Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница27/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57E 415 ГУМА КСАНТАН

Синоними
Определение

Гума ксантан е полизахаридна гума с високо молекулно тегло, получена чрез ферментация на въглехидрат с чиста култура от щамове на Xanthomonas campestris, пречистена чрез регенериране с етанол или пропан-2-ол, изсушена и смляна. Съдържа D-глюкоза и D-маноза като основни хексозни единици, заедно с D-глюкуронова киселина и пирогроздена киселина и се приготвя като натриева, калиева или калциева сол. Разтворите ѝ са неутрални.

EINECS

234-394-2

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Приблизително 1 000 000

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 4,2 % и не повече от 5 % от CO2 на суха маса, съответстващи на между 91 и 108 % гума ксантан

Описание

Кремаво прахообразно вещество

Идентификация
Разтворимост

Разтворима във вода. Неразтворима в етанол.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (при 105 °C, 2,5 часа)

Общо съдържание на пепел

Не повече от 16 % на безводна основа, определена при 650 °C, след сушене на 105 °C за четири часа

Пирогроздена киселина

Не по-малко от 1,5 %

Азот

Не повече от 1,5 %

Етанол и пропан-2-ол

Не повече от 500 mg/kg, поединично или в комбинация

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 300 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 g

Xanthomonas campestris

Да не се установяват жизнеспособни клетки в 1 gЕ 416 ГУМА КАРАЯ

Синоними

Катило; кадая; гума sterculia; Sterculia; карая, гума карая; куло; кутера

Определение

Гума карая е изсушен ексудат от стеблата и клонките на: Sterculia urens Roxburgh и други видове Sterculia (семейство Sterculiaceae) или от Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle или други видове Cochlospermum (семейство Bixaceae). Състои се предимно от ацетилирани полизахариди с високо молекулно тегло, които при хидролиза дават галактоза, рамноза и галактуронова киселина, заедно с незначителни количества глюкуронова киселина.

EINECS

232-539-4

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Гума карая е във вид на капки с различен размер и натрошени частици с неправилна форма, които имат характерен полукристален вид. Тя е бледожълта до розовокафява на цвят, полупрозрачна и твърда. Прахообразната гума карая е бледосива до розовокафява. Притежава отличителния мирис на оцетната киселина.

Идентификация
Разтворимост

Неразтворима в етанол

Набъбване в етанолов разтвор

Гума карая набъбва в 60 % етанол, което я отличава от всички останали гуми

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 20 % (при 105 °C, 5 часа)

Общо съдържание на пепел

Не повече от 8 %

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 %

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 3 %

Летлива киселина

Не по-малко от 10 % (като оцетна киселина)

Нишесте

Не се открива

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Salmonella spp.

Да не се установява в 10g

Escherichia coli

Да не се установява в 5gЕ 417 ГУМА ТАРА

Определение

Гума тара се получава чрез смилане на ендоспермата на семената на видове Caesalpinia spinosa (семейство Leguminоѕае). Състои се основно от полизахариди с високо молекулно тегло, съставени главно от галактоманани. Определящата свойствата компонента се състои от линейна верига (1-4)-β-D-манопиранозни единици с α-D-галактопиранозни единици, присъединени чрез (1-6) връзки. Съотношението на маноза към галактоза в гума тара е 3:1. (В гумата локуст бийн това съотношение е 4:1, а в гума гуар — 2:1)

EINECS

254-409-6

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание__Бяло_до_бяло-жълто_прахообразно_вещество_без_мирис__Идентификация'>Описание

Бяло до бяло-жълто прахообразно вещество без мирис

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, неразтворим в етанол

Образуване на гел

Към воден разтвор на пробата се прибавят малки количества натриев борат. Образува се гел.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 %

Пепел

Не повече от 1,5 %

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 2 %

Протеин

Не повече от 3,5 % (коефициент N х 5,7)

Нишесте

Не се открива

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgЕ 418 ГУМА ДЖЕЛАН

Синоними
Определение

Гумата джелан е полизахаридна гума с високо молекулно тегло, получавана от ферментация на въглехидрат с чиста култура на видове Pseudomonas elodea, пречистена чрез регенериране с пропан-2-ол или етанол, изсушена и смляна. Високомолекулният полизахарид е съставен предимно от тетразахаридна повтаряща се единица на една рамноза, една глюкуронова киселина и две глюкози, заместени с ацил (глицерил и ацетил) групи като О-глюкозидно свързани естери. Глюкуроновата киселина е неутрализирана до смесени калиеви, натриеви, калциеви и магнезиеви соли.

EINECS

275-117-5

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Приблизително 500 000

Съдържание на основно вещество

На безводна база дава не по-малко от 3,3 % и не повече от 6,8 % CO2

Описание

Белезникаво прахообразно вещество

ИдентификацияРазтворимост

Разтворима във вода, образува вискозен разтвор.

Неразтворима в етанол.Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % след изсушаване (105 °С, 2,5 часа)

Азот

Не повече от 3 %

Пропан-2-ол

Не повече от 750 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 10 000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 400 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 10 gE 420 i) –СОРБИТОЛ

Синоними

D-глюцитол; D-сорбитол

Определение

Сорбитолът се получава чрез хидрогениране на D-глюкоза. Съставен е предимно от D-сорбитол. В зависимост от нивото на D-глюкозата частта от продукта, която не е D-сорбитол, е съставена от свързани вещества като манитол, идитол, малтитол.

EINECS

200-061-5

Химично наименование

D-глюцитол

Химична формула

C6H14O6

Молекулна маса

182,2

Съдържание на основно вещество

Съдържание на общи глицитоли не по-малко от 97 % и на D-сорбитол не по-малко от 91 % на суха маса (глицитолите са съединения със структурна формула CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, където „n“ е цяло число).

Описание

Бях хигроскопичен прах, кристален прах, люспи или гранули

Вид на водния разтвор

Разтворът е бистър.

Идентификация
Разтворимост

Силно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол

Температура на топене

88 до 102°C

Производно на сорбитол монобензилиден

Към 5 g от пробата се добавят 7 ml метанол, 1 ml бензалдехид и 1 ml солна киселина. Смесва се и се разклаща на механична клатачка до появата на кристали. Филтрира се с помощта на засмукване, кристалите се разтварят в 20 ml вряща вода, съдържаща 1 g натриев бикарбонат, филтрира се докато е горещо, филтратът се охлажда, филтрира се с помощта на засмукване, промива се с 5 ml смес от метанол и вода (1 към 2) и се изсушава на въздуха. Така получените кристали се топят между 173 и 179°C.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 1,5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 % (изразени на база суха маса)

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 % (изразени като глюкоза на база суха маса)

Общо захари

Не повече от 1 % (изразени като глюкоза на база суха маса)

Хлориди

Не повече от 50 mg/kg (изразени на база суха маса)

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg (изразени на база суха маса)

Никел

Не повече от 2 mg/kg (изразени на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)E 420 ii) –СОРБИТОЛ СИРОП

Синоними

D-глюцитол сироп

Определение

Сорбитол сиропът, образуван чрез хидрогениране на глюкозен сироп, се състои от D-сорбитол, D-манитол и хидрогенирани захариди.

Частта от продукта, която не е D-сорбитол, се състои основно от хидрогенирани олигозахариди, образувани чрез хидрогениране на глюкозен сироп, използван за суровина (в който случай сиропът не кристализира), или от манитол. Може да има малки количества глицитоли с n ≤ 4 (глицитолите са съединения със структурна формула CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, където „n“ е цяло число).EINECS

270-337-8

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържание общо на твърдо вещество не по-малко от 69 % и съдържание на D-сорбитол не по-малко от 50 % на безводна база

Описание

Безцветен прозрачен воден разтвор


Идентификация
Разтворимост

Смесва се с вода, глицерол и пропан-1,2-диол.

Производно на сорбитол монобензилиден

Към 5 g от пробата се добавят 7 ml метанол, 1 ml бензалдехид и 1 ml солна киселина. Смесва се и се разклаща на механична клатачка до появата на кристали. Филтрира се с помощта на засмукване, кристалите се разтварят в 20 ml вряща вода, съдържаща 1 g натриев бикарбонат, филтрира се докато е горещо. Филтратът се охлажда, филтрира се с помощта на засмукване, промива се с 5 ml смес от метанол и вода (1 към 2) и се изсушава на въздуха. Така получените кристали се топят между 173 и 179°C.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 31 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 % (на база суха маса)

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 % (изразени като глюкоза на база суха маса)

Хлориди

Не повече от 50 mg/kg (на база суха маса)

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg (на база суха маса)

Никел

Не повече от 2 mg/kg (на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (на база суха маса)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница