Приложение №1 списък имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища община ловечстраница1/28
Дата28.10.2018
Размер9.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Приложение № 1
СПИСЪК имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА ЛОВЕЧ
С.АБЛАНИЦА

Ползвател

на имот по ЗКИР

Площ на имота

Ползвана площ

Собственик-име

НТП

"АГРОТЕХ 72" ООД

231.5

1.498

1.455

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

249.101

1.498

1.474

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

240.5

0.609

0.574

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

239.102

0.629

0.389

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

239.1

0.692

0.623

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

238.1

0.873

0.839

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

233.102

0.282

0.058

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

238.102

0.506

0.303

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

242.1

1.636

1.015

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

257.51

1.061

1.021

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

183.203

0.345

0.321

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

186.101

0.511

0.27

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

183.2

2.402

0.093

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

178.101

1.834

0.998

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

178.101

1.834

0.456

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

105.201

1.992

1.803

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

163.102

0.854

0.843

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

163.101

0.852

0.852

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

150.105

1.096

1.083

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

150.104

0.126

0.098

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

152.101

0.903

0.257

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

152.101

0.903

0.21

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

156.1

0.473

0.102

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

156.1

0.473

0.267

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

170.1

0.369

0.309

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

215.103

1.045

0.186

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

218.102

0.825

0.15

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

178.1

1.622

1.616

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

107.1

1.155

0.718

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

123.151

0.174

0.174

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

123.15

2.066

1.696

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

140.5

0.744

0.336

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

216.5

0.164

0.12

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

226.5

0.53

0.184

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

226.51

0.867

0.248

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

215.102

2.607

0.66

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

216.51

0.234

0.17

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

215.1

1.119

0.167

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

236.5

0.174

0.174

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

215.101

0.639

0.108

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

219.103

0.309

0.282

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

219.101

0.236

0.203

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

235.101

0.326

0.326

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

234.102

0.333

0.264

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

234.101

0.216

0.185

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

234.1

0.776

0.199

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

257.52

0.847

0.101

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

181.201

2.91

2.159

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

182.1

2.418

1.245

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

139.51

0.574

0.54

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

140.51

0.816

0.204

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

139.5

0.699

0.664

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

135.101

0.525

0.042

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

135.101

0.525

0.081

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път"АГРОТЕХ 72" ООД

12.5

1.267

0.53

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

172.5

0.391

0.378

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

167.1

1.271

1.215

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

180.1

1.365

1.309

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

164.51

0.476

0.451

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

169.1

0.494

0.439

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

220.1

1.018

0.088

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АГРОТЕХ 72" ООД

232.101

0.244

0.085

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

ПАВЛИН МАРИНОВ ПЕТРОВ

215.102

2.607

0.019

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

ПАВЛИН МАРИНОВ ПЕТРОВ

220.1

1.018

0.283

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

ПАВЛИН МАРИНОВ ПЕТРОВ

154.15

0.065

0.063

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

ПАВЛИН МАРИНОВ ПЕТРОВ

232.101

0.244

0.121

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

С. ГОСТИНЯ

Ползвател

на имот по ЗКИР

Площ на имота

Ползвана площ

Собственик-име

НТП

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

25.20

4.8

4.4

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

142.24

4.275

2.911

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

82.18

3.969

2.789

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

111.20

2.603

2.021

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

110.30

2.448

1.963

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

27.20

3.106

1.31

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

61.17

1.294

1.259

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

155.26

1.493

1.194

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

141.43

1.165

1.137

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

26.16

1.145

1.052

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

22.33

1.985

1.05

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

22.34

2.036

1.033

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

135.23

0.995

0.995

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

63.27

1.028

0.989

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

62.26

1.071

0.978

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

10.14

1.323

0.94

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

25.23

2.713

0.926

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

86.35

0.857

0.848

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

24.17

2.522

0.847

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

110.34

3.815

0.819

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

135.25

0.834

0.815

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

143.14

0.792

0.775

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

110.33

0.764

0.725

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

110.32

0.694

0.674

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

21.27

0.743

0.657

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

80.8

0.757

0.643

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

79.9

0.653

0.642

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

134.11

0.649

0.623

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

76.10

0.761

0.617

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

17.11

0.648

0.558

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

110.31

0.591

0.556

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

75.11

0.843

0.534

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

19.14

1.085

0.461

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

28.6

0.803

0.44

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

13.46

2.86

0.437

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

111.22

0.513

0.436

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

92.23

0.456

0.41

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

22.34

2.036

0.386

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

22.33

1.985

0.382

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

25.22

0.368

0.364

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

86.36

1.121

0.354

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

16.19

0.419

0.339

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

22.33

1.985

0.314

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

78.15

0.768

0.302

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

142.24

4.275

0.284

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

25.23

2.713

0.276

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

111.21

0.272

0.272

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

23.8

2.446

0.232

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

112.9

1.216

0.226

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

141.44

2.965

0.216

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

76.12

1.184

0.198

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

135.21

0.193

0.193

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

86.34

1.673

0.156

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

94.26

5.185

0.139

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

25.23

2.713

0.103

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

81.8

0.442

0.083

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

153.8

0.158

0.081

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

135.24

0.158

0.075

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

134.10

1.638

0.07

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

62.27

0.3

0.066

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

60.20

5.137

0.064

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

134.12

0.756

0.061

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

10.16

1.352

0.056

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

76.11

0.362

0.053

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

79.8

0.805

0.024

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

83.26

0.159

0.019

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

143.15

1.485

0.017

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"АБЪРДИЙН АНГЪС" ООД

28.6

0.803

0.013

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД

199.14

2.658

1.346

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД

198.4

0.574

0.552

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"ЛЕСПРОМ-ЛОВЕЧ" ЕООД

36.18

0.963

0.517

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

"РЕЯ" ЕООД

1.32

1.559

0.29

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

АНДИ-М ЕООД

108.18

1.85

1.685

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

66.11

1.78

1.275

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

184.14

2.531

1.265

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

68.27

4.05

0.88

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

24.17

2.522

0.753

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

70.11

0.75

0.719

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

195.6

0.711

0.652

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

184.13

1.558

0.49

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

65.8

0.448

0.443

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

195.7

0.376

0.324

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

194.4

0.897

0.265

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

71.18

1.189

0.236

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

69.12

0.326

0.224

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

196.8

0.502

0.206

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

70.16

0.52

0.195

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

25.20

4.8

0.138

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

71.19

1.469

0.083

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

181.17

4.442

0.074

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

70.17

0.052

0.047

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

63.29

0.713

0.026

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

71.15

0.731

0.017

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

КАЛОЯН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

103.8

1.955

0.016

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

41.22

2.508

2.508

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

46.42

4.77

1.636

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

42.33

2.064

1.506

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

3.27

1.295

1.277

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

1.32

1.559

1.262

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

42.34

1.19

1.19

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

41.23

1.016

1.016

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

94.25

1.03

0.969

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

39.11

0.742

0.73

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

44.33

0.62

0.62

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

2.11

0.469

0.405

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

2.10

0.498

0.37

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

45.15

1.048

0.357

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

1.33

4.819

0.318

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

133.7

0.395

0.266

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

44.31

0.581

0.26

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

94.26

5.185

0.252

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

94.24

0.979

0.179

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

44.32

0.151

0.151

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

44.34

0.126

0.126

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

3.28

5.224

0.085

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

2.12

3.168

0.081

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

3.28

5.224

0.051

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Полски път

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница