Приложение №1c техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с работен ход 110 мм по обособена позиция №3Дата01.08.2018
Размер111 Kb.Приложение №1C


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на еластични системи за буфер с работен ход 110 мм

по обособена позиция № 3
Базов нормативeн документ за разработване на настоящата Техническа спецификация e БДС EN 15551:2009+А1:2010

I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


 1. Конструкция.

1.1.Еластичните системи за буфери с работен ход 110 мм се монтират в свободното

(вътрешно) пространство на вътрешния цилиндър на буферите.

Конструкцията и основните размери на буферите с работен ход 110 мм трябва да отговарят на приложение № 3.

1.2. Иновативно решение.

При предлагане на алтернативни конструкции еластични системи, същите трябва да удовлетворяват изискванията за еластични системи, съгласно БДС EN 15551:2009+А1:2010 и да могат да се монтират в буферите, съгласно приложение 3.

1.3. Еластичните системи (използвани от „БДЖ-ТП” ЕООД) са изработени от гума и метални вложки (металогумени пакети), съгласно приложение 6 са: • голям пакет с основни присъединителни размери Ø 165-1 х 453±3 мм

- брой на металните пластини – 29, дебелина – 3±0,22 мм

- брой на гумените елементи 28, дебелина – 13±0,5 мм • малък пакет с основни присъединителни размери Ø 134,5-1 х 120±2 мм

- брой на металните пластини – 5, дебелина – 3±0,22 мм

- брой на гумените елементи 4, дебелина – 26,25±0,5 мм 1. Изисквания към съставните елементи на еластичните системи.

Характеристиките на съставните елементи на еластичните системи (гума и/или други еластични материали) трябва да отговарят на таблица С.1 от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.

Статичното изпитване на еластичните системи да се извършва в съответствие

с изискванията на т. С.1.4 и таблица С.2 от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.


 1. Маркировка.

Маркировката да се извърши от едната страна на еластичния елемент с трайни знаци и да съдържа:

 • знак на производителя;

 • партиден номер или сериен номер;

 • месец и година на производство (последните две цифри).

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И/ИЛИ ДОСТАВЧИКА.


 1. За участие в процедурата за доставка се допускат производители или техни представители (доставчици) с гарантирана компетентност за производство (доставка) на предлаганите изделия обект на процедурата в съответствие с изискванията на настоящата техническа спецификация.

2. Компетентността на производителя и/или доставчика се оценява на база следните представени документи:

  1. Техническа документация:

 • чертежи на предлаганите еластични системи заверени от производителя за производство за текущата година, с оригинален подпис и печат;

 • инструкции за монтаж на еластичните системи в буферите (при предлагане на иновативно решение);

 • документи/протоколи от проведени изпитания „вид 2.2”, съгласно т. 3.2 от БДС EN 10204:2005, в съответствие с изискванията на т. С.1.4 и таблица С.2 (еластичен пакет-статично изпитване) от приложение С на БДС EN 15551:2009+А1:2010.

  1. Документи, с които производителят доказва, че е взел всички необходими мерки за това, производственият процес и неговия контрол да осигуряват съответствието на предлаганите изделия с изискванията на тази Техническа спецификация (ТС). Такива документи са:

2.2.1. Сертификат IRIS

или


документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000.

2.2.2. Декларация за съответствие на предлаганото изделие с изискванията на настоящата ТС, издадена от производителя/доставчика, съгласно образец приложение 9.ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА.

1. Представяне на работни чертежи на изделията, заверени от производителя за производство за текущата година с оригинален подпис и печат, за одобряване от директор на дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони”. Одобрените екземпляри на работните чертежи се прилагат като неразделна част към договора за доставка.2. Инструкции за монтаж на еластичните системи в буферите (при предлагане на иновативно решение).

ІV. ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯТА.


 1. Еластичните системи се доставят на две партиди.

 2. При доставката на всяка партида, доставчикът предоставя:

2.1. Протоколи (оригинал) от измерване на линейни размери на 3 броя произволно избрани, от всеки размер, еластични системи.

2.2. Документи от контрол, основани на специфичин контрол от „вид 3.1”, съгласно т.4 от БДС EN 10204:2005. На контролни изпитания подлежат 3 (три) броя произволно избрани образци от доставената партида еластични системи.

2.3. Сертификат за качество на използвания материал.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.


Еластичните системи от коя да е партида трябва да са произведени не повече от 3 (три) месеца преди датата на доставката.

Гаранционен срок 24 месеца от датата на доставка на изделията.


1. Опаковка.

Еластичните системи се доставят опаковани в опаковка на производителя, съответстваща на този вид изделия, предпазваща ги от повреди при транспортирането им. Всяка опаковка да е обозначена с етикет със знака на производителя и да съдържа описание надоставяните еластичните системи (тип, размери, количества), съответстващо на документацията (спецификацията) към договора за доставка.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница