Приложение №4 т е Х н и ч е с к и с п е ц и ф и к а ц и и технически изисквания и технически спецификацииДата24.07.2016
Размер39.43 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

Технически изисквания и технически спецификации

За извършване на услуга с предмет: „Химикотехнологични анализи на сортове растения, заявени за сортоизпитване за биологични и стопански качества“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапица; Обособена позиция № 2: Химикотехнологичен анализ на соя; Обособена позиция № 3: Химикотехнологичен анализ на зимен и пролетен пивоварен ечемик; Обособена позиция № 4: Химикотехнологичен анализ на високоолеинов слънчоглед-газхроматографски анализ; Обособена позиция № 5: Алвеографски анализ на пшеница, зимна обикновена; Обособена позиция № 6: Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновена; Обособена позиция № 7: Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновена; Обособена позиция № 8: Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна твърда.Изисквания, на които следва да отговарят извършваните анализи:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапица

- на средна проба: съдържание на масло, % а.с.в. (БДС EN ISO 6883:2003, ISO 659:2009), мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (БДС EN ISO – 5509, 5508), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2), сурови влакнини в семенната обвивка, ВНИИЖ, IUPAC)

- На авторски семена: мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (БДС EN ISO – 5509, 5508), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2). Методика за изпитване на сортове рапица за БСК, посл. изм. 2011 г.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Химикотехнологичен анализ на соя

- на средна проба: съдържание на уреаза в семената и шрота, % (ВНИИЖ, IUPAC). Методика за изпитване на сортове соя за БСК, посл. изм. 2006 г.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Химикотехнологичен анализ на зимен и пролетен пивоварен ечемик

- I етап (средни проби от всички пунктове) технологичен анализ на пивоварен ечемик включваш определяне на следните показатели: водно съдържание, %, абсолютна маса (маса на 1000 зърна), g, изравненост над сито 2,5 mm, %, белтъчно съдържание, % абс.с.в.

- II етап микромалцуване на проби пивоварен ечемик (средни проби от минимум два пункта, преминали I етап): технологичен анализ на проби малц по следните показатели: водно съдържание, %, време на озахаряване, min, екстрактно съдържание на малц, %, екстракта разлика на малц, %, цвят на малца, ед. ЕВС, вискозитет на лабораторната пивна мъст от малц, mPa.s, разтворим азот на малц, mg/100g, общ белтък, % а.с.в.

Анализите следва да се извършат съгласно методите утвърдени от Комитета по анализите на Европейската пивоварна конвенция, описани в European Brewery Convention Analytica – EBI (1998), Verlag Hans Carl Getränke – Vachverlag, Nűrnberg. Методика за изпитване на сортове ечемик за БСК, посл. изм. 2011 г.4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Химикотехнологичен анализ на високоолеинов слънчоглед-газхроматографски анализ

- тотална масленост, % (БДС EN ISO 6883:2003 или БДС EN ISO 659:2009), определяне на мастно-киселинен състав (за високоолеиновите хибриди): линолова киселина, олеинова киселина, стеаринова киселина и палмитинова киселина, % (БДС EN ISO – 5509, 5508). Методика за изпитване на сортове/хибриди слънчоглед за БСК, посл. изм. 2011 г.5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – Алвеографски анализ на пшеница, зимна обикновена

- алвеографски анализ за определяне: влага, % (БДС EN ISO 712:2010), сила на брашното, W и еластичност/разтегливост, P/L(БДС ISO 5530-4).6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновена

- подготовка на пробата (от 2 kg), влага, % (БДС EN ISO 712:2010), обща стъкловидност, % (БДС 13378-1976), твърдост на зърното, % (експресен метод с “Инфраматик”), съдържание на суров протеин, (Nx5,7) % с.в. (БДС ISO 1871:2000 Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на азот по метод на Келдал. Общи положения), добив на мокър глутен, % (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993 Зърно. Методи за определяне количеството и качеството на глутена), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), число на хлебопекарната сила, усл. ед. (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), седиментационен индекс (БДС EN ISO 5529:2010. Зърно. Определяне на седиментационния индекс. Тест на Zeleny).7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновена

- подготовка на пробата (от 3 kg), влага (зърно и брашно), % (БДС EN ISO 712:2010), пробно смилане (до еднотипно пшенично брашно с рандеман 70% и ситоанализ), показатели на хляба, приготвен по методи за пробно лабораторно смилане и изпичане на хляб (специфичен обем, cm3/g, формоустойчивост, h/d, сензорна оценка по профилна скала), показатели на хляба по “ремикс” метод - за група “А” силни сортове пшеница (специфичен обем, формоустойчивост, сензорна оценка по профилна скала), фаринографски анализ (БДС ISO 5530-1:2013 част 1 Определяне на водопоемност и реологични свойства с фаринограф) - водопоглъщане, ml, време на образуване на тестото, min, стабилност на тестото, min, отпускане на тестото, ф. е, консистенция на тестото, ф. е.8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна твърда.

- показатели на зърно: маса на 1000 зърна, g (БДС EN ISO 520:2010), хектолитрова маса, kg/hl (БДС EN ISO 7971-1:2009), стъкловидност, % (БДС EN 15585:2008), съдържание на суров протеин (Nx5,7), % с.в. (БДС ISO 1871:2000), SDS-седиментационно число, cm3 (ICC 151), добив на мокър глутен, % (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993 Зърно. Методи за определяне количеството и качеството на глутена), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375:1990 /Изменение 1:1993), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1: 1993), жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006); показатели на грис: eкспериментално смилане на зърното до грис – добив на грис (Модифициран метод с адаптирана лабораторна мелница (Петрова, 1993)), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006); показатели на макаронен продукт: жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006), число на кулинарно качество, 1-8 (Alause, J 1977).

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница