Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница25/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ

Синоними
Определение
EINECS
Химично наименование

Амониева сол на алгиновата киселина

Химична формула

(C6H11NO6)n

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 88,7 % и не повече от 103,6 % амониев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 217)

Описание

Бяло до жълтеникаво, влакнесто или гранулирано прахообразно вещество.

Идентификация
Тест за амониев радикал

Издържа теста

Тест за алгинова киселина

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 7 % на суха база

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ

Синоними

Калциева сол на алгинат

Определение
EINECS
Химично наименование

Калциева сол на алгиновата киселина

Химична формула

(C6H7Ca1/2O6)n

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден двуокис, съответстващ на не по-малко от 89,6 % и не повече от 104,5 % калциев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 219)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникаво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация
Тест за калций

Издържа теста

Тест за алгинова киселина

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15,0 % (при 105 °C, 4 часа)

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ

Синоними

Хидроксипропил алгинат; 1,2-пропандиол естер на алгиновата киселина; пропилен гликол алгинат

Определение
EINECS
Химично наименование

1,2-пропандиол естер на алгиновата киселина; варира по състав в зависимост от степента на естерификация и процента на свободни и неутрализирани карбоксилни групи в молекулата.

Химична формула

(C9H14O7)n (естерифициран)

Молекулна маса

10 000—600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 16 % и не повече от 20 % въглероден диоксид (CO2)

Описание

Почти без мирис, бяло до жълтеникавокафяво влакнесто или гранулирано прахообразно вещество

Идентификация
Тест за 1,2-пропандиол

Издържа теста (след хидролиза)

Тест за алгинова киселина

Издържа теста (след хидролиза)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 20 % (при 105 °C, 4 часа)

Общо съдържание на пропан-1,2-диол

Не по-малко от 15 % и не повече от 45 %

Съдържание на свободен пропан-1,2-диол

Не повече от 15 %

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 2 % на безводна база

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 500 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 406 АГАР

Синоними

Гелоза; бенгалски, цейлонски, китайски или японски желатин; Layor Carang

Определение

Агарът е хидрофилен колоиден полизахарид, състоящ се главно от галактозни единици с правилно редуване на L и D изомерите. Тези хексози са свързани с алфа-1,3 и на бета-1,4 връзки в кополимера, като двете свързвания се редуват. Приблизително при всяка десета D-галактопиранозна единица една от хидроксилните групи е естерифицирана със сярна киселина, която е неутрализирана с калций, магнезий, калий или натрий. Извлича се от някои видове морски водорасли от семействата Gelidiaceae и Gracilriaceae и от съответните червени водорасли от клас Rhodophyceae.

EINECS

232-658-1

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Праговата концентрация на желиране не трябва да бъде по-висока от 0,25 %

Описание

Агарът е без мирис или има слаб характерен мирис. Несмленият агар обикновено е във вид на снопчета, състоящи се от тънки мембранни аглутинирани ивици или във вид на люспи или гранулирани форми. Той може да бъде светложълтеникавооранжев, жълтеникавосив до бледожълт или безцветен. Той е твърд, когато е влажен, и чуплив, когато е сух. Прахообразният агар е бял до жълтеникавобял или бледожълт. Когато се изследва във вода под микроскоп прахообразният агар изглежда по-прозрачен. В разтвор на хлорхидрат прахообразният агар изглежда по-прозрачен отколкото във вода, повече или по малко гранулиран, на ивици, ъгловат и на места съдържа фрустули на диатомея. Силата на желиране може да се стандартизира чрез добавяне на декстроза и малтодекстрини или захароза.

Идентификация
Разтворимост

Неразтворим в студена вода; разтворим във вряща вода

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 22 % (при 105 °C, 5 часа)

Пепел

Не повече от 6,5 % на безводна база, определено при 550 °С

Киселиннонеразтворима пепел (неразтворима в приблизително 3N солна киселина)

Не повече от 0,5 % определено при 550 °С на безводна база

Неразтворимо вещество (след разбъркване в продължение на 10 минути в гореща вода)

Не повече от 1,0 %
Не се установява при следния метод: в разтвор на пробата 1 към 10 се прибавят няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят.

Желатин и други протеини

Разтворя се около 1 g агар в 100 ml вряща вода и се оставя да се охлади до около 50 °С. Към 5 ml от разтвора се прибавят 5 ml разтвор на тринитрофенол (1 g безводен тринитрофенол/100 ml гореща вода). Не се наблюдава размътване в продължение на 10 минути.

Водозадържане

Поставят се 5 g агар в 100-милилитров градуиран цилиндър, допълва се с вода до маркировката, разбърква се и се оставя да престои 24 часа при температура около 25 °С. Съдържанието на цилиндъра се излива през навлажнена стъклена вата в друг стъклен 100-милилитров градуиран цилиндър. Получават се не повече от 75 ml вода.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 300 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5g

Salmonella spp.

Да не се установява в 5gE 407 КАРАГЕНАН

Синоними

Търговските продукти се продават под различни наименования, като:

ирландска торфена гелоза; Еucheuman (от Eucheuma spp.); Iridophycan (от Iridaea spp.); Hypnean (от Hypnea spp.); Furcellaran или датски агар (от Furcellaria fastigiata); карагенан (от Chondrus и Gigartina spp.)Определение

Карагенанът се получава чрез екстракция с вода или разреден воден разтвор на основа на видове морски водорасли от семействата Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae и Furcellariaceae от класа Rhodophyceae (червени морски водорасли).

Карагенанът се състои главно от калиеви, натриеви, магнезиеви и калциеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Тези хексози са свързани на α-1,3 и на β-1,4 в кополимера, като двете свързвания се редуват.

Преобладаващите полизахариди в карагенана се означават като капа, йота, ламбда в зависимост от номера на сулфата по повтарящи се единици (т.е. 1,2,3 сулфат). Между капа и йота има континуум от междинни състави, различаващи се по броя на сулфатите по повтарящи се единици между 1 и 2.

По време на този процес като органичен утаител не се използва друго освен метанол, етанол и пропан-2-ол.

Наименованието карагенан е запазено за полимера, който не е хидролизиран и не е разграждан по друг химически начин.

Възможно е наличието на формалдехид като случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg.EINECS

232-524-2

Химично наименование

Сулфатни естери на полигалактоза

Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Жълтеникаво до безцветно, едрозърнесто до фино прахообразно вещество, което е почти без мирис

Идентификация
Тест за галактоза

Издържа теста

Тест за анхидрогалактоза

Издържа теста

Тест за сулфат

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим в гореща вода; неразтворим в алкохол при 1,5 % разреждане

Чистота
Остатъци от разтворители

Не повече от 0,1 % метанол, етанол, пропан-2-ол, поединично или в комбинация

Вискозитет

Не по-малко от 5 mPa.s (1,5 % разтвор при 75 °C)

Загуба при сушене

Не повече от 12 % (при 105 °C, 4 часа)

Сулфати

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса при 550 °C

Киселиннонеразтворима пепел

Не по-малко от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса (неразтворимо в 1 % v/v сярна киселина)

Нискомолекулярен карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa)

Не повече от 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 300 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница