Приложение към Заповед № г на Министъра на околната среда и водитеДата21.07.2018
Размер81.91 Kb.
Приложение към Заповед № ………………………..2002 г.

на Министъра на околната среда и водите
Настоящото Приложение е неразделна част от Заповед № ………………2002 г. на Министъра на околната среда и водите относно публикуване и актуализация на Каталог на източниците на екологична информация във връзка с чл. 24 и чл. 25 от Закона за опазване на околната среда и чл. 15, ал.1, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, наричана по-нататък “Заповедта”.
Въпросник № 1 с данни за организацията се попълва еднократно, а въпросници №2 и №3 се попълват за всеки отделен тип информационен ресурс по т.5. от Заповедта.
Попълва се Въпросник №3 за личността, предоставила конкретната информацията във Въпросник № 2.
Следната информация във въпросниците се предоставя на български и английски език:

 • имената на всички институции по т.1., т.5.1. и т.6.1. от Въпросник № 1;

 • заглавието на данните по т.2 от Въпросник № 2;

 • описанието на данните по т.3.А2 от Въпросник № 2;

 • заглавията на законодателни и административни актове по т.3.А1, булет 1 от Въпросник № 2;

 • заглавията по т. 3.А7, булет 2 от Въпросник № 2;

 • Въпросник № 3 за личност за контакт по конкретната информация.

Въпросниците са публикувани на адрес в Интернетhttp://nfp-bg.eionet.eu.int/cds_bg/main.htm

откъдето може да бъдат “свалени” и ползвани в електронен формат.


Попълнените въпросници се изпращат по електронен път в Изпълнителната агенция по околна среда на адрес:

cds@nfp-bg.eionet.eu.int
Попълнените въпросници се съхраняват на електронен носител в Изпълнителната агенция по околна среда до последваща актуализация съгласно т.6.4. от Заповедта.


Въпросник №1

Информация, свързана с организациите - източници на екологична информация


 1. Име на организацията (на български и английски език):

......................................................................................................................................

 1. Съкратено наименование на организацията

......................................................................................................................................

 1. Адрес на организацията

3.1.Име на личност за контакт по т. 6. от Заповедта

3.2.Телефон .............................................................................

3.3. Факс ........................................................................................................................

3.3.E-mail ........................................................................................................................

3.4.URL (Адрес в интернет) ..................................................................................

3.5. Пощенски код....................................................................................................

3.6.Улица .................................................................................................................

3.7.Град/Село............................................................................................................

3.8.Пощенска кутия..................................................................................................
4. Ако организацията използва повече от една сгради, разположени на различни адреси, се попълва адресната информация за всяка една от тях

4.1. Телефон .............................................................................................................

4.2. Факс ...................................................................................................................

4.3.E-mail .................................................................................................................

4.4.Пощенски код....................................................................................................

4.5.Улица .................................................................................................................

4.6.Град/Село............................................................................................................

4.7.Пощенска кутия..................................................................................................

4.8.Принадлежност/подчиненост на организацията


 1. Ако организацията е подчинена на друга организация, се попълват данни за втората:

5.1. Име на организацията (на български и английски език):

..............................................................................................................................

5.2. Адрес на организацията
   1. Пощенски код......................................................................................

   2. Улица ....................................................................................................

   3. Град/Село............................................................................................

   4. Пощенска кутия..................................................................................
  1. URL (Адрес в интернет)

.........................................................................……………………………………..


 1. Ако организацията има подчинени институции (агенции, институти и др.), се попълват данни за тях. Ако организацията има определен брой регионални подразделения (напр. РИОСВ, ХЕИ и др.), посочва се само броят и имената им.


За всяка от подчинените организации се попълват следните данни:

6.1. Име на организацията (на български и английски език):..............................................................................................................................

6.2. Адрес на организацията   1. Пощенски код......................................................................................

   2. Улица ....................................................................................................

   3. Град/Село............................................................................................

   4. Пощенска кутия..................................................................................
  1. URL (Адрес в интернет)

.........................................................................……………………………………..

7. Дата на предоставяне на данните:


Въпросник №2

Попълва се за всеки отделен информационен ресурс, съществуващ в организацията и свързан с обхвата на Каталога на източниците на екологична информация - всеки отделен проект, база данни и т. н.
1. Клас на данните- подчертайте

1.1. Електронна база данни - която ползва определен софтуер за поддържане на релационна база данни- Oracle, Informix, Sybase и др.

1.2. Регистри/Документи – брошури, книги, доклади, отчети, регистри за лицензи, разрешителни и др. Този тип данни обикновено се съхраняват на хартия или на електронен носител, ползвайки някой от продуктите на MS Office - примерно Word, Excel и др.

1.3. Картен материал

1.4. Други – описват се

..............................................................................................................................


2. Заглавие на данните (на български и английски език)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Съдържание на класа данни:

А. ОСНОВНИ ДАННИ
А.1. Основание за събиране на информацията (може да се посочи повече от един отговор)


 • Национално законодателство- закон, наредба и др.(заглавията на документите се посочват на български и английски език)

..............................................................................................................................

 • Конвенции и произтичащите от тях задължения - напр. Конвенцията от Орхус и др.

..............................................................................................................................

 • Други - извънредни ситуации - напр. войни, аварии, инциденти и др.

..............................................................................................................................

А.2 . Кратко описание на съдържанието (на български и английски език)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................А.3. Език на оригиналните данни

..............................................................................................................................А.4. Езици, на които се съхранява информацията

..............................................................................................................................А.5. Достъп до информацията (може да се посочи повече от един отговор)


 • Публичен- Да/Не

..............................................................................................................................

 • Предназначена е за предоставяне на национални институции- посочете на кои

..............................................................................................................................

 • Предназначена е за предоставяне на международни институции- посочете на кои

..............................................................................................................................

 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията -Да/Не

..............................................................................................................................
А.6. Ограничения на достъпа

 • Няма ограничения

..............................................................................................................................

 • Ограничения, свързани със законодателството - пр. конфиденциална информация – описва се

..............................................................................................................................

 • Други ограничения – описва се

..............................................................................................................................
А.7. Начин на разпространение на информацията (може да се посочи повече от един отговор)


 • Чрез интернет - посочете адреса

..............................................................................................................................

 • Чрез печатни издания - посочете име, автори (на български и английски език)

..............................................................................................................................

 • По др. начини – описват се

..............................................................................................................................
А.8. Начин на достъп до информацията

 • Ако информацията се предоставя съгласно разпоредбите на определен закон или наредба, посочва се нормативния акт; ако информацията се предоставя по друг, установен от институцията ред, редът се описва

..............................................................................................................................

 • Цена – описание - напр. безплатно, по договаряне, по нормативи, определени от Министър, които покриват само материалните разходи по предоставянето, др. – описват се

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Б. Технически спецификации

Б.1. Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Б.2. Описание на измервателни уреди

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Б.3.Начин на съхранение на данните


 • База данни- Oracle, Sybase, Informix, и др., версия

..............................................................................................................................


 • MS Office -приложение - Word, Excell, Access, др, версия

..............................................................................................................................

 • Специално разработен за съответната база данни софтуер

…………………………………………………………………………………..

 • На хартиен носител

..............................................................................................................................

 • Друг начин – описва се

….........................................................................................................................
В. Географски данни

В.1. Териториално покритие (описваните данни обхващат територията на цялата страна или на определен регион)


.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

В.2. Специално включени местности (напр. защитени територии, горещи точки и др.)


.............................................................................................................................

В.3. Да се посочат географски координати - по ламбертова система, ако е възможно

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Г. Данни, свързани със събиране и актуализиране на информацията

Г.1. Начини, по които е получена информацията (напр. налична лаборатория, автоматизирана система за екологичен мониторинг, извършена контролна дейност и др.)


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................Г.2. Тип на събираните данни – подчертава се

 • Данни, свързани с измерване

 • Мета данни (не самите данни, а описание или информация за тях)

 • Други

Г.3. Актуализиране на данните – подчертава се верния отговор


 • Периодично

 • Непериодично (инцидентно)

 • Еднократно (не се актуализират)Г.4. Периодичност на събиране на информацията – подчертава се верния отговор

 • Еднократно- когато данните не се актуализират

 • Ежедневно

 • Ежемесечно

 • Тримесечно

 • Годишно

 • Друго - посочете


Г. 5. Период, за който е събрана съответната информация в организацията /от начална дата до крайна дата/
Начална дата

.......................................................................................................................

Крайна дата

..............................................................................................................................Д. Друга важна информация - основни забележки

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….4. Дата на предоставяне на информацията

..............................................................................................................................
Въпросник №3

Данни, свързани с личности за контакт относно конкретната информация, предоставена във Въпросник № 2
1. Име на личност:

......................................................................................................................................

2. Титла на личността- примерно проф., д-р., инж. и др.......................................................................................................................................

3. Позиция в организацията - роля на личността във връзка с конкретната информация за околната среда......................................................................................................................................

4. Адрес на личността

4.1. Телефон ...........................................................................................................

4.2. Факс ...................................................................................................................

4.3. E-mail .................................................................................................................

4.4. URL (Адрес в интернет на организацията) ....................................................

4.5. Пощенски код...............................................................................

4.6. Улица ........................................................................................

4.7. Град/Село........................................................................................

4.8. Пощенска кутия........................................................................................4.9. ЕКНМ на населеното място..........................................................................
5. Езици, които владее ..........................................................
6. Дата на предоставяне на данните:

......................................................................................................................................
Каталог: cds
cds -> Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване
cds -> Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване
cds -> Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване Горива за дизелови двигатели
cds -> Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване
cds -> Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница