Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница18/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57Е 320 БУТИЛ ХИДРОКСИАНИЗОЛ (БХА)

Синоними

BHA

Определение
EINECS

246-563-8

Химично наименование

3-третичен-бутил-4-хидроксианизол; смес от 2-третичен-бутил-4-хидроксианизол и 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол

Химична формула

C11H16O2

Молекулна маса

180,25

Съдържание на основно вещество

Съдържание на C11H16O2 не по-малко от 98,5 % и не съдържание на 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол изомер не по-малко от 85 %

Описание

Бели или бледожълти люспи или восъчно твърдо вещество с лек ароматен мирис

Идентификация
Разтворимост

Неразтворимо във вода, свободно разтворимо в етанол

Температура на топене

Между 48 и 63 oC

Цветна реакция

Издържа теста за фенолни групи

Чистота
Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след калциниране при 800 ± 25 oС

Фенолови примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция

(290 nm) не по-малко от 190 и не повече от 210
(228 nm) не по-малко от 326 и не повече от 345

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 321 БУТИЛХИДРОКСИТОЛУОЛ (БХТ)

Синоними

BHT

Определение
EINECS

204-881-4

Химично наименование

2,6-дитретичен-бутил-р-крезол; 4-метил-2,6-дитретиченбутилфенол

Химична формула

C15H24O

Молекулна маса

220,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 99 %

Описание

Твърдо кристално или люспесто бяло вещество, без мирис или с характерна леко ароматична миризма

Идентификация
Разтворимост

Неразтворимо във вода и в пропан-1,2-диол.

Свободно разтворим в етанол.Температура на топене

при 70 °C

Спектрометрия

Абсорбцията в границите 230 до 320 nm на слой с дебелина 2 cm на разтвор 1 към 100 000 в безводен етанол показва пик единствено при 278 nm.

Чистота
Сулфатна пепел

Не повече от 0,005 %

Фенолови примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция в етанол

(278 nm) не по-малко от 81 и не повече от 88

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 322 ЛЕЦИТИНИ

Синоними

Фосфатиди; фосфолипиди

Определение

Лецитините са смеси или фракции от фосфатиди, получени чрез физични методи от храни с растителен или животински произход; те включват също и хидролизираните продукти, получени чрез използване на подходящи безвредни ензими. В крайният продукт не трябва да има никаква остатъчна ензимна дейност.

Лецитините могат да бъдат слабо избелени във водна среда с водороден пероксид. Тази оксидация не трябва да променя химически лецитиновите фосфатиди.EINECS

232-307-2

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Лецитини: не по-малко от 60,0 % вещества неразтворими в ацетон

Хидролизирани лецитини: не по-малко от 56,0 % вещества неразтворими в ацетонОписание

Лецитини: течни, полутечни вискозни или прах с кафяв цвят

Хидролизирани лецитини: вискозна течност или паста, светлокафява до кафяваИдентификация
Тест за холин

Издържа теста

Тест за фосфор

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Тест за хидролизиран лецитин

В бехерова чаша с обем 800 ml се наливат 500 ml вода (30—35 °С). Добавят се бавно 50 ml проба, като се разбърква непрекъснато. Хидролизираният лецитин образува хомогенна емулсия. Нехидролизираният лецитин отделя преципитат от около 50 g.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече 2,0 % (105 °C, 1 час)

Вещества, неразтворими в толуол

Не повече от 0,3 %

Киселинност

Лецитини: не повече от 35 mg калиев хидроксид на грам

Хидролизирани лецитини: не повече от 45 mg калиев хидроксид на грамПероксидно число

По-малко или равно на 10

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 325 НАТРИЕВ ЛАКТАТ

Синоними
Определение
EINECS

200-772-0

Химично наименование

Натриев лактат; натриев 2-хидроксипропаноат

Химична формула

C3H5NaO3

Молекулна маса

112,06 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Безцветна прозрачна течност. Без мирис или със слаба характерна миризма.

Идентификация
Тест за лактат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

6,5—7,5 (20 % воден разтвор)

Чистота
Киселинност

Не повече от 0,5 % след сушене, изразено като млечна киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на Фелинг

Забележка: Тази спецификация се отнася до 60 % воден разтвор.Е 326 КАЛИЕВ ЛАКТАТ

Синоними
Определение
EINECS

213-631-3

Химично наименование

Калиев лактат; калиев 2-хидроксипропаноат

Химична формула

C3H5O3K

Молекулна маса

128,17 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Бистра, леко вискозна течност. Без мирис или със слаба характерна миризма.

Идентификация
Накаляване

Накалява се разтвор на калиев лактат до пепел. Пепелта е алкална и се забелязва кипене при прибавянето към нея на киселина.

Цветна реакция

5 ml разтвор на катехол в сярна киселина 1 към 100 се покриват с 2 ml разтвор на калиев лактат. В зоната на контакт се появява тъмночервен цвят.

Тест за калий

Издържа теста

Тест за лактат

Издържа теста

Чистота
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Киселинност

Разтваря се 1 g калиев лактат в 20 ml вода, добавят се 3 капки фенолфталеин TS и се титрува с натриев хидроксид 0,1 N. За реакцията трябва да са достатъчни максимум 0,2 ml.

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на Фелинг

Забележка: Тази спецификация се отнася до 60 % воден разтвор.Е 327 КАЛЦИЕВ ЛАКТАТ

Синоними
Определение
EINECS

212-406-7

Химично наименование

Калциев дилактат; калциев дилактат хидрат; калциева сол на 2-хидроксипропиновата киселина

Химична формула

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0 - 5)

Молекулна маса

218,22 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или гранули, практически без мирис

Идентификация
Тест за лактат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода и практически неразтворим в етанол

pH

от 6,0 до 8,0 (5 % разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Безводен: не повече 3,0 % (120 °С, 4 часа)

С 1 молекула вода: не повече 8,0 % (120 °С, 4 часа)

С 3 молекули вода: не повече 20,0 % (120 °С, 4 часа)

С 4,5 молекули вода: не повече 27,0 % (120 °С, 4 часа)Киселинност

Не повече от 0,5 % сухо вещество, изразени като млечна киселина

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на ФелингЕ 330 ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА

Синоними
Определение

Лимонената киселина се получава от лимонов или ананасов сок, чрез ферментация на разтвори на въглехидрати или от други подходящи среди с помощта на Candida spp. или нетоксични щамове на Aspergillus niger.

EINECS

201-069-1

Химично наименование

Лимонена киселина; 2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина; β-хидрокситрикарбалилова киселина

Химична формула

a) C6H8O7 (безводна)

б) C6H8O7·H2O (монохидрат)Молекулна маса

а) 192,13 (безводна)

б) 210,15 (монохидрат)Съдържание на основно вещество

Лимонената киселина съществува под формата на безводно вещество или с една молекула вода. Лимонената киселина съдържа най-малко 99,5 % C6H8O7, изчислени на основата на безводната форма.

Описание

Лимонената киселина е твърдо кристално бяло или безцветно вещество без мирис със силно подчертан кисел вкус. Монохидратната лимонена киселина изветрява на сух въздух.

Идентификация
Разтворимост

Много разтворима във вода; свободно разтворима в етанол; разтворима в етер

Чистота
Съдържание на вода

Безводната лимонена киселина не съдържа повече от 0,5 % вода. Монохидратната лимонена киселина не съдържа повече от 8,8 % вода (по метода на Карл Фишер).

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след накаляване при 800 ± 25 °C

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 0,5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени като оксалова киселина, след обезводняване

Лесно карбонизиращи вещества

Загрява се 1 g стрита на прах проба с 10 ml минимум 98 % сярна киселина на водна баня при 90 °С в продължение на 1 час и на тъмно. Разтворът трябва да е светлокафяв на цвят (спрямо контрола Fluid K)
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница