Приложение №4 с п и с ъ кДата28.04.2017
Размер181.55 Kb.

Приложение № 4

С П И С Ъ К


на длъжностите и на лицата, които имат право на

транспортни разноскиуч.2009/2010 год.

длъжност

Специалност

име и фамилия

маршрут

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”-


1 учител

Руска филология

Катя Бор.Василева

Пловдив – Асеновград

2.учител

Химия Англ. език

Снежана Стефанова Цветанова

Пловдив – Асеновград


3. учител

Бълг.език и англ.език

Недялка Ив.Колева -Кръстева

Крумово-Асеновград

ОУ “Отец Паисий”1.възпитател

НУП

Нели Г. Петрова

Червен - Асеновград

ОУ “Христо Ботев”


1.учител по музика

Муз. Педагогика

Емилия Г. Величкова

Пловдив – Асеновград

ОУ “Никола Вапцаров


1. учител

Руска филология

Мария Влад. Бодрова

с. Крумово - Асеновград

2.учител

Българска филология.

Ани Нед.Цветкова

с.Крумово-Асеновград

3.учител

Английска филология

Величка Ив. Христева

Пловдив-Асеновград

4.учител

Музикална педагогика

Людмила Люб.Толумбаджиева

Пловдив – Асеновград

5.Пом.директор

Матем. и информат.

Калина Ст. Василева

с. Кочово - Асеновград

6.Нач.учител

Нач. педагогика

Соня Дим. Ангелова

Пловдив - Асеновград

СОУ “Св. Княз БорисІ”


1. учител

Английски език

Зулайха Бор.Костадинова

с.Избегли – Асеновград

2. учител

НУП

Венета Кузм. Добрева

с.Крумово – Асеновград

3.учител

НУП

Делка Мет. Генчева

Пловдив – Асеновград

ОУ “П. Каравелов”


1.учител

Музика и пеене

Елена Г. Икономова

Пловдив – Асеновград

2.учител

Музика и пеене

Людмила Ненова Пиперова

Пловдив – Асеновград

3.учител

немска филология

Васил Д. Кендев

Пловдив – Асеновград

4.Начален учител

Предуч.и начална педагогика НУП

Зорка Анг. Байкушева

Пловдив – Асеновград

5.Начален учител

Предуч.и начална педагогика НУП

Йорданка П. Калоферова

с. Златовръх-Асеновград

ОУ “От. Паисий” с. Тополово-


1. възпитател

НУП

Маргарита В.Андреева

Асеновград - Тополово

2. възпитател

Химия, физика

Мария Анг. Джамбазова

Асеновград - Тополово

3.учител

Биология и Химия

Весела Хр. Маринова

Асеновград - Тополово

4.учител

НУП

Елена Цв. Каварджиева

Асеновград - Тополово

5.учител

НУП

Елина Г. Иванова

Асеновград - Тополово

6. учител

АЕ, изобр.изкуство

Розалина Ат.Димитрова

Асеновград - Тополово

7. учител

НУП

Нели Ат.Петкова

Асеновград - Тополово

8. учител

Инф. и комун.технол.

Нели Ефт.Кендерлиева-Ангелова

Асеновград - Тополово

9.учител

Англ.език

Катя Хр. Конзова

Асеновград - Тополово

ОУ”От.Паисий” с.Мулдава


1.учител

БЕЛ, фр.език

Николай Ст. Стоянов

Асеновград – Мулдава

2.учител

История и ТТ

Атанаска Тод. Хорозова

Пловдив – Мулдава

3.възпитател

Физика и химия

Николай Богд. Янков

Асеновград – Мулдава

4.възпитател

Биология,химия,ИИ

Вера Бл. Хубенова

Асеновград – Мулдава

5. учител

НУП

Илияна Жел.Иванова

Асеновград – Мулдава

6. учител

Бълг.ез. и англ.език

Теодора Мих.Кържина

Асеновград - Мулдава

7.учител

НУП

Сафие С.Мехмед

Асеновград – Мулдава

8.директор

НУП

Галя Бор.Божинова

Асеновград – Мулдава

9. учител

Математика и Физика

Йълмаз Ахмед Бекир

Асеновград – Мулдава

10.учител

НУП

Христина П.Василева

Асеновград -Мулдава

ОУ”Ас.Златаров” с.Боянци


1.Директор

Химия

Стефан Вакр. Стефанов

Асеновград – Боянци

2. прог.учител

Математика

Спас Запр. Запрянов

Асеновград – Боянци

3. прог.учител

Геогр.биол.химия

Надежда Вас.Сталева

Асеновград – Боянци

4. прог. учител

БЕЛ и руски език

Нина Миткова Чукалова

Асеновград – Боянци

5. прог. учител

БЕЛ

Весела Анг. Начева

Асеновград – Боянци

6. прог. учител

БЕЛ и история

Стоил Ян. Гуцев

Асеновград – Боянци

7. прог.учител

ТО и ИИ

Трайко Вангелов Бинев


Асеновград – Боянци

8.прог. възпитател

Математика

Иванка Й.Аргирова

Асеновград – Боянци

9.нач. възпитател

НУП

Добринка Кр. Добрева

Асеновград – Боянци

10.учител

НУП

Светлана Ив.Харачева

Асеновград – Боянци

11.учител

НУП

Нели Йорд.Калинова

Асеновград – Боянци

12. Нач.учител

НУП

Славка Г.Апостолова

Асеновград – Боянци

13.учител

НУП

Гергана Ст.Алексиева

Асеновград – Боянци

14.нач. възпитател

НУП

Анета Петкова Дикова

Асеновград – Боянци

15.прог. възпитател

БЕЛ и англ.език

Лора Вас.Петрова

Асеновград – Боянци

16.нач. възпитател

НУП и англ. език

Антония Ат.Гърбакова

Асеновград – Боянци

17Детски учител

ПУП

Савка Ив.Атанасова

Асеновград – Боянци
ОУ”Хр.Смирненски” с. Конуш


1. Учител

Бълг.руски, история

Мария Ат.Радева

Асеновград-Конуш

2. учител

НУП

Теодора Ап. Костова

Асеновград- Конуш

3. учител

НУП

Весела Ат. Махнева

Асеновград- Конуш

4. учител

Химия, Биол. Географ.

Величка Вас.Узунова

Асеновград- Конуш

5. учител

Предуч. педагогика

Виолета Бор.Димитрова

Асеновград- Конуш

6. директор

Руски и бълг.език

Пламен П. Даскалов

Асеновград- Конуш

ОУ”Кл.Охридски” с. Златовръх


1 Директор

БЕЛ, история

Лилия Йорданова Венева

А-д – Златовръх, Нови Извор

2.възпитател

НУП

Фатма Расимова Вели

Асеновград - Златовръх

3.учител

Биология, химия, турски език

Хатидже Ил. Наимова

Асеновград – Златовръх

4.учител

История, бълг. език

Иван Георгиев Иванов

Асеновград – Златовръх

5. Учител

Турски. ез.,Фр. ез., труд. обуч.

Филдание Ахм..Дурмуш

А- д – Златовръх


6.чител

НУП, ПУП

Христина Ив.Богданова

Асеновград –с.Златовръх

7.учител

НУП

Дарина Минчева Рекова

Асеновград – с.Златовръх

8. учител

Детска учителка

Мария Ат. Петрова

Асеновград – Нови извор

9. учител

НУП

Марияна Кост.Латева

Асеновград – Златовръх

10.учител

БЕЛ,Френски език

Милена Мет. Дочева

Асеновград – Златовръх


11. Учител

НУП

Ирена Викторова Мутафчиева

Асеновград- Златовръх

12. Учител


Математика, физика,информатика

Атанаска Костадинова Траянова

Асеновград - Златовръх

13. Възпитател

Физика ,химия

Инжисер Алиенввер Изет

Асеновград - Златовръх

ОУ”П.Волов” кв-Д.Воден


1.учител

Музика

Милена Сп. Колева

Пловдив – Асеновград

2.учител


НУП

Веска Хр. Христова

Пловдив - Асеновград

3. учител


БЕЛ

Иванка Ат.Тодорова

Пловдив - Асеновград

ОУ”В.Левски”- Нар бани -1. учител

Математика, физика

Гинка Ат. Благоева

Асеновград-Нар бани

2.учител

Химия и биология

Димитрина Хр. Генкова

Асеновград-Нар бани

3.учител

НУП

Елена К. Димитрова

Асеновград-Нар бани

4. Директор

БЕЛ

Бойка Петкова Бакалска

Асеновград – Нар.бани

ОДЗ “БАКО ДИНЧО”- Асеновград (филиал с. Мулдава)


1. учител

Дет.учителка

Елена Борисова Точева

Асеновград – Мулдава

2.учител

детска учителка

Иванка Борисова Палагачева

Асеновград – Мулдава

3.учител

детска учителка

Налян Емралова Джамбазова

Асеновград-Мулдава

4.учител

детска учителка

Садет Фикрет Дурмуш

Асеновград – Мулдава

ЦДГ “Мир” филиал Стоево


1. Дет.учителка

ПУП

Нермин Реджеп Шабан

Асеновград- Златовръх -Стоево

2. Дет.учителка

ПУП и НУП

СабриеИсмаил Мюмюн

Асеновград-Златовръх- Стоево

3. Дет.учителка

ПУП

Милена Дим.Начева

Козаново-Асеновград

ЦДГ “Пролет”ф-ли Боянци и Червен


1.учител

Детска учителка

Мария Анг.Николова

Асеновград – Боянци

2. учител

Детска учителка

Сийка Ник. Живондова

Асеновград – Боянци

3.учител

Детска учителка

Василка Ст.Видева

Асеновград – Боянци

4.учител

Детска учителка

Елена Николова Алексиева

Асеновград – Боянци

5.учител

Детски учител

Сияна Красим. Андреева

Пловдив – Асеновград

ЦДГ с. Тополово-


1. Директор

ПУП

Диана Ангелова Щерева

Асеновград-Тополово

2 Д.учител

Д.учител

Пенка П.Ангелова

Асеновград – Тополово

3. Д.учител

Д.учител

Василка П. Николова

Асеновград – Тополово

4. Д.учител

Д.учител

Елина Й. Запрянова

Асеновград-Тополово

5.учител

Д.учител

Карамфила И. Георгиева

Асеновград – Тополово

ЦДГ “Дружба”филиал Избегли-


1.учител

Детска учителка

Стела ХристоваХристева

Асеновград – Избегли

2. учител по музика

Детска учителка

Екатерина Асенова Ковачева

Асеновград-Избегли

ЦДГ “Надежда”- ф-п Козаново


1. Детска учителка

ПУП

Галина Ат. Гюрева

Асеновград-Козаново

ЦДГ “ Слънце “


1. учител

Детска учителка

Бояна Спасова Костова

с. Долнослав- Асеновград

2. учител

Детска учителка

Атанаска Смилянова Войчева

Пловдив- Асеновград

ОДК”В.Левски”-Асеновград


1. Учител

Хореограф

Дафина Иванова Карева

Пловдив - Асеновград


Забележка: Когато лицата одобрени в списъка отсъстват, пътните разноски на техните

заместници да бъдат заплащани
Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs -> reshenia 2007 2011 -> prilojenia
prilojenia -> Приложение 1 утвърдили: председател на общински съвет: / кирил трендафилов/ кмет на общината
prilojenia -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград
prilojenia -> Вид и описание на имота
prilojenia -> Приложение 1 анализ на ситуацията и оценка на потребностите
prilojenia -> Поделение Сметка
prilojenia -> Програма за развитие на Физическата култура и спорт в Община Асеновград за периода 2009 2013 година
prilojenia -> Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница