Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница51/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57E 954 ЗАХАРИН И НЕГОВИТЕ НАТРИЕВИ, КАЛИЕВИ И КАЛЦИЕВИ СОЛИ

I) ЗАХАРИН
Синоними
Определение
EINECS

201-321-0

Химично наименование

3-оксо-2,3 дихидробензо(d)изотиазол-1,1-диоксид

Химична формула

C7H5NO3S

Молекулна маса

183,18

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % и не повече от 101 % C7H5NO3S на безводна база

Описание

Разтворими, безцветни кристали или бял кристален прах или без мирис, или с лек приятен мирис. Приблизително 300 до 500 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Слабо разтворим във вода, разтворим в алкални разтвори, умерено разтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 1 % (105°C, 2 часа)

Температура на топене

226 до 230°C

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 % (изразени на база суха маса)

Бензоена и салицилова киселина

Към 10 ml разтвор 1 към 20, предварително подкиселен с пет капки оцетна киселина, се добавят три капки приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се получава преципитат, нито се появява виолетов цвят.

o-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-сулфонамид на бензоената киселина

Не повече от 25 mg/kg (изразени на база суха маса)

Лесно карбонизиращи вещества

Не се откриват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Селен

Не повече от 30 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

II) ЗАХАРИН НАТРИЕВА СОЛ
Синоними

Захарин; натриева сол на захарина

Определение
EINECS

204-886-1

Химично наименование

Натриев о-бензосулфимид; натриева сол на 2,3-дихидро-3-оксобензизосулфоназол; Оксобензизосулфоназол; 1,2-бензизотиазолин-3-он-1,1-диоксид натриева сол дихидрат

Химична формула

C7H4NNaO3S·2H2O

Молекулна маса

241,19

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % и не повече от 101 % C7H4NNaO3S на безводна база

Описание

Бели кристали или бял кристален изветряващ прах или без мирис, или с лек приятен мирис. Приблизително 300 до 500 пъти по-сладък от захарозата в разредени разтвори.

Идентификация
Разтворимост

Свободно разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 15 % (120°C, 4 часа)

Бензоена и салицилова киселина

Към 10 ml разтвор 1 към 20, предварително подкиселен с пет капки оцетна киселина, се добавят три капки приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се получава преципитат, нито се появява виолетов цвят.

o-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-сулфонамид на бензоената киселина

Не повече от 25 mg/kg (изразени на база суха маса)

Лесно карбонизиращи вещества

Не се откриват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Селен

Не повече от 30 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

III) ЗАХАРИН КАЛЦИЕВА СОЛ
Синоними

Захарин; калциева сол на захарина

Определение
Химично наименование

Калциев о-бензосулфимид; калциева сол на 2,3-дихидро-3-оксобензизосулфоназол; 1,2-бензизотиазолин-3-он-1,1-диоксид калциева сол хидрат (2:7)

EINECS

229-349-9

Химична формула

C14H8CaN2O6S2·3½H2O

Молекулна маса

467,48

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 95 % C14H8CaN2O6S2 на безводна база

Описание

Бели кристали или бял кристален прах или без мирис, или с лек приятен мирис. Приблизително 300 до 500 пъти по-сладък от захарозата в разредени разтвори.

Идентификация
Разтворимост

Свободно разтворим във вода, разтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 13,5 % (120°C, 4 часа)

Бензоена и салицилова киселина

Към 10 ml разтвор 1 към 20, предварително подкиселен с пет капки оцетна киселина, се добавят три капки приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се получава преципитат, нито се появява виолетов цвят.

o-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-сулфонамид на бензоената киселина

Не повече от 25 mg/kg (изразени на база суха маса)

Лесно карбонизиращи вещества

Не се откриват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Селен

Не повече от 30 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

IV) ЗАХАРИН КАЛИЕВА СОЛ
Синоними

Захарин; калиева сол на захарина

Определение
EINECS
Химично наименование

Калиев о-бензосулфимид; калиева сол на 2,3-дихидро-3-оксобензизосулфоназол; 1,2-бензизотиазолин-3-он-1,1-диоксид монохидрат калиева сол

Химична формула

C7H4KNO3S·H2O

Молекулна маса

239,77

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % и не повече от 101 % C7H4KNO3S на безводна база

Описание

Бели кристали или бял кристален прах или без мирис, или с лек приятен мирис с интензивен сладък вкус дори в много разредени разтвори. Приблизително 300 до 500 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Свободно разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 8 % (120°C, 4 часа)

Бензоена и салицилова киселина

Към 10 ml разтвор 1 към 20, предварително подкиселен с пет капки оцетна киселина, се добавят три капки приблизително моларен разтвор на железен хлорид във вода. Не се получава преципитат, нито се появява виолетов цвят.

o-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-толуенсулфонамид

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

p-сулфонамид на бензоената киселина

Не повече от 25 mg/kg (изразени на база суха маса)

Лесно карбонизиращи вещества

Не се установяват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Селен

Не повече от 30 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)E 955 СУКРАЛОЗА

Синоними

4,1',6'-трихлоргалактозахароза

Определение
EINECS

259-952-2

Химично наименование

1,6-дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопиранозид

Химична формула

C12H19Cl3O8

Молекулна маса

397,64

Съдържание на основно вещество

Съдържание на C12H19Cl3O8 не по-малко от 98 % и не повече от 102 % на безводна база

Описание

Бял до белезникав кристален прах, практически без мирис

Идентификация
Разтворимост

Свободно разтворим във вода, метанол и етанол.

Слабо разтворим в етилацетат.Инфрачервен абсорбционен спектър

Инфрачервеният спектър на дисперсия от пробата в калиев бромид показва съответни максимуми при подобни вълнови числа, като тези на референтния спектър, получен от сравнителен стандарт на сукралоза.

Тънкослойна хроматография

Основното петно на изпитвания разтвор има същата Rf стойност като основното петно на стандартен разтвор А, който служи като еталон за теста на други хлорирани дизахариди. Този стандартен разтвор се получава чрез разтваряне на 1,0 g еталонен стандарт за сукралоза в 10 ml метанол.

Специфична ротация

[α] D20 + 84,0° до + 87,5°, изчислена на безводна база (10 % разтвор w/v)

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 2,0 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,7 %

Други хлорирани дизахариди

Не повече от 0,5 %

Хлорирани монозахариди

Не повече от 0,1 %

Трифенилфосфин оксид

Не повече от 150 mg/kg

Метанол

Не повече от 0,1 %

Олово

Не повече от 1 mg/kgE 957 ТАУМАТИН

Синоними
Определение
EINECS

258-822-2

Химично наименование

Tауматинът се получава чрез водна екстракция (рН 2,5 до 4) от люспите на плода на Thaumatococcus daniellii (Benth) и се състои основно от протеините тауматин I и тауматин II, заедно с малки количества вещества, съставляващи растението и извлечени от суровината.

Химична формула

Полипептид от 207 аминокиселини

Молекулна маса

Tауматин I 22209

Tауматин II 22293Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 15,1 % азот на суха маса, еквивалентен на не по-малко от 93 % протеини (N × 6,2)

Описание

Кремав прах без мирис. Приблизително 2 000 до 3 000 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Силно разтворим във вода, неразтворим в ацетон

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 9 % (при 105 oС, до постоянна маса)

Въглехидрати

Не повече от 3 % (изразени на база суха маса)

Сулфатна пепел

Не повече от 2 % (изразени на база суха маса)

Алуминий

Не повече от 100 mg/kg (изразени на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Микробиологични критерии
Общ брой аеробни микроорганизми

Не повече от 1 000 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 1 gПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница