Приложение №1 участникстраница1/2
Дата11.02.2017
Размер344.71 Kb.
  1   2
Приложение № 1
УЧАСТНИК: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

Седалище и адрес на управление:

_________________ тел__________ /факс__________/ e-mail _____________

__________________________________________________________________

ЕИК/Булстат _____________________________________________________

Адрес за кореспонденция: __________________________________________

О Ф Е Р Т А


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в поканата за дата на получаване на офертата.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

    1. Техническа оферта;

    2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: _______________
ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

Приложение № 2
УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................

ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет „1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.

2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали”.

Ние предлагаме:

І. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници ОТ ОТРЯЗАН ЦВЯТ, ЗЕЛЕНИНА И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ за протоколни нужди на Община Бургас.

Таблица 1Наименование на цветята

Мярка бр.

Количество

Качество

дължина

см

Цена за 1 бр.
лв.

Без ДДС

С ДДСРоза

бр.

1

70

Гербер микс

бр.

1

70
 Гербер мини
1

40

Лилиум

бр.

1

5-7цвята
 Антуриум

бр.

1

-
 Стрелиция

бр.

1

90
 Карамфил

бр.

1

80
 Карамфил мини
1

60

Фрезия микс

бр.

1

50-60
 Ирис микс

бр.

1

-
 Лале

бр.

1

-
 Кала

бр.

1

-
 Цветна кала

Бр.

1
Цимбидиум мини

бр.

1

над 9 цв.
 Цимбидиум

бр.

1

9-13цвята

Цимбидиум

бр.

1

13-17цвята

Цимбидиум

бр.

1

над18цв.

Дендробиум

бр.

1
Гладиол микс

бр.

1

120-140
 Слънчоглед

бр.

1

90
 Хризантема

бр.

1

-
 Орнитогалум

бр.

1

80
 Протея

бр.

1

-

Алиум

бр.

1

70
 Алстромерия виргиниана

бр.

1

80
 Лиатрис

бр.

1

70-80
 Леокадендром

бр.

1

80
 Наименование на цветята

Мярка бр.

Количество

Качество

дължина

см

Цена за 1 бр.
лв.

Без ДДС

С ДДС
Хиперикум

бр.

1

-
 Хемерокалис

бр.

1

-

Ваксфлауър

бр.

1

-
 Гипсофил –милион стар

бр.

1

-

Виргатис

бр.

1

-
 Аралиа

бр.

1
Бергас

бр.

1

-
 Рубелине

бр.

1

-
 Аспидистра- листа

бр.

1

-
 Аспарагус плумозус

бр.

1

-
 Аспарагус обикн.

бр.

1

-
 Корделине - листа

бр.

1

-
 Папрат - Коста Рика

бр.

1

-
 Плумозус

бр.

1

-

Аспарагус Мирокладус

бр.

1
Лъки Бамбо

бр.

1 Монстера

бр.

1
Мурая

бр.

1
Кохиа

бр.

1
Нериум

бр.

1
Рускос

бр.

1
Родендрон ксанди

бр.

1
Гравилеа

бр.

1
Мерсине

бр.

1
Банкция

бр.

1
Нибискус

бр.

1
Пиафлора

бр.

1

-
 Цветна пиафлора

бр.

1
Флокс

бр.

1
Брасика /зеле/

бр.

1
Кокулус

бр.

1
Еуфорбиа

бр.

1
Еустома

бр.

1
Памук

бр.

1
Наименование на цветята

Мярка бр.

Количество

Качество

дължина

см

Цена за 1 бр.
лв.

Без ДДС

С ДДС
Опаковъчна хартия

бр.

1

-
 Мрежа

бр.

1

-
 Пандела

бр.

1

-
 Луксозна пандела

бр.

1
Картичка-малка

бр.

1
Картичка-голяма

Бр.

1
Опаковъчен плик-малък

бр.

1
Опаковъчен плик-голям

бр.

1
Букети:

- Малък

бр.

1
- Среден

бр.

1
- Голям

бр.

1
Кошници:

-Малка

бр.

1 -Средна

бр.

1
-Голяма

бр.

1
Кошница без цветя -малка

бр.

1

20-30

Кошница без цветя - средна

бр.

1

40-50

Кошница без цветя - голяма

бр.

1

70-80

Кошница без цветя двойка

бр.

1
Кошница без цветя тройка

бр.

1
Шапка” без цветя - малка

бр.

1
Шапка” без цветя - голяма

бр.

1
Шапка” без цветя - средна

бр.

1
Шапки” - без цветя сватбарски

бр.

1
Наименование на цветята

Мярка бр.

Количество

Качество

дължина

см

Цена за 1 бр.
лв.

Без ДДС

С ДДС
Кошница без цветя - пикник голяма

бр.

1
Кошница - без цветя пикник малка

бр.

1
Кошница - без цветя пикник средна

бр.

1
Венци:

- Малък

бр.

1
- Среден

бр.

1
- Голям

бр.

1

Венец малък– основа

Бр

1
Венец среден– основа

Бр.

1 Венец голям–основа

Бр.

1

ОБЩА ЦЕНА без ДДС:ОБЩА ЦЕНА с ДДС:  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница