Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспззстраница7/20
Дата14.01.2018
Размер5.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
ОБЩО за ползвателя (дка)1244.882
15.260

274.69
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1

121060

2.221


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1

121058

1.931


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1121049

0.966

17.39

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1101212

0.276

4.98

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1

101223

0.185


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45017

14.616


ЕМИЛИАН ТАНЕВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45015

7.815


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45033

6.009


БИНЬО ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45034

5.673


ЖЕЛЯЗКО НЕЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45031

2.089


КОЙЧО СТОЯНОВ КОЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45014

1.294


СТАНКА МАЛЧЕВА БУНАРДЖИЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2

45053

0.546


КЕРА ЙОВЧЕВА СТАЙКОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

3

101040

3.440


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

4

101059

13.087


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40002

9.623


ГЕОРГИ БИНЕВ ТОПАЛОВ и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40003

5.761


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40028

4.268


ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40027

4.268


ТАНЯ ЙОВЧЕВА ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40029

4.256


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40031

4.243


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40030

4.236


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40016

3.707


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40018

3.707


ЖЕЛЬО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40017

3.706


ДЕЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40015

3.688


ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40025

3.320


ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40026

3.320


ИВАН МИХАЙЛОВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40024

3.320


ВАСИЛ МИХАЙЛОВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

5

40013

0.771


ДЕСПА БИНЕВА ТОПАЛОВА и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

6

18004

5.700


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33034

11.527


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33012

9.243


БОНЬО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33002

8.260


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33001

8.113


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33016

6.217


НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33021

5.700


БИНЬО СТОЯНОВ КИРЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33010

5.584


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33025

5.513


БИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33013

5.029


ЗЛАТКА БИНЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33019

4.248


ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33020

4.215


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33032

3.586


ПЕТЪР КАНЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33031

3.447


МАРИЯ СТАНЧЕВА СТАНЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33009

3.411


С.И.Г.ООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33035

3.382


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33030

3.250


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33014

3.166


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33029

3.053


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33018

3.013


ДИЯНА ЖЕЛЕВА КОСТАДИНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33008

2.524


БИНЬО НАЙДЕНОВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33005

2.479


БИНКО ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33006

2.447


СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33036

2.415


МАРИНЧО МИХАЛЕВ МАРИНОВ и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33007

2.374


ЖЕЛЯЗКО НАЙДЕНОВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33017

2.166


ДИЧО ЖЕЛЕВ ДИЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

7

33015

1.532


ЗЛАТИНА ДИМОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34005

9.137


ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34014

7.227


ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34010

5.016


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34006

4.951


БИНЬО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34013

4.884


ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34011

4.203


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34009

4.046


ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34007

4.036


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34017

3.826


ЛЕНА 2005 ЕООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34008

2.999


ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33010

2.975


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33012

2.790


БОНЬО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33036

2.438


МАРИНЧО МИХАЛЕВ МАРИНОВ и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33009

2.188


С.И.Г.ООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34012

2.115


ЖАНА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33013

1.879


ЗЛАТКА БИНЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33014

1.558


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34015

1.399


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

33008

0.605


БИНЬО НАЙДЕНОВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

8

34004

0.118


ЖЕЛЯЗКО БИНЕВ ЖЕЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

29017

9.738


МИХАЛ ПЕТКОВ МИШЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

29016

6.190


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

29015

5.234


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

28003

4.412


ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

28002

4.062


ЛЕНА 2005 ЕООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

29037

2.180


ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

28001

0.990


ПЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

9

29038

0.202


ХРИСТИНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1021014

2.221

39.98

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

10

21015

1.576

21015

1.577

28.38

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

11

101160

222.176


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122063

7.790


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122050

5.363


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122047

5.224


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122044

5.201


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12122033

5.161

92.90

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

101217

4.793


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122040

3.956


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122053

3.485


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122066

2.054


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

123017

1.565


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122056

1.404


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

101228

0.617


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12

122059

0.462


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

12101204

0.185

3.34

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122042

14.852


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122038

12.163


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122069

8.548


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122056

2.948


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122060

2.674


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122068

2.620


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122055

2.497


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122035

2.264


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122065

2.262


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

101225

1.970


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122052

1.527


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122059

1.190


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13101208

0.856

15.40

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

13

122049

0.148


ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

15

304

23.420


ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

96

38012

9.264


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

96

38013

7.492


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

99

128002

12.026


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

99

128003

8.793


ДАНЬО НИКОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

99

128001

1.325


"ВЕЛКОМ 2002" ЕООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110023

11.546


ГЕОРГИ СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110013

10.898


"АГРО ПОА ИНВЕСТ"АД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101110012

10.003

180.05

АТАНАС ВЪЛЕВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110022

9.651

110022

0.565

10.18

ЗЛАТИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110011

9.277


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110010

9.195


"ВЕНЖОР АГРО"ООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110050

7.026


ПРЕДИЯ ЕООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110021

6.795


РУСИ РУСЕВ ЕНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101110019

6.405

115.28

ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101110020

6.295

113.31

ЖЕЛЬО РУСЕВ ЕНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110024

5.830


ТОНЬО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110017

5.043


ПЕТЬО ЛАМБЕВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110016

5.012


КОСТА АТАНАСОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110041

4.504


ЙОВКА ПЕНЕВА ИЛЧЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101110049

4.160

74.88

КОЛЬО ГОЧЕВ НЕЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101110048

2.955

53.19

БОЯН ГОЧЕВ НЕЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110018

2.628


КОЛЬО ДИНЕВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

101

110040

2.066


НАДЕЖДА ПЕНЕВА ВАЧЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

103

20005

4.715


ДИНЬО СЪБЕВ ДИНКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

103

20008

4.657


НЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

103

20004

0.984


ИВАН ИВАНОВ ВЪЛЕВ и др.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

104

211009

17.069


"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2006"ЕООД

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

104

211005

0.173


АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница