние приемаме този образ за себе си и се оказваме наистина физически същества. Това, без съмнение, е най-голямата единична лъжа, която доминира върху нашия човешки род. Истината е, че нашето физическо тяло е просто временно биологично средство, което използваме, за да изразим себе си в една плътна среда. Това е основната причина милионите хора, които са имали преживявания близки до смъртта и извън тялото, да са били дълбоко променени от тях. Често те за първи път лично откриват (не вярват или не се надяват), че са духовни същества, обитаващи едно временно физическо средство. Това е мощно, променящо живота осъзнаване, което е трудно да бъде предадено само с думи. Помислете си само за момент, че цялостната ви представа за самия/самата себе си бива радикално и моментално променена завинаги. Много хора въобще не говорят за такива свои преживявания просто защото те са далеч отвъд съществуващите физически понятия за реалността.

Вярвам, че основната цел на преживяванията на прага на смъртта и извън тялото, е да даде на всеки от нас личен поглед върху духовната ни природа. Само чрез преживяване на нефизическото ни духовно аз, можем напълно да преодолеем ограничаващото влияние на физическата и социална манипулация. Само ако пристъпим отвъд плътните, физически граници, можем да познаем истината за себе си и за вселената.Анатомия на едно преживяване извън тялото

Така както по повод преживяванията близки до смъртта биват споменавани конкретни елементи, така и преживяването извън тялото има няколко често споменавани етапа. Следните от тях са споменавани най-често: 1. Етап на вибрации. На този етап през цялото тяло преминават енергийни вибрации. Тези вибрации са често придружавани от бръмчене и скованост на тялото. Разнообразието и интензивността на описваните вибрации и звуци е голямо; те могат да варират от леки и успокоителни до интензивни и стряскащи. По време на етапа на вибрации съзнанието ни се премества в нефизическото ни енергийно тяло. Вибрациите и звуците (вътрешни сигнали) не са физически събития, както вярват някои, а съзнателно разпознаване на нашето по-високо честотно тяло при отделянето му (извън фаза) от физическото ни тяло.

 1. Етап на отделяне. Когато финото енергийно тяло се отдели от физическото тяло, възниква определено усещане на повдигане на тялото нагоре, плаване или претъркулване навън от физическото. След като отделянето завърши, вибрациите и звуковете моментално намаляват.

 1. Етап на изследване. След като се отделим и започнем да съществуваме съзнателно, независимо от физическото си тяло, можем да започнем да изследваме нефизическата околна среда. Енергийното тяло често бива усещано като дубликат на физическото, но състоящо се от по-високо честотна форма на енергия. Поради фината си природа енергийното тяло е изключително чувствително към мисълта. Методът на придвижване, който използваме, е напълно неограничен; можем да вървим, бягаме, летим, плуваме. За да поддържаме своето изследване, трябва да продължим да фокусираме вниманието си върху новата обстановка и енергийното тяло, които преживяваме.

 1. Етап на завръщане. Завръщане – ново сливане на финото енергийно тяло с физическото тяло. Това се случва автоматично - просто като помислим за физическото си тяло. Понякога сливането на двете тела е съпроводено от временни вибрации, изтръпналост и скованост. Тези усещания отшумяват бързо и ние се сливаме с физическото си тяло.

Четири стъпки към успеха

Първата стъпка към успешното и контролирано от лицето преживяване извън тялото е запазването на умствено и емоционално спокойствие след забелязване на някаква форма на движение или промяна в съзнанието. Способността за запазване на спокойствие е от съществено значение за постигане и поддържане на всякаква форма на контрол, когато сме извън тялото.

За начинаещия първите усещания, свързани с преживяванията извън тялото, може да се окажат стряскащи. Това важи особено за неподготвените. В много случаи това е възбуда, причинена от интензивните усещания и звуци, които могат да се появят непосредствено преди и по време на отделянето. Някои хора толкова се възбуждат или стряскат от тези вътрешни звукове и усещания, че веднага мислят за физическото си тяло. Това причинява моментално връщане в тялото. Ключът е в това да приемеш необикновените вибрации и шумове и да запазиш възможно най-голямо спокойствие. Втората стъпка е в овладяването на навика за автоматичен самоконтрол. Когато и да почувствате някакви усещания или звукове, свързани със състоянието извън тялото, моментално започнете да окуражавате тези чувства или звукове да завладеят цялото ви тяло. Например, ако изпитате интензивен бръмчащ звук или необикновена вибрация, веднага започнете да ги окуражавате да се разпространят.

Фокусирайте пълното си внимание върху удоволствието от вашето ново, по-високо равнище на вибриране. След това умствено насърчете тези усещания или звукове да обхванат цялото ви същество.

Третата стъпка е да насочите себе си далеч от физическото си тяло. Това се постига лесно с устен или мисловен вътрешен диалог, който ви насочва и поддържа далече от физическото ви тяло. Например: „Аз изплувам нагоре” или: „Аз ставам все по-лек”, или: „Сега се придвижвам към дневната (или задния двор, или всяко друго място далеч от физическото тяло)”. Всяка фраза, която ви насочва или отдалечава от физическото ви тяло, ще даде резултат. Помнете, че не трябва да мислите за физическото си тяло или да го споменавате по никакъв начин. Даже случайни мисли, отнасящи се до физическото ви тяло, ще предизвикат моментално завръщане в него.

Четвъртата стъпка е да поддържате своя фокус изцяло надалеч от физическото си тяло. Най-лесният начин за постигане на това е временно да забравите за физическото си тяло и да „потънете” напълно в новата среда, която преживявате. Успехът и продължителността на вашето преживяване извън тялото ще зависят изцяло от фокуса на вниманието ви. Мисли или чувства, свързани с физическото ви тяло, ще ви върнат моментално в него. Винаги помнете, че ние сме силни, нефизически същества, които обитават временно едно средство от плът.

Способността ни да контролираме своите преживявания извън тялото е естествена част от личното ни развитие. Всяко преживяване е едно вълнуващо приключение в откривателство. Всъщност ние изследваме и преоткриваме своята истинска идентичност и дом.
Разпознаване и реагиране на състоянието на вибрации

Вътрешните вибрации и звуци често оповестяват наближаване на преживяването извън тялото. Вътрешните вибрации и звуци за по-кратко наричам вибрационно състояние. Тези вибрации започват обикновено в задната част на врата, след което се разпространяват бързо по цялото тяло. Често са придружавани от скованост на тялото и бръмчащ звук.

Според националното изследване на преживяванията извън тялото, проведено от д-р Стюарт Туемлоу през 1980 г., 55% от 339-те участника съобщават: „Чувство на прилив на енергия” по време на тези преживявания. В допълнение - 50% заявяват, че са почувствали вибрации в тялото си и 38% - че са чули шумове в ранните етапи на преживяването. Най-често описваните шумове са бръмчене (29%),  ръмжене (19%) и музика или пеене (16%).

В началото е полезно да забелязвате всякакви вътрешни сигнали по време на сън и в будно състояние. Внимавайте много за всякакви необичайни усещания на вибриране или звуци, даже ако са особено фини. Много хора редовно преживяват усещания за вибрации и шумове, но ги пренебрегват като свързани със сънищата или като необяснени физически явления.

Разпознаването и начинът ви на реагиране на тези усещания в много случаи ще определи успеха на вашия процес на отделяне. Някои хора толкова се стряскат от тези усещания, че мисълта им веднага се насочва към физическото им тяло, което води до моментално прекъсване на процеса.

Положителната ви реакция спрямо първоначалните усещания и звукове, свързани с изследванията извън тялото, ще ви помогне да се възползвате от всяка една възможност за отделяне от физическото тяло и преживяване на изключителното приключение. Колкото сте по-добре информирани и подготвени, толкова вероятността за успех ще бъде по-голяма. Разпознаването и реагирането на вибрационното състояние е важна стъпка от вашата подготовка. Следва списък, който може да ви помогне при идентифициране на вътрешните сигнали, свързани с първите етапи на преживяването. •  Шумове, наподобяващи бръмчене и ръмжене.

 • Необичайно изтръпване и усещане на енергия.

 • Гласове, смях, някой произнася името ви.

 • Усещане за тежест и потъване.

 • Сковаване и парализа на част от тялото.

 • Безтегловност и усещане за лекота.

 • Всякакви необичайни вътрешни вибрации.

 • Подобно на електричество усещане на енергия.

 • Стъпки или други звукове на чуждо присъствие.

 • Вътрешно клатене, въртене и всякакво движение.

 • Повдигане на ръцете или краката, докато спите.

 • Приток на енергия, изпълваща цялото тяло.

 • Всякакъв необикновен шум: вятър, двигател, музика, камбани и т.н.

В момента има няколко теории, свързани с причината и природата на вибрациите. На основата на моя опит вярвам, че те са пряк резултат от по-високата честота на нефизическото тяло, отделящо се от физическото тяло. Достигнах до този извод, защото интензивността на вибрациите намалява моментално след достигане на пълното отделяне. Начинът, по който реагираме на първоначалните вибрации, често определя колко успешно се отделяме от физическото тяло. Следват някои основни насоки за това как да реагираме на вибрациите.

 1. Запазете спокойствие. Вибрациите, звуковете, изтръпването и парализирането са нормални реакции.

 2. Приемете вибрациите и ги окуражете да се разпространят по цялото ви тяло. Помнете да не се движите и да не мислите за физическото си тяло; всяко физическо движение ще прекъсне вибрациите и целия процес.

 3. Като позволявате на вибрациите да се разпространят, представете си как се отделяте от физическото си тяло към друга част от жилището си. Тази представа може да бъде подсилена с умствено насочване, като си повтаряте мисълта: „Сега се придвижвам към вратата (или към всеки друг обект, отдалечен от тялото ви)”.

 4. След постигане на пълното отделяне, вибрациите моментално ще отслабнат. В този момент е важно да се фокусирате и запазите вниманието си съсредоточено далече от физическото си тяло.

Открил съм, че познаването на феномена на вибрациите, тяхното разпознаване и положителното реагиране спрямо тях са едни от ключовите фактори за контролиране на изследванията извън тялото. През първата година от моите преживявания извън тялото аз често се стрясках и понякога бях даже изплашен от интензивността им. Когато погледна назад във времето, си давам сметка, че се научих по трудния начин. През седемдесетте години по този въпрос имаше малко информация, а в това, което бе писано, почти не се споменаваше за вибрации и звуци. След като многократно изпитвах вибрации и бръмчащи звуци, докато спях, сънувах и прилагах техники за напускане на тялото си, започнах да разбирам, че тези странни вибрации са естествена прелюдия към преживяването извън тялото. Тези необикновени вибрации и звуци бяха едни от най-добрите ранни индикатори, че бях готов да се отделя от тялото си. След определен брой преживявания започнах да изпитвам удоволствие от вибрациите и даже започнах да ги очаквам с нетърпение. Когато безпокойството ми, свързано с вибрациите и звуковете, постепенно се превърна в постоянно очакване, личните ми способности се увеличиха значително. В крайна сметка достигнах етапа, в който състоянието на вибрации се превърна в добре дошъл приятел, който известяваше началото на едно възбуждащо приключение.

След повече от едногодишна борба най-накрая се почувствах комфортно по отношение на целия процес. Оттам нататък всеки път, когато чувствах вътрешни звукове, вибрации, шумове или някакви необичайни енергийни състояния, веднага ги окуражавах да се разпространяват по цялото ми тяло. След това си представях как се отдалечавам от физическото си тяло по посока вратата на спалнята.

Тази комбинация се оказа забележително успешна. Започнах да разпознавам вибрациите по време на сън, сънуване и медитация. Интензивността на вибрациите и звуците варираше; понякога те бяха много фини, а друг път - направо разтърсващи. Установих също така, че ако изпитвах леки вибрации, можех да се фокусирам върху тях и да ги окуража да се усилят и обхванат цялото ми тяло. Например веднъж се събудих посред нощ с леко вибриране в задната част на врата. Затворих очи, отпуснах се напълно и се фокусирах върху вибрациите, окуражавайки ги да се усилят и да се разпространят от врата към цялото ми тяло. Бавно вибрациите се придвижиха надолу по гръбнака и след това постепенно обхванаха тялото и крайниците. След около няколко минути вибрациите достигнаха своя максимум и аз просто пожелах да се измъкна от тялото си и се отправих към вратата. За секунди стоях пред вратата на спалнята, готов за пътешествие.

Когато привикнете към процеса, той става напълно естествен и изключително приятен. В допълнение - новооткритият контрол и разбирането на вибрационното състояние ви дават по-голяма свобода да се възползвате от всяка възможност за изследване извън тялото. Винаги помнете, че усещанията и звуците, свързани със състоянието на вибрации, са важна отправна точка, която може в много голяма степен да усили способностите ви за контролирани изследвания извън тялото.Хипнагогичното5 състояние

Всеки ден изпитваме състояние подобно на полумрак между съня и напълно будното състояние. Това преходно състояние бива често наричано хипнагогично. Когато се унасяме в сън, обикновено го усещаме като кратко, но съзнателно състояние подобно на транс.

Подобно на хипнозата хипнагогичното състояние е силно творческо състояние на съзнанието, в което умствените ни образи са ясни и живи - като във филм. В това състояние ние притежаваме способността да упражняваме известна степен на съзнателен контрол и всъщност можем да използваме образите в ума си за конкретни цели. За много хора това състояние е отлично изходно положение за преживяване извън тялото.

Доста творци и изобретатели са използвали хипнагогичното състояние, за да улесняват своята работа. Например Томас Едисон е бил известен със своите следобедни дремки. Той разработил техника за поддържане на хипнагогичното си състояние, докато обмислял различните си изобретения. Седнал в любимия си стол, той прилагал форма на медитация и отпускане, за да навлезе в хипнагогично състояние. За да контролира това деликатно състояние между бодърстване и сън, Едисон държал няколко метални топчета в затворената си ръка, поставена с дланта надолу върху облегалката на стола. Точно под ръката си поставял метална купа. Ако се унасял в сън, ръката му се отваряла, металните топчета падали в металната купа и го събуждали. Казват, че той повтарял тази техника отново и отново, докато получел вдъхновението или нужната му информация.

Тъй като хипнагогичното състояние наподобява много дълбоката хипноза, то може да бъде използвано ефективно, за да програмираме себе си за непосредствено предстоящо или бъдещо преживяване извън тялото. Отсега нататък, когато заспивате или се събуждате, започнете да забелязвате междинното състояние, през което преминавате всяка нощ. За много хора това е особено очевидно в последните минути на будност, когато се унасят в сън. Следната техника може да бъде използвана както когато заспивате, така и точно когато се събуждате. Съзнателно започнете да забелязвате хипнагогичното състояние непосредствено преди унасянето си в сън. За да засилите осъзнаването на състоянието, може да отправите словесна или писмена молба или изкажете своя цел: „Оставам в съзнание, докато заспивам”. Докато се унасяте в сън, фокусирайте пълното си внимание върху образите, които изглежда че преминават през ума ви.

Доколкото е възможно, започнете съзнателно да подреждате и контролирате променящите се умствени образи и сцени, които се появяват. Представяйте си как се издигате във въздуха вън от тялото си. Това може да бъде като пътувате в балон с горещ въздух, в самолет, в движещ се нагоре асансьор или да представите себе си като плаващ облак.

Всяка представа, която ви кара да се чувствате удобно и е лесна за предизвикване в ума ви, ще свърши работа. Оставете се на потока на усещания и умствени образи; забавлявайте се с представите си и дайте свобода на въображението си. Докато сте фокусирани върху вътрешните образи, повтаряйте си наум: „Сега съм извън тялото си”.

Резултатът от тази техника е идентичен с този на другите методи за напускане на тялото. Вие или ще заспите и ще се събудите в състояние на вибрации, или ще се събудите, плувайки над или близо до тялото си. Ключовият момент е да запазите спокойствие и да насочите пълното си внимание далеч от физическото си тяло.

На пръв поглед тази техника може да изглежда трудна, но на практика се свежда просто до запазване на будното съзнание, колкото е възможно по-дълго, докато бавно се унасяме в сън. Естествената ни способност да разпознаваме и насочваме съзнанието си е ограничена единствено от нашите предубеждения. Мнозина от нас никога не са се опитвали да продължат своите разсъждения отвъд нормалното си будно състояние. Когато сънят се приближава, ние просто се подчиняваме на неговите усещания и бавно загубваме съзнание. Надявам се, че отсега нататък, когато се унасяте в сън, ще гледате на процеса на заспиване по различен начин. Докато експериментирате с хипнагогичното си състояние, ще разберете, че е за предпочитане да насочите своето внимание, вместо просто да позволите на ума си да избледнее в безсъзнание. В допълнение - когато започнете да обръщате сериозно внимание на образите, които се появяват в ума ви, ще придобиете някои интересни нови представи за себе си: вашата мотивация, страсти, страхове и способности. Когато го разпознаем и използваме правилно, хипнагогичното състояние може да бъде мощно и съзидателно средство за разпростиране на възприятията ни отвъд физическите ни ограничения. Точно както Едисон е използвал това състояние на съзнанието за извличане на вдъхновение за многобройните си изобретения, ние можем да го използваме за разширяване на будното си съзнание отвъд физическото.

Следващата визуализация може да бъде полезна за индивиди или групи хора. В моите семинари аз често я използвам за релаксиране и подготовка преди дадено преживяване извън тялото. Техника за подготовка

Поемете няколко пъти дълбоко въздух и се отпуснете напълно. Затворете очи и започнете да си представяте как върхът на главата ви се разтваря и през отвора в главата ви навлиза поток от ослепително бяла течност, наситена с енергия. Течността е топла и успокояваща и бавно потича през горната част на главата ви към челото, очите и устата. Отпуснете се напълно и почувствайте как цялото ви напрежение се разтваря в тази топла, блестяща течност.

Почувствайте как течността поглъща вашите напрежения и страхове. Почувствайте как тя преминава бавно през главата и надолу през гърлото ви. Почувствайте топлия поток от енергия да преминава през сърцето ви и да се разпростира по цялото ви тяло.

Почувствайте топлината и енергията й надолу по гърба си. Почувствайте как тя поглъща вашето напрежение, болка, страхове и ограничения, докато изпълва всички части на ръцете и краката ви. Почувствайте цялото си тяло изпълнено с тази прекрасна, бяла течна енергия.

Почувствайте всяка клетка, всяка тъкан, орган и мускул да се къпят в тази топла бяла течност. Сега почувствайте как тя става още по-топла. Почувствайте как тя вибрира и се превръща в течна гъба, течен магнит. Почувствайте как тя започва да привлича и поглъща вашите отрицателни вибрации. Почувствайте как тя поглъща чувствата ви на страх и гняв; почувствайте как тя поглъща всички привързаности на вашето тяло.  Ясно почувствайте как вашите страхове, тревоги, ограничения и гняв биват погълнати от тази топла, вибрираща течна енергия. Почувствайте потока, почувствайте как той извлича отрицателните вибрации от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте го из цялото си същество.

Вижте и почувствайте как светещата, топла течност започва да потъмнява, докато поглъща всичките ви отрицателни вибрации. Почувствайте как всяка клетка, всяка тъкан и орган, всяка енергийна система в тялото ви се освобождава от своите нечистотии, изхвърля отрицателното си програмиране, изхвърля своите ограничения и страхове. Ясно почувствайте как всичките ви отрицателни вибрации изчезват и освобождават енергията си в топлата бяла течност, протичаща през вас. Почувствайте това на всички равнища на своето същество. Почувствайте как емоционалните ви препятствия се разтварят. Почувствайте как привързаностите ви към вашето его и вашето тяло започват да се разтварят в топлата течна енергия.

Докато отрицателните ви енергии биват освобождавани в топлата течност, наблюдавайте как тя става все по-тъмна. Почувствайте как тя изтегля нечистотиите от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте как всичките ви нечистотии си отиват с течността.

Сега си представете клапи в основата на петите и дланите на ръцете си. Бавно отворете тези клапи и нека топлата кафява течност започне да изтича от тялото ви. Почувствайте как всичките ви отрицателни емоции – вашите страхове и ограничения – се изцеждат навън от тялото ви. Вижте ясно как отрицателните ви емоции и вибрации се изцеждат напълно от тялото ви.

Всяка част от вътрешното ви същество, вътрешното ви аз, става все по-чиста и по-чиста, докато отрицателните ви енергии и мисли изтичат от тялото ви. Колкото е възможно по-ясно, вижте и почувствайте как вашите лични страхове, ограничения и отрицателни енергии напускат вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте как всичките ви отрицателни енергии изтичат през вашите длани и пети.

Вижте ясно как всичките ви тревоги, ограничения и привързаности изтичат от тялото ви. Почувствайте колко е хубаво да бъдете прочистени от отрицателните си енергии. Преди никога не сте имали пълно вътрешно прочистване, а сега се чувствате напълно свежи и чисти. Чувствате се лек/-а като перо, освободен/-а от плътните отрицателни ограничения и мисли, които ви свързват с материята.

Вътрешно признайте, че всичките ви отрицателни енергии са изтекли окончателно от тялото ви, напуснали са завинаги вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте чистата сила на това пречистване, докато тялото и умът ви се зареждат наново с енергия и се очистват напълно от всичкото отрицателно програмиране, ограничения и страхове. Бъдете абсолютно уверени, че всичките ви отрицателни енергии са пропъдени надалече.

Дълбоко в себе си почувствайте как вибрациите ви се увеличават; почувствайте колко сте олекнали като въздуха. Усетете радостта, докато чувствате своята нова, по-висока вибрация, своето по-висше аз. Отпуснете се и се насладете на по-високите си, по-фини вибрации, докато ставате все по-леки, по-леки, по-леки. Почувствайте как ставате леки като перо, плувате и се носите без усилие, леки като облак, плувате нагоре и надалече от тялото си.Отделяне

По-голямата част от съвременната литература върху преживяванията извън тялото посочва, че ние автоматично изплуваме или се издигаме над телата си, като в резултат на някаква магия. На основа моя опит и информация, получена от повече от двеста души, вярвам, че тази представа е погрешна. Внезапното навлизане в състояние на вибрации е много често срещано, но не и отделянето от тялото. Не е ясно защо по време на фазата на вибрации, понякога не можем да се отделим от физическото си тяло. Това се случва дори на опитни изследователи на състояния извън тялото. Можем да споменем най-различни причини: енергийна или психологична обвързаност с физическото, страхове, вибрационно несъответствие, или просто липса на информация как да се реагира на преживяването.Вярвам, че последната от изброените причини е най-често срещаната. Има редица неща, които може да направите, за да разрешите такъв проблем. Първо, фокусирайте и поддържайте вниманието си насочено към усещането си за отделяне от тялото. Представете си как се отделяте от тялото си или пожелайте да го направите. Второ, ако е необходимо, поискайте да се отделите напълно от физическото си тяло; например: „Сега се придвижвам към вратата”. Трето, ако това не помогне, просто помолете за помощ: „Моля за помощ да напусна тялото си”. Когато молите за помощ, е важно да сте напълно отворени да получите това, за което молите. Въпросите за отделянето и състоянието на вибрации са от изключително значение и заслужават повече внимание, отколкото парапсихолозите и други автори са им отделили до момента. С оглед на ключовата им роля, те не трябва да бъдат омаловажавани.

Методи за отделяне

 1. Изплуване. Тъй като, според физическите критерии, вътрешното енергийно тяло е безтегловно, обикновено е твърде лесно просто да изплувате от физическото си тяло. Този метод на отделяне (от физическото тяло) изглежда най-често използван. Ключовият момент е да се фокусирате върху усещането за плуване и да позволите да се издигнете във въздуха и отдалечите от тялото си.

 1. Сядане и стъпване на крака. Този метод е подобен на метода на изплуване, като разликата е, че първо сядаме, след това се изправяме и отстъпваме далече от тялото си. Това е основният метод, който използвах през първите десет години от преживяванията ми извън тялото. Тъй като методът използва движения от ежедневието, той се поддава по-лесно на контрол от изплуването, или от директния метод (вж. т. 6 по-долу). Този вид отделяне често бива предизвестен от състояние на вибриране. Вярвам, че в този случай сравнително бавното отделяне от физическото тяло създава описваните често интензивни вибрации и звукове.

 1. Претъркулване. Този метод е изключително ефективен. След като разпознаете състоянието си на вибрации, просто се претъркулвате встрани. Колкото и странно да звучи, това е доста забавно. Няколко души са ми разказвали как са се претъркулили от физическото си легло и са падали на пода, смеейки се. Този метод е използван ефективно от много хора. В своята книга „Далечни пътувания” Роберт Монро заявява, че често използва техниката на претъркулване, когато се отделя от първото си енергийно тяло и се премества във второто си енергийно тяло.

 1. Заявяване на желание за отделяне. Когато навлезете в стадия на вибрации, просто поискайте гласно да се отделите: „Сега се отделям”, или: „Придвижвам се към съседната стая”. Всяко твърдо изказано изявление от подобен род, което ви насочва далече от физическото ви тяло, ще има желания резултат. Както при всички други нефизически изявления, изкажете това с твърд, решителен тон, изискващ незабавно действие. Винаги помнете да поддържате вниманието си съсредоточено надалеч от физическото си тяло; всяка мисъл или дума, свързана с тялото ви, моментално ще ви върне обратно в него.

 1. Самоиздърпване.  Това може да бъде постигнато като протегнете нефизическата си ръка и хванете някой голям предмет, след което буквално издърпвате останалата част от енергийното си тяло извън физическото си тяло. Този метод може да се окаже интересен, защото вие научавате бързо, че вътрешното ви енергийно тяло не притежава ограниченията на физическото ви тяло. С други думи, енергийното ви тяло има способността да следва мислите ви. Случайно открих това преди десет години, докато спях на едно легло с балдахин. Протягайки енергийната си ръка нагоре, спонтанно реших да си направя експеримент и се опитах да хвана рамката на балдахина над мен. За моя изненада ръката ми се протегна на повече от метър разстояние и аз се улових за рамката. В този момент издърпах цялото си нефизическо тяло навън от физическото. След като се изправих, се вторачих в ръката си; тя се бе върнала към нормалната си дължина. Изумен разбрах, че формата на нефизическата ми ръка зависи напълно от мислите ми. Това осъзнаване е важно, защото ни позволява да разгърнем възможностите си по различни необикновени начини.

 1. Директен метод. Обикновено наричан директна или моментална проекция, тази техника е по-напреднала от останалите – при нея често се оказвате в пълно съзнание в напълно нова обстановка. Моменталната промяна от легнало положение в леглото до изправено положение или плуване във въздуха на различно място може да бъде стряскаща, ако не сте подготвени. Обикновено усещането за движение е малко или напълно отсъства, а просто за миг се събуждате в изцяло нова обстановка. Този вид отделяне е описван често като излизане от тялото по време на сън. Това е предпочитаният метод за много изследователи извън тялото.

 1. Искане на помощ. Понякога, по неизвестни причини, отделянето може да става по-трудно. Преди няколко години, когато изпитвах известни затруднения, открих прост начин за преодоляването им. Навлязох в етапа на вибрации и бях готов да се издигна, но по някакви причини почувствах енергийното си тяло тежко и неподвижно. В отчаянието си протегнах ръка и на глас помолих за помощ. За секунди почувствах, че някой ме хвана за ръката и ме изтегли от физическото ми тяло. Усещането за тази ръка бе, че е напълно солидна и истинска. Когато напуснах физическото си тяло, се огледах енергично наоколо, но нямаше никого.

По време на семинарите ми няколко души са разказвали подобни случки за оказване на помощ. Поради тези и някои други факти вярвам, че е възможно всеки път, когато имаме напълно осъзнато преживяване извън тялото, някой близък до нас да ни наблюдава. Този наблюдател, бил той гид, приятел, или близък, е готов да помогне при нужда. Сигурен съм, че имаме на разположение помощ по всяко време, но от нас зависи дали ще помолим за нея. Обикновено без такава молба духовният водач или приятел няма да се намеси в нашите преживявания. Мисля също така, че водачите остават извън полезрението ни, защото знаят, че видимото им присъствие ще наруши естественото ни развитие. Когато погледна назад във времето, ми се иска да бях молил за помощ по-често. Вероятно щях да напредвам по-бързо, но което е по-важно – мисля, че щях да оценя много по-рано факта, че по време на своите изследвания не сме сами. Едно безпогрешно чувство на комфорт и сигурност произлиза от знанието, че имаме на разположение помощ по всяко време, когато я поискаме. Това знание ни позволява успешно да посрещнем всякакъв страх или тревога, когато изследваме една нова енергийна среда.

Действие

Когато погледнете назад във времето върху живота си, това, че сте отлагали да извършите нещо, помагало ли ви е някога при постигането на дадена цел? Бездействието донесло ли ви е някога успех, или постижение? Ние всички сме роби на навика. Повтаряме едни и същи мисли и действия, защото са ни познати, лишени от предизвикателство и ги считаме за безопасни. Просто следваме своя път на най-малкото съпротивление. За мнозина от нас тенденцията да си оставаме същите, се е превърнала в централен елемент на личните ни навици и на целия ни живот.

Много от нас гледат на промяната – на всяка промяна – като на отрицателно преживяване. Ние я обграждаме с подозрения и я третираме като заплаха за установения ни начин на мислене и убеждения. Крайният резултат често е затвърдяване на навика ни да бездействаме.

Трябва евентуално да се запитаме дали сме напълно доволни да доживеем живота си, следвайки установените си навици на мисъл и действие. Доволни ли сте да приемате сляпо, без доказателства, преобладаващите идеи и убеждения на своето общество? Напълно ли сте съгласни да приемете вярвания, надежди и убеждения, вместо личен опит и познание?

Задайте си въпроса какво щяхте да вярвате днес, ако бяхте родени в Иран или Ирак. Към какви религиозни и социални убеждения и изводи бихте се придържали? В името на какви убеждения бихте били готови да умрете?

Ако искате да получите отговори на загадките в своя живот, то времето за действие е сега и изследванията извън тялото могат да дадат отговорите, които търсите.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница