Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на броколи (Calabrese) област на приложениеДата21.06.2018
Размер52.8 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А - 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА БРОКОЛИ (Calabrese)
1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на броколите се отнасят културните сортове от вида Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch., предназначени за консумация в прясно състояние.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Броколите от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели; някои от съцветията могат да се премахнати за придобиване на добър търговски вид.

 • здрави; не се допуска загнило или развалено броколи, негодно за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • свежи на външен вид;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност; ако е използван натрошен лед, остатъците от вода не се считат за повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Стъблата трябва да бъдат чисти и отрязани под прав ъгъл, доколкото е възможно.

Кухите стъбла не се считат за дефект, ако кухата част е здрава, свежа и нормално оцветена.

Развитието и състоянието на броколите трябва да бъдат такива, че те да могат:


 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Броколите се класифицират в два класа на качество.2.2.1. Клас I

Броколите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския вид. Броколите трябва да бъдат: • плътни и компактни;

 • с плътно прилепнали съцветия;

 • без дефекти, като петна или следи от измръзване.

Пъпките трябва да са напълно затворени.

Стъблата трябва да са достатъчно нежни и без дървесинност.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, неговата съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в оцветяването.

Допуска се наличието на листа над главите при условие, че те са зелени, здрави, свежи и нежни.

2.2.2. Клас II

Към този клас се отнасят броколите, които не могат да се отнесат към клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания. Броколите могат да бъдат: • леко отпуснати и не съвсем компактни;

 • с не толкова плътно прилепнали съцветия.

Пъпките трябва да са практически затворени.

Стъблата трябва да са нежни, като могат да имат следи от дървесинност.

Допускат се следните дефекти при условие, че броколите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • леки набивания и наранявания.

Допуска се наличието на листа над главите при условие, че те са зелени, здрави, свежи и нежни.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя или по диаметъра на стъблото при отрязания му край, или по максималния диаметър на главите. • за броколи, чийто размер се определя по диаметъра на стъблото - минималният диаметър е 8 мм; разликата между най-малкото и най-голямото стъбло във всяка опаковка не трябва да надхвърля 20 мм;

 • за броколи, чийто размер се определя по диаметъра на главата - минималният диаметър е 6 см; за предварително опаковано броколи или за броколи на връзки, минималният диаметър е 2 см; разликата между най-малката и най-голямата глава във всяка опаковка не трябва да надхвърля:

 • 4 см - ако най-малката глава има диаметър по-малък от 10 см;

 • 8 см - ако най-малката глава има диаметър, равен или по-голям от 10 см.

За предварително опаковано броколи или за броколи на връзки не се изисква еднородност на размера.

Съотношението между диаметъра на главата и диаметъра на стъблото във всяка опаковка не трябва да е по-малко от 2:1.

На височина броколите не трябва да надхвърлят 20 см.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на броколите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на броколите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.2. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на броколите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допуска загнило или с други повреди броколи, които го правят негодно за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 10% от броя или теглото на броколите да не отговарят на изискванията за размера.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от броколи с един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер (ако се изисква определяне на размера).

Броколите от клас І трябва да бъдат с еднаква степен на оцветяване.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.5.2. Опаковка

Броколите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Ако се използва натрошен лед, е необходимо да се вземат мерки главите да не се намират в разтопена вода.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

5.3. Търговски вид

Броколите могат да бъдат представени в опаковката: • вертикално;

 • хоризонтално.

Вертикално разположеното броколи трябва да бъде плътно опаковано, като натискът не трябва да бъде толкова силен, че да повреди главата. Ако е необходимо продуктът да бъде по-добре опакован, някои глави могат да се разположат хоризонтално.

Броколите могат да бъдат предварително опаковани или вързани на връзки.

Опаковките или връзките в една опаковка трябва да бъдат с приблизително еднакво тегло.

6. МАРКИРОВКА

Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Опаковчик и/или експедитор. Наименование и адрес или официално установено или прието кодово обозначение. В случай, че се използва кодово обозначение (символ), посочването на “опаковчик и/или експедитор (или съответните съкращения)” трябва да бъде непосредствено до кодовото обозначение (символ).


6.2. Естество на продукта

 • "Броколи" или "Calabrese", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (ако се изисква определяне на размера), изразен чрез минималния и максималния диаметър (стъблото в мм, главите в см), при необходимост;

 • “Пакетиран с натрошен лед” - при необходимост.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница