Приложение №6 план – график за разплащане на отчетените просрочени задължения на община любимец към 31. 12. 2011годДата15.01.2018
Размер51.61 Kb.
Приложение № 6

ПЛАН – ГРАФИК

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ към 31.12.2011год.


1.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
ТРЕЙС – СОФИЯ” ЕАД СОФИЯ - ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ УЛИЦА ТРАКИЯ” ПО ДОГОВОР ОТ 30.09.2008г. И

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 19.05.2009г. - 360 081,87лв. в т.ч. ф-ра

№336/04.08.2009г. – 78000,83лв. , ф-ра №341/30.09.2009г. – 205237,20лв. и ф-ра №343

от 11.12.2009г. – 76843,84лв.

- ОБЕКТ „ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА

УЛИЧНИ НАСТИЛКИ” ПО ДОГОВОР ОТ 01.07.2008г. – 50 000,00лв. по ф-ра №265

от 01.08.2008г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 50000лв.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГ БУЛ.ОДРИН” ПО ДОГОВОР ОТ

10.09.2008г. - 90 890,38лв. по ф-ра №278/20.11.2008г.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ ПЛОЩАДКА ЗЕЛЕНЧУКОВА БОРСА” ПО ДОГОВОР

ОТ 10.09.2008г. – 114 938,88лв. по ф-ра №281/25.11.2008г.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ.ОБОРИЩЕ” ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г. –

23 789,11лв. по ф-ра №280/25.11.2008г.

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 23789,11лв.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. КЪМ II СТОПАНСКИ ДВОР” ПО ДОГОВОР ОТ

10.09.2008г. – 92 059,49лв. по ф-ра №279/25.11.2008г.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГ ГРАДСКИ СТАДИОН” ПО ДОГОВОР ОТ

10.09.2008г. – 113 922,31лв. по ф-ра №284/04.12.2008г.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦА ОБОРИЩЕ МЕЖДУ БУЛ.ОДРИН И

БУЛ.МАРИЦА ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г.– 92 452,63лв.по ф-ра №285 от

04.12.2008г.

- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ.ДОЙРАН” ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г. -

48 955,26лв. по ф-ра №286/04.12.2008г.  • ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНА НА СПОРТНА ЗАЛА ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 29.12.2008г. – 86 167,20лв. по ф-ра №291 от 29.12.2008г.

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД - 1 073 257,13лв.

ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД ЯМБОЛ ПО ПРОГРАМА САПАРД ОБЕКТ „КАНАЛИЗИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 29.06.2007г.

НЕРАЗПЛАТЕНАТА СУМА Е В РАЗМЕР НА 337 639,06лв. в т.ч. 91 010,96

СОБСТВЕН ПРИНОС по ф-ра №1212/23.12.2008г. и 246 628,10лв. СУМА НЕПОЛУЧЕНА ОТ САПАРД по №1409/30.05.2009г.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 26010,96лв.

КАН КО” ЕООД ПЛОВДИВ  • ОБЕКТ „ПОДМЯНА ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД В с.БЕЛИЦА ПО ДОГОВОР ОТ 24.06.2009г. НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА - 22 764,40лв. по ф-ра №41 от 14.07.2010г.

  • ОБЕКТ „КАНАЛИЗАЦИЯ УЛИЦА СТАРА ПЛАНИНА” ПО ДОГОВОР ОТ 15.06.2009г. НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА - 23 913,84лв. по ф-ра №16/07.09.2009г.

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „КАН КО” ЕООД - 46 678,24лв.
СТРОЙ-ГСТ” ЕООД ДИМИТРОВГРАД

- ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С.БЕЛИЦА - 2009г. –

32 326,08лв. по ф-ра №103/30.03.2010г. – 15293,28лв. и проф.ф-ра от 30.03.2010г. в

размер на 17032.80лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 5293,28лв.

- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕРВИЗНА УЛИЦА НА БУЛ.ОДРИН” - 2009г. -

47 020,63лв. по проф.ф-ра от 22.07.2009г.

- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА В МНО - 2009г. – 49 071,76лв. по проф.ф-ра от

22.07.2009г.

- „ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ”

2009г. - 12 770,94лв. по проф.ф-ра от 11.11.2009г.

- „ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ”

2011г. - 15 083,81лв. по проф.ф-ра от 15.09.2011г.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД - 156273,22лв.
ЕТ „МАРЧЕЛА – 90 ЗЛАТКО МАРЧЕВ” ХАСКОВО

- ОБЕКТ „ПОКРИТ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР” ПО ДОГОВОР ОТ 30.08.2010г.59 976,07лв.
Д.А.-ДИМИТЪР АТАНАСОВ” ЕООД СВИЛЕНГРАД

  • ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЯВ ТРОТОАР УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ПО ДОГОВОР ОТ 16.07.2010г. - 7 000лв. по ф-ра №141/14.09.2010г.

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 7000лв.
ЕВРОПЛАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД СОФИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ, АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ И АНАЛИЗИ НА СГРАДИТЕ НА

НУ”ХРИСТО БОТЕВ” И ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ДОГОВОР ОТ

24.02.2011г. - 31 800,00лв. по ф-ра №12/05.05.2011г.
ЛИ КОНСУЛТ” ООД СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 28.07.2010г. – 6 910лв. по ф-ра №47/09.09.2010г.ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 1 719 533лв. - ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 112 093лв.
2.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
ТИТАН – КЛИНЪР” ООД КЪРДЖАЛИ

- СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОПОЧИСТВАНЕ

НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 – М.НОЕМВРИ

2011год. - 374819лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г. - 19272лв.


ЕТ”Р.И.С. – 999 – Д.КОЛЕВ” ХАСКОВО

  • ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПО ДОГОВОР

ОТ 2008 И 07.04.2009г. - 85 915,98лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г. – 2338лв.

ДМД” ООД ХАСКОВО

- ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В ТЕЛЕВИЗИЯ „РЕКОРДИНГ АИДА” ПО ДОГОВОР ОТ 03.02.2009г. и от 01.02.2010г. – 11 400,00лв.
АР ЕНД ДИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД СОФИЯ

- КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ - 19 200лв.


МЕГА БИЛД” ЕООД ТЕТЕВЕН

- „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ ПО ДОГОВОР ОТ 01.09.2010г. - 7056лв. по ф-ра № 506/18.01.2011г.

- „ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ” ПО ДОГОВОР ОТ 01.08.2010г. – 7800,00лв. по ф-ра №507/18.01.2011г.

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „МЕГА БИЛД” ЕООД - 14 856,00лв.
ГМД” ЕООД ЧИРПАН

ПОЛАГАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА - 6 336,00лв. по ф-ра №69 от 20.07.2009г.


ДЗЗД”КОНСОРЦИУМ СКАЙХИМ”

ТАКСА ИНТЕРНЕТ за периода м.май-м.ноември 2011г. - 2940,00лв.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ЕТ”АНАХИМ”

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ – м.ноември - 1120,80лв.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
НИХМ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

МЕТЕОРОЛОГИЧНА УСЛУГА за периода м.юни – м.ноември 2011г. - 1800,00лв.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ЧЕМИ ДДД” ЕООД ХАСКОВО

ИЗВЪРШЕНИ ДДД УСЛУГИ/ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ДЪРВЕТА/ - 3 424,00лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.


ТРАНСПОРТНА ДЕЗ.СТАНЦИЯ” ЕООД СОФИЯ

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ КАНАЛНИ ШАХТИ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ - 3 067,20лв. по ф-ра №733/19.07.2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.


АНИВА” ЕООД СОФИЯ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ 03.08.2009г. – 3 045,00лв. по ф-ра №521/02.11.2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.


ЕТ”НИКОЛА КАЗАКОВ” ЛЮБИМЕЦ

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ДОГОВОР ОТ 30.07.2010г. – 2 400,00лв. за периода м.септември – м.ноември 2011г.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ - 535324лв.

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 39407лв.


3.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ РАЗХОДИ
ЕТ „МАРЧЕЛА – 90 ЗЛАТКО МАРЧЕВ” ХАСКОВО

ДОСТАВКА НА СТРОЙТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДОГОВОР ОТ 2008г. – 5 000лв.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 5000лв.

по ф-ра №1200/18.11.2008г. И ПО ДОГОВОР ОТ 21.04.2009г. – 52994лв. по ф-ра №1855/29.04.2010г.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕТ”МАРЧЕЛА-90” - 57 994,00лв.

Д.А.-ДИМИТЪР АТАНАСОВ” ЕООД СВИЛЕНГРАД

ДОСТАВКА НА СТРОЙТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 2010г. ПО ДОГОВОР ОТ 29.03.2010г. – 33 112,50лв. по ф-ри №128/20.05.2010г. – 13017,60лв. и №140 от 03.09.2010г. – 20094,90лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. 13017,60лв.
СТРОЙ-ГСТ” ЕООД ДИМИТРОВГРАД

- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА В МАЛАМАР ДЕРЕ” - 2009г. – 7 648,61лв. по

проф.ф-ра от 22.07.2009г.
ГРУДИ” ЕООД ЛЮБИМЕЦ

РЕМОНТ СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС - 4 002,00лв. по ф-ра №411/07.06.2011г.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
РСО „МАРИЦА” ХАСКОВО

ЧЛЕНСКИ ВНОС 6 756,00лв ЗА ПЕРОДА 01.04.2009г. – 30.09.2010г.


АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ СОФИЯ

ЧЛЕНСКИ ВНОС 1 987,60лв. за 2010г. и 2011г.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 1043,80лв.
ТАНИНА” ЕООД ЛЮБИМЕЦ

РЕМОНТ КМЕТСТВО СЕЛО БЕЛИЦА - 1 196,91лв. по ф-ра 70/04.10.2011г.ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.


ЕТ”ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА” ЛЮБИМЕЦ

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА ЯСЛА,ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ - 60309лв. за периода м.август – м.ноември2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.


ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ РАЗХОДИ - 173008лв.

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 84 570лв.
4.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ,ВОДА И ГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2010 – 30.11.2011г. - 30508лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
5.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /ПЕРСОНАЛ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ/ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ НА 2011г. – 10628лв.

ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.

Гл.счетоводител:………………

/ Н.Ценов /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница