Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница28/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   57E 421 — МАНИТОЛ

I) МАНИТОЛ

Синоними

D-манитол

Определение

Продуктът съдържа min. 96 % манитол. Частта от продукта, която не е манитол, се състои предимно от сорбитол (2 % max), малтитол (2 % max) и изомалт (1,1 GPM (1-O-алфа-D-глюкопиранозил-D-манитол дехидрат): 2 % max и 1,6 GPS (6-O-алфа-D-глюкопиранозил-D-сорбитол): 2 % max). Неуточнените примеси не трябва да представляват повече от 0,1 % от всеки.

Произвежда се чрез катализно хидрогениране на разтвори на въглехидрати, съдържащи глюкоза и/или фруктоза.EINECS

200-711-8

Химично наименование

D-манитол

Химична формула

C6H14O6

Молекулна маса

182,2

Съдържание на основно вещество

Съдържание на D-манитол не по-малко от 96,0 % и не повече от 102 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол, практически неразтворим в етер

Температура на топене

От 164 °С до 169 °С

Инфрачервена абсорбционна спектрометрия

Сравнение с еталонен стандарт, напр. EP или USP

Специфична ротация

[α] D20: + 23° to + 25° (разтвор на борат)

pH

Между 5 и 8. Добавят се 0,5 ml наситен разтвор на калиев хлорид към 10 ml 10 % w/v разтвор на пробата и след това се измерва pH.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер)

Редуциращи захари

не повече от 0,3 % (като глюкоза)

Общо захари

Не повече от 1 % (изразено като глюкоза)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Хлориди

Не повече от 70 mg/kg

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg

Никел

Не повече от 2 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

II) МАНИТОЛ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ

Синоними

D-манитол

Определение

Произвежда се чрез накъсана ферментация при аеробни условия, като се използва конвенционален щам на дрождите Zygosaccharomyces rouxii. Частта от продукта, която не е манитол, се състои предимно от сорбитол, малтитол и изомалт.

EINECS

200-711-8

Химично наименование

D-манитол

Химична формула

C6H14O6

Молекулна маса

182,2

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % на суха база

Описание

Бял кристален прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол, практически неразтворим в етер

Температура на топене

От 164 °С до 169 °С

Инфрачервена абсорбционна спектрометрия

Сравнение с еталонен стандарт, напр. EP или USP

Специфична ротация

[α] D20: + 23° to + 25° (разтвор на борат)

pH

Между 5 и 8.

Добавят се 0,5 ml наситен разтвор на калиев хлорид към 10 ml 10 % w/v разтвор на пробата и след това се измерва pH.Чистота
Арабитол

Не повече от 0,3 %

Съдържание на вода

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер)

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 % (изразено като глюкоза)

Общо захари

Не повече от 1 % (като глюкоза)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Хлориди

Не повече от 70 mg/kg

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Аеробни мезофилни бактерии

Не повече от 1 000 колонии за грам

Коли форми

Да не се установяват в 10 g

Salmonella spp.

Да не се установява в 25 g

Escherichia coli

Да не се установява в 10 g

Staphylococcus aureus

Да не се установява в 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Да не се установява в 10 g

Плесени

Не повече от 100 колонии за грам

Дрожди

Не повече от 100 колонии за грамЕ 422 ГЛИЦЕРОЛ

Синоними

Глицерин

Определение
EINECS

200-289-5

Химично наименование

1,2,3-пропантриол; глицерол; трихидроксипропан

Химична формула

C3H8O3

Молекулна маса

92,10

Съдържание на основно вещество

Съдържание на глицерол не по-малко от 98 % на безводна база

Описание

Прозрачна, безцветна, хигроскопична, сироповидна течност, с лек характерен мирис, който не е нито остър, нито неприятен

Идентификация
Образуване на акролеин при нагряване

Нагряват се няколко капки от пробата в епруветка с около 0,5 g калиев бисулфат. Развиват се характерните остри пари на акролеина.

Специфична плътност (25 °C/25 °C)

Не по-малко от 1 257

Коефициент на рефракция

[n]D20 между 1 471 и 1 474

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,01 % определено при 800 ± 25 °С

Бутантриоли

Не повече от 0,2 %

Акролеин, глюкоза и амониеви съединения

Нагрейте смес от 5 ml глицерол и 5 ml разтвор на калиева основа (1 към 10) при 60 °С в продължение на 5 минути. Сместа не става жълта и не мирише на амоняк

Мастни киселини и естери

Не повече от 0,1 %, изчислени като маслена киселина

Хлорирани съединения

Не повече от 30 mg/kg (като хлор)

3-монохлорпропан-1,2,-диол (3-MCPD)

Не повече от 0,1 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgE 425 i) КОНЯК ГУМА

Синоними
Определение

Коняк гумата е водоразтворим хидроколоид, получен чрез водна екстракция от коняк брашно. Коняк брашното е непречистената суровина от корените на многогодишното растение Amorphophallus konjac. Основната съставка на коняк гума е водоразтворимият полизахарид глюкоманан с високо молекулно тегло, който се състои от D-манозни и D-глюкозни единици в моларно съотношение 1,6:1,0, свързани с ß(1-4)-гликозидни връзки. По-късите странични вериги са свързани с ß(1-3)-гликозидни връзки, като произволно се появяват ацетилни групи в съотношение около 1 група на 9 до 19 захарни единици.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Основната съставка глюкоманан е със средно молекулно тегло от 200 000 до 2 000 000

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 75 % въглехидрати

Описание

Бял до кремав до светло жълтеникавокафяв прах

Идентификация
Разтворимост

Диспергира се в гореща или студена вода, като образува силно визскозен разтвор с pH между 4,0 и 7,0.

Образуване на гел

Към 1-процентов разтвор на пробата се добавят 5 ml 4-процентов разтвор на натриев борат в епруветка и течността се разклаща енергично. Образува се гел.

Образуване на топлоустойчив гел

Приготвя се 2-процентов разтвор на пробата чрез загряване в кипяща водна баня в продължение на 30 минути и непрекъснато бъркане, а след това разтворът се охлажда до стайна температура. За всеки грам от пробата, използван за приготвянето на 30 g 2-процентов разтвор, се добавя по 1 ml 10-процентов разтвор на калиев карбонат до пълно разтваряне на пробата при стайна температура. Сместа се загрява на водна баня до 85 °C и се поддържа така в продължение на 2 часа без разбъркване. При тези условия се получава топлоустойчив гел.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 12 % (при 105 °C, 5 часа)

Нишесте

Не повече от 3 %

Протеин

Не повече от 3 % (коефициент N х 5,7)

Вискозитет (1 % разтвор)

Не по-малко от 3 kgm-1s-1 при 25 °C

Вещества, разтворими в етер

Не повече от 0,1 %

Общо пепел

Не повече 5,0 % (800 °C, 3 до 4 часа)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии
Salmonella spp.

Да не се установява в 12,5 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 gE 425 ii) КОНЯК ГЛЮКОМАНАН

Синоними
Определение

Коняк глюкомананът е водоразтворим хидроколоид, получен от коняк брашно чрез отмиване с водосъдържащ етанол. Коняк брашното е непречистената суровина от многогодишното растение Amorphophallus konjac. Основната съставка е водоразтворимия полизахарид глюкоманан с високо молекулно тегло, който се състои от D-манозни и D-глюкозни единици в моларно съотношение 1,6:1,0, свързани с ß(1-4) гликозидни връзки с разклонения на приблизително всяка 50-а или 60-а единица. Приблизително всеки 19-и захарен остатък е ацетилиран.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

500 000 до 2 000 000

Съдържание на основно вещество

Общо влакнини: не по-малко от 95 % на база сухо тегло

Описание

Бели до бледокафяви фини частици или свободно подвижен прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Диспергира се в гореща или студена вода, като образува силно вискозен разтвор с pH между 5,0 и 7,0. Разтворимостта се увеличава при нагряване или механично разбъркване.

Образуване на топлоустойчив гел

Приготвя се 2-процентов разтвор на пробата чрез загряване в кипяща водна баня в продължение на 30 минути и непрекъснато бъркане, а след това разтворът се охлажда до стайна температура. За всеки грам от пробата, използван за приготвянето на 30 g 2-процентов разтвор, се добавя по 1 ml 10-процентов разтвор на калиев карбонат до пълно разтваряне на пробата при стайна температура. Сместа се загрява на водна баня до 85 °C и се поддържа така в продължение на 2 часа без разбъркване. При тези условия се получава топлоустойчив гел.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 8 % (при 105 °C, 3 часа)

Нишесте

Не повече от 1 %

Вискозитет (1 % разтвор)

Не по-малко от 20 kgm-1s-1 при 25 °C

Протеин

Не повече от 1,5 % (N × 5,7)

Азотът се определя по метода на Киелдал. Процентът на белтък в пробата се получава чрез умножаване на процента на азот в пробата по 5,7.Вещества, разтворими в етер

Не повече от 0,5 %

Сулфит (като SO2)

Не повече от 4 mg/kg

Хлориди

Не повече от 0,02 %

Вещество, разтворимо в 50 % алкохол


Не повече от 2,0 %

Общо пепел

Не повече 2,0 % (800 °C, 3 до 4 часа)

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Salmonella spp.

Да не се установява в 12,5 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 gПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница