Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница36/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   57Е 472d ЕСТЕРИ НА ВИНЕНАТА КИСЕЛИНА С МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Синоними

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди; моно- и диглицериди на мастни киселини, естерифицирани с винена киселина

Определение

Естери на глицерола с винена и мастни киселини, които се срещат в хранителни масла и мазнини. Могат да съдържат малки количества свободен глицерол, свободни мастни киселини, свободна винена киселина и свободни глицериди.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Лепкави вискозни жълтеникави течности до твърди жълти восъци

Идентификация
Тест за глицерол

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Тест за винена киселина

Издържа теста

Чистота
Други киселини освен винена и мастни киселини

По-малко от 1,0 %

Свободен глицерол

Не повече от 2 %

Общ глицерол

Не по-малко от 12 % и не повече от 29 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Обща винена киселина

Не по-малко от 15 % и не повече от 50 %

Свободни мастни киселини

Не повече от 3 %, определени като олеинова киселина

Сулфатна пепел

Не повече от 0,5 % (800 ± 25 °C)

Критериите за чистота се отнасят за добавки, които не съдържат натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини,като тези вещества могат да присъстват до не повече от 6 % (изразено като натриев олеат).Е 472е ЕСТЕРИ НА МОНО- И ДИАЦЕТИЛВИНЕНАТА КИСЕЛИНА С МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Синоними

Естери на диацетилвинената киселина с моно- и диглицериди; моно- и диглицериди на мастни киселини, естерифицирани с моно- и диацетилвинена киселина; глицеролови естери на диацетилвинена и мастни киселини

Определение

Смесените естери на глицерол с моно- и диацетилвинена киселина (получени от винена киселина) и с мастни киселини, които се срещат в хранителни масла и мазнини. Могат да съдържат малки количества свободен глицерол, свободни мастни киселини, свободна винена киселина и оцетна киселина и техните комбинации и свободни глицериди. Съдържат също винени и оцетни естери на мастни киселини.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Лепкави вискозни течности, които от мазниноподобна консистенция достигат до жълти восъци, които хидролизират на влажен въздух, като се отделя оцетна киселина

Идентификация
Тест за глицерол

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Тест за винена киселина

Издържа теста

Тест за оцетна киселина

Издържа теста

Чистота
Други киселини освен оцетна, винена и мастни киселини

По-малко от 1%

Свободен глицерол

Не повече от 2 %

Общ глицерол

Не по-малко от 11 % и не повече от 28 %

Сулфатна пепел

Не повече от 0,5 % определено при 800 ± 25 °С

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Обща винена киселина

Не по-малко от 10 % и не повече от 40 %

Общо оцетна киселина

Не по-малко от 8 % и не повече от 32 %

Киселинност

Не по-малко от 40 и не повече от 130

Критериите за чистота се отнасят за добавки, които не съдържат натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини,като тези вещества могат да присъстват до не повече от 6 % (изразено като натриев олеат).Е 472f СМЕСЕНИ ЕСТЕРИ НА ОЦЕТНАТА И ВИНЕНАТА КИСЕЛИНА С МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Синоними

Моно- и диглицериди на мастни киселини, естерифицирани с оцетна киселина и винена киселина

Определение

Естерите на глицерол с оцетна и винена киселини и мастни киселини, които се срещат в хранителни масла и мазнини. Могат да съдържат малки количества свободен глицерол, свободни мастни киселини, свободна винена и оцетна киселина и свободни глицериди. Могат да съдържат моно- и диацетилвинени естери на моно- и диглицериди на мастни киселини.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Лепкави течности до твърди вещества, от бели до бледожълти на цвят

Идентификация
Тест за глицерол

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Тест за винена киселина

Издържа теста

Тест за оцетна киселина

Издържа теста

Чистота
Други киселини освен оцетна, винена и мастни киселини

По-малко от 1,0 %

Свободен глицерол

Не повече от 2 %

Общ глицерол

Не по-малко от 12 % и не повече от 27 %

Сулфатна пепел

Не повече от 0,5 % (800 ± 25 °C)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Обща оцетна киселина

Не по-малко от 10 % и не повече от 20 %

Обща винена киселина

Не по-малко от 20 % и не повече от 40 %

Свободни мастни киселини

Не повече от 3 %, определени като олеинова киселина

Критериите за чистота се отнасят за добавки, които не съдържат натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини,като тези вещества могат да присъстват до не повече от 6 % (изразено като натриев олеат).Е 473 ЕСТЕРИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ И ЗАХАРОЗА

Синоними

Сукроестери; захарни естери

Определение

По същество моно-, ди- и триестери на захароза с мастни киселини, които се срещат в хранителни масла и мазнини. Могат да се приговят от захароза и метилови, етилови и винилови естери на хранителни мастни киселини (в т.ч. лауринова киселина) или чрез екстракция от захароглицериди. За тяхното приготвяне не могат да се използват други органични разтворители освен диметилсулфоксид, диметилформамид, етил ацетат, пропан-2-ол, 2-метил-1-пропанол, пропилен гликол, метил етил кетон и свръхкритичен въглероден диоксид. p-метокси фенол може да се използва като стабилизатор по време на процеса на получаване.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 80 %

Описание

Гъсти гелове, меки твърди вещества или бели до леко сивкавобели прахообразни вещества

Идентификация
Тест за захар

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Разтворимост

Умерено разтворими във вода, разтворими в етанол

Чистота
Сулфатна пепел

Не повече от 2 % (800 ± 25 °C)

Свободна захар

Не повече от 5 %

Свободни мастни киселини

Не повече от 3 %, определени като олеинова киселина

p-метокси фенол

Не повече от 100 μg/kg

Ацеталдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Метанол

Не повече от 10 mg/kg

Диметилсулфоксид

Не повече от 2 mg/kg

Диметилформамид

Не повече от 1 mg/kg

2-метил-1-пропанол

Не повече от 10 mg/kg

Етил ацетат

Пропан-2-олПропилен гликол


Не повече от 350 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Не повече от 10 mg/kg

Критериите за чистота се отнасят за добавки, които не съдържат натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини,като тези вещества могат да присъстват до не повече от 6 % (изразено като натриев олеат).Е 474 ЗАХАРОГЛИЦЕРИДИ

Синоними

Захарни глицериди

Определение

Захароглицеридите се получават чрез реакция на захароза с годни за консумация мазнини или масла, за да се получи смес от основно моно-, ди- и триестери на захароза и мастни киселини (в т.ч. лауринова киселина) заедно с вторични моно-, ди- и триглицериди от мазнината или маслото. За тяхното приготвяне не могат да се използват други органични разтворители освен циклохексан, диметилформамид, етил ацетат, 2-метил-1-пропанол и пропан-2-ол.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържание на захарозни естери на мастни киселинине по-малко от 40 % и не повече от 60 %

Описание

Меки твърди маси, гъсти гелове или бели до белезникави прахообразни вещества

Идентификация
Тест за захар

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Разтворимост

Неразтворими във вода, свободноразтворими в етанол

Чистота
Сулфатна пепел

Не повече от 2 % (800 ± 25 °C)

Свободна захар

Не повече от 5 %

Свободни мастни киселини

Не повече от 3 % (определени като олеинова киселина)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Метанол

Не повече от 10 mg/kg

Диметилформамид

Не повече от 1 mg/kg

2-метил-1-пропанол

Циклохексан


Не повече от 10 mg/kg, поединично или в комбинацияЕтил ацетат

Пропан-2-ол


Не повече от 350 mg/kg, поединично или в комбинацияКритериите за чистота се отнасят за добавки, които не съдържат натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини,като тези вещества могат да присъстват до не повече от 6 % (изразено като натриев олеат).Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница