Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница26/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   57E 407a ОБРАБОТЕНИ EUCHEUMA ВОДОРАСЛИ

Синоними

PES (акроним от Processed Еucheuma Seaweed). Получените от Euchema cottonii PES по принцип се наричат капа PES, а PES от Euchema spinosum — йота PES.

Определение

Обработените Eucheuma водорасли се получават чрез водно-алкално третиране (КОН) при висока температура на видове водорасли Eucheuma cottonii и Eucheuma spinosum от класа Rhodophусеае (червени морски водорасли), последвано от измиване с чиста вода, за да се отстранят замърсяванията, и изсушаване до получаване на продукта. По-нататъшно пречистване може да се постигне чрез промиване с алкохол. Разрешените алкохоли са ограничени до метанол, етанол или пропан-2-ол. Продуктът се състои главно от калиеви, натриеви, магнезиеви и калциеви сулфатни естери на полизахаридите галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Продуктът съдържа също до 15 % целулоза от водораслите. Наименованието обработени Eucheuma водорасли е запазено за полимера, който не е хидролизиран и не е разграждан по друг химически начин. Възможно е наличието на формалдехид, но не повече от 5 mg/kg.

Описание

Светлокафяво до жълтеникаво, едрозърнесто до фино прахообразно вещество, което практически е без мирис

Идентификация
Тест за галактоза

Издържа теста

Тест за анхидрогалактоза

Издържа теста

Тест за сулфат

Издържа теста

Разтворимост

Образува мътни, вискозни суспензии във вода. Неразтворим в етанол при 1,5 % разреждане.

Чистота
Остатъци от разтворители

Не повече от 0,1 % метанол, етанол, пропан-2-ол, поединично или в комбинация

Вискозитет

Не по-малко от 5 mPa.s (1,5 % разтвор при 75 °C)

Загуба при сушене

Не повече от 12 % (при 105 °C, 4 часа)

Сулфати

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса при 550 °C

Киселиннонеразтворима пепел

Не по-малко от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не по-малко от 8 % и не повече от 15 % на суха маса (неразтворимо в 1 % v/v сярна киселина)

Нискомолекулярен карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa)

Не повече от 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 300 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gЕ 410 ГУМА ЛОКУСТ БИЙН

Синоними

Гума кароб бийн; алгароба гума

Определение

Гума локуст бийн представлява стрита ендосперма на семената на видове рожково дърво, Cerationia siliqua (L.) Taub. (семейство Leguminosae). Състои се предимно от хидроколоиден полизахарид с високо молекулно тегло, съставен от галактопиранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни връзки, който може химично да се опише като галактоманан.

EINECS

232-541-5

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

50 000 - 3 000 000

Съдържание на основно вещество

Съдържание на галактоманан не по-малко от 75 %

Описание

Бяло до жълтеникаво-бяло вещество, практически без мирис

Идентификация
Тест за галактоза

Издържа теста

Тест за маноза

Издържа теста

Микроскопско изследване

Малко стрита проба се поставя във воден разтвор, съдържащ 0,5 % йод и 1 % калиев йодид, и се нанася върху предметно стъкло за обследване под микроскоп. Гума локуст бийн съдържа силно издължени тръбовидни клетки, отделени или леко застъпени. Кафявото им съдържание е много по-неправилно формирано, отколкото при гума гуар. Гума гуар показва плътни групи от кръгли до крушовидни клетки. Съдържанието им е жълто до кафяво.

Разтворимост

Разтворима в гореща вода, неразтворима в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 5 часа)

Пепел

Не повече от 1,2 % определена при 800 °С

Протеин (N × 6,25)

Не повече от 7 %

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 4 %

Нишесте

Не се установява при следния метод: в разтвор на пробата 1 към 10 се прибавят няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Етанол и пропан-2-ол

Не повече от 1 %, единично или в комбинацияЕ 412 ГУМА ГУАР

Синоними

Гума циамопсис; гуарово брашно

Определение

Гумата гуар е стрита ендосперма на семената на растението гуар — Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (семейство Leguminosae). Състои се предимно от хидроколоиден полизахарид с високо молекулно тегло, съставен от галактопиранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни връзки, който може химично да се опише като галактоманан. Гумата може да бъде частично хидролизирана чрез топлинна обработка, слаба киселина или алкално-окислително третиране за регулиране на вискозитета.

EINECS

232-536-0

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

50 000 - 8 000 000

Съдържание на основно вещество

Съдържание на галактоманан не по-малко от 75 %

Описание

Бял до жълтеникавобял прах, почти без мирис

Идентификация
Тест за галактоза

Издържа теста

Тест за маноза

Издържа теста

Разтворимост

Разтворима в студена вода

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 5 часа)

Пепел

Не повече от 5,5 % определени при 800 °С

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 7 %

Белтъчини

Не повече от 10 % (коефициент N х 6,25)

Нишесте

Не се установява при следния метод: в разтвор на пробата 1 към 10 се прибавят няколко капки йодов разтвор. (Не се получава син цвят)

Органични прекиси

Не повече от 0,7 милиеквивалента активен кислород за килограм проба

Фурфурал

Не повече от 1 mg/kg

Пентахлорфенол

Не повече от 0,01 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgЕ 413 ТРАГАКАНТ

Синоними

Гума трагант; трагант

Определение

Трагакантът е изсушен ексудат от стеблата и клонките на видове of Astragalus gummifer Labillardiere и други азиатски разновидности на Astragalus (семейство Leguminоѕае). Състои се предимно от полизахариди с високо молекулно тегло (галактоарабани и киселинни полизахариди), които при хидролиза дават галактуронова киселина, галактоза, арабиноза, ксилоза и фукоза. Може да се съдържат също малки количества рамноза и глюкоза (получени от следи от скорбяла и/или целулоза).

EINECS

232-252-5

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Приблизително 800 000

Съдържание на основно вещество
Описание

Несмленият трагакант е във вид на плоски, люспести прави или закривени частици или спирално завити ленти с дебелина 0,5—2,5 mm и дължина до 3 cm. На цвят е бял до бледожълт, но някои парченца могат да имат червен оттенък. Парченцата са роговидни по структура, с къса фрактура. Почти няма мирис, а разтворите имат блудкав пихтиест вкус. Прахообразният трагакант е бял до бледожълт или розовокафяв (бледосветлокафяв) на цвят.

Идентификация
Разтворимост

В 50 ml вода 1 g от пробата набъбва до образуването на гладка, плътна, непрозрачна пихтия; неразтворим в етанол и не набъбва в 60 % (w/v) воден разтвор на етанол

Чистота
Тест за гума карая

Отрицателен. 1 g се кипва в 20 ml вода до получаване на пихтия. Прибавят се 5 ml солна киселина и сместа се кипва отново за 5 минути. Не се получава постоянен розов или червен цвят.

Загуба при сушене

Не повече от 16 % (при 105 °C, 5 часа)

Общо съдържание на пепел

Не повече от 4 %

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 0,5 %

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 2 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Salmonella spp.

Да не се установява в 10 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 gE 414 акациева гума

Синоними

Гума арабика

Определение

Акациевата гума е изсушен ексудат от стеблата и клонките на видове Acacia senegal (L) Willdenow или други близки разновидности на Аcacia (семейство Leguminоѕае). Състои се основно от полизахариди с високо молекулно тегло и техните калциеви, магнезиеви и калиеви соли, които при хидролиза дават арабиноза, галактоза, рамноза и глюкуронова киселина.

EINECS

232-519-5

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Приблизително 350 000

Съдържание на основно вещество
Описание

Несмляната акациева гума е във вид на бели до жълтеникавобели сфероидални капки с различни размери или във вид на ъгловати частици и понякога е примесена с по-тъмни частици. Среща се също под формата на бели до жълтеникавобели люспици, гранули, прах или изсушен чрез пулверизация материал.

Идентификация
Разтворимост

1 g се разтваря в 2 ml студена вода, като образува разтвор, който има добра течливост и реагира като киселина на лакмус; неразтворима е в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 17 % (105 °С, 5 часа) за гранулиран и не повече от 10 % (105 °С, 4 часа) за изсушен чрез пулверизация материал

Общо съдържание на пепел

Не повече от 4 %

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 0,5 %

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 1 %

Скорбяла или декстрин

Кипва се разтвор на гумата в съотношение 1 към 50 и се охлажда. Към 5 ml се добавя 1 капка йодов разтвор. Не се получават синкави или червеникави цветове

Танин

Към 10 ml разтвор 1 към 50 се прибавят около 0,1 ml разтвор на ферихлорид (9 g FeCl3.6H2O, допълнен до 100 ml с вода). Не се получава черно оцветяване или пък черна утайка

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Хидролизни продукти

Отсъстват маноза, ксилоза и галактуронова киселина (определени хроматографски)

Микробиологични критерии
Salmonella spp.

Да не се установява в 10 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 gПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница