Приложение №32 Разчет за капиталовите разходи в Община Карлово за 2008 гДата25.07.2016
Размер153.47 Kb.
Приложение №32


Разчет за капиталовите разходи в Община Карлово за 2008 г.


Функция/дейност

§

пмс 282/2006г.

целеви капит. 2007

целеви капит. 2008

Собствени средства

Всичко

І. Собствен бюджет

 

 

 

 

 

 

Функция "Общи държавни служби"

 

 

 

100000

 

100000

Дейност "Общинска администрация"

 

 

 

100000

 

100000

1. Компютри, стопански инвентар

52-00

 

 

60000

 

60000

2. Телефонна централа

52-00

 

 

30000

 

30000

3. Климатици

52-00

 

 

10000

 

10000

Функция "Жилищно строит., БКС,опазване на околната среда"

 

1788893

557589

4848900

20000

7215382

- Чистота д.623

 

 

 

 

20000

20000

1. Контейнеровоз

52-00

 

 

 

10000

10000

2.Контейнери 4 куб.м -10бр.

52-00

 

 

 

10000

10000

- Пречистване на отпадъчните води д.626

 

 

 

3000000

 

3000000

1. ПСОВ

52-00

 

 

3000000

 

3000000

- Др.дейности опазване околна среда д.629

 

68672

0

1490000

 

1558672

1.Завършване пета клетка на депо за ТБО - трети етап

52-00

2194

 

 

 

2194

2.Изграждане канализация с.Дъбене - трети етап

52-00

57581

 

 

 

57581

3.Саниране на нерегламентирани сметища -втори етап

52-00

8897

 

 

 

8897

4. Изграждане на канализация с. Розино Гл.колектор 2

52-00

 

 

490000

 

490000

5. Подобряване на инфраструктура на кв. 2,3,5,13,24,167,167А,169,175 гр. Карлово - реконструкция водопроводна мрежа и ремонт на улични настилки /в това число строителен надзор - 18000, геодезическо заснемане - 4000 лв/

51-00

 

 

1000000

 

1000000

- Др. дейности по жил.стр., благоустройство и регионално развитие д.619

 

1720221

557589

358900

 

2636710

1. Подмяна водопровод и ремонт асфалтова настилка ул."Ген.Заимов" Карлово - строителен надзор

51-00

 

3300

 

 

3300

2. Реконструкция на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Водопад"гр. Карлово - трети етап

51-00

102020

 

 

 

102020

3. Реконструкция на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Водопад"гр. Карлово - геодезическо заснемане

51-00

 

2500

 

 

2500

4. Благоустрояване на кв.103 в гр. Карлово - трети етап

51-00

417866

 

 

 

417866

5. Благоустрояване на кв.103 в гр. Карлово -трети етап -строителен надзор

51-00

 

14320

 

 

14320

6. Благоустрояване на кв. "Запад", Карлово - трети етап

51-00

455335

 

 

 

455335

7. Благоустрояване на кв. "Запад", Карлово - строит.контрол- 12560 лв.,геодезическо заснемане- 12600 лв.

51-00

 

25160

 

 

25160

8.Газификация гр.Карлово -втори етап

52-00

745000

 

 

 

745000

9.Благоустрояване Войнишко

51-00

 

11628

 

 

11628

10.Благоустрояване Войнишко-строит.контрол - 2500 лв., геод.заснемане- 1000 лв.

51-00

 

3500

 

 

3500

11. СМР ул. Роза - втори етап

51-00

 

3928

 

 

3928

13.Благоустрояване Войнишко - паметник

52-00

 

13200

 

 

13200

14. Благоустрояване на УПИ 2 Хавана

51-00

 

240053

 

 

240053

16. Благоустрояване Войнишкото

51-00

 

240000

 

 

240000

17. Реконструкция водопровод и улична настилка ул.Т.Каблешков- първи етап /в т.ч. строителен надзор 5000 лв. и геодезическо заснемане 2500 лв./

51-00

 

 

140000

 

140000

18. Реконструкция водопровод и ремонт паважна и тротоарна настилка ул.В.Левски - втори етап /в т.ч. строителен надзор 1000 лв. и геодезическо заснемане - 500 лв./

51-00

 

 

38000

 

38000

19.Изграждане на уличен водопровод и хидрофорна уредба в кв. "Бадемлика"гр. Карлово - първи етап

52-00

 

 

17000

 

17000

20. Изграждане водопровод и канализация - гр.Карлово кв. 4, 4А,4б и 179 /в т.ч. строителен надзор 1500 лв., геодезическо заснемане 800 лв.и ППР 2500 лв./

52-00

 

 

27000

 

27000

21. Реконструкция водопровод по ул. "Първа" с.Слатина /в т.ч. строителен надзор 3000 лв., геодезическо заснемане 1500 лв. и ППР 3000 лв./

51-00

 

 

40000

 

40000

22. Реконструкция ВиК мрежа гр.Карлово по ул.Водопад - първи етап

51-00

 

 

90520

 

90520

23. Строителен надзор и геодезическо заснемане на обект "Реконструкция на водопровод в гр. Клисура"

51-00

 

 

6380

 

6380

- Ремонт,изграждане пътища д.832

 

3572912

115379

292200

 

3980491

1.Реконструкция на гл.път І-6

51-00

1447217

21600

 

 

1468817

2.Реконструкция на ул."Т. Райнов"

51-00

1443189

21450

 

 

1464639

3.Реконструкция на път ІІ-64 до гл.път І-6 - в това число геод. Заснемане 690 лв.

51-00

682506

10270

 

 

692776

4. Ремонт и изграждане пътища - в това число:

51-00

 

62059

292200

 

354259

4.1. Рехабилитация на път IV - 64014, от км. 0+000 до км. 7+000 и реконструкция на мост на р. Мъртвица /Карлово-Дъбене-Войнягово/ - втори етап / в това число строителен надзор 2000 лв. и геодезическо заснемане - 500 лв./

51-00

 

62059

27500

 

89559

4.2.Рехабилитация на път IV - 64015 от км. 0+000 до км. 2+400 и реконструкция на мост на р. Бяла река /Баня-Пролом/ в това число строителен надзор 1800 лв., геодезическо заснемане 500 лв. и проектни работи 2900 лв./

51-00

 

 

61900

 

61900

4.3.Рехабилитация на път IV - 64005 от км. 0+000 до км. 9+324 /Карлово-Марино поле-Ведраре-Горни Домлян/ в това число проектни работи 1000 лв./

51-00

 

 

83000

 

83000

4.4. Рехабилитация на път IV - 60044 от км. 2+000 до км. 7+100 /Столетово - Слатина/в това число проектни работи - 1000 лв.

51-00

 

 

22000

 

22000

4.5.Местен път Домлян-Пролом / в това число строителен надзор 5300 лв. и геодезическо заснемане 4000 лв./

52-00

 

 

56300

 

56300

4.6. Рехабилитация на път IV - 64011 от км.0+000 до км.6+800 /Баня-Бегунци-Ведраре/ в това число проектни работи 1000 лв.

 

 

 

41500

 

41500

Функция "Здравеопазване"

 

 

 

10000

30000

40000

Дейност 413 "Общински болници"/капиталов трансфер/

 

 

 

10000

30000

40000

Анестезиологичен апарат, операционна маса

55-00

 

 

10000

30000

40000

Всичко Собствен бюджет:

 

5361805

672968

5251100

50000

11335873

ІІ. Кметство Клисура

 

 

100000

 

 

100000

- Дейност "Ремонт,изграждане пътища" д.832

51-00

 

100000

 

 

100000

-"Реконструкция канализация гр.Клисура"

51-00

 

100000

 

 

100000

ІІІ. Образование

 

 

 

20000

309907

329907

1.Строително-ремонтни дейности с енергоспестяващ инженеринг с гарантиран резултат” ЦДГ д. 311

51-00

 

 

 

309907

309907

2. Горелки за течно гориво ОУ д. 322

52-00

 

 

20000

 

20000

ІV. Детски ясли

 

 

 

 

91000

91000

Инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран ефект и съпътстващи строително монтажни работи

51-00

 

 

 

91000

91000

ВСИЧКО:

 

5361805

772968

5271100

450907

11856780Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница