Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на кивиДата25.08.2016
Размер59.6 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8

Б – 9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА КИВИ

 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качеството на киви се отнасят за културните сортове от вида Actinidia chinensis (Planch.) или Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang and A.R. Ferguson) предназначени за консумация в прясно състояние.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Киви от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъде: • цяло (без дръжка);

 • здраво; не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация;

 • чисто, без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • твърдо; не се допускат меки, набръчкани или воднисти плодове;

 • добре оформено, не се допускат сраснали по два или няколко плода;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на киви трябва да бъдат такива, че то да може:

 • да издържа на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставя на местоназначението в добро състояние.

2.2. Минимални изисквания за зрялост

Киви трябва да бъде достатъчно добре развито и със задоволителна степен на зрялост. За да се изпълни това изискване киви трябва да е достигнало степен на зрялост:

- при опаковане в региона на производство и последващата доставка от опаковчика, както при внос и износ – не по-малка от 6.2о Брикс или 15% средно съдържание на сухо вещество;

- на всички други етапи на маркетинга – не по-малка от 9.5о Брикс;2.3. Класификация

Киви се класифицира в три класа на качество.2.3.1. Клас “Екстра”

Киви от този клас трябва да бъде с най-високо качество. То трябва да бъде добре развито и да притежава всички характеристики и оцветяване, типични за сорта.

То трябва да бъде без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, неговата съхраняемост и търговския вид в опаковката.

Съотношението между минималния/максималния диаметър на плода, измерен при напречното сечение, трябва да бъде 0.8 или повече.2.3.2. Клас I

Киви от този клас трябва да бъде с добро качество. То трябва да притежава всички характеристики, типични за сорта. То трябва да бъде твърдо, а плодовото месо съвършено здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата (но без израстъци или неправилна форма);

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни дефекти по повърхността с обща повърхност до 1 cм2;

 • малък “белег на Хейуърд” /като продълговати линии без издутини/;

Съотношението между минималния/максималния диаметър на плода, измерен при напречното сечение, трябва да бъде 0.7 или повече.

2.3.3. Клас II

Към този клас се отнася киви, което не може да се отнесе към клас “Екстра” и клас І, но съответства на посочените минимални изисквания.

Плодовете трябва да бъдат достатъчно твърди, а плодовото месо трябва да бъде без видими значителни дефекти.

Допускат се следните дефекти при условие, че киви запазва основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката: • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • дефекти по кожицата, като не големи зараснали драскотини или разкъсвания с обща повърхност до 2 cм2;

 • няколко по-изразени “белези на Хейуърд”с незначителни издутини;

 • незначителни набивания;

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по теглото на отделния плод.

Теглото трябва да бъде най-малко:


 • за клас “Екстра” - 90 грама;

 • за клас I - 70 грама;

 • за клас II - 65 грама.

Разликата в теглото между най-големия и най-малкия плод във всяка опаковка не трябва да бъде по-голяма от:

 • 10 грама - за плодове с тегло до 85 грама;

 • 15 грама - за плодове с тегло от 85 грама до 120 грама;

 • 20 грама - за плодове с тегло 120 грама до 150 грама;

 • 40 грама - за плодове с тегло 150 грама и повече.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на киви, което не отговаря на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на киви да не отговарят на изискванията на този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на киви да не отговарят на изискванията на този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас IІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на киви да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили, силно набити или развалени плодове, негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10% от броя или теглото на киви да не отговарят на изискванията за минимално тегло и/или на посочената граница на размера.

Размерът на плодовете трябва да бъде малко по-малък или малко по-голям от посочения размер или, в случаите когато плодовете са с най-малкия размер, теглото трябва да бъде не по-малко от:


 • за клас “Екстра” - 85 грама;

 • за клас I - 67 грама;

 • за клас II - 62 грама.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от киви с един и същ произход, сорт, клас на качество и размер.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Киви може да бъде смесвано в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията, посочени в чл.26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Киви трябва да бъде опаковано по начин, осигуряващ запазването му.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, по-специално от хартия или етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.
5.3. Търговски вид

Плодовете от клас “Екстра” не трябва да се допират един до друг и трябва да бъдат внимателно наредени в един слой.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора;

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор”(или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки – с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представляващ опаковчика и/или експедитора. продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код;

6.2. Естество на продукта


 • "Киви", “Актинидия” или друго еквивалентно наименование, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • Наименование на сорта (не е задължително);

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер, изразен чрез минималното и максимално тегло на плода;

 • Брой на плодовете (не е задължителен);

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф
Plodovezele -> Приложение №2 към ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница