Приложение №2 към чл. 8 А-10. Изисквания за качество на ранни картофиДата25.06.2017
Размер57.78 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А-10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА РАННИ КАРТОФИ


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на ранните картофи се отнасят за културните сортове от вида Solanum tuberosum L. и техните хибридни сортове, предназначени за консумация в прясно състояние.

Под “ранни картофи” се разбират картофите, прибирани преди да е настъпила пълната им зрялост и постъпващи за продажба веднага след това. Тяхната кожица се отстранява лесно, без да се бели.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

2.1.1. Отчитайки определените допустими отклонения, клубените трябва да бъдат:


 • с външен вид, отговарящ на съответния сорт в зависимост от района на производство;

 • цели; клубените трябва да бъдат без отрязани части или каквито и да са повреди, които нарушават целостта им; частичната липса на кожица не се счита за дефект;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени ранни картофи, негодни за консумация;

 • практически чисти;

 • твърди;

 • без прораствания;

 • без външни или вътрешни дефекти, които се отразяват на общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката, като:

 • пукнатини (включително пукнатини, дължащи се на растежа), разрези, следи от наяждания, набивания или грапавини (само за сортовете, при които не е нормално кожицата да е грапава), които не са по-дълбоки от 3,5 мм;

 • зелено оцветяване; не се счита за дефект бледо зелено оцветяване, което не обхваща повече от една осма част от повърхността и може да се премахне при нормално обелване на картофите;

 • съществени изменения във формата;

 • петна от ръжда, куха или черна сърцевина и други вътрешни дефекти;

 • кафяви петна, възникващи под въздействие на топлината;

 • повърхностна обща картофена краста; петната от картофената краста не трябва да покриват повече от една четвърт от повърхността на клубена;

 • повреди, причинени от измръзване.

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без страничен мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на ранните картофи трябва да бъдат такива, че те да могат:

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.1.2. Във всяка опаковка или партида не трябва да се съдържат никакви отпадъци, т.е. полепнала по клубена или отделена от него пръст, както и чужди тела.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът на клубена се определя чрез пресяване през сито с квадратни отвори.

Клубените трябва да имат:


 • минимален размер - те да не преминават през сито с квадратни отвори със страни 28 х 28 мм;

 • максимален размер - те да преминават през сито с квадратни отвори със страни 80 х 80 мм или за сортовете с продълговата форма – 75 х 75 мм.

Допускат се ранни картофи с размер по-голям от максималния, при условие, че максималната разлика между най-малкия и най-големия клубен не надвишава 30 мм и те се продават под друго обозначение или търговско наименование.

Клубените с размери между 18 мм и 35 мм могат да се продават в търговската мрежа под наименованието “отсевки” или еквивалентно търговско наименование.

Еднородност по отношение на размера не е задължителна. В опаковки до 5 кг нетно тегло, предназначени за директна продажба, допустимата максимална разлика между най-малкия и най-големия клубен не трябва да превишава 30 мм.

Даден сорт се счита за сорт с продълговата форма, когато средната дължина на клубена е поне два пъти средната му ширина.

Изискванията по отношение на размера не се прилагат за сортове с продълговата неправилна форма.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка (или всяка партида, когато продуктът е в насипно състояние) се допускат отклонения от качеството и размера на ранните картофи, които не отговарят на минималните изисквания.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Допуска се до 4% от теглото на клубените да не отговарят на минималните изисквания.

В рамките на този допуск се разрешава до 1% от теглото на клубените да бъдат засегнати от мокро или сухо гниене.4.1.2. Допуска се до 1% от теглото да бъдат отпадъци.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска до 5% от теглото на клубените да не отговарят на изискванията по отношение на размера или, ако се изисква определяне на размера, да бъдат над и/или под посочената граница на размера.


4.3. Допустими отклонения за съдържанието на други сортове


Във всяка опаковка (или във всяка партида, когато продуктът е в насипно състояние) се допуска до 2% от теглото да бъдат клубени от други сортове.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка (или във всяка партида, когато продуктът е в насипно състояние) трябва да бъде еднородно и да се състои от ранни картофи с един и същ произход, сорт, качество, цвят на кожицата, цвят на месестата част на клубена и размер (когато се изисква определяне на размера).

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка (или всяка партида, когато продуктът е в насипно състояние) трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

5.2. Опаковка

Ранните картофи трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им и адекватно проветряване.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови (при поискване), чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Могат да се използват специални опаковъчни материали (например, торф) с цел осигуряване на по-добра защита на продукта при транспортиране на дълги разстояния1.


5.3. Търговски вид


Ранните картофи трябва да бъдат опаковани в подходящи опаковки. Ако е предвидено в договора, картофите могат да бъдат опаковани в насипно състояние, като се вземат под внимание характеристиките на продукта.

Ранните картофи се доставят за продажба на партиди. “Партида” означава количеството ранни картофи, които са еднородни по отношение на следните характеристики: • Опаковчик и/или експедитор;

 • Страна на произход;

 • Сорт;

 • Размер (ако се изисква определяне на размера);

 • Тип и нетно тегло на опаковката (ако е пакетиран).

Пратката може да се състои от няколко партиди.

6. МАРКИРОВКА

Всяка опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни, или отпечатани върху самата опаковка или върху етикет, прикрепен със специален механизъм за закрепване. Когато етикетите са поставени вътре в опаковките (мрежести чували) съответните маркировъчни надписи трябва да могат да се четат отвън.За ранните картофи, транспортирани в насипно състояние, тези данни трябва да бъдат нанесени върху документ, придружаващ стоките и прикрепен на видно място вътре в транспортното средство.

6.1. Идентификация

 • Опаковчик и/или експедитор. Наименование и адрес или официално установено или прието кодово обозначение. В случай, че се използва кодово обозначение (символ), посочването на “опаковчик и/или експедитор (или съответните съкращения)” трябва да бъде непосредствено до кодовото обозначение (символ).

6.2. Естество на продукта

 • “Ранни картофи” или “Нови картофи”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • Наименование на сорта;

 • Специфично обозначение или търговско наименование за ранни картофи, които не отговарят на максималния размер, при необходимост.

 • “Отсевки” или еквивалентно търговско наименование, при необходимост.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Размер (с изключение на сортовете в продълговата неправилна форма):

 • за ранни картофи, за които не се прилагат правилата за еднородност, се посочва минималният размер, следван от думите “и повече”;

 • за ранни картофи, за които се прилагат правилата за еднородност, се посочват минималният и максималният размер.

 • Нетно тегло;

 • Незадължителни характеристики - цвят на месестата част на клубена (например, жълт или бял), цвят на кожицата, форма на клубена (кръгла или продълговата) и кулинарни свойства (например, брашнени или твърди).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).


1 В някои страни използването на някои видове опаковъчни материали (например, торф) не е разрешено.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница