Приложение No 3 спецификации на имота attachment No 3 specifications of the propertyДата15.01.2018
Размер60.83 Kb.

Приложение No 3
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИМОТА


Attachment No 3
SPECIFICATIONS OF THE PROPERTY
1.Апартаменти:
1.1.Дневни:

1.1.1.Подови настилки - ламинат за битови помещения 8 мм, производител - ЕGGER– Austria,

1.1.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;

1.2. Спални :

1.2.1. Подови настилки - ламинат за битови помещения 8 мм, производител - ЕGGER– Austria;

1.2.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;


1.3. Кухни:

1.3.1. Подови настилки - ламинат за битови помещения 8 мм, производител - ЕGGER– Austria;

1.3.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;


1.4. Антрета:

1.4.1. Подови настилки – теракот 20/20 или 30/30 - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Аспарух” – гр. Исперих;

1.4.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;


1.5. Сервизни помещения:

1.5.1. Подови настилки - теракот 20/20см или 30/30см - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Аспарух” – гр. Исперих

1.5.2. Стени - фаянс 20/30см, 20/25см - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Омуртаг” – гр. Шумен;
1.5.3 Тавани – пръскана мазилка 1.5.3. Тавани – пръскана мазилка;

1.5.4. Оборудване - санитарен фаянс - български-1-во качество – по БДСтандарт - производител “Идеал Стандарт” – гр. Севлиево;


1.5.5. Смесителни батерии и душове - българско-1-во качество – по БДСтандарт, производител “Видима” – гр. Севлиево;
1.6. Тераси:

1.6.1. Подови настилки - гранитогрес 33/33 см., български 1-во качество – по БДСтандарт, производител: “Хан Аспарух” – гр. Исперих;
1.7. Врати:

1.7.1. Блиндирани входни врати с фурнир и цвят: “ДЪБ”, производител “СОЛИД 55” - България,

1.7.2. Вътрешни интериорни врати с цвят: “БЯЛ”, производител “DORPAN”
2. Офиси:

2.1. Работни помещения:

2.1.1. Подови настилки - ламинат за офисни помещения 8 мм, производител - ЕGGER– Austria,
2.1.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;
2.2. Антрета:

2.2.1. Подови настилки – теракот 20/20 или 30/30 - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Аспарух” – гр. Исперих;

2.2.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;

2.3. Сервизни помещения:

2.3.1. Подови настилки - теракот 20/20 или 30/30 - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Аспарух” – гр. Исперих

2.3.2. Стени - фаянс 20/30, 20/25 - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Хан Омуртаг” – гр. Шумен;
2.3.3. Тавани – Пръскана мазилка

2.3.4. Оборудване - Санитарен фаянс - български-1-во качество – по БДСтандарт - производител “Идеал Стандарт” – гр. Севлиево;


2.3.5. Смесителни батерии и душове - българско-1-во качество – по БДСтандарт, производител “Видима” – гр. Севлиево;
3. Външна дограма - PVC-дограма – трикамерна с цвят: “БЯЛ”, производител “THYSSEN POLYMER” GmbH – Germany
4. Мазета:

4.1. Подови настилки – гланцирана циментова замазка;

4.2. Стени и тавани - латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;
5. Гаражи :

5.1. Подови настилки - гранитогрес 33/33 см., български 1-во качество – по БДСтандарт, производител: “Хан Аспарух” – гр. Исперих;

5.2. Стени и тавани -латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;

5.3. Гаражни врати - едносекционни с цвят: “БЯЛ”, производител “HORMAN” GmbH – Germany;


6. Общи части:

6.1. Подови настилки - мрамор, производител “Румянцево” “SEDIMENT S.A.” - България;

6.2. Стени и тавани -латекс с цвят "БЯЛ" - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител - “Лакпром” - Световрачане;

6.3. Асансьор – електрически, с долно машинно помещение, с кабина 930/1000 –СТАНДАРТ, производител “ИЗАМЕТ” - България;


7. Абонатна станция - изградена, производител “БРУНАТА ТЕРМАЛ” - България;
8. Отоплителна инсталация – тръби, колекторни разпределителни кутии - производители: “HEWING” Gmbh – Germany, “MINOL MESSTECHNIK W.LEHMANN” Gmbh & Co.– Germany, “DALPEX” S.R.L. – Italy, “APE RACCORDERIE” S.R.L. – Italy, “Cav.Uff.GIACOMO CIMBERIO” S.R.L. – Italy, “BIANCHI F.LLI” S.R.L. – Italy, “RADIATORI 2000” Gmbh – Germany, “HENCO INDUSTRIES” N.V. – Belgium, “COMAP” S.A. – France.
8.1. алуминиеви радиатори – италиански с цвят: “БЯЛ”;

8.2. отоплителни лири с цвят: “БЯЛ”;


9. ВиК инсталация - тръби и части, производител “FV-PLAST” – Czech Republic, SPUR a.s. – Czech Republic;
10. Ел. Инсталации – силно- и слабо-токови с "ЕЛКАБЕЛ"- България, “ABB - Asea Brown Boveri”, “Plymouth Rubber Co” USA / “IGI” – Austria, BISHOP(R), “СВЕТЛИНА” АД- България, “ЕЛПО” АД- България, “GERHARD PETRI” GmbH – Germany, “PREUSSAG GRUPPE”/ ”Noell Service und Maschinentechnik” - Bad Muskau - Germany.
10.1. ключове и контакти във всички помешения - с цвят: “БЯЛ” - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител – “АТРА-96” ООД – Бългития;

10.2. апартаментско разпределително табло - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител – “АТРА-96” ООД – България;

10.3. противовлажни “IP-54” осветителни тела в мокри помещения, тераси и общи части модел “Орион” - български-1-во качество – по БДСтандарт, производител – “АТРА-96” ООД – Бългития;
11. Покриви - плоски покриви и тераси и Скатни покриви – обшивка с медна ламарина и битумни керемиди с цвят: ”КАФЕ”, производител “VILLAS” – Austria;
12. Фасада - външна топлоизолационна интегрирана система “BAUMIT”, “AUSTROTHERM”, “MUREXIN” – Austria;
13. Строителство - монолитно;

13.1.Арматура – Клас АI /Æ6.5, Æ8, Æ10/

Клас АIII /N10 до N25/

“METAL TRADE” Ltd.


13.2. Бетон – Клас В20, производител “ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН” ЕООД - България;
13.3. Зидария от газобетонови блокове, проиводител “ИТОНГ” - България;

 1. Houses:
  1. Living rooms:

   1. Floorings – grade 1 ceramic glazed tiles

   2. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to Bulgarian State Standard (BSS),

   3. Dining room:

   4. Floorings - grade 1 ceramic glazed tiles

   5. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to Bulgarian State Standard (BSS)  1. Bedrooms

   1. Floorings – laminate for living , manufacturer – EGGER, Austria

   2. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to BSS,
  1. Kitchens

   1. Floorings – grade 1 ceramic glazed tiles

   2. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to BSS,
  1. Entrance halls

   1. Floorings – grade 1 ceramic glazed tiles, manufacturer

   2. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to BSS,
  1. Service premises

   1. Floorings – terracotta 20/20 or 30/30, Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer “Chan Asparuh”, town of Isperih

   2. Walls – faience 20/30 cm. or 20/25 cm., Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer – “Chan Omurtag”, town of Shoumen

   3. Ceilings – sprayed coating

   4. Sanitary equipment – sanitary faience, Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer “Ideal Standart”, town of Sevlievo

   5. Mixing taps (blenders) and showers - Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer “Vidima”, Sevlievo
  1. Balconies

   1. Floorings – granitogres (ground stones, mixed with resins and pressed) 33/33 cm., Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer “Chan Asparuh”, Isperih.
  1. Doors

   1. Wood entrance doors , manufacturer “CRAFT MASTER”, USA

   2. Interior doors, white color, manufacturer “CRAFT MASTER ”


 1. Exterior window frames - PVC frames – three-chamber, oak color, manufacturer “THYSSEN POLYMER” GmbH, Germany 1. Common parts

  1. Floorings – marble, manufacturer Rumiantsevo Sediment SA, Bulgaria

  2. Walls and ceilings – latex, white color, Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer – Lakprom, Svetovrachene

  3. Elevator – electrical, underground machine premise, cabin 930/1000 – standard, manufacturer Izamet, Bulgaria
 1. Heating station – built, manufacturer “Brunata Termal”, Bulgaria
 1. Heating installation – pipes, collecting and distribution boxes – manufacturer HEWING GmbH, Germany, “MINOL MESSTECHNIK W.LEHMANN” Gmbh & Co.– Germany, “DALPEX” S.R.L. – Italy, “APE RACCORDERIE” S.R.L. – Italy, “Cav.Uff.GIACOMO CIMBERIO” S.R.L. – Italy, “BIANCHI F.LLI” S.R.L. – Italy, “RADIATORI 2000” Gmbh – Germany, “HENCO INDUSTRIES” N.V. – Belgium, “COMAP” S.A. – France

  1. Aluminum radiators – Italian, white color
  1. Heating brackets – white color
 1. Water & sewage – pipes and parts, manufacturer “FV-Plast”, Czech Republic. SPUR a.s., Czech Republic
 1. Electrical installations - “ELKABEL” Bulgaria, “ABB - Asea Brown Boveri”, “Plymouth Rubber Co.” – USA, “IGI” – Austria, BISHOP(R), “SVETLINA” AD BULGARIA, “ELPO” АД, Bulgaria, “GERHARD PETRI” GmbH – Germany, “PREUSSAG GRUPPE”/ ”Noell Service und Maschinentechnik” - Bad Muskau - Germany.
  1. Switches and sockets in all premises – white color, 1st quality according to BSS, manufacturer – “Atra-96” OOD, Bulgaria
  1. Distribution switchboard – Bulgarian, 1st quality according to BSS, manufacturer – “Atra-96” OOD, Bulgaria

  2. Moist-resistant IP-54 lights in wet premises, balconies and common parts, model Orion - 1st quality according to BSS, manufacturer – “Atra-96” OOD, Bulgaria
 1. Roofs – flat roofs and terraces, sloping roofs – sheathed with copper laminated sheets and bitumen roof-tiles, coffee color, manufacturer VILLAS, Austria
 1. Façade – exterior heat insulation system – BAUMIT, AUSTROTHERM, MUREXIN – Austria 1. Construction – monolit

13.1 Iron fixture (concrete reinforcement) – Class АI /6.5, 8, 10/

Class АIII /N10 до N25/“METAL TRADE” Ltd.
13.2 Concrete – Class B20, manufacturer Zlatna Panega Concrete EOOD, Bulgaria
13.2 Masonry of gas-concrete blocks, manufacturer ITONG, BulgariaTRANSBILD Ltd.

Address:
45 Knyaz Boris I Str. Burgas, 8000

Tel: +359 56 816126

GSM: +359894602597

www.transbild.com
Каталог: EUR
EUR -> Европейска комисия Съобщение за медиите
EUR -> Европейска комисия Съобщение за медиите
EUR -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
EUR -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
EUR -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
EUR -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
EUR -> Европейска комисия Съобщение за медиите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница