Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница24/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   57E 392 ЕКСТРАКТИ ОТ РОЗМАРИН

Синоними

Екстракт от листа на розмарин (антиоксидант)

Определение

Екстрактите от розмарин съдържат няколко съединения с доказано антиоксидантно действие. Тези съединения принадлежат предимно към категориите на фенолните киселини, флавоноидите и дитерпеноидите. Освен антиоксидантните съединения екстрактите може също така да съдържат тритерпени и вещества, подлежащи на екстракция с органичен разтворител, конкретно определени в посочената по-долу спецификация.

EINECS

283-291-9

Химично наименование

Екстракт от розмарин (Rosmarinus officinalis)

Описание

Антиоксидантът от екстракт от листа на розмарин се приготвя чрез екстракция от листата на Rosmarinus officinalis при използване на одобрена по отношение на храни система с разтворител. След това екстрактите могат да бъдат обезмирисени и обезцветени. Екстрактите могат да бъдат стандартизирани.

Идентификация
Референтни антиоксидантни съединения: фенолни дитерпени

Карнозна киселина (C20H28O4) и карнозол (C20H26O4)
(които представляват не по-малко от 90 % от всички фенолни дитерпени)

Референтни основни летливи вещества

Борнеол, борнил ацетат, камфор, 1,8-цинеол, вербенон

Плътност

> 0,25 g/ml

Разтворимост

Неразтворим във вода

Чистота
Загуба при сушене

< 5%

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

1 - Екстракти от розмарин, произведени от изсушени листа от розмарин чрез екстракция с ацетон

Описание

Екстрактите от розмарин се произвеждат от изсушени листа от розмарин чрез екстракция с ацетон, филтрация, пречистване и изпаряване на разтворителя с последващо сушене и пресяване, за да се получи фин прах или течност.

Идентификация

Съдържание на референтните антиоксидантни съединения

≥ 10 % w/w, изразени като сбор от карнозна киселина и карнозол

Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества

(Общ % w/w карнозна киселина и карнозол) ≥ 15
(% w/w от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография — детекция с масспектометрия, „GC-MSD“)

Чистота
Остатъци от разтворители

Ацетон: не повече от 500 mg/kg

2 - Екстракти от розмарин, приготвени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез свръхкритичен въглероден диоксид

Описание

Екстракти от розмарин, произведени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез свръхкритичен въглероден диоксид с малки количества етанол като допълнителен разтворител.

Идентификация

Съдържание на референтните антиоксидантни съединения

≥ 13 % w/w, изразени като сбор от карнозна киселина и карнозол

Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества

(Общ % w/w карнозна киселина и карнозол) ≥ 15
(% w/w от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография — детекция с масспектометрия, „GC-MSD“)

Чистота
Остатъци от разтворители

Етанол: не повече от 2%

3 - Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин

Описание

Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин. Екстрактите могат да бъдат допълнително пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или чрез молекулярна дестилация. Екстрактите могат да бъдат държани в суспенсия в подходящи и одобрени носители или изсушени чрез пулверизация.

Идентификация

Съдържание на референтните антиоксидантни съединения

≥ 5 % w/w, изразени като сбор от карнозна киселина и карнозол

Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества

(Общ % w/w карнозна киселина и карнозол) ≥ 15
(% w/w от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография — детекция с масспектометрия, „GC-MSD“)

Чистота
Остатъци от разтворители

Етанол: не повече от 500 mg/kg

4 - Екстракти от розмарин, обезцветени и обезмирисени, получени чрез двустепенна екстракция с използване на хексан и етанол

Описание

Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов екстракт от розмарин, подложен на екстракция с хексан. Екстрактите могат да бъдат допълнително пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или чрез молекулярна дестилация. Те могат да бъдат държани в суспенсия в подходящи и одобрени носители или изсушени чрез пулверизация.

Идентификация

Съдържание на референтните антиоксидантни съединения

≥ 5 % w/w, изразени като сбор от карнозна киселина и карнозол

Съотношение между антиоксидантите и летливите вещества

(Общ % w/w карнозна киселина и карнозол) ≥ 15
(% w/w от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен чрез газова хроматография — детекция с масспектометрия, „GC-MSD“)

Чистота
Остатъци от разтворители

Хексан: не повече от 25 mg/kg

Етанол: не повече от 500 mg/kg

Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА

Синоними
Определение

Линеен гликуроногликан, състоящ се главно от свързани на β-(1-4) D-мануронови и свързани на α-(1-4) L-гулуронови киселинни единици в пиранозна пръстеновидна форма. Хидрофилен колоиден въглехидрат, извличан с помощта на разредени основи от разновидности на различни видове кафяви водорасли (Phaeophyceae).


EINECS

232-680-1

Химично наименование
Химична формула

(C6H8O6)n

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

От алгиновата киселина на безводна база се получава не по-малко от 20 и не повече от 23 % въглероден двуокис (CO2), което е еквивалентно на не по-малко от 91 и на не повече от 104,5 % алгинова киселина (C6H8O6)n (изчислено на база еквивалентно тегло от 200).

Описание

Алгиновата киселина се среща във влакнеста, зърнеста, гранулирана и прахообразна форма. Тя е бяла до жълтеникавокафява и почти без мирис.

Идентификация
Разтворимост

Неразтворима във вода и органични разтворители, слабо разтворима в разтвори на натриев карбонат, натриева основа и тринатриев фосфат

Тест за преципитат с калциев хлорид

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една пета от нейния обем 2,5 % разтвор на калциев хлорид. Образува се обемист пихтиест преципитат. Този тест отличава алгиновата киселина от акациева гума, натриева карбоксиметил целулоза, карбоксиметил скорбяла, карагенан, желатин, гума гати, гума карая, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и трагакант.

Тест за преципитат с амониев сулфат

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една втора от нейния обем наситен разтвор на амониев сулфат. Не се образува преципитат. Този тест отличава алгиновата киселина от агар, натриева карбоксиметил целулоза, карагенан, деестерифициран пектин, желатин, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и скорбяла.

Цветна реакция

Разтваря се възможно най-добре 0,01 g от пробата чрез разклащане в 0,15 ml от 0,1 N натриева основа и се прибавя 1 ml разтвор на кисел ферисулфат. След 5 минути се получава черешово червен цвят, който впоследствие става тъмнолилав.

pH

Между 2,0 и 3,5 (3 % суспензия)

Чистота


Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 8 % на безводна база

Неразтворимо в натриева основа (1 М разтвор) вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ

Синоними
Определение
EINECS
Химично наименование

Натриева сол на алгиновата киселина

Химична формула

(C6H7NaO6)n

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 90,8 % и не повече от 106,0 % натриев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 222).

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация
Тест за натрий

Издържа теста

Тест за алгинова киселина

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 4 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ

Синоними
Определение
EINECS
Химично наименование

Калиева сол на алгиновата киселина

Химична формула

(C6H7KO6)n

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 16,5 % и не повече от 19,5 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 89,2 % и не повече от 105,5 % калиев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 238)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация
Тест за калий

Издържа теста

Тест за алгинова киселина

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 4 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница