Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуфДата05.01.2017
Размер66.72 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А-23. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ЦИКОРИЯ-ВИТЛУФ


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на цикорията-витлуф се отнасят за кълновете, поникнали от корените след формиране, на културните сортове от вида Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi, предназначени за консумация в прясно състояние.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Цикорията от всички класове, отговаряща на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъде: • цяла;

 • здрава; не се допуска загнила или развалена цикория, негодна за консумация;

 • чиста, в частност почистена от замърсени с почва листа и практически без видими странични примеси;

 • свежа на външен вид;

 • без червеникаво оцветяване;

 • без повреди, причинени от измръзвания или без следи от смачквания;

 • без повреди причинени от гризачи и болести;

 • без повреди, причинени от насекоми или други вредители;

 • със зараждащ се цветен шип не по-дълъг от 3/4 от дължината й;

 • бледа, т.е. с бяло или жълтеникаво-бяло оцветяване;

 • отрязана или откъсната на нивото на кореновата шийка;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на цикорията трябва да бъдат такива, че тя да може:

 • да издържа на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставя на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Цикорията се класифицира в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Цикорията от този клас трябва да бъде с най-високо качество. Тя трябва да бъде: • добре оформена;

 • плътна;

 • затворена, със заострен връх, който да е добре затворен;

Тя трябва да има листа с размери до 3/4 от нейната дължина и да е без зеленикаво оцветяване или стъкловиден блясък.

2.2.2. Клас I

Цикорията от този клас трябва да бъде с добро качество. Тя трябва да бъде достатъчно плътна, да има външни листа с размери по-малки от половината от дължината на цикорията и да бъде без зеленикаво оцветяване или стъкловиден блясък.

Тя може да бъде по-малко добре оформена и да има по-малка плътност и затворена връхна част при условие, че диаметърът на отворената част не трябва да бъде повече от 1/5 от максималния диаметър на цикорията.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнася цикория, която не може да се отнесе към клас “Екстра” и клас І, но съответства на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че те не влошават основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • леко неправилна форма;

 • леко зеленикав оттенък по края на листата;

 • леко отворена връхна част;

 • диаметърът на отвора не може да бъде повече от1/3 от максималния диаметър на цикорията.

Към този клас може да се отнесе цикория с неправилна форма при условие, че е представена отделно в еднакви опаковки и отговаря на всички останали изисквания за този клас.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение, перпендикулярно на надлъжната ос и по дължина.

За различните класове са установени следните размери :
Клас “Екстра”

Клас I

Клас IІ

минимален диаметър

- цикория с дължина до 14 см

- цикория с дължина 14 cм и повече2,5 см

2,5 см

2,5 см

3 см

3 см

2,5 см

максимален диаметър

6 см

8 см

-

минимална дължина

9 см

9 см

9 см1

максимална дължина

17 см

20 см

24 см

В една опаковка: • максимално допустимата разлика в дължината между леторастите на цикорията е 5 cм за клас “Екстра”, 8 cм за клас I и 10 cм за клас II;

 • максимално допустимата разлика в диаметъра между леторастите е 2,5 cм за клас “Екстра”, 4 cм за клас I и 5 cм за клас II.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Допускат се отклонения от качеството и размера на цикорията, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на цикорията да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на цикорията да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на цикорията да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допуска загнила или с други дефекти цикория, негодна за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10% от броя или теглото на цикорията да бъдат с дължината или диаметър до 1 cм по-големи или по-малки от размерите за съответните класове, посочени в т.3. Не се допускат отклонения от минималния диаметър.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от цикория с един и същ произход, сорт, качество и размер.

Късчетата цикория от слоевете на всяка опаковка трябва да бъдат еднакви по качество и размер.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Цикорията може да бъде смесвана, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Цикорията трябва да бъде опакована по начин, осигуряващ запазването й.

В случаите, когато се използват дървени опаковки, цикорията трябва да бъде отделена от стените с предпазващи материали.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.5.3. Търговски вид

Цикорията трябва да бъде подредена, както следва: • в твърди опаковки, подредена равномерно, или

 • в малки меки опаковки.

Цикорията от клас II с неправилна форма трябва да бъде подредена в опаковки с тегло 7 kг и повече.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Витлуф" или “Цикория-витлуф”, или “Ендивия-витлуф”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименованието на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас, а за клас II, в случай на необходимост, се посочва “неправилна форма” и по желание - съответното национално наименование;

 • Максимална и минимална дължина за клас II, включващ само цикория с дължина от 6 cм до 12 cм.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
1 Цикория с дължина от 6 см до 12 см може да се отнесе към клас ІІ при условие, че върху опаковката е посочена максималната и ਼Ҹнималната дължина на цикорията.


Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница