Приложение 4 Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния секторстраница1/6
Дата28.10.2018
Размер434 Kb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор


4. Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор 192

4.1. Методология за провеждане на социологическите проучвания 192

4.2. Профил на респондентите 193

4.3. Обхват на услугите, предоставяни от ВиК операторите 198

За повече подробности вж. т. 3. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор. 202

4.4. Информираност на населението и бизнеса 203

4.5. Консумация на вода, цени и плащания 206

4.6. Мнение на обществото и на бизнеса по важни въпроси 209

4.7. Основни изводи 212
4. Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор


Националното представително проучване на населението и социологическото проучване на бизнеса са проведени с цел набиране и анализ на емпирична информация за удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор, за позитивни и негативни оценки за предоставяните услуги във водния сектор и за обществените очаквания за онези критерии, чрез които следва да се оценява работата на операторите, предоставящи ВиК услуги.

4.1. Методология за провеждане на социологическите проучвания


Обхватът на националното представително социологическо проучване на населението е 1500 пълнолетни лица, разпределени в 150 гнезда.

При население в страната над 18–годишна възраст от 6 454 824 лица за 2009 г. и при прилагане на следната формула и допускания:където:


Sp – стандартна грешка
p - относителен дял в проценти;

 

q = 100 - p;

 

N - лица в генералната съвкупност

6 454 824

δ- величина на вътрешно гнездовата корелация между единиците в гнездото по зададените признаци (δ = 0.0355);

0,0355

n - обем на извадката

1500

m - брой гнезда в извадката

150

- среден брой респонденти в едно гнездо

10

Доверителен интервал при гаранционна вероятност 0,95

1,96

Получените резултати за доверителните интервали и съответно стандартната и максималната грешки са:

Относителен дял в проценти

Стандартна грешка на p

Максимална грешка на p


p

Sp

Δ

от p-Δ

до p+Δ

Δ %

1

1

0,30

0,58

0,42

1,58

5

5

0,65

1,27

3,73

6,27

10

10

0,89

1,74

8,26

11,74

15

15

1,06

2,08

12,92

17,08

20

20

1,19

2,32

17,68

22,32

25

25

1,28

2,52

22,48

27,52

30

30

1,36

2,66

27,34

32,66

35

35

1,41

2,77

32,23

37,77

40

40

1,45

2,85

37,15

42,85

45

45

1,48

2,89

42,11

47,89

50

50

1,48

2,91

47,09

52,91

Резултатите от таблицата показват, че максималната грешка при натрупване на 50% в един от възможните отговори на даден въпрос е 2,91 %, т.е. полученият отговор ще е верен между 47,09–52,91% от изследваната съвкупност. Получените резултати показват, че изводите от проведеното изследване ще са с висока степен на достоверност при натрупване на отговори с относителен дял над 5%.

За избора на респонденти на изследването е приложен подходът на двойната гнездова извадка, като регионализиращи признаци са броят на населението, обхванато в районите за басейново управление на водите и броят на населението, обслужвано от отделните ВиК дружества. На основата на пропорционалния подход са определени броят на гнездата в съответните райони за басейново управление на водите и райони, обслужвани от ВиК дружествата. След определяне на броя на гнездата са определени конкретните населени места чрез стъпковия метод, а след това и районите и улиците в населените места на лотариен принцип.

Социологическото проучване на бизнеса не е представително на национално ниво. Изборът на респонденти е направен отново чрез гнездовата извадка. На първия етап бяха определени гнездата, в които да се интервюират представители на бизнеса, като това са гнездата от националното представително социологическо проучване на населението. Този подход дава възможност да бъдат направени известни съпоставки между резултатите от двете проучвания. След избора на населените места за регионализиращ признак при избора на фирми е използван показателят количество използвана вода от ВиК оператори в отделните сектори – услуги, промишленост и селско стопанство по данни от ПУРБ. В резултат, в извадката са включени 151 фирми, разпределени по сектори, както следва: 64 фирми от сектор услуги, 71 - от сектор промишленост и 16 - от сектор селско стопанство.

При изготвяне на анкетните карти за двете проучвания са определени няколко основни теми и ключови взаимовръзки, които да позволят включването на резултатите от изследването в изготвяния стратегически документ.

Работата на терен е извършена в началото на м. декември 2010 г.


Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> IVodi -> NSURVS
NSURVS -> Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
NSURVS -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
NSURVS -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
NSURVS -> Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктура
NSURVS -> Приложение 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
IVodi -> Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница