Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница2/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57E 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО FCF

Синоними

CI хранително жълто 3; оранжево жълто S

Определение

Сънсет жълто FCF се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Сънсет жълто FCF се произвежда чрез диазотиране на 4-аминобензенсулфонова киселина със солна киселина и натриев нитрит или сярна киселина и натриев нитрит. Диазо съединението след това се купелува с 6-хидрокси-2-нафтален-сулфонова киселина. Багрилото се изолира като натриева сол и се изсушава.

Сънсет жълто FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

15985

EINECS

220-491-7

Химично наименование

Динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат

Химична формула

C16H10N2Na2O7S2

Молекулна маса

452,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

E1cm1 % 555 при приблизително 485 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Оранжево-червен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Оранжев

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 485 nm при pH 7

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 5,0 %

1-(фенилазо)-2-нафталенол (судан I)

Не повече от 0,5 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:
4-аминобензен-1-сулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

4,4′-диазоаминоди(бензенсулфонова киселина)

6,6′-оксиди(нафтален-2-сулфонова киселина)

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 120 КОХИНИЛ, КАРМИНОВА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ

Синоними

CI натурално червено 4

Определение

Кармини и карминова киселина се получават от водни, водно-алкохолни или алкохолни екстракти от кохинил, който се състои от изсушени тела на женското насекомо Dactylopius coccus Costa.

Активното оцветяващо вещество е карминова киселина.

Могат да се образуват алуминиеви лакове от карминова киселина (кармини), в които се смята, че присъстват алуминий и карминова киселина в моларно съотношение 1:2.

В индустриално произведените продукти активното оцветяващо вещество присъства заедно с амониеви, калциеви, калиеви или натриеви катиони, поотделно или в комбинация, като тези катиони могат да бъдат и в излишък.

Индустриално произведените продукти могат да съдържат и белтъчен материал, извлечен от насекомото източник, както и свободен карминат или малко остатъчно количество несвързани алуминиеви к атиони.


Колор индекс №

75470

EINECS

Кохинил: 215-680-6; карминова киселина: 215-023-3; кармини: 215-724-4

Химично наименование

7-β-D-глюкопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил-9,10-диоксоантрацен-2-карбоксилна киселина (карминова киселина); карминът е хидратираният алуминиев хелат на тази киселина

Химична формула

C22H20O13 (карминова киселина)

Молекулна маса

492,39 (карминова киселина)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 2,0 % карминова киселина в екстрактите, съдържащи карминова киселина; не по-малко от 50 % карминова киселина в хелатите.

Описание

Червено до тъмночервено ронливо твърдо вещество или прах. Кохиниловият екстракт обикновено представлява тъмночервена течност, но може да бъде и изсушен на прах.

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на амоняк при приблизително 518 nm.

Максимум в разреден хлороводороден разтвор при приблизително 494 nm за карминова киселина

E1cm1 % 139 пикова стойност около 494 nm в разредена солна киселина за карминова киселинаЧистота
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН

Синоними

CI хранително червено 3

Определение

Азорубинът се състои основно от динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо)нафтален-1-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Азорубинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

14720

EINECS

222-657-4

Химично наименование

Динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо)нафтален-1-сулфонат

Химична формула

C20H12N2Na2O7S2

Молекулна маса

502,44

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm1 % 510 при приблизително 516 nm във воден разтвор

Описание

Червен до червено-кафяв прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 516 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1 %

Органични съединения, различни от оцветители:
4-аминонафтален-1-сулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

4-хидроксинафтален-1-сулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 123 АМАРАНТ

Синоними

CI хранително червено 9

Определение

Амарантът се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Амарантът се произвежда чрез купелуване на 4-амино-1-нафталенсулфонова киселина с 3-хидрокси-2,7-нафталендисулфонова киселина.

Амарантът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

16185

EINECS

213-022-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-3,6-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm1 % 440 при приблизително 520 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-кафяв прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 520 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
4-аминонафтален-1-сулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3,6-трисулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 124 ПОНСО 4R, КОХИНИЛ ЧЕРВЕНО А

Синоними

CI хранително червено 7; нов кохин

Определение

Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Понсо 4R се произвежда чрез купелуване на диазотирана нафтионова киселина с G киселина (2-нафтол-6,8-дисулфонова киселина) и превръщане на продукта от купелуването в тринатриева сол.

Понсо 4R се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

16255

EINECS

220-036-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

E1 cm1 % 430 при приблизително 505 nm във воден разтвор

Описание

Червеникав прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 505 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
4-аминонафтален-1-сулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3,6-трисулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница